bloggang.com mainmenu search
[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]

รูป ปล่อยปู ไม่เกี่ยวกับปลา 55+

วิธีอธิษฐานจิตในการ ปล่อยปลา ลดกรรมชั่วในอดีต

- ควรจะซื้อปลา เช่น ปลาหมอ ปลาช่อน จากตลาดสด เพราะปลาเหล่านี้จะต้องถูกฆ่าแน่นอน ไม่ควรซื้อจากปลาที่ขายสำหรับปล่อย เพราะจะไม่ถูกฆ่า ก่อนจะปล่อยให้เอาน้ำมาถ้วยหนึ่ง เทลงไปในถังที่ใส่สัตว์ที่จะปล่อยนั้น แล้วตั้งใจ อธิษฐานจิต ว่า

- “ข้าพเจ้าขอปล่อยเจ้าทั้งหลายให้เป็นอิสระ ข้าพเจ้าให้ชีวิตแก่เจ้า ให้ความเป็นอิสระแก่เจ้า ข้าพเจ้าช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อน พ้นจากการถูกเขาประหาร ขอ บุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทำให้แก่เจ้าในครั้งนี้ จงเป็นเครื่อง อโหสิ แก่กัน อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองต่อไป ขอเจ้าทั้งหลาย เมื่อข้าพเจ้าปล่อยเจ้าไปให้เป็นอิสระแล้ว จงไปบอกพวกของเจ้าที่ทนทุกข์ทรมานอยู่ ถึงส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้ แล้วขอ อุทิศกุศล ทั้งหมดที่ทำไปแล้วให้เจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวง และจง อโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด”

- ข้อควรทราบในการปล่อยสัตว์นั้น บางคนนิยม ปล่อยเต่า ขอเรียนให้ทราบว่า เต่า นั้นไม่สามารถจะอยู่ได้ในน้ำไหลและมีคลื่นแรง มีผู้นำเต่ามาปล่อยในแม่น้ำ จะมีเด็กที่อยู่ใกล้วัดเดินตามมา เมื่อผู้นั้นปล่อยเต่าลงแม่น้ำแล้ว หันหลังกลับไปสักพักใหญ่เด็ก ๆ เหล่านั้นก็ลงไปจับเต่าที่ผู้ใจบุญได้ปล่อยไปเมื่อครู่ใหญ่นั้นเอง กลับเอาขึ้นมาขายต่อ ธรรมชาติของเต่าจะต้องอยู่ในน้ำนิ่งและมีที่แห้งให้เขาสามารถขึ้นมาพักผ่อนได้ (ลองไปเที่ยวดูได้ในเขาดิน) เต่าเมื่อถูกกระแสน้ำและคลื่นแรงก็อยากจะขึ้นบก จึงมาลอยคอกันอยู่ริมเขื่อน เด็ก ๆ รู้เรื่องนี้ดี ก็มาคอยจับกันเอาไปขายใหม่

- ปลาไหล และ กบ ก็เช่นเดียวกัน ธรรมชาติของปลาไหลจะอยู่ตามคูคลอง หนอง บึง ที่เป็นดินขุดรูเป็นที่อยู่ กบก็ต้องขุดรูอยู่ตามท้องนามิใช่ปล่อยลงในแม่น้ำ

- ผู้ที่ต้องการสร้างกุศลโดยการ ปล่อยสัตว์ นั้น ควรจะได้พิจารณาด้วยว่าสัตว์นั้น ๆ จะมีชีวิตรอดอยู่ได้หรือไม่ในสถานที่ที่ตั้งใจจะนำไปปล่อย เพราะเรามีความปรารถนาต้องการให้สัตว์นั้นมีชีวิตรอดอยู่ เพราะหากนำไปปล่อยแล้วชีวิตสัตว์เหล่านั้นไม่รอด หรือถูกจับมาขายต่อทันที กรรมเก่าที่ไม่ดีก็ยังมีอยู่เท่าเดิมจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์เพราะไม่ได้ผลในการ ลดกรรม เลย

สารชมรมศาสนาและการกุศล เรื่องที่ 45


[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]
Create Date :22 กุมภาพันธ์ 2550 Last Update :28 กันยายน 2552 9:25:10 น. Counter : Pageviews. Comments :13