ศิลปินแห่งชาติ ๒๕๖๓เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔ ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยในที่ประชุมได้มีวาระการพิจารณาการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ได้แถลงข่าวผ่านช่องทาง เฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๓ สาขา รวม ๑๒ ราย ดังนี้


สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๔ ราย ได้แก่

๑. ศ.กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)

๒. นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม-สื่อผสม)

๓. นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)

๔. นายสำเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์-แกะสลักไม้)


สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑. นายเอนก นาวิกมูล

๒. น.ส.อรสม สุทธิสาคร
สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๖ ราย ได้แก่

๑. นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)

๒. นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์ -โขน )

๓. นายปี๊ป คงลายทอง (ดนตรีไทย)

๔. นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)

๕. นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)

๖. นายปง อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง-สร้างสรรค์และบันทึกเสียงภาพยนตร์)รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ศิลปินทุกท่านที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และหลังจากนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะนำความกราบบังคมทูล เพื่อขอเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้ในแขนงต่าง ๆ ต่อสังคมด้วย

ซึ่งนับตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน การยกย่องศิลปินแห่งชาติ ทำให้เห็นบุคคลทรงคุณค่า ในแวดวงวัฒนธรรม และทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีศิลปินที่มีความสามารถในสาขาต่างๆ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนของประเทศ
แม่เม้า-สุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ให้สัมภาษณ์ด้วยเสียงสั่นเครือว่า รู้สึกภูมิใจ ดีใจ ร้องไห้จนพูดไม่ออก ทั้งชีวิตได้อุทิศชีวิตเพื่อวงการบันเทิงทุกรูปแบบ ทั้งการแสดง การร้องเพลง ตนจบจากเฉลิมศาสน์นาฏศิลป์มาก็อยากจะทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อสังคม วงการบันเทิงให้เราได้มีงาน มีเงินใช้ มีชีวิตที่ดีจนถึงวันนี้ ต้องขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมที่เห็นคุณค่าของตน และให้ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติอันทรงเกียรติ และหากมีอะไรจะให้ช่วยเหลือสังคม หรือให้ความรู้ต่อเด็กและเยาวชน ต่อจากนี้ก็มีความยินดีสนับสนุนหากเวลาไม่ซ้อนกับงานประจำ
นางสาวอรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ กล่าวว่า รู้สึกยินดี อยากบอกว่า การเป็นศิลปินแห่งชาติสาขานี้ไม่ได้มีความหมายกับตนคนเดียวเท่านั้น แต่มีความหมายกับงานสารคดี ที่เรารัก และเราต่อสู้กับการงานสารคดีมานาน สำหรับรางวัลที่ได้ครั้งนี้จึงเป็นรางวัลของคนเขียนสารคดีทุกคน อยากบอกคนรุ่นใหม่ว่า งานสารคดี มีคุณค่า มีความหมายลึกซึ้ง อยากให้ร่วมกันสืบสานต่อไป
นายประเมษฐ์ บุณยะชัย สาขาศิลปะการแสดง กล่าวว่า รู้สึกดีใจนึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการแสดงโขนที่ทรงคุณค่านี้ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การได้สนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงสืบสานการแสดงโขนพระราชทาน ทำให้ในช่วงกว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ศาสตร์และศิลปะการแสดงโขนได้รับการฟื้นฟูกลับมาจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทุกวัย ทำให้ทุกคนที่ทำงานในวงการโขนได้มีกำลังใจทำงานอย่างเต็มกำลัง และทุกครั้งที่ท้อจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ ที่ว่า ขาดทุนของฉัน คือกำไรของแผ่นดิน

สิ่งที่พระองค์ทรงสืบสานคือคุณค่าทางจิตใจเป็นความภาคภูมิใจของตนและคนที่ทำงานด้านนี้ และมั่นใจการแสดงโขนจะไม่สูญหายไปจากประเทศไทย เพราะยังมีสถานศึกษา ชมรม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ยังยืนหยัดร่วมกันอนุรักษ์ต่อไป ส่วนตัวจะยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสืบสานการแสดงโขน พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สั่งสมมาให้คนรุ่นหลังด้วยความเต็มใจ นับเป็นของขวัญวันเกิดวัย ๗๓ ปี และการทำงานด้านโขนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
นายเอนก นาวิกมูล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ กล่าวว่า จากนี้ก็ยังเขียนงานสารคดีไม่หยุด เพราะต้องการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม ตนเน้นเรื่องการชำระประวัติศาสตร์ นำความรู้และข้อมูลที่ตรวจสอบ แก้ไขได้มาเขียน ทั้งเพลงพื้นบ้าน ประวัติบุคคล จิตรกรรมไทย การแต่งกายแบบไทย เหตุการณ์ และสถานที่ นอกจากได้ชำระสิ่งที่ค้างคาใจตัวเอง ยังได้ชำระประวัติศาสตร์เพื่อให้สังคมได้ข้อมูลถูกต้องมากขึ้น

ขณะนี้เร่งชำระประวัติยายทองหล่อและยายทองอยู่ แม่เพลงพื้นบ้านที่มากความรู้ ก่อนหน้านี้ ชำระประวัติยายสำอาง เลิศถวิล วณิพกในเพลงคาราบาว ที่คนรู้จักกัน อยากให้หน่วยงานรัฐสนับสนุนการจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อไป
ภาพและข้อมูลจาก
dailynews.co.thบีจีจากคุณเนยสีฟ้า


Free TextEditor

Create Date : 04 สิงหาคม 2564
Last Update : 5 สิงหาคม 2564 22:48:31 น.
Counter : 1065 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
🍂🌾🍂สร้างโรงเรือนให้บอนแบบง่ายๆ 🍂🌾🍂 ชั้นประหยัด🍂🌾🍂 โอน่าจอมซ่าส์
(13 ต.ค. 2564 14:23:45 น.)
Nymphs and Shepherds by Henri Purcell ปรศุราม
(10 ต.ค. 2564 12:26:08 น.)
ห้องจัดแสดงใหม่ในหมู่พระวิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (๓) สายหมอกและก้อนเมฆ
(22 ก.ย. 2564 15:17:51 น.)
:: พู่กันเดียว - ทุกข์ก่อเกิดสุข :: กะว่าก๋า
(22 ก.ย. 2564 06:21:12 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณกะว่าก๋า, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณหอมกร, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณเริงฤดีนะ, คุณตะลีกีปัส, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณtoor36, คุณtuk-tuk@korat, คุณสองแผ่นดิน, คุณmultiple, คุณทนายอ้วน, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณmcayenne94, คุณkatoy, คุณปรศุราม, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณSweet_pills, คุณmariabamboo, คุณเนินน้ำ, คุณร่มไม้เย็น, คุณชีริว, คุณโอพีย์, คุณ**mp5**, คุณThe Kop Civil, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณnewyorknurse, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณlovereason, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณอุ้มสี, คุณTui Laksi


Haiku.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#17haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 158 คน [?]

บทความทั้งหมด