bloggang.com mainmenu search
[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]

กรรมเป็นเรื่องซับซ้อน เป็นอจินไตย เป็นเรื่องไม่ควรคิด คิดแล้วจะเป็นบ้าได้ คนธรรมดาไม่สามารถบอกได้ว่า เพราะอะไรชีวิตถึงเป็นแบบนี้, ทำกรรมดี กรรมชั่วแล้วจะได้รับผลเมื่อไหร่ ได้รับผลอะไรก่อนหลัง ?

ทำไมคนทำไม่ดีแล้วได้รับผลดี เป็นเพราะกรรมดีที่เค้าเคยทำกำลังส่งผลต่างหาก กรรมไม่ดีที่เค้าทำอยู่ก็จะเริ่มส่งผลในต่อๆ ไป

ถ้าเราทำกรรมไม่ดีไว้จะทำอย่างไร ขอสรุปเป็นข้อๆ
1. ตัดกังวล เลิกคิด เลิกเศร้าเสียใจ เลิกจิตตก ไม่มีใครไม่เคยทำผิด แต่ทำผิดแล้วสำนึกได้ และไม่ทำอีกสำคัญกว่า

2. ปฏิบัติตามแนว ทาน ศีล ภาวนา (ทานทำให้รวย ศีลทำให้สวย ภาวนาทำให้ปัญญาดี)
2.1 ทาน ให้เพื่อลดกิเลสในตัว ทั้งความโลภและความโกรธ จะมีพรหมวิหาร4 มากขึ้น
2.2 ถือศีล5 เพื่อรักษากาย วาจาให้ปกติ ไม่ให้พลาดไปทำผิด เพราะธรรมชาติของใจคนจะไหลลงที่ต่ำ, ศีลเป็นบาทให้เกิดสมาธิ นำไปสู่การเกิดปัญญา
2.3 เจริญภาวนา เพื่อให้ได้ปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงของรูปนาม - อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ไตรลักษณ์) - และอสุภะ ทั้งสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน

กรรมฐาน ทำได้ไม่เสียเงิน แก้กรรมได้โดยตรง มีผลมากที่สุด เป็นบุญมากที่สุด
บุญที่ได้จากกรรมฐาน ได้ทั้งตัวเอง และอุทิศ แผ่เมตตาให้บุคคลอื่น ทำให้ชีวิตดีขึ้นได้

กลั่นกรองออกมาจากใจ จขบ.

14 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 14 (56:33 นาที)

รับฟัง สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ทั้ง 20 ตอน + ดาวน์โหลดวิธีลดกรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น

ที่มา สารชมรมศาสนาและการกุศล เรื่องที่ 44


      เรื่องนี้ มีผู้แนะนำมาอีกทอดหนึ่ง ผู้เขียนเห็นว่าเข้าท่า จึงขอบอกต่อ โดยขอให้ท่านใช้วิจารณญาณของท่านพิจารณาเอง หากเห็นว่าไม่เสียหายอะไร ทำดีกว่าไม่ทำ ก็ขอให้ทำ อย่างน้อยที่สุด ท่านก็จะได้รับความสบายใจ แต่ถ้าเป็นสิ่งได้ผลจริง ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอด พวกเราจะได้ลดผลกรรมที่ไม่ดี หรือ กรรมชั่ว ในอดีตให้น้อยลง กรรม ก็เหมือนเกลือที่อยู่ในน้ำเกลือ หรือกรรมมิได้หายไปไหน ผู้ใดก่อกรรมใดไว้ ไม่ว่าดีหรือชั่ว ย่อมต้องชดใช้ หรือได้รับผลตอบแทนจากการกระทำของตน แต่เกลือแม้จะมีอยู่เพียงไรก็ตาม หากเติมปริมาณน้ำให้มาก เกลือก็ย่อมลดความเค็มลงได้ ความดีที่กระทำมาก ๆ หากทำถูก ทำดี ผลกรรมชั่วแม้มีอยู่ก็อาจตามไม่ทัน แม้ท่านองคุลีมานจะฆ่าคนตาย 999 คน ในพุทธกาล ก่อนที่จะบรรลุเป็น พระอรหันต์ แต่กรรมชั่วเช่นว่า ก็หาตามท่านทันไม่ เพราะความดีที่ท่านได้ดวงตาเห็นธรรม เพียงแต่ประโยคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “เราสิหยุดแล้ว แต่ท่านสิหาหยุดไม่” หมายถึง พระพุทธองค์ทรงหยุด หรือตัดกิเลสลงได้สิ้นเชิง แต่ องคุลีมาน หาได้หยุด หรือตัดกิเลสใด ๆ ลงได้ไม่ พระพุทธองค์ ทรงหยุดกิเลสมิให้มากล้ำกรายได้ แต่องคุลีมานไม่สามารถหยุดกิเลสได้ ในขณะฆ่าคน เพื่อจะได้สำเร็จวิชาชั้นสูงจากอาจารย์ของตนที่หลอกให้ไปฆ่าคนให้ได้ 1,000 คน จึงจะถ่ายทอดเคล็ดวิชาชั้นสูงให้

      คำแนะนำในการลดกรรมชั่วก็มีว่า เวลาที่ทำบุญหรือทำความดีอะไรทุกครั้ง นอกจากจะทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้ว เช่น การ ใส่บาตร การ ถือศีล และอื่น ๆ หรือการพูดคุยธรรมะ, การช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ ชี้แนะทางแก้ไขปัญหาชีวิต, การทำความสะอาด ห้องพระ, การร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่น การกวาดใบไม้ หรือทำความสะอาด สถานที่ปฏิบัติธรรม, การทำความสะอาดห้องน้ำ หรือของใช้ส่วนรวม, ความที่มีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมด การดูแลคนแก่ เด็ก ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็น กุศล ผลบุญทั้งสิ้น โดยขอให้เริ่มโดยการตั้งนะโม 3 จบ ทุกครั้ง (ขอให้พระพุทธเจ้าเป็นพระประธาน) เพราะบารมีพระพุทธเจ้าเปิด 3 ภพ (โลก) สวรรค์ มนุษย์ นรก เจ้ากรรมนายเวรจะอยู่ภพภูมิไหนก็ตาม เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรมให้ วิธีลดกรรม ให้ตนเอง ได้ผลดีเร็วขึ้น โดยให้อธิษฐานว่าลูกได้ทำความดี โดยได้ทำบุญกุศลใส่บาตร/สวดมนต์ไหว้พระ/ปฏิบัติสมาธิภาวนา /ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ฯลฯ ลูกขอถวายบุญกุศลแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้พระองค์นำส่งบุญให้ลูกมีเดชปัญญา โภคะ (ความสมบูรณ์) เพื่อจะได้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ทุกภพทุกชาติ ศัตรูหมู่มารหรือหมู่พาล (คือ มนุษย์ เช่น บริวาร ญาติ มิตร คนรับใช้ สามี บุตร ธิดา ทุกภพ ทุกชาติ) ขอให้ได้รับ กุศลผลบุญ นี้ เมื่อได้รับแล้วขอให้อโหสิกรรม ให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้ บัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้น ๆ เต็มขึ้น ๆ เพื่อจะได้ช่วยสังคมให้สูงขึ้น และช่วยสร้างคนให้เป็นมนุษย์ เกิดปัญญาทางธรรมมากขึ้นด้วยเทอญ (จิตสัมผัสรู้ ชั่วดี เลว และรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า นอกจากนั้นขุมทรัพย์ ลาภยศจะมาเอง และยังช่วยผู้อื่นในครอบครัวได้ด้วย กรรมเวร ลดได้โดยการขอขมากรรม)

      ถ้า เจ้ากรรมนายเวร เล่นงานส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายทำให้ที่เจ็บปวด หรือ เจ็บป่วย หากได้รับ อโหสิกรรม จะหายเจ็บป่วยทันที หรืออาการทุเลาโดยเร็ววันอย่างเห็นได้ชัด พระธรรมสิงหบุราจารย์ ท่านกล่าวว่า การแก้กรรม ต้องแก้ที่ต้นเหตุ เช่น ทำบุญใส่บาตร พระ 1 องค์ และถวาย พระสะดุ้งมาร 3 นิ้ว ดอกไม้ธูปเทียน ซึ่งเป็น วิธีแก้กรรม ที่ต้นเหตุวิธีหนึ่ง หลังจากใส่บาตร กรวดน้ำทำให้เสร็จวันเดียวกัน การหาหมอเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ผลช้า ถ้า นั่งกรรมฐาน ด้วย สติปัฎฐาน 4 จะแก้ได้เร็ว และหายป่วยเจ็บได้ หากยังไม่หายขาดก็เพราะเจ้ากรรมนายเวรชุดใหม่จะเข้ามาแทนที่ เพราะในอดีตเราสร้าง กรรม ไว้มาก เจ้ากรรมนายเวร แต่ละชุด ก็จะมาทวงหนี้กรรมตามลำดับ จะต้อง แก้กรรม ต่อไป ด้วยวิธีการที่แนะนำแล้ว กรรมทั้งหลายจะได้หมดไป

      การลดกรรม ด้วยวิธีการใส่บาตรให้ได้ผล รวมทั้งสร้างกุศลผลบุญครั้งใด ๆ ก็ตาม (มิใช่ใส่บาตรเฉย ๆ แล้วจะได้ผล ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจำนวนมากบอกว่า ได้ทำบุญใส่บาตรพระแล้ว โรคร้ายแรงต่าง ๆ ไม่หาย ไม่บรรเทาอาการป่วยหายได้อย่างไร เพราะทำไม่ถูกต้อง ใส่บาตร 100 องค์ ก็หาประโยชน์ในการลดกรรมเท่าใส่บาตรเพียงองค์เดียวไม่ เพราะไม่ถึงเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นเจ้าหนี้กรรมอยู่ เสมือนกับเป็นหนี้เจ้ากรรมนายเวร ชุด ก. แต่ไปใช้หนี้กลุ่มอื่น เจ้าหนี้ชุด ก. ก็ย่อมไม่พอใจ ไม่ อโหสิกรรม ให้แน่นอน กรรมเก่าที่ไม่ดีก็ย่อมไม่ลด) วิธีแก้กรรม/ลดกรรม ที่ถูกวิธีนั้น พระธรรมสิงหบุราจารย์ ท่านแนะนำว่าให้จุดธูป 3 ดอก กลางแจ้ง สวดนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร ศัตรูหมู่มาร หมู่พาล ทุกภพ ทุกชาติ ขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกัน (กรณีที่ดวงตกมากขอ แผ่บุญ ให้ตนเองให้มาก ๆ ควรสวดอิติปิโสฯ เลยอายุ 1 จบ มีเวลาขอให้ไป ปฏิบัติธรรม ด้วย จะเกิดผลเร็ว ควรแผ่เมตตาให้มาก ๆ วันละ 10 – 30 ครั้ง การแผ่เมตตาที่ได้ผล ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่า ถ้าจะ กรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดิน หรือใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจ ประกอบด้วยความมีสติ และสัมปชัญญะ แผ่เมตตาออกจากลิ้นปี่ แล้วอุทิศส่วนกุศลจากจักระ 6 หรือบริเวณตาที่สามที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อยจะได้ผลมากขึ้น

[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]
Create Date :06 กุมภาพันธ์ 2550 Last Update :28 กันยายน 2552 9:25:15 น. Counter : Pageviews. Comments :23