อุตสาหกรรมโฮคุริคุ นันโตะ ชิราคาวะโกะ โทะยะมะ
ขอบคุณของแต่งบล็อกโดย...

ไลน์สวยๆโดย...ญามี่ / ภาพกรอบ กรอบ goffymew / โค๊ตบล็อกสำหรัมือใหม่ กุ๊กไก่ / เฮดบล็อก เรือนเรไร /ไอคอน ชมพร / สีแต่งบล็อก Zairill /ภาพไอคอนRainfall in August / แบนด์..การ์ตูน ไลน์น่ารักๆๆจาก... oranuch_sri Mini Icon goragot


เครดิตภาพบีจี เรือนเรไร


เครดิตภาพไลน์ ญามี่
Spirited Away


อุตสาหกรรมโฮคุริคุ นันโตะ ชิราคาวะโกะ โทะยะมะ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)จังหวัดโทยามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคชูบุของญี่ปุ่น สำนักงานประจำจังหวัดตั้งอยู่ในเมืองโทยามะ

ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลญี่ปุ่นของภูมิภาคชูบุเกือบใจกลางภูมิภาคโฮคุริคุรวมถึงจังหวัดนีงาตะ

Shirakawa-go / Gokayama Gassho-zukuri Village (Shirakawa-go / Gokayama no Gasho-zukuri Shuraku) เป็นกลุ่มหมู่บ้าน gassho-zukuri ใน Shirakawa-go และ Gokayama ในภูมิภาค Hietsu ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (มรดกทางวัฒนธรรม) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2538 และกลายเป็นมรดกโลกแห่งที่หกในญี่ปุ่นจังหวัดโทยามะถูกคั่นด้วยทะเลญี่ปุ่น (ส่วนใหญ่เป็นอ่าวโทยามะ) ทางทิศเหนือและแนวภูเขาอีกสามด้าน มีอาณาเขตเดียวกันกับ Etchu จังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่น


ชายแดนจังหวัดที่ติดกับจังหวัดนีงาตะทางตะวันออกเรียกว่าหน้าผาโอยาชิราซุ เทือกเขาฮิดะ (เทือกเขาแอลป์ตอนเหนือ) สามารถมองเห็นได้ที่ชายแดนจังหวัดกับจังหวัดนะงะโนะ ทางตอนเหนือของชายแดนจังหวัดที่ติดกับจังหวัดอิชิกะวะคือเนินเขาโฮดาสึส่วนทางตอนใต้คือเทือกเขาเรียวฮากุที่พาดผ่านจังหวัดกิฟุ เทือกเขาฮิดะและที่ราบสูงฮิดะอยู่ชายแดนทางใต้ของจังหวัดกิฟุ
ท่าเรือใหม่โทยามะมองเห็นได้จากบนฟ้าแม้ว่าจะล้อมรอบไปด้วยภูเขาทางด่วน Hokuriku ที่เชื่อมต่อ Kurikara Pass ไปทางตะวันตกของ Kaga (จังหวัดอิชิกาวะทางตอนใต้ในปัจจุบัน) วิ่งไปทางทิศตะวันตกและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้น ในตอนท้ายของช่วงสงครามรัฐซาสซานาริมาสะแห่งเอตชูและโทชิอิเอะมาเอดะแห่งคากะต่อสู้กัน หลังจากนั้น Etchu ได้มอบให้แก่ Toshinaga Maeda ซึ่งเป็นลูกของ Toshiya โดย Hideyoshi Hashiba (ต่อมาคือ Toyotomi Hideyoshi) และในช่วงสมัย Edo Etchu ถูกปกครองโดยโดเมน Kaga และโดเมนสาขาคือโดเมน Toyama แม้ว่าโทยามะ (จังหวัดเดิม) และจังหวัดนิอิกาวะจะถูกจัดตั้งขึ้นชั่วคราวในกลุ่มศักดินาที่ถูกยกเลิก แต่พวกเขาก็ถูกผนวกเข้ากับจังหวัดอิชิกะวะเนื่องจากจำนวนประชากรที่ถือว่าน้อยเกินไปและมีสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามในสมัชชาจังหวัดอิชิกาวะการฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วมในโทยามะถูกละเลยและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นถูกผูกขาดโดยฝ่ายอิชิกาวะและไม่เพียง แต่การควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดำรงชีวิตและการศึกษาที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอีกด้วย ทัศนคติที่เห็นได้ชัดในการไม่สนใจโทยามะนี้ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของจังหวัดที่แตกแขนงออกไปและจังหวัดโทยามะในปัจจุบันได้รับการจัดตั้งขึ้นในรูปแบบที่จังหวัดเอตชูในอดีตทั้งหมดกลายเป็นอิสระ

เมืองนันโตะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดโทยามะ ประกอบด้วยทางตอนใต้ของที่ราบโทนามิและพื้นที่ภูเขาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่โกคายามะ ในปี 2004 เนื่องจากการรวมกันของแปดเมืองและหมู่บ้านรวมทั้งเมือง Inami ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องประติมากรรม Inami, หมู่บ้าน Taira และหมู่บ้าน Kamitaira ซึ่งเป็นที่ตั้งมรดกโลก "หมู่บ้าน Shirakawa-go และ Gokayama Gassho-zukuri" และ หมู่บ้าน Toga ซึ่งเป็นที่ตั้งของเทศกาลละครถือกำเนิดขึ้นในพื้นที่ภูเขาชายแดนจังหวัดกิฟุโกคายามะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (มรดกทางวัฒนธรรม) ในชื่อ "หมู่บ้านชิราคาวะโกะ / โกคายามะกัสโชซุคุริ" เทือกเขาทาเทยามะที่มีชื่อเสียงในด้านการสักการะบนภูเขาเช่นการสักการะทาเทยามะและ Tateyama Kurobe Alpine บนเส้นทางท่องเที่ยวบนภูเขามีเส้นทาง ฯลฯ และธารน้ำแข็งที่มีอยู่แห่งเดียวในญี่ปุ่น ภูมิภาคฮิดะที่อยู่ใกล้เคียงทางตอนเหนือของจังหวัดกิฟุถูกปิดกั้นด้วยภูเขาและมีการคมนาคมที่ไม่ดีไปยังเมืองกิฟุและเมืองนาโกย่าและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้นกับทางตอนใต้ของจังหวัดโทยามะซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างสั้น ดังนั้นโทยามะ (เอตชู) และฮิดะจึงเรียกรวมกันว่าภูมิภาคฮิดะ

Katamachi, Kanazawa (ด้านหลังคือสะพาน Saikawa)อ่าวโทยามะซึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นสมาชิกของ "คลับแห่งอ่าวที่สวยที่สุดในโลก" ท่าเรือฟุชิกิโทยามะซึ่งเป็นท่าเรือศูนย์กลางระหว่างประเทศเป็นคำเรียกทั่วไปของท่าเรือฟุชิกิท่าเรือโทยามะและท่าเรือใหม่โทยามะซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นฐานสำหรับเขตอุตสาหกรรมโฮคุริคุและการค้าทางทะเลแพน - ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีสินค้าทางทะเลมากมายใน Uozu, Namerikawa, Himi และอื่น ๆ จาก Uozu ไปยัง Namerikawa มีชื่อเสียงในด้านผิวน้ำทะเลของปลาหมึกหิ่งห้อยและชายฝั่งที่คุณสามารถมองเห็นภาพลวงตาได้

การพัฒนาอุตสาหกรรมยังคงดำเนินต่อไปตั้งแต่ยุคเมจิซึ่งได้รับเอกราชจากจังหวัดอิชิกาวะและได้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมโฮคุริคุขึ้น เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งกำเนิดของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรายใหญ่เช่น YKK และ Sankyo Tateyama นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของธนาคารโฮคุริคุและ บริษัท พลังงานไฟฟ้าโฮคุริคุซึ่งดำเนินงานส่วนใหญ่ในสามจังหวัดโฮคุริคุ
นอกจาก“ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ / โกคายามะกัสโชซุคุริ” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว (มรดกทางวัฒนธรรม)“ กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมของทากาโอกะสมัยใหม่” และ“ ทาเตยามะ / คุโรเบะ - โมเดลของญี่ปุ่น การป้องกันภัยพิบัติครั้งใหญ่ประเทศ - ศาสนา / ซาโบ / การผลิตไฟฟ้า "มีความเคลื่อนไหวในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (มรดกทางวัฒนธรรม) มีความเป็นไปได้ที่ "ทาเทยามะ / คุโรเบะ" จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติหรือมรดกที่ซับซ้อน
Mirage Land เป็นสวนสนุกที่ตั้งอยู่ใน Sanga เมือง Uozu จังหวัด Toyama เป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกในสวน Uozu Comprehensive Park และเป็นสวนสนุกแห่งเดียวในจังหวัดโทยามะ เปิดให้บริการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2525 ธุรกิจกลางคืนเริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2539 และตั้งแต่ฤดูร้อนปี 2549 สวนสาธารณะได้รับการสงวนไว้สำหรับบุคคลและกลุ่มในเวลากลางคืน ต้องเสียค่าเข้าชม แต่ฟรีในปี 2019 มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Uozu เป็นสถานที่ที่อยู่ติดกัน


อาหารทะเลสดๆ โทะยะมะKurobe Gorge Railway Co. , Ltd. (สหราชอาณาจักร: THE KUROBE GORGE RAILWAY CO., LTD.) มีสำนักงานใหญ่ในเมืองคุโรเบะจังหวัดโทยามะและดำเนินการรถไฟสายหลัก Kurobe Gorge Railway ที่ไหลเลียบแม่น้ำคุโรเบะในจังหวัดมันคือ บริษัท รถไฟที่ทำ ชื่อย่อคือคุโรเท็ตสึ


ตู้รถไฟสองตู้เชื่อมต่อรถไฟโดยสารและรถไฟที่ทุ่มเทให้กับการขนส่งวัสดุและบุคลากรด้านการก่อสร้างที่แลกเปลี่ยนรถไฟที่สถานี Dashidaira


ท่าเรือ
ท่าเรือใหม่ Toyama และ Kaiwo Maru

กลุ่มของท่าเรืออ่าวที่จัดตั้งขึ้นในอ่าวโทยามะ เป็นฐานถ่ายทอดเส้นทางการค้าชายฝั่งมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในยุคปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการค้าในทะเลญี่ปุ่นและเข้าถึงเขตอุตสาหกรรมโฮคุริคุและทั่วโลกอ่าวโทยามะยังเป็นท่าเรือประมงที่สำคัญเนื่องจากเป็นแหล่งตกปลาที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเกิดจากกระแสน้ำคุโระชิโอะโอยาชิโอะ

พอร์ตหลัก
ท่าเรือฟุชิกิโทยามะ (ท่าเรือที่สำคัญโดยเฉพาะ: เมืองโทยามะเมืองอิมิสึเมืองทากาโอกะ)
ท่าเรือภูมิภาค
ท่าเรือ Uozu

ทางรถไฟ
เครือข่ายรถไฟได้รับการพัฒนาอย่างดีในฐานะภูมิภาคโดยมีสถานีรถไฟอยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมดในจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในญี่ปุ่น นอกจากนี้ Takayama Main Line ยังเป็นสายเดียวที่เชื่อมต่อ Hokuriku โดยตรงกับภูมิภาค Tokai นอกเหนือจากพื้นที่ภูเขาที่อยู่ทางทิศใต้ ในขณะที่สายการบินธรรมดากำลังลดลงเนื่องจากความก้าวหน้าของการใช้เครื่องยนต์ แต่ก็มีความพยายามขั้นสูงเช่นการสร้างรถไฟฟ้ารางเบาสายใหม่ เนื่องจากรถไฟสายหลักโฮคุริคุถูกแยกจาก JR ไปยังรถไฟไอโนะคาเซะโทยามะจึงกลายเป็นจังหวัดเดียวใน 46 จังหวัดยกเว้นจังหวัดโอกินาว่าซึ่งเดิมไม่มีสาย JR และไม่มีสายหลักของสาย JR ธรรมดาเป็นจังหวัดที่สามรองจาก จังหวัดโทคุชิมะและโคจิไม่มีเส้นไฟฟ้า


เมืองฮิมิเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดโทยามะCreate Date : 08 พฤษภาคม 2564
Last Update : 8 พฤษภาคม 2564 5:57:07 น.
Counter : 381 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
วิ่งเพื่อน้อง รักผืนป่าห้วยขาแข้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สองแผ่นดิน
(11 ม.ค. 2564 23:39:08 น.)
ขนมปังอบ "เนย &กระเทียม" สมาชิกหมายเลข 3661152
(14 ม.ค. 2564 13:12:12 น.)
ถ่อมตนให้คนชม ภาวิดา คนบ้านป่า
(7 ม.ค. 2564 10:59:35 น.)
夫妻比强 Fūqī bǐ qiáng สามีภรรยาใครดีกว่ากัน Kavanich96
(4 ม.ค. 2564 04:15:51 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณKavanich96


Knowledge-dd.BlogGang.com

สมาชิกหมายเลข 4149951
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]

บทความทั้งหมด