bloggang.com mainmenu search

การครอบฟันเหมาะสำหรับผู้ที่มีการสูญเสียฟันไปเกือบทั้งซี่ใช้การครอบฟันเพื่อทำให้ฟันนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและมีความสวยงามเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ขั้นตอนการทำครอบฟัน

ขั้นตอนแรก ทันตแพท์จะทำการตรวจเบื้องต้น วินิจฉัยฟันของคนไข้ เคลียช่องปากเพื่อสำหรับเตรียมความพร้อมใส่ที่ครอบฟัน

ขั้นตอนที่สอง ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ฟันของคนไข้ เพื่อนำไปทำครอบฟันเพื่อให้ที่ครอบฟันขนาดพอดีกับฟัน และทันนตแพทย์จะทำการบันทึกลักษณะสีของฟันและขนาดรูปร่างฟันด้วย

ขั้นที่สาม การกรอตกแต่งฟันทั้งซี่โดยรอบให้เล็กลงซึ่งปกติแล้วจะต้องกรอเนื้อฟันเข้าไปประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร ทุกด้านฟันทำให้ฟันมีขนาดซี่เล็กลงโดยที่รูปร่างฟันยังคงเหมือนเดิม เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ทันตแพทย์จะพิมพ์ฟันซี่นั้น เพื่อไปทำแบบจำลองเหมือนฟันจริงในปาก แล้วจึงนำแบบหล่อนี้ไปทำครอบฟันซึ่งจะได้ครอบฟันที่ออกมาพอดีกับฟันที่กรอไว้

ขั้นตอนที่สี่ เป็นขั้นตอนของห้องแล็บที่จะทำครอบฟันซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลประวัติของคนไข้ให้กับห้องแล็บ

ขั้นตอนที่ห้าทันตแพทย์จะทำการใส่ครอบฟันชั่วคราวให้กับคนไข้ก่อนซึ่งจะมีลักษณะและสีฟันใกล้เคียงกับฟันคนไข้

หลังจากนั้นทันตแพทย์จะทำการนัดคนไข้อีกประมาณ1 สัปดาห์เพื่อมาใส่ครอบฟัน

ขั้นตอนการใส่ที่ครอบฟันทันตแพทย์จะถอดที่ครอบฟันที่ใส่ให้ก่อนจากนั้นจะนำที่ครอบฟันใหม่มาใส่ให้และทำการตกแต่งให้สวยงาม พอดีกับฟันให้ดูสวยเป็นธรรมชาติ

อายุการใช้งานของการครอบฟัน

การครอบฟันโดยเฉลี่ยแล้ว จะมีอายุประมาณ 5-8 ปีทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการดูและรักษาสุขอนามัยภายในช่องปากของคนไข้ด้วยและขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือสุขนิสัยของแต่ละบุคคลด้วย เช่น การกัดฟันการเคี้ยวก้อนน้ำแข็ง หรือการกัดเล็บนิ้ว พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ทำให้อายุการใช้งานในการครอบฟันลดลง นอกจากนี้ควรแปรงฟันและทำความสะอาดฟันด้วยไหมขัดฟันเป็นประจำ เพื่อป้องกันการเกิดคราบหินปูนต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคฟันผุและโรคเหงือก

สำหรับท่านที่มีการเสียหายของเนื้อฟันและต้องการ การป้องกันรักษาเนื้อฟัน ไม่ให้เสียหายไปมากกว่านี้และยังสามารถกลับมาสวยได้เหมือนเดิมนั้นเราขอแนะนำให้ท่านเข้าปรึกษาทันตแพทย์ที่ศูนย์ทันตกรรม PMDC ซึ่งที่ศูนย์ทันตกรรมประกอบด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการทำครอบฟัน มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยท่านสามารถเข้าไปดูภาพก่อนและหลังการทำครอบฟันหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ //www.pmdc-dental.com/th/ทันตกรรมตกแต่ง/ครอบฟันชนิดไม่มีโลหะ

Create Date :21 เมษายน 2560 Last Update :21 เมษายน 2560 14:45:01 น. Counter : 1533 Pageviews. Comments :0