bloggang.com mainmenu search
[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]


บุญเป็นสิ่งที่ทุกคนทำสะสมกันมานานแล้ว ไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติก่อนๆ นับย้อนไปไม่ถ้วน ทำมามากมายแล้ว นึกถึงเมื่อไหร่ก็เป็นบุญอีกเมื่อนั้น นำไปใช้หรือให้ผู้อื่นได้

ทำบุญอย่างง่ายๆ

1. ปัตติทานมัย = บุญเกิดจากการให้ส่วนบุญ ( นึกถึงบุญที่ทำมา แล้วบอกให้บุญนั้นกับผู้อื่น )
2. ปัตตานุโมทนามัย = บุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญ ( รับบุญที่ผู้อื่นบอกให้เรา )

( ผู้รับบุญ ต้องรับรู้ ต้องอนุโมทนา = คือยินดีด้วย ถึงจะได้บุญ )

+++++++++++++++++

1. วิธีการให้บุญกับผู้อื่น

นึกถึงบุญที่ทำมา แล้วบอกให้บุญนั้นกับผู้อื่นโดยตรง หรืออธิษฐานให้ในใจว่า

1.1 แผ่บุญให้โดยตรง กรณีที่ทำให้เค้ารับรู้ได้ ทำให้เค้าอนุโมทนาเองได้

ขออานิสงค์ของบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้ ในชาตินี้ และในอดีตทุกๆ ชาติ
ขอส่งบุญนี้ถึงกับ ...(ลูก แฟน เจ้ากรรมนายเวร ฯ .....)
เมื่อได้รับบุญนี้แล้วขอให้มีความสุข พ้นจากทุกข์ และอโหสิซึ่งกันและกัน

1.2 แผ่บุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้เคียง กรณีเค้าไม่รับรู้ ไม่สามารถอนุโมทนาบุญได้ เช่นศัตรู ฯลฯ

ขออานิสงค์ของบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้ ในชาตินี้ และในอดีตทุกๆ ชาติ
ขอส่งบุญนี้ถึงกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพ เทวดาฯ และสิ่งต่างๆ ที่ใกล้ตัว (ลูก แฟน เจ้ากรรมนายเวร ฯ .....)
เมื่อได้รับบุญนี้แล้วขอให้ช่วยให้เค้ามีความสุข พ้นทุกข์ และดลจิตดลใจให้อโหสิซึ่งกันและกัน

+++++++++++++++++++++++

สรุป อธิษฐาน 2 แบบ คู่กันไปเลย อธิษฐานบ่อยๆ วันละหลายๆ ครั้ง
ทำไปตลอดชีวิต ทุกอย่างจะดีขึ้นเอง

ขออานิสงค์ของบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้ ในชาตินี้ และในอดีตทุกๆ ชาติ
ขอส่งบุญนี้ถึงกับ ...(ลูก แฟน เจ้ากรรมนายเวร ฯ .....)
เมื่อได้รับบุญนี้แล้วขอให้มีความสุข พ้นจากทุกข์ และอโหสิซึ่งกันและกัน

ขออานิสงค์ของบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้ ในชาตินี้ และในอดีตทุกๆ ชาติ
ขอส่งบุญนี้ถึงกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพ เทวดาฯ และสิ่งต่างๆ ที่ใกล้ตัว (ลูก แฟน เจ้ากรรมนายเวร ฯ .....)
เมื่อได้รับบุญนี้แล้วขอให้ช่วยให้เค้ามีความสุข พ้นทุกข์ และดลจิตดลใจให้อโหสิซึ่งกันและกัน

+++++++++++++++++

2. วิธีการรับบุญจากผู้อื่น

2.1 มีคนบอกให้ อนุโมทนาบุญ
2.2 ไม่มีคนบอกให้ แต่พบเห็นเอง เช่น เห็นคนทำความดี เห็นคนทำบุญข้างถนน ในทีวี ฯลฯ

ให้สาธุ (เห็นดีเห็นงามด้วย) พูดออกมา หรือนึกในใจก็ได้
หรือถ้านับถือศาสนาอื่นอยู่ พูด ขอบคุณ... กลับไปก็ได้

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

อ่านบ่อยๆ ท่องให้จำได้ แล้วอธิษฐานทุกวัน วันละหลายๆ ครั้ง ทุกอย่างจะดีขึ้นเอง ...all4u...

[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]


ปล. อัพบล๊อคเป็น แต่แต่งบลีอคไม่เป็นครับ ก็เลยออกมาไม่สวยงาม ไม่น่าอ่าน จะค่อยๆ แต่งให้ดูดีขึ้นครับ
Create Date :03 มิถุนายน 2551 Last Update :27 กันยายน 2552 18:45:43 น. Counter : Pageviews. Comments :4