"แผนที่ชีวิต"แผนที่ชีวิต
การเดินทางต้องมีแผนที่ฉันใด การดําเนินชีวิตก็ต้องมีแผนที่ประกอบฉันนั้นมนุษย์ หมายถึง สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง หรือ คน
สติ คือ ความระลึกได้ นึกได้ ความไม่เผลอ
สัมปชัญญะ ความรู้ชัดเข้าใจชัดต่อสิ่งที่คิด และนึกได้
หิริ ความละอายต่อการทําความชั่ว
โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อการกระทําความชั่ว
เทวดา ผู้มีบุญ ผู้ที่ประกอบกรรมดี บุคคลจึงสามารถเป็นเทวดาได้ตั้งแต่ชาตินี้ และชาติถัดไป
คหบดี บุคคลผู้ใช้ความเพียรประกอบกิจการงาน สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีฐานะเป็นปึกแผ่นมั่นคง มีความเป็นอยู่ดี หรือเป็นผู้มีอันจะกิน
สมถกรรมฐาน การกําหนดจิตใจให้สงบ จนเกิดความสงบ และเป็นสุข
วิปัสสนากรรมฐาน การกําหนดจิตให้สงบด้วยปัญญา จนจิตเข้าถึงญาณ ซึ่งก่อให้เกิดความสามารถทางจิตในระดับต่าง ๆ เห็นการเกิดดับของรูปนาม ความจริงของสิ่งทั้งปวง เป็นทางสายเอก

ศีล 5

ไม่ฆ่าสัตว์
ไม่ลักทรัพย์
ไม่ประพฤติผิดในกาม
ไม่พูดปด พูดเพ้อเจ้อ พูดเลื่อนลอย พูดไร้สาระ
ไม่เสพของมึนเมา เช่น บุหรี่ สุรา ยาเสพติด ไม่เล่นการพนัน

อบายมุข 6


ดื่มน้ำเมา สูบบุหรี่ เสพยาเสพติด
เที่ยวกลางคืน
เที่ยวดูการเล่น
เล่นการพนัน
คบคนชั่วเป็นมิตร
เกียจคร้านทําการงาน

อาชีพ 5 ชนิด ที่ควรหลีกเลี่ยง

การค้าศาสตราอาวุธ แห อวน เครื่องประหัตประหาร
การค้ามนุษย์
การค้าสัตว์เป็นสําหรับฆ่าเป็นอาหาร
การค้าน้ำเมา บุหรี่ ฝิ่น กัญชา ยาบ้า เฮโรอีน
การค้ายาพิษ ยาฆ่าแมลง

กรรมดี หรือกุศลกรรมบท 10


เว้นจากการฆ่าสัตว์
เว้นจากการลักทรัพย์
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
เว้นจากการพูดเท็จ
เว้นจากการพูดส่อเสียด
เว้นจากการพูดหยาบ
เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
เว้นจากการโลภอยากได้ของเขา
เว้นจากการพยาบาทปองร้าย
เว้นจากการเห็นผิดทํานองคลองธรรม

ทางดําเนินชีวิตอันประเสริฐ 8 ประการ (มรรคมีองค์ 8)

ความคิดชอบ
ความดําริชอบ
วาจาชอบ
เพียรชอบ
ประกอบการงานชอบ
เลี้ยงชีพชอบ
ระลึกชอบ (สติชอบ)
ตั้งจิตมั่นชอบ (สมาธิชอบ)

อิทธิบาท 4 ทางแห่งความสําเร็จ 4 ประการ ได้แก่

ฉันทะ ความรักใคร่ พอใจในสิ่งที่กระทํา
วิริยะ ความพากเพียร
จิตตะ ความฝักใฝ่เอาใจใส่
วิมังสา การหมั่นไตร่ตรองในสิ่งที่กระทํา (ใช้ปัญญา)

บุญกิริยาวัตถุ 10

การกระทําต่าง ๆ ที่ทําให้พ้นภัยอันตราย ประสบความสุข และเป็นปัจจัยให้ถึงนิพพาน

ทาน คือ การให้ของที่ควรแก่คนที่ควรจะได้รับ เช่น การให้สิ่งของ เงิน ทอง อาหาร ที่อยู่อาศัย ให้อภัย ให้วิชาความรู้ ให้ธรรมะ
ศีล คือ การตั้งอยู่ในศีลอย่างเคร่งครัด (อย่างน้อยศีล 5)
ภาวนา คือ การแผ่เมตตา กําหนดลมหายใจ เดินจงกรม เจริญกรรมฐาน
อุปายนะ คือ อ่อนน้อมถ่อมตนแก่ผู้มีวุฒิ วัยวุฒิ
เวยยาวัจจะ คือ ช่วยเหลือการงาน
ปัตติทานะ คือ แผ่นส่วนบุญให้เพื่อนมนุษย์ มาร เทวดา พรหม
ปัตตานุโมทนา คือ อนุโมทนากับความดีของผู้อื่นโดยไม่ลังเล
ธรรมสวนะ คือ การได้ฟังธรรมเสมอ ๆ
ธรรมเทศนา คือ แนะนําข้อธรรมที่ได้ฟัง หรือศึกษามาแก่ผู้อื่น
ทิฏฐชุกัมมะ คือ อบรมความเห็นของตนให้ถูกกับหลักธรรมในพุทธศาสนา ด้วยการศึกษาเล่าเรียน

กฏแห่งโลกียวิสัย


สรรพสิ่งทั้งหลาย เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
สรรพสิ่งทั้งหลาย ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ระยะทาง และแรงงาน
สรรพสิ่งทั้งหลาย ประกอบด้วยทุกขัง อนิจจัง อนัตตา
สรรพสิ่งทั้งหลาย ประกอบด้วยการเสพ ย่อย ถ่าย
สรรพสิ่งทั้งหลาย ประกอบด้วยอัตตา อารมณ์ อุปาทาน
สรรพสิ่งทั้งหลาย ประกอบด้วยจิต สังขาร และวิญญาณ
สรรพสิ่งทั้งหลาย ประกอบด้วยการหา ใช้ เหลือ และเจือจาน

หัวใจเศรษฐี หรือทิฐธัมมิกัตถะประโยชน์

อุฎฐานสัมปทา การถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร
อารักขสัมปทา การถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่หามาได้
กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนเป็นคนดี
สมชีวิตตา การเลี้ยงชีพตามสมควรแก่ทรัพย์ที่หามาได้

ทางแห่งความจน


เกิดจากความเกียจคร้าน
เกิดจากไม่รู้จักรักษาทรัพย์
เกิดจากมีมิตรชั่ว
เกิดจากการไม่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ของตน

ทางแห่งความร่ำรวย


ขยันทํางาน
รักษาทรัพย์ไว้ให้ปลอดภัย
เลือกคบแต่คนดีมีปัญญา
เข้าใจใช้จ่ายทรัพย์ของตน
การดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

สติสัมปชัญญะ + ศีล 5 + มรรคมีองค์ 8 + อิทธิบาท 4 + กุศลกรรม 10 + บุญกริยาวัตถุ 10


อ้างอิง:www.thaidev.comCreate Date : 31 สิงหาคม 2549
Last Update : 17 พฤษภาคม 2551 23:01:52 น.
Counter : 570 Pageviews.

5 comments
ความคิดชีวิตแต่ละวัย สมาชิกหมายเลข 6393385
(20 ต.ค. 2564 10:40:49 น.)
: เงียบเสียดีกว่า : กะว่าก๋า
(19 ต.ค. 2564 05:39:51 น.)
: ความอยาก : กะว่าก๋า
(11 ต.ค. 2564 05:30:53 น.)
: เครื่องหมายชีวิต : กะว่าก๋า
(10 ต.ค. 2564 05:29:19 น.)
  
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ สำหรับชาวพุทธทั้งหลาย
โดย: หนุ่มร้อยปี (หนุ่มร้อยปี ) วันที่: 31 สิงหาคม 2549 เวลา:17:40:45 น.
  
จ้า จะจำไว้ค่ะ แต่บางอย่างคงละมะได้อ่า
โดย: kate IP: 124.121.135.62 วันที่: 31 สิงหาคม 2549 เวลา:21:50:35 น.
  
อ่าอารายจะละเอียดขนาดนี้ ยิ่งสูงยิงหนาว
โดย: ปอป IP: 210.246.64.136 วันที่: 31 สิงหาคม 2549 เวลา:23:15:23 น.
  
ขอเซฟเก็บไว้นะ รู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆเลย
โดย: hypnosis วันที่: 4 กันยายน 2549 เวลา:13:07:43 น.
  
เอิ่ม วันนี้ธรรมะมากเลย จะพยายามเข้าให้ถึงนะคะ
โดย: LEE (lyfah ) วันที่: 5 กันยายน 2549 เวลา:1:39:19 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Icyiceberg.BlogGang.com

lcelcy
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด