Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2548
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
25 กรกฏาคม 2548
 
All Blogs
 

เลือกคนที่รัก..เลือกพรรคไปคาน

ข้อเสนอจากการเมืองของพลเมือง...""เลือกคนที่รัก เลือกพรรคไปคาน"
กระทู้จากราชดำเนิน.....เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ...10 ธค. 47
 

Create Date : 25 กรกฎาคม 2548
82 comments
Last Update : 25 กรกฎาคม 2548 2:52:22 น.
Counter : 382 Pageviews.

 

ตั้งใจว่าวันรัฐธรรมนูญจะเขียนบทความเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอมุมมองและศึกษาร่วมกัน แต่จากการไปร่วมสัมนา...เลือกตั้ง 48...โหวตเพื่อสังคมเข้มแข็ง พวกเราได้ข้อสรุปหลายอย่างที่อาจเป็นประยชน์ต่อสังคมโดยรวม

จึงขอนำเสนอแนวคิดของประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งประชุมสัมนาและได้สรุปแนวทางไว้ ซึ่งจะนำข้อเสนอนี้ไปจัดเวทีอภิปราย ถกเถียงกันในจังหวัดของตน

และขอนำเสนอในกลุ่มผู้สนใจในโลกอินเตอร์เน็ต...คิดอย่างไรในการโหวต 48...."เลือกคนที่รัก..เลือกพรรคไปคาน"

เจตนารมณ์สำคัญหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มุ่งส่งเสริมการเมืองของพลเมือง เพื่อให้ประชาชนมีบทบาทโดยตรงในการกำหนดอนาคตของตนเอง ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และในกระบวนการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะ

แต่ทุกรัฐบาลที่ผ่านมามักขาดความตั้งใจที่ผลักดันนโยบายเพื่อส่งเสริมการเมืองของพลเมือง หรือการพัฒนาระบบประชาธิปไตยทางตรง

4 ปีของรัฐบาลปัจจุบัน จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม อำนาจตัดสินใจบริหารราชการแผ่นดิน และการแก้ปัญหาของประเทศได้ถูกทำให้รวมศูนย์อยู่ที่กลไกรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีฝ่ายเดียว กลไกระบบตรวจสอบถูกบั่นทอน และแทรกแซง จนลดความสำคัญลงมาก

ประชาชนฐานล่างในชนบทได้รับการหว่านโปรยด้วยโครงการในแนวทางประชานิยมหลากรูปแบบ ระบบเศรษฐกิจใหม่ดูท่าจะสวนทางกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ปัญหาทางสังคม ซึ่งมีธรรมชาติและปัจจัยสลับซับซ้อน ที่แก้โดยวิถีของอำนาจ และนิสัยใจเร็วใจร้อนของผู้นำได้นำไปสู่การละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างรุนแรง ทั้งในเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด การชุมนุมเรียกร้องของประชาชนตามสิทธิอันพึงมี และกรณีความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในขณะเดียวกัน นอกจากไม่ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นพลเมืองแล้ว ยังลิดรอนและปิดกั้นบทบาทขององค์กรภาคประชาชน ปรากฏการณ์ และข้อเท็จจริงเหล่านี้สะท้อนความล้าหลังของประชาธิปไตยแบบเลือกผู้แทน

ช่วงนี้การโหมโรงของพรรคการเมือง เพื่อแย่งชิงที่นั่ง และพื้นที่ในการเลือกตั้งปี 2548 มีความดุเดือดมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะเป็นครั้งแรกที่ทุกพรรคการเมืองต่างเสนอนโยบายที่มีจุดเด่นในการเสนอตัวเป็นตัวแทนประชาชนเข้าบริหารประเทศ

สถานการณ์ที่เป็นจำนวนที่นั่ง ส.ส.ของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลในปัจจุบัน แม้เริ่มต้นจากคะแนนต่ำกว่า 250 เสียง จึงต้องตั้งรัฐบาลผสม แต่ในที่สุดก็มีการยุบพรรคการเมืองอื่นเข้ามาโดยอาศัยความได้เปรียบในการเป็นรัฐบาล โดยเริ่มจากพรรคเสรีธรรม พรรคความหวังใหม่ และพรรคชาติพัฒนา ทำให้รัฐบาลมีคะแนนเสียงรวม 330 เสียง จาก 500 ที่นั่ง จึงมีความพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียว โดยที่ฝ่ายค้านหมดโอกาสจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

ถ้าพิจารณาในส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทยมี ส.ส.ในระบบบัญชี 63 ที่นั่ง (เป็นไทยรักไทยเดิม 48 ที่นั่ง ความหวังใหม่ 8 ที่นั่ง และชาติพัฒนา 7 ที่นั่ง) กับพรรคชาติไทยอีก 6 ที่นั่ง ส่วนฝ่ายค้านของพรรคประชาธิปัตย์มีเพียง 31 ที่นั่ง

รัฐบาลปัจจุบันจึงมีความเข้มแข็งจนยากที่จะมีใครมาดุลคานได้ ทั้งจากภายใน ได้แก่ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล และจากภายนอกคือ ฝ่ายค้าน องค์กรอิสระ และพลังนอกรัฐสภา ที่โหวตเชิงยุทธศาสตร์ โหวตเพื่อสังคมเข้มแข็ง และเพื่อเปรียบเทียบนโยบายของพรรคการเมืองโดยใช้ทิศทางว่าด้วย "เศรษฐกิจพอเพียง สังคมเข้มแข็งและสันติภาพ" เป็นกรอบพิจารณา ตลอดจนความน่าเชื่อถือของบุคคลแกนนำและผู้นำของพรรคที่รักษาคำมั่นสัญญา ว่าจะทำจริงตามที่ประกาศไว้

สถานการณ์ปัจจุบันกล่าวได้ว่า ภาคประชาชนจะไม่สามารถเลือกผู้สมัครคนใดและพรรคการเมืองใดแบบง่ายๆ ตรงๆ เพื่อที่จะมอบความไว้วางใจให้เข้าไปผลักดันนโยบายในทิศทางอันพึงประสงค์ได้เลย จึงนำเสนอให้ใช้การโหวตเชิงยุทธศาสตร์เพื่อแสดงบทบาทของการเมืองของพลเมืองในสถานการณ์เลือกผู้แทนในคราวนี้

โหวตเชิงยุทธศาสตร์ ไม่ใช่เพียงแค่การโหวตเพื่อเลือกใครมาเป็นผู้แทน หรือเลือกพรรคใดมาเป็นรัฐบาล แต่ประชาชนจะต้องมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ใหญ่และลุ่มลึกกว่านั้น

โอกาสของการเลือกตั้งที่กำลังมาถึงนี้ ในฐานะของผู้ปฏิบัติเครือข่ายการเมืองของพลเมืองขอเปิดประเด็นให้มีการพูดคุย ถกเถียงกันให้มากว่า เราจะโหวตเชิงยุทธศาสตร์กันอย่างไร

เวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเอาชนะความยากจน เมื่อ 26 พ.ย.มีการเสนอว่า เราควรตั้งเป้าหมายของการโหวตเพื่อให้ได้มาซึ่งสภาวะที่จะเอื้อให้มากที่สุดต่อกระบวนการสังคมเข้มแข็งในอีก 4 ปีข้างหน้า

เราต้องการฐานรากของสังคมที่เข้มแข็ง จากนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนเข้มแข็ง ไม่ใช่นโยบายประชาสงเคราะห์ หรือประชานิยมแบบไม่รู้จบ

ท้องถิ่นเข้มแข็งจากนโยบายกระจายอำนาจ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ใช่การรวบอำนาจไว้ที่ส่วนกลางหรือรัฐบาล

ภาคสังคมต้องเข้มแข็งจากนโยบายสนับสนุนสื่อมวลชนให้มีอิสระและมีความสามารถ นโยบายสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมอย่างเต็มที่ ไม่ใช่นโยบายควบคุมสื่อ และกีดกันบทบาทของภาคประชาชน

ต้องมีองค์กรอิสระที่เข้มแข็งจากนโยบายที่เคารพ และสนับสนุนบทบาทขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่นโยบายที่แทรกแซงทั้งทางตรงและทางอ้อม

เวลาเดียวกันรัฐบาลต้องมีศักยภาพในการดูแลปัญหาเศรษฐกิจระดับมหภาค การแข่งขันกับต่างประเทศ และการเจรจาต่อรองกับโลกาภิวัตน์ ดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอว่า เป้าหมายของการลงคะแนนครั้งนี้ควรมุ่งไปที่การมีรัฐบาลที่เข้มแข็งพอประมาณ และมีพรรคฝ่ายค้านที่มีกำลังเพียงพอเป็นสำคัญ

การระดมความคิดในเวทีนโยบายสาธารณะครั้งล่าสุด กลุ่มแกนประสานเครือข่ายการเมืองของพลเมือง จาก 76 จังหวัด ช่วยกันคิดหาวิธีการที่เป็นรูปธรรมสำหรับการโหวตเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสังคมเข้มแข็งว่าควรเป็นอย่างไร

เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และแนวโน้มจากกระแสความนิยมของประชาชนทั่วประเทศ ทั้งในชนบท และในเมืองเข้ามาประกอบ และแยกแนวทางการเลือก ส.ส.เขตกับการเลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคออกจากกัน

เราต้องการคนที่เรารัก เราไว้ใจได้ เป็นผู้รักษาคำมั่นสัญญา และสามารถเรียกใช้ไหว้วานได้ง่ายเข้าไปทำหน้าที่ ส.ส.เขต เพื่อเปิดโอกาสให้กระบวนการทางสังคมได้เข้าไปเชื่อมได้ง่ายขึ้นหลังการเลือกตั้ง เพราะ ส.ส.เขตเหล่านี้จะมีหน้าที่หลักในด้านนิติบัญญัติจึงมีเวลาทำงานร่วมกับประชาชนได้มากกว่าพวกที่ต้องเข้าไปบริหารประเทศ

ส.ส.เขตที่มีอยู่ 400 เสียง จะเป็นตัวชี้ขาดว่า พรรคใดจะได้เป็นรัฐบาล และจะเป็นฐานสำคัญที่ค้ำจุนฝ่ายบริหารที่มาจาก ส.ส.จากบัญชีรายชื่อ และก็เป็นอำนาจดุลคานส่วนหนึ่งที่ฝังอยู่ภายใน

ที่ประชุมมีข้อสรุปเชิงยุทธวิธีว่า "เลือกคนที่รัก" จากผู้สมัครเป็นรายเขต กล่าวคือ ไม่ว่าจะชอบผู้สมัครเป็นการส่วนตัว หรือชอบพรรคที่สังกัดก็ตาม เราจะเลือกคนที่รัก และพรรคที่ชอบผ่านผู้สมัคร ส.ส.เขตตามแนวทางนี้

สำหรับการเลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อนั้น หากไม่สนใจการโหวตเชิงยุทธศาสตร์ก็คงให้ไปเลือกพรรคที่ชื่นชอบหรือพรรคที่มีนโยบายเตะตาต้องใจ แต่การเลือกตั้งคราวนี้มีความหมายมากต่อการสร้างสภาวะที่ดุลคานให้พอเหมาะพอดี ระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบ รวมทั้งฝ่ายประชาชนนอกรัฐสภาด้วย

เราอยากเห็นรัฐบาลที่มีเสียงไม่เกิน 280 เสียง ในกรณีที่เป็นรัฐบาลพรรคเดียว หรือไม่เกิน 300 เสียง (จาก 500 เสียง) ในกรณีที่เป็นรัฐบาลผสม

ถ้าพิจารณาเฉพาะส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อที่ค้ำจุนรัฐบาลด้วยแล้ว ก็อยากเห็นรัฐบาลที่มี ส.ส.บัญชีรายชื่อรวมกันไม่เกิน 50 เสียง (จาก 100 เสียง) ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียว หรือรัฐบาลผสม เพื่อป้องกันการเหลิงจนเกินเหตุ

"เลือกพรรคไปคาน" คือ ยุทธวิธีการโหวตเพื่อสังคมเข้มแข็งสำหรับการเลือกตั้งคราวนี้ กล่าวคือ หากเราประเมินแล้วว่าพรรคใดจะได้เป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียว หรือรัฐบาลผสม ก็จะเลือกพรรคตรงกันข้าม เพื่อ "ไปดุล-ไปคาน" โดยมิได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนหรือสกัดกั้นใคร โดยถือว่าผู้สมัครทุกคน ทุกพรรคการเมือง คือ เพื่อน คือ มิตร ซึ่งต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่

"เลือกคนที่รัก เลือกพรรคไปคาน" เป็นเพียงการเปิดประเด็นให้ประชาชนได้มีการถกเถียงกัน และนำไปสู่การเรียนรู้จากปฏิบัติ คือ การเมืองของพลเมืองตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญเท่านั้นเอง

บทความนี้ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป หัวเรือใหญ่ของคณะทำงานเครือข่ายการเมืองของพลเมืองสรุปได้ชัดเจนดีแล้วจึงนำมาเปิดหัวปิดท้าย เพื่อสังคมราชดำเนินโดยเฉพาะครับ

มิได้มีเจตนาให้ร้ายหรือโจมตีพรรคการเมืองใดเป็นการเฉพาะ

ท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญเติมความเห็นตามสบายครับ...

จากคุณ : Can - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: Can (ไทเมือง ) 25 กรกฎาคม 2548 2:55:32 น.  

 

สวัสดีครับพี่แคน ไม่เห็นพี่แคนนานมากแล้วครับ แค่มาแสดงตัวก่อนครับพี่ วันนี้ตอนกลางวันต้องออกจากบ้านไปข้างนอก กลางคืนไปดูคอนเสริท (หกชั่วโมงรวด :)) จะมาขอแจมหลังเที่ยงคืนครับพ้ม

จากคุณ : ลูกไทย หลานไทย - [ วันรัฐธรรมนูญ 11:29:46 ]

 

โดย: . (ไทเมือง ) 25 กรกฎาคม 2548 2:56:54 น.  

 

เฮ้อ

จากคุณ : guyver - [ วันรัฐธรรมนูญ 11:32:28 ]

 

โดย: . (ไทเมือง ) 25 กรกฎาคม 2548 2:57:57 น.  

 

สวัสดีครับลุง Can ไม่เห็นตั้งนาาาาาาาาาาาาาาน
แต่ขอไปทานข้าวก่อนนะครับ
ส่วนเรื่อง เลือกพรรคไปคาน ผมเห็นว่าจำเป็น
แต่ต้องพิจารณาแล้วว่า คนส่วนใหญ่ตัดสินใจไปแล้ว ไม่งั้นก็กลายเป็น เลือกไปเป็นรัฐบาล
แต่ถ้าดูจากโพลไทยรักไทย ผมว่า ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วละครับ เลือกไปคานได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกลัวว่าเสียงจะเกิน ฮิๆ

จากคุณ : ridkun - [ วันรัฐธรรมนูญ 11:42:52 ]

 

โดย: . (ไทเมือง ) 25 กรกฎาคม 2548 2:58:46 น.  

 

สวัสดีครับคุณลูกไทย หลานไทย ช่วงนี้เดินสายเผยแพร่แนวคิด...เลือกคนที่รัก...เลือกพรรคไปคาน...ตามสโลแกนครับ

มี 21 เวทีทั่วประเทศ...แล้วยังช่วยทำเว็บฟรีให้เป็นที่ติดต่อเครือข่ายครับ งานอาสา..เหนื่อยกายแต่สุขใจ

สวัสดีครับคุณ ridkun พักนี้ผมห่างหายไม่ค่อยเข้ามา ถ้าตอบก็นิดๆหน่อยๆเพื่อความเพลิดเพลิน

เดินสายหาเพื่อนร่วมฝัน...ครับ...ผมยังไม่เห็นโพลใครเลย เห็นแต่ของสวนดุสิตกระมัง( แว็บๆ )...ยังไม่ไว้ใจครับ...ยังไงขอให้ฝ่ายคาน...พอจะซักฟอกรัฐบาลทั้งคณะได้ก็พอใจแล้วครับ

จากคุณ : Can - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: . (ไทเมือง ) 25 กรกฎาคม 2548 3:00:35 น.  

 


-ยอมตนเป็นเห็บเหา บนหลังโคกระบือ งั้นหรือ...?
-ถ้ามันไปเข้าทางพรรคการเมืองชาติชั่วก็ยอมงั้นหรือ...?
ฝันไปเถิด...

ยังตอบคำถามผมไม่ได้เลยว่า
ประชานิยมมันต่างกับสังคมนิยมยังไงหรือ...?
ถ้ายังตอบไม่ได้หรือว่าจนปัญญา..ก็อย่าไปด่าประชานิยม...

จากคุณ : Killer - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: . (ไทเมือง ) 25 กรกฎาคม 2548 3:02:01 น.  

 

ประชานิยมก็ลดแลกแจกแถมไง...ถึงเวลาก็ปลดหนี้..ไม่เห็นยากตรงใหน

แต่บอกอีกทีไม่ได้สังกัดใครหรอก เรามีแนวทางเพื่อประเทศชาติเหมือนเช่นพรรคการเมือง แต่ไม่ใช่พรรคการเมืองในสภาครับ

อย่าถามว่าแตกต่างกันยังไง ของแค่นี้เค้ารู้กันแต่บอกไปแล้วคงไม่เชื่อเพราะไม่ใช่หน้าเหลี่ยมพูด ฮ่า ฮ่า

จากคุณ : Can - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:03:51 น.  

 

งี้ต้องเลือกพรรค"ต้นตระกูลไทย" ของเสี่ยชูวิทย์ที่เคยบอกว่าไม่ต้องการเป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน แต่ต้องการเข้าไปเพื่อทำหน้าที่คานอำนาจของทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล เสียดายที่พรรคนี้ยุบรวมไปแล้ว

คนที่เห็นด้วยกับกระทู้นี้ ถ้าคุณเลือกพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคมหาชนก็แสดงว่า"TO-แหล" สุดๆ เลยนะครับ เพราะทั้ง2พรรคนี้บอกว่าพร้อมจะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคไทยรักไทยอยู่ และนโยบายพรรคเขาก็ไม่ได้บอกเลยว่าจะเข้าไปทำหน้าที่คานอำนาจใคร

จากคุณ : เฮ้อ... - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:05:06 น.  

 

"ประชานิยมก็ลดแลกแจกแถมไง"...
อ้าว...แล้วสังคมนิยมไม่ได้ลดแลกแจกแถมหรือ
ยังไงล่ะครับท่าน..?

เลือกไปคาน...หากินง่ายดีแฮะ...คิดนโยบายไปสู้เค้าไม่ได้
แพ้แน่ๆแล้ว...ยังไงก็เข็นลากกันไปไม่ไหว...คิดไม่ออก...
ก็ไปหลอกพวก นักวิชาเกิน NGO โคกระบือ ทั้งหลาย...
ให้ออกมาช่วยเลือกพวกตนหน่อย...
ไอ้คนพวกนี้ ไม่มีคุณค่าพอที่จะเลือกเข้าสภาด้วยซ้ำ...
ยังมีหน้าจะมาคานอะไรใครอีกหรือ..?

หรือว่าคุณ Can ไม่สน ต่อให้พวกมันเคย กังฉินยังไงไม่แคร์
แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะเนี่ย...เลือกตั้งแต่ละทีต้องคัด
คนชั่วออกไปสิครับ...ถึงจะถูก...คิดยังไงเนี่ย...


จากคุณ : Killer - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:06:08 น.  

 

คัดคนชั่วออกมันก็แปลงร่างไปสงกัดไทยรักไทยกันหมดแล้วครับ

สส.โสเภณีมีให้เห็นเป็นประจำ ยี้ห้อยเกาะติดแบบนั้นสลัดออกบ้างมั๊ย

เมืองชล โคราช บุรีรัมย์ ขอนแก่น ไปหมดแล้ว

มองเข้าไปข้างในสิ ยี้ทั้งนั้น

เรามองการเมืองในภาพจริง ในความเป็นจริง เลือกคนที่รัก ก็เลือกสส.เขตที่ตนเองเห็นว่าดี มีสิทธิไปนำเสนอโครงการหรือความต้องการของชาวบ้านรักใครชอบใครก็เลือกไป

เลือกพรรคไปคาน ก็คือ ปาร์ตี้ลิสต์...จะเลือกใคร คานใคร มันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคน

นี่คือสาระที่ต้องการสื่อ ไม่ได้ไปมองลึกใครรับใช้ใครเพราะไม่มีใครรู้จักใคร

ทำไมไม่ลองเสนอข้อคิดออกมาละครับ...ยุทธศาสตร์เลือกตั้งจะทำยังไง

หรือคิดได้แค่ ไม่เลือกไทยรักไทย คนนั้นแย่...แค่นั้นจริงหรือ...เขาให้กาสองที่นะครับ สส.เขต กับปาร์ตี้ลิสต์

จากคุณ : Can - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:07:31 น.  

 

หึหึ...ไม่มียุคใดสมัยใดที่ยี้พวกนีเชื่องราวกับแมวเหมียว...
ไม่กล้ามีฤิทธิ์มีเดชอะไรทั้งสิ้น...เห็นคุณูปการหรือยังล่ะ

ถ้าจะถอยหลังเข้าคลองไปเลือก ตัวบุคคล ก็เชิญเถิด...
นั่นมันขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญชัดเจน...คิดได้ยังไง..?
เพราะเขาต้องการให้พรรคการเมืองเข้มแข็งปกครองดูแล
กันเองในระดับหนึ่งครับ...
...นี่จะมายุให้ถอยหลังอีกแล้ว...

จากคุณ : Killer - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:08:26 น.  

 

ถ้าคุณ killer ทราบ ก็บอกมาเลยดีกว่า

แต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์ ประชานิยม คือเอาประชาชนเป็นหลัก
คือประชาชนต้องการอะไร จัดให้
คอยหาอะไรที่คิดว่าประชาชนต้องการมานำเสนอ
แบบนี้ง่าย เหมือนการทำธุรกิจ คือหาอะไรมาล่อใจประชาชนไปเรื่อยๆ

แต่สังคมนิยม เอาสังคมเป็นหลัก แต่คนละเรื่องกับ communism นะ
สังคมนิยมของผม คือ socialism
คือการจะทำอย่างไรให้สังคมน่าอยู่ มองในแง่ส่วนรวม ในการเป็น "สังคม"
และแนะนำประชาชนในแนวทางนั้น
มากกว่าจะหลับหูหลับตาสนองความต้องการของประชาชน
ที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นความต้องการที่ดีสำหรับอนาคตของสังคมหรือเปล่า
ซึ่งแบบนี้ยากกว่า เพราะต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจในการเห็นแก่สังคม
ว่าต้องมีการสมดุลกันระหว่างส่วนตัวและส่วนรวม
ต้องมีการร่วมมือกัน ไม่ว่าจะระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
หรือระหว่างคนรวยและคนจน เพื่อนำไปสู่สังคมที่ดีร่วมกัน
ต้องมีการนำเสนอนโยบาย ในแบบที่ดีกับสังคม ที่ประชาชนอาจจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรง
และประชาชนก็อาจจะไม่เข้าใจ พาลไม่ชอบใจไปเลยก็ได้

จากคุณ : ridkun - [ วันรัฐธรรมนูญ 13:22:24 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:09:41 น.  

 

อืม คุณ killer ผมว่าคุณพูดก็มีเหตุผลนะ
เมื่อก่อน โจรมันกระจัดกระจายชุกชุมเต็มประเทศไปหมด สร้างความเดือดร้อนไปทั่ว
แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไป ตั้งแต่มี "มหาโจร" มารวบรวมลูกสมุน รวมตัวกันเป็นแก๊งโจร
ตัวหัวหน้า มือหนึ่งถือปืนไรเฟิล อีกมือถือปืนพก
บอกว่า ใครขัดขืนจะส่งตัวให้ตำรวจ
พวกลูกสมุนก็เลยเชื่องราวกับแมวเหมียวอย่างที่เห็นนี่ละ เฮ้อ...

จากคุณ : ridkun - [ วันรัฐธรรมนูญ 13:31:05 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:10:52 น.  

 

ลืมไป ว่าแต่ลุง Can มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
ผมก็พอจะทำเว็บได้อยู่บ้างนะครับ

จากคุณ : ridkun - [ วันรัฐธรรมนูญ 13:32:57 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:11:32 น.  

 

Killer เคยเข้าคูหาเลือกตั้งมั๊ยครับ ถ้าไม่เคยจะบอกให้ครับ

1 บัตร สำหรับ สส. เขต

1 บัตร สำหรับ สส.ระบบบัญชีรายชื่อ

นั่นไง..เลือกคนที่รัก...(สส.เขต)
นี่ไง....เลือกพรรคไปคาน...(สส.ปาร์ตี้ลิสต์)

อย่าไปพูดว่าขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ..อายเค้านา

จากคุณ : Can - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:12:53 น.  

 

ถ้าต้องการให้พรรคใดเป็นฝ่ายค้านก็ทำโดยการไม่ต้องไปเลือกก็จะได้ไปเป็นพรรคฝ่ายค้านเพื่อคานอำนาจอยู่แล้ว ไม่ใช่หลอกประชาชนว่าให้เลือกไปเป็นฝ่ายค้าน ต้นคิดมาจากนักวิชาการเมืองไทยและพรรคประชาธิปัตย์ที่วันๆคิดแต่จะประดิษฐ์ถ้อยคำมาหลอกลวงประชาชน พวกเหล่านี้นี่แหละเพี้ยนเสียไม่มีเลย

จากคุณ : เฮ้อ... - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:13:55 น.  

 

อิ อิ คุณ Killer บอก สส.ยี้ เชื่อง ก็ฤทธิ์เดช เงินเมียหัวหน้าพรรคครับ..ฮ่า ฮ่า

ไม่ใช่คุณูปการอะไรของรัฐธรรมนูญ....ฮ่า ฮ่า

ยินดีครับคุณ ridkun ว่าง ๆ ไปช่วยกัน ทำแบบสมัครเล่นไม่เสียตังค์ครับ สมัครจากจีโอซิตี้มาทำ ผมกำลังจะขึ้น "ยุทธศาสตร์รัตนโกสินทร์" ของท่าน คุณหมอประเวศ วสี ครับ

แปลงไฟล์ต่างๆเสร็จแล้วรอจัดหน้าครับ

ใครว่างๆก็ไปชม แสดงความเห็นกันได้ เปิดเสรีจริงๆครับ

อ้อ...คืนนี้จะขึ้นนโยบายพรรคเชิงเปรียบเทียบครับ...ไว้เสร็จจะมาบอกอีกที...

ไม่ซีเรียสนะครับเว็บที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆ แต่ก็ไม่รังเกียจคนของพรรคการเมือง...ว่ากันตรงๆเลยครับ

//www.geocities.com/p_politics

อ้อ..งานอาสานะครับ...อย่าไปคิดว่าเราเป็นเครื่องมือใคร
ทุกอย่างก็ทำทุกอย่าก็พูดเพื่อสังคมโดยรวม จะเข้าทางใคร หรือกลายเป็นดิสเครดิตใคร..มันก็เป็นไปโดยธรรมชาติครับ

ซักพักจะเปิดบอร์ดเพาะตัวของดาวเด่นราชดำเนิน เก็บกระทู้ของแต่ละคนรวมๆไว้ ใครเก็บกระทู้เก่าเอาไว้ เอาไปโพสท์แจกจ่ายบ้างนะครับ

คุณบอนนี่ คุณ สาละวิน คุณตอม คุณ Ridkun และอีกหลายๆท่าน ผมตามอ่านแล้วเสียดายกระทู้ดีๆ อยากเก็บไว้ศึกษา (แก่แค่ใหนก็ยังอ่านครับ)

ถือว่าเป็นผลพลอยได้...บางทีกระทู้เก่าๆ..เราลืมเซฟ...เก็บไปให้คนรุ่นหลังได้อ่านได้ศึกษากันบ้างก็ดีครับ


จากคุณ : Can - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:14:59 น.  

 

ผมว่ามันตุ่ยๆนะครับ เลือกคนที่รักเลือกพรรคไปคาน....แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า เลือกคนที่เรารัก แล้วคนที่เราเลือกจะรักเรา...ตอบได้ไหมครับ... หรือว่าจะรักคนเลือกก็เฉพาะช่วงหาเสียง..... แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า พรรคที่เลือกไปนั้นจะคานอยู่ หรือจะเข้าไปเป็นไม้คานช่วยเขาหาบชวยเขาโกยอีกแรง.... (คิดเล่นๆนะครับ)


เลือกคนที่รัก .......ถ้าญาติผมลงสมัครผมเลือกแน่นอน นี่ไงเลือกคนที่รัก....(แต่ว่าญาติผมไม่มีลงสมัครเลยไม่มีคนที่ผมรัก อ้าว...)

เลือกพรรคไปคาน ถ้าคิดอย่างนั้นบอกตรงๆ ไม่รู้จะเลือกไปทำไม เลือกพรรคไปทำงานดีกว่า ถึงแม้จะต้องไปทำหน้าที่ตรวจสอบ...ก็ตาม

ผมว่าคำว่าเลือกพรรคไปคาน....มันไม่เหมาะครับ มันอาจฟังดูดี ไพเราะคล้องจองในเชิงฉันทลักษณ์ แต่ผมว่าไม่ Work อ่ะครับ เลือกพรรคเข้าไปทำงานนะครับผมว่ากลมกล่อมที่สุด ส่วนเลือกคนที่รัก นั้นควรจะมองเป็นตัวบุคคลไปครับ

ผมว่าเป็นการหวังผลทางอ้อมหรือปล่าวครับที่มีความคิดแบบนี้ขึ้นมา ถ้าเกิดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคิดแบบนั้นเข้าทั้งหมด มันก็ไม่มีคนทำงานสิครับ มีแค่เข้าไปคานอย่างเดียว เฮ้อ....
ผมคิดว่า ใครเห็นว่าใครสมควรเข้าไปทำหน้าที่ เห็นว่าพรรคไหนสมควรเข้าไปทำหน้าที่ ก็เลือกไปเถอะครับ ประชาธิปไตย นี่นา ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากัน (ตอนเลือกตั้ง)


ผมคิดมากนะครับ ใกล้เลือกตั้งเป็นแบบนี้ทุกที


จากคุณ : Clarinet Bb - [ วันรัฐธรรมนูญ 13:57:49 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:15:58 น.  

 

ผมเห็นด้วยกับนักวิชาการและหลายๆท่านที่ต้องการให้มีการถ่วงดุล มีการคานอำนาจ
การถ่วงดุลหรือคานอำนาจ ในความหมายที่แท้จริง คงไม่ใช่จำนวนที่ไล่เลี่ยกัน
แต่น่าจะเป็นการคานอำนาจที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพมากกว่า

เราไม่เคยเห็นการอภิปรายในสภาจากฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนๆเลย
ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบาย วิธีการ หรือกฎหมายฉบับไหน ตรงไหน อย่างไร
และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมีนโยบาย หรือวิธีการ เรื่องไหนตรงไหนที่ดีกว่าเพื่อจะทำให้มีเหตุผลมีน้ำหนัก
นโยบายหรือกฎหมายดีๆที่น่าจะให้การสนับสนุน ก็ไม่สนับสนุนเอาแต่ก็คัดค้านอย่างเดียว
เห็นมีแต่ใส่ร้ายป้ายสี ชูกระดาษแผ่นเดียวเพื่อล้มรัฐบาล ก็เคยมีมาแล้ว
ยกตัวอย่างเรื่องที่เป็นรูปธรรมให้เห็นเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้
โครงการ 30 บาท ขาดคุณภาพ แทนที่จะให้ความเห็นว่าจะปรับปรุงคุณภาพอย่างไร
กลับบอกว่า 30 บาทไม่ต้อง ให้ฟรีเลย

ซึ่งที่ผ่านมา
ผมไม่เคยเห็นนักวิชาการมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการตรวจสอบจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หรือเรียกร้องการคานอำนาจหรือการถ่วงดุลที่มีคุณภาพจากพรรคการเมืองใดเลย

ถ้าการ”คานอำนาจ” คือ “ค้านมันทุกเรื่อง เพื่อให้ได้อำนาจเสียเอง”
ถ้าการ”ถ่วงดุล” กลับกลายเป็น”ถ่วงความเจริญ”

แล้วอย่างนี้จะเลือกเข้าไปทำไม ?จากคุณ : น่าเห็นใจประเทศไทย - [ วันรัฐธรรมนูญ 14:09:32 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:17:20 น.  

 

เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่คาน
ก็แค่ความคิดของพรรคที่ไม่มีนโยบายที่จะเอาชนะใจประชาชน
เลยออกอุบายว่า ถ้าเลือกพรรคที่มีนโยบายดี ๆ เข้าไปมาก ๆ ก็จะกลายเป็นเผด็จการรัฐสภา ไม่มีพรรคที่ไปคานอำนาจรัฐบาล ให้ช่วยกันเลือกพรรคเข้าไปคานอำนาจมาก ๆ โดยหวังว่าถ้าคนหลงเชื่อไปเลือกตามเหตุผลดังกล่าว พรรคที่คิดว่าแค่ไปค้านก็กลับชนะไปตั้งรัฐบาลเสียเลย
อุบายตื้น ๆ คิดว่าประชาชนกินแกลบหรือ
ใครจะไปรู้ว่าใครไปลงคะแนนให้แค่ไปคานอำนาจ
เรื่องอย่างนี้เขาเคยใช้กันมาแล้วเมื่อการเลือกตั้งวุฒิสภาก็มีการบอกต่อว่า เบอร์นี้ไม่ต้องไปลงคะแนนให้แล้ว คนเลือกเยอะแล้ว ไปลงให้เบอร์นั้นดีกว่าคะแนนได้เฉลี่ยกันไปจะได้ทั้งสองคน ตกลงเบอร์ตัวเก็งไม่ได้ ไปได้เบอร์ที่ขอให้ช่วยกันไปลงหน่อย
ถ้าคนส่วนใหญ่ต่างเชื่อคำกล่าวนี้ พรรคที่ว่าเลือกไปคานอำนาจ จะกลายเป็นพรรคตั้งรัฐบาลไป
อุบายนี้ทำลายหลักการประชาธิปไตยที่การเลือกตั้งควรสะท้อนถึงความต้องการของประชาชน ที่พอใจนโยบายพรรคไหนก็เลือกสมาชิกพรรคและพรรคนั้น ด้วยความบริสุทธิ์ใจปราศจากสินจ้างรางวัล เราจึงจะได้รัฐบาลของประชาชนที่แท้จริง

จากคุณ : คิดให้ดี - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:18:02 น.  

 

มันเป็นผลจากการวิเคราะห์ร่วมกันโดยจับเอาเหตุการณ์ปัจจุบัน ไปวางแนวทางในอนาคตครับ

เราก็เห็นกันอยู่ รัฐบาลที่มีเสียงมากเด็ดขาดในสภาไม่ต้องพะวงกับการตรวจสอบของฝ่ายค้าน ซึ่งจะทำหน้าที่คานอำนาจ ในเรื่องการออกกฎหมาย(ตามข้อเสนอในกระทู้)

การตรวจสอบทำได้แค่อภิปรายรัฐมนตรี แม้จะไม่สามารถเอาผิดชัดเจน แต่อย่างน้อยก็ทำให้การทำกฎหมายมีความละเอียดรอบคอบขึ้น

หากเรามีฝ่ายค้านในจำนวนที่เหมาะสม มีการตรวจสอบไปถึงตัวนายกรัฐมนตรี ความสมดุลหรือคานอำนาจก็เกิดขึ้นได้ครับ

เลือกคนที่รัก ไม่จะเป็นต้องเป็นญาตินะครับ เราเห็นใครในเขตเราทำงานดี หรือมีคุณสมบัติโดดเด่นเลือกไปเถอะครับ เลือกคนที่คิดว่าเรารัก เราชอบ เราต้องการ

ส่วนเลือกพรรคไปคาน ก็ทำได้ เหมือนผมเมื่อคราวที่แล้ว

ผมเลือก สส.เขต ไทยรักไทย เพราะใกล้ชิด

แต่ปาร์ตี้ลิสต์ผมเลือก ปชป. สรุปคือ ข้อเสนอของที่ประชุมสัมนา มาตรงกับพฤติกรรมของผมในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับ

เพื่อนผมอีกคน สส.เขตเลือก ปชป. สส. ปาร์ตี้ลิสต์เลือกไทยรักไทย...ก็หลากหลายแตกต่าง

ส่วนผลจะเป็นยังไง...ก็ต้องแล้วแต่ประชาชนจะตัดสินครับ

สำหรับ กทม. เวลาเลือกตั้งในสมัยที่ผ่านๆมา มักออกมาตามกระแส คะแนนแฟนพันธุ์แท้ คงประมาณ 30 % ส่วนนอกนั้นจะไปตัดสินใจตอนใกล้ๆเลือกตั้ง

การมีโอกาสเลือก สส. 2 แบบ ทำให้คนที่คิดว่า สภาควรสมดุล มีโอกาสใช้ยุทธศาสตร์นี้มากครับ โดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ของพรรคใดพรรคหนึ่ง

อ้อ..สำหรับท่านที่เสนอคุณชูวิทย์ ก็หมายความว่า เลือกรัฐบาลครับ เพราะ โดยสามัญสำนึกตอนนี้ พรรคชาติไทยพร้อมร่วมรัฐบาลมากที่สุด

ประชาธิปไตยโดยประชาชน มิได้หมายความแค่การเลือกตั้งเท่านั้น แต่เราควรเกาะติดแนวทางการทำงาน แนวนโยบายของรัฐบาลและนำเสนอแนวนโยบายที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทสชาติด้วย

การตรวจสอบรัฐบาลก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของการเมืองภาคพลเมืองตามรัฐธรรมนูญครับ

จากคุณ : Can - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:19:14 น.  

 

อย่าไปพูดเลยครับ รัฐบาลหรือนักการเมืองที่ไม่ใช้เงินเป็นตัวล่อ...ผมอายปากครับ

อยากจะบอกว่า..ซื้อ..ทุกพรรค...เพียงแต่ว่าจะ.."ซื้อ"...แบบใหน เท่านั้นเอง

ผมก็หวังเพียงว่ากลุ่มปัญญาชน ชนชั้นกลางจะได้ใช้วิจารณญาณร่วมกัน..เลือกยังไงให้สังคมเข้มแข็ง

ไม่ใช่เลือกยังไงให้ผู้นำเข้มแข็ง..จนไม่ฟังเสียงใครเลย...หูตึงกันตั้งแต่วันประกาศผลเลือกตั้ง...หรือ..ฟัง..แต่ไม่ได้ยิน...แบบนี้น่ากลัวครับ

ผมไม่เชื่อทฤษฎี "ซุปเปอร์แมน" หรือ "พระเอกขี่ม้าขาว"...หรือ "อัศวินควายดำ"

ผมกลับเชื่อว่า คนลงทุน ย่อมหวังตีทุนคืน แถมค้ากำไรเกินควร โดยมีผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเป้าหมาย

เรารู้เช่นเห็นชาติกันมาแล้วไม่ใช่หรือ..ป่วยการที่จะบอกว่าใครโกงมากโกงน้อย....แต่เราควรมองว่า....ใช้โจรจับโจร...( แรงไปนิด ) แต่มันก็เป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธ

ลำพังพวกเราประชาชน ร้องให้เสียงแห้งมันก็ไม่มีผล ร้องมากๆกลับโดนข้อหาไม่รักชาติเข้าไปด้วยซ้ำ


จากคุณ : Can - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:20:03 น.  

 

ส่วนเลือกพรรคไปคาน ก็ทำได้ เหมือนผมเมื่อคราวที่แล้ว

ผมเลือก สส.เขต ไทยรักไทย เพราะใกล้ชิด

แต่ปาร์ตี้ลิสต์ผมเลือก ปชป. สรุปคือ ข้อเสนอของที่ประชุมสัมนา มาตรงกับพฤติกรรมของผมในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับ
------------------------------------------------
แต่ว่าอีกหลายคนคงไม่เหมือนคุณนะครับ ผมก็คนนึงล่ะ ที่ผ่านมาผมไม่เลือกบุคคลเลยเพราะว่าไม่น่าไว้ใจในความรู้สึกของผมครับ ผมเลือกพรรคอย่างเดียว .... ที่เลือกเพราะว่าต้องการให้เข้าไปทำงานครับ ครั้งหน้าคงต้องดูอีกว่าจะทำให้ผมไว้ใจได้หรือปล่าว....

มุมของคุณเป็นสิ่งที่ดีครับ แต่ผมไม่เห็นด้วย (โดยส่วนตัวครับ คงไม่โกรธนะครับ) คุณต้องมองวา แต่ล่ะท้องที่ คนสมัครกับคนเลือกนั้น แตกต่างกันมากนะครับ คงไปสรุปเหมือนกันหมดไม่ได้ ..... ประเทศไทย มีเขตเลือกตั้งกี่เขต จะออกมาแบบเดียวกันสักกี่เขตล่ะ... สถาณการณ์แตกต่างกันผู้คนคิดต่างกัน อาจจะคล้ายกันหรือแนวทางเดียวกัน แต่จะให้เหมือนนั้นบอกตรงๆว่า ยากครับ ....
อย่างที่ผมพูดไปแล้วครับ ผมไม่เนด้วยกับคำว่าเลือกพรรคไปคานครับ .... ถ้าเลือกพรรคไปทำงาน นี่เห้นด้วยครับ ...

ที่ผมบอกว่าจะเลือกคนที่รัก คงต้องเป็น ญาติ... ผมแค่เปรียบเปรยเท่านั้น เพราะว่าบอกตรงๆว่า นักการเมือทำให้ผมรักไม่ได้สักคนครับ เห็นหัวแวบๆตอนเลือกตั้ง หลังจากนั้น หายจ้อย... ทำงานกันตรงไหนก็ไม่รู้ ....แล้วผมจะรักได้ไงล่ะ คิดเอานะครับ อย่าว่างั้นงี้เลย นักการเมืองท้องถิ่นผมไม่รู้จักสักคน.... จะงว่าผมไม่สนใจบ้านเมืองก็ไม่ใช่ ...... เอ้อ.... คิดมากจริงๆผม


จากคุณ : Clarinet Bb - [ วันรัฐธรรมนูญ 14:44:27 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:20:42 น.  

 

ไม่ต้องไปคงไปคานอะไรใครหรอก
ต่อให้มีเสียงเต็มสภา สี่เหล่าทัพสนับสนุน
ถ้าคุณเป็นรัฐบาลที่เลว ทำเพื่อพวกพ้อง โดยไม่สนใจชาวบ้าน
ประชาชนไม่พอใจเขาก็ไล่ของเขาเอง
รัฐบาลถนอม-ประภาส และรัฐบาลสุจินดาเคยเจอมาแล้ว
พวกอ้างตัวว่าเข้าไปคานนี่แหละตัวดี
เขาไล่รัฐบาลกันแถวราชดำเนิน ตัวเองดันไปตั้งหลักอยู่แถวท่าช้าง

จากคุณ : เขียว หางไหม้ - [ วันรัฐธรรมนูญ 14:48:15 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:21:16 น.  

 

ถ้าเลือกคนที่รักและเลือกพรรคที่คาน........แล้วเกิดคนเลือกพรรคที่คาน มากที่สุดจนเป็นรัฐบาล คุณ can จะว่าอย่างไร??? อิอิอิ

เราก็อยากเลือกให้พรรค ปชป เป็นฝ่ายค้านครับ แต่ถ้าคนเลือกมาเป็นฝ่ายค้านมากๆ จนผิดวัตถุประสงค์ กลายเป็นรัฐบาลจะทำอย่างไรดีครับ(ฮา)

จากคุณ : Athit - [ วันรัฐธรรมนูญ 15:00:28

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:21:46 น.  

 

ในกระทู้ก็บอกนัยๆนะครับ

สส. 400 เขต
ปาร์ตี้ลิสต์ 100

การชนะในแต่ละเขตไม่เหมือนกันครับ บางเขตชนะขาดลอย บางเขตชนะกันไม่ถึง 5,000 คะแนน

การได้เป็น สส.เขต ก็มิใช่ว่าเป็นเสียงของประชาชนทั้งชาติ มันเป็นเพียงกติกาที่จะตัดสินการเลือกเท่านั้น

ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องเสียงส่วนใหญ่ถูกต้องทั้งหมด

แต่ประชาธิปไตยที่งามงดต้องหันมาฟังเสียงส่วนน้อย

มีเขตใหนบ้างครับที่ประชาชนเลือก สส.เขตแบบชนิดไร้คู่แข่ง...ผมก็เห็นสู้กันยิบตา ยิงสลุตกันเป็น 10-30 ล้าน

ที่สำคัญคะแนนพรรค(ปาร์ตี้ลิสต์)ที่ได้มา ไทยรักไทย 11 ล้าน ปชป. 7 ล้าน ผมคิดว่านั่นมันบอกอะไรอยู่แล้ว

การชนะมิใช่กินรวบ...ต้องฟังเสียงประชาชนผู้ออกอีกหลายล้านคนด้วยครับ

หากมองสัดส่วนคนเลือกพรรคโดยไม่มอง สส.เขต...ลองเทียบสัดส่วนดูซีครับ...

ถ้าคุณเลือกพรรค โดยไม่มอง สส.เขต ถ้า สภามี 500 เสียง จะเป็นเสียงรัฐบาล 305-306 เสียง
(โดยประมาณ)
เสียง ฝ่ายค้าน 194 เสียง (โดยประมาณ)

ถ้าคิดรวมกับพรรคเล็กๆน้อยๆ ผมคิดว่า ฝ่ายค้านยังพอหาเสียงอภิปรายนายกรัฐมนตรีได้นะครับ ( อภิปรายนายก ใช้เสียง 2 ใน 5 หรือ 200 เสียง )

ที่สำคัญ ขอเสนอยุทธศาสตร์นี้ มิใช่ต้องการไม่ให้รัฐบาลทำงานไม่ได้นะครับ การมีเสียงข้างมาก แม้เพียงเสียงเดียวก้นับว่าชนะแล้ว...( ในบางกรณี ผมเห็นรองประธานสภาลงมาใช้สิทธิ์ด้วยซ้ำไป )

ในสมัยปัจจุบันเราเห้นนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการดำเนินการของสภาบ้างมั๊ยครับ

ทั้งๆที่ก่อนมาเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องผ่านการเป็น สส. มาก่อน

การกำหนดเช่นนั้นก็เพื่อให้นายกพึงสังวรว่า ตนเองต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน....แล้วที่สุดเสียงประชาชนในสภาที่คัดค้าน...นายกหรือรัฐบาลฟังมากน้อยแค่ใหน...นั่นคือประเด็นใหญ่ครับ

มิใช่ว่าการขึ้นสู่บัลลังก์นายกรัฐมนตรีแล้ว ถีบหัวส่งเสียงประชาชนในสภา...หรือกำกับบทบาทในสภาจนกลายเป็น "พรรคไบ้" แห่งรัฐสภาไป
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
แหม...คุณ Athit ก็ช่างอำ...มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ

เป็นไปได้ก็ผีหลอกประเทศไทย...ให้ไทยรักไทยเป็นรัฐบาลน่ะดีแล้ว...แต่ดึงขาลงมาหน่อย

ที่สำคัญผมเห็นกระสุนดินดำ แทบตะลึง...สส.เขตเป็นทหารราบ หน้าเหลี่ยมจะเป็นปืนใหญ่ ฮ่า ฮ่า

มีเท่าไหร่ก็เสร็จหน้าเหลี่ยมอยู่แล้ว.....ถ้า ปชป.มา (คงฝันกลางวัน) ผมก็ต้องยืนฝ่ายตรวจสอบเสนอแนะอยู่ดีครับ

เพราะไม่ว่าพรรคใหนมา ประชาชนก็ไว้ใจไม่ได้หรอกครับ
ปล้นกลางแดดก็ทำไกนมา ทั้งค่าโง่ทั้งหลาย ทั้งพระราชกำหนดต่างๆ..พูดกันเยอะแล้วครับ

จากคุณ : Can - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:23:27 น.  

 

รัฐบาล 300
ฝ่ายค้าน 200
ในฝันเลยครับตามความเห็นของผมนะ
กลัวแต่ว่า รัฐบาล 300
จะไม่กล้าเป็นรัฐบาลพรรคเดียวมากกว่า
เพราะมุ้งภายในจะกำเริบ เวลามีการตรวจสอบ
ออกมาต่อรองกันกระจุย
ที่อยากได้มากๆคือ มีค้าน 200 เสียง
ไว้ตรวจสอบท่าน นายกฯ ในอนาคต ซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
(ผมไม่กล่าวถึง พรรคไหนทั้งสิ้นนะครับ)
ส.ส.เขตก็แบบหนึ่ง
ปาร์ตี้ลิตส์ส่วนตัว เอาไว้คานอำนาจแน่ๆครับ
ที่ต้องเลือกแบบนี้ เพราะการเมือง"ภาคประชาชน" ยังไม่เข้มแข็งพอ

จากคุณ : A.J.100 - [ วันรัฐธรรมนูญ 15:48:44 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:23:58 น.  

 

1 บัตร สำหรับ สส. เขต

1 บัตร สำหรับ สส.ระบบบัญชีรายชื่อ

นั่นไง..เลือกคนที่รัก...(สส.เขต)
นี่ไง....เลือกพรรคไปคาน...(สส.ปาร์ตี้ลิสต์)

อย่าไปพูดว่าขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ..อายเค้านา

จากคุณ : Can - [ วันรัฐธรรมนูญ 13:33:28

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:25:06 น.  

 

คุณแคนครับ ขออนุญาตสอบถามหน่อย

1 บัตร สำหรับ สส. เขต <= ถ้าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ก็คือ เลือกให้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯ เป็นหลัก คือทางด้านออกกฎหมาย และตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ใช่มั๊ยครับ?? ถึงได้ห้าม สส.เขต เป็นรัฐมนตรี

ดังนั้นการเลือกคนที่รัก อาจจะถูกต้องแล้ว

ส่วน

1 บัตร สำหรับ สส.ระบบบัญชีรายชื่อ <== ก็คือเลือกให้เข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศ เป็นคณะรัฐมนตรี เนื่องจาก สส.เขต ถูกห้ามไม่ให้เป็นรัฐมนตรี ใช่มั๊ยครับ???

ดังนั้นที่คุณเสนอให้ "เลือกพรรคไปคาน" มันรู้สึกจะแปลกๆพิลึกนะครับ

จากความหมายเดิมที่ เลือกคนเก่งมีฝีมือในปาร์ตี้ลิสท์ของพรรคนั้นๆ "เลือกเพื่อไปบริหารประเทศ" แต่กลายเป็น "เลือกเพื่อไปคานอำนาจการบริหารประเทศ" อย่างนี้เหรอ???

ช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ

จากคุณ : วิ่งวน - [ วันรัฐธรรมนูญ 15:49:21 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:26:42 น.  

 

ถ้า ปชป.อยากให้คนไปเลือก
ควรหานโยบายที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญดีกว่า
เลือกไปคาน คงไม่ไช่ไปคาน
แต่ไปไส่ร้ายป้ายสีมากกว่า
เหตุผลคือ
ผลงานการคานในอดีต
ล้วนใช้พยายามทำให้เกิดการเกลียดชังฝ่ายตรงข้ามทุกที
โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม-ศีลธรรม
ทำได้ทุกอย่างโดยไม่ละอายแก่ใจเลย
การโกหกไส่ร้ายป้ายสีคุณบรรหารไปจนถึงบิดาท่าน
ผมยังไม่เห็นมันออกมาขอโทษเลย
เคยแต่ได้ยินว่า ประสบผลสำเร็จบรรหารต้องไป
ปชป. ทำอย่างนั้นจริงๆ
คราวนี้ก็เรื่องวิดิโอที่ตากใบอีก
บอกเรื่องจริงหมด แต่ไม่ยักบอกว่า
ตัดต่อทำให้คนเกลียด ทรท.เท่านั้น
ผลอย่างอื่นต่อสังคมไม่สนใจ
นี่หรือ คือการคาน
ผมคิดว่าไม่ใช่การคาน
แต่เป็นการแสวงหาอำนาจต่อรองมากกว่า


จากคุณ : @golf - [ วันรัฐธรรมนูญ 15:54:45 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:27:18 น.  

 

สนับสนุนแนวคิด คุณ Can

จากคุณ : no.7 (นทร์) - [ วันรัฐธรรมนูญ 15:57:42 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:27:50 น.  

 

55555...ผมว่าการที่คนจะเลือกพรรคการเมืองพรรคนึงสำหรับตัวเอง..จุดประสงค์คือเพื่อให้มีประโยขน์กับตัวเอง..คงไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนอื่น..(ในแง่นโยบาย..นะ)

แค่เริ่มต้นว่า..เลือกไปเพื่อคานอำนาจ..ผมว่ามันตลกสิ้นดี..

จากคุณ : Lotus under water - [ วันรัฐธรรมนูญ 15:58:13 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:28:54 น.  

 

ขอวิจารณ์ WEB คุณ Can หน่อยนะ
-- บอร์ดเข้าถึงยากส์..!!
-- เวทีสนทนา กับ สภากาแฟ ต่างกันยังไง..?
-- คลิกไปคลิกมา ไปโผล่ ลุงแคน 2000 หน้าตาเฉย..!!


จากคุณ : Killer - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:29:53 น.  

 

ตอบคุณ killer ก่อน เว็บสมัครเล่นครับ อิ อิของฟรีทั้งนั้น
สำหรับเพื่อนๆไปตั้งวงคุยกัน แล้วก็เป็นที่เก็บข้อมูลเผื่อใครจะค้นคว้าอ้างอิงแค่นั้นเองครับ

ตอบคุณวิ่งวน สส. ทั้งปาร์ตี้ลิสต์และ สส.เขต ต่างก็เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ครับ หากจะเป็นต้องลาออกทั้งคู่

สส.เขตลาออก เลือกตั้งใหม่ ปาร์ตี้ลิสต์ลาออก เลื่อนอันดับถัดไปขึ้นแทนครับ ไม่ได้ห้ามเฉพาะสส.เขตนะครับ

เขาบอกว่าต้องไม่เป็น สส. หมายถึงทั้ง สส.เขตและปาร์ตี้ลิสต์ครับ

ดังนั้นไม่ว่าคุณเลือก สส.เขต หรือ สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ก็คือไปทำหน้าที่ในสภาโดยแท้ครับ

อ้อ..รัฐมนตรี ไม่ต้องมาจาก สส.ก็ได้นะครับเนื่องในวันรัฐธรรมนูญเรามาคุยเรื่อง นายกกับรัฐมนตรีจากรัฐธรรมนูญก็ได้ครับ

เอาที่นายกก่อนนะครับ
มาตรา ๒๐๑ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่น
อีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน

นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้เคยเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรแต่พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๑๘ (๗) ในอายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดเดียวกัน

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรี
.....................................
ตรงนี้คือคุณสมบัติรัฐมนตรีครับ

มาตรา ๒๐๔ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให้พ้น
จากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวันนับแต่วันที่มีพระบรม
ราชโองการแต่งตั้ง
........................................
มาตรา ๒๐๖ รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

(๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๙ (๑)(๒)(๓)(๔)(๖)(๗)(๑๒)

(๑๓) หรือ (๑๔)

(๕) ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง
ห้าปีก่อนได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

(๖) ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้ว
ยังไม่เกินหนึ่งปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๑๓๓ (๑)
....................................
โดยสรุปคือ กฎหมายไม่ได้กำหนดให้เอาแต่เฉพาะ สส.เขตหรือปาร์ตี้ลิสต์เป็นรัฐมนตรีนะครับ...ยกเว้นนายกต้องเคยเป็น สส.จากการเลือกตั้งครับ

เพียงแต่กฎหมายเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองนำเสนอตัวบุคคลที่คาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีเข้าไปนำเสนอในปาร์ตี้ลิสต์แม้มีการลาออกจากปาร์ตี้ลิสต์ก็ไม่ต้องเลือกใหม่แค่นั้นเองครับ

ตัวรัฐมนตรีน่าจะเปิดกว้างๆให้คนนอกเข้าไปเป็นได้ครับ
ผมไม่แน่ใจ รมช.สาธารณสุขคนล่าสุด เป็นปาร์ตี้ลิสต์ไทยรักไทยหรือไม่...ไม่แน่ใจครับ..ชื่ออะไรยังจำไม่ได้เลย

จากคุณ : Can - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:32:50 น.  

 

จริงๆแล้วนายกจะลง สส.เขตก็ได้ครับ...ไม่ได้ห้ามด้วย

หากคนที่จะเป็นนายกไม่อยากลง ปาร์ตี้ลิสต์ก็ย่อมได้ ใช่มั๊ยครับ

เพียงแค่ขอให้เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสส.ในสมัยนั้น
ซึ่งก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ

......................................
มาแล้วคุณชาติหมา อิ อิ ก็พยายามชี้ให้ประชาชนเห็นในภาพรวมครับ

เพราะไม่ว่าใครพรรคใหนเข้าไป เขาก็คือ ผู้แทนปวงชนชาวไทยใช่มั๊ยครับ

ที่เรามองคือภาพรวมของรัฐสภาครับ คงไม่ได้หมายให้ไปเข้าทางใคร หวังว่าคงเข้าใจ

ซึ่งกระทู้ก้สรุปที่มาที่ไป อะไรคือปัญหา อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด 4 ปีที่ผ่านมา

พวกเราประชาชนจะทะลุทะลวงปัญหาเหล่านั้นให้รัฐธรรมนูญทำหน้าที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมได้อย่างไร

นั่นเป็นเรื่องของคนไทยต้องช่วยกันคิดครับ...ผมก็เสียงเดียวแหละ อิ อิ

การปฏิรูปการเมือง มันต้องดำเนินการสร้างความเข้าในไปพร้อมๆกัน...แม้คนในระดับราชดำเนิน บางทียังเข้าใจเรื่องปาร์ตี้ลิสต์กับรัฐมนตรี หรือที่มาของรัฐบาลไม่ชัดเจนเลยครับ

..........................................
ถ้าจะพลิกวิธีคิดของคุณวังวน...ผมเสนอให้เลือกปาร์ตี้ลิสต์ไปเป็นรัฐบาล

เลือก สส.เขต ไปเป็นฝ่ายถ่วงดุล อิ อิ ยังงี้พอได้มั๊ย

ในสมัยที่แล้วดูไม่ชัด..ใครจะค้านใครจะรัฐบาล(หลายพรรคมาก)

แต่เที่ยวนี้พอมองออก...ปชป.-มหาชน ค้านสุดลิ่ม

ไทยรักไทย-ชาติไทย(เหาฉลาม) รัฐบาล แน่นอน

จากคุณ : Can - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:35:27 น.  

 

ถ้าการ”คานอำนาจ” คือ “ค้านมันทุกเรื่อง เพื่อให้ได้อำนาจเสียเอง”
ถ้าการ”ถ่วงดุล” กลับกลายเป็น”ถ่วงความเจริญ”

แล้วอย่างนี้จะเลือกเข้าไปทำไม ?
จากคุณ : น่าเห็นใจประเทศไทย (น่าเห็นใจ)

คิดจะทำอะไรบ้างไม่เห็นบอก หลอกเอาคะแนนเสียงอย่างเดียว
คอยดึง คอยปัดแข้งปัดขาถ่วงความเจริญ
40 ปีนี้ เกาหลี ญี่ปุน สิงคโปร์ มาเลย์ นำหน้าไทยไปหมดแล้ว ญวณกำลังไล่มา

คิดไม่ทันเขา คิดพัฒนาชาติอย่างเขาไม่ได้
หันรีหันขวางไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดี โมเมว่าเขาทุจริต พูดเองเออเอง ให้ลูกคู่ขานรับเป็นทอดๆ คิดทำลายอย่างเดียว
สังคมนิยมของประเทศไหนดี ดีอย่างไรบ้าง
แก้ไขเมื่อ 10 ธ.ค. 47 16:58:34

จากคุณ : วิชัย (surasc) - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:36:05 น.  

 

เรา...ต้องเลือก...เพื่อคานอำนาจ


อำนาจในการถ่วงความเจริญของชาติช่วงที่ตัวเองเป็นรัฐบาล

อำนาจในการใช้โวหารทำลายคู่ต่อสู้

อำนาจในการใช้คำพูดทำงานแทนตัว

อำนาจในการใช้สมบัติแผ่นดินประเคนให้ ทุนต่างชาติ

อำนาจของการใช้คำด่าเพื่อหาเสียงแทนนโยบาย

จาก พรรคฝ่ายค้านมันตะบันราด แถวๆสามเสน ใช่ไหมครับ???


จากคุณ : ผีเพื่อนหงส์ - [ วันรัฐธรรมนูญ 17:30:21 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:36:57 น.  

 

โคตรเพี้ยนเลยครับ เค้ามีแต่แนะนำให้เลือกคนที่ดีที่สุด พรรคที่ดีที่สุด ไปทำหน้าที่รัฐบาล บริหารประเทศ พรรคที่ไม่ได้รับเลือก ก็ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน ตรวจสอบรัฐบาล

พรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ก็ต้องพัฒนาตนเองและบุคคลากร เพื่อเตรียมตัวให้ประชาชนเลือกเข้ามาเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้า

ไอ้พรรคที่ประกาศตนเป็นฝ่ายค้าน นั่นน่ะ แสดงถึงความไร้สติปัญญา แม้กระทั่งจะเสนอไอเดียและแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ประชาชนยอมรับและตัดสินใจเลือก

อับจนหนทางแม้แต่จะโฆษณาชวนเชื่อ จนต้องพึ่งไอ้ พวก NGO ที่กำลังตกงานมา รณรงค์ทฤษฏีเพี้ยนๆ สงสัยเมาเหล้า เมายา สุมหัวกันคิดขึ้นมา

ขำว่ะ ถ้าเกิดมีคนโง่ เชื่อ ทฤษฏีเพี้ยนๆ พันธ์นี้แห่ไปเลือกไอ้พรรคสิ้นคิด มากจนตั้งรัฐบาลได้ คงได้เข็กหัวตัวเองกันไปทั้งประเทศ ขำจัง คิดได้ยังไง เพี้ยนเข้าไปทุกที

แถมอีกหน่อย วันนั้นไปอ่าน รายงาน ของ NGO พวกหนึ่งเห็นบอกว่า เดี๋ยวนี้ ประชาชน ไม่สนใจ กิจกรรมของ NGO กันเลย เพราะรัฐบาลออกนโยบายประชานิยมต่างๆ ออกมาจนคนชนบทไม่ต้องการ การบริการของ NGO ต่อไป
ฮะ ฮะ นายหน้าค้าความจนเลยหมดทางหากิน

จากคุณ : มะโหด - [ วันรัฐธรรมนูญ 17:39:53

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:37:51 น.  

 

เพิ่งรู้ว่าลุงcanนี่ก็จอมปลิ้นปล้น บิดเบือนแบบน้ำขุ่นๆ ไม่แพ้นาย นทร์ และนายridkun นะครับ เสียดายความคิดจริงๆ ที่เป็น "คนแก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นาน"

จากคุณ : เฮ้อ... - [ วันรัฐธรรมนูญ 18:04:08

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:38:35 น.  

 

แปลกนะ แค่เสนอความคิดกลายเป็นบิดเบือน...

ก็รู้ๆกันอยู่ การเมืองเรื่องธุรกิจ อ่านกระทู้หรือเปล่าครับ

ที่มาที่ไปมันอยู่ตรงนั้น ไทยรักไทยได้สส.จากการเลือกตั้งครั้งแรกเท่าไหร่ครับ ปัจจุบันเป้นเท่าไหร่ครับ สารพัดวิชามารที่จะลากจูง สส.พรรคอื่นเข้าไปอยู่ในอุ้งมือ

มันเป็นภาพจริงหรือภาพเท็จครับ บอกแล้วแค่ข้อเสนอ ลองๆย้อนอดีตเมื่อการเลือกตั้งจบลงใหม่ๆ ไทยรักไทยจัดรัฐบาลพรรคเดียวไม่ได้ใช่หรือไม่

หลายๆท่านคงไม่เข้าใจคำว่า "ทฤษฎี" ไม่ทราบเรียนจบชั้นใหน กว่าจะมาเป็นทฤษฎีได้ต้องทำอะไร

ก็บอกแล้วนี่เป็นเพียง..."ข้อเสนอ"...ให้ช่วยกันคิดช่วยกันทำ....ไม่ได้ปิดกั้นอะไร ถ้าสนใจก็นำไปคิด ถ้าไม่สนใจกHเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ คำตอบอยู่ในกระทู้ทั้งหมด...อ่านเป็นหรือเปล่าครับ ผมขี้เกียจลากมาให้อ่านมันเด็กไป

จากคุณ : Can - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:39:54 น.  

 

มาอีกแล้ว คำถามเรียนจบชั้นใหน ทำไมครับ เรียนสูงแล้วมันเป็นไง มีปีกหรือไง เหาะได้หรือเปล่า

ผมเรียนไม่มาก ก็แค่ปริญญาตรี เคยปกครองลูกน้องเป็นพันๆ คน ทำรายได้ให้ชาติ ทั้งในรูป การส่งออกและภาษีรายได้ และอื่นๆ อีกพอสมควร

ทุกวันนี้ ไม่มีหนี้สิน มีรายได้จากงานอิสระ พอควร ช่งบเหลือในกิจกรรมของสังคมและชุมชนพอเหมาะสมกับฐานะ

เคยได้ยินคำนี้ไหมครับ ปัญญาท่วมหัวเอาตัวไม่รอดน่ะ ไอ้ ดร.หน้าโง่คนหนึ่ง ยอมตัวขายตัวให้กับ ไอ้เสธหูกางที่โดนตัดสินห้ามเล่นการเมืองเพราะหาคำตอบว่าไอ้เงิน 45 ล้านของตัวน่ะมันมีที่มายังไง กับ ไอ้นายบ่อนเขมร อเมริกาห้ามเดินทางเข้าประเทศ

ทุกวันนี้มันจะเดินหน้าก็อายเทวดา ถอยหลังก็อายหมา ไม่ต้องบอกนะ ว่าชื่ออะไร ขนาด ด๊อกเตอร์ ไม่น่าโง่ เลย

แล้วการที่รวบรวมพรรคต่างๆ เข้ามารวมกันเป็นพรรคเดียว มันเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้การเมืองไทย สมัยก่อน มีเป็นสิบๆ พรรค วุ่นวายกันไม่รู้จบ เป็นโอกาสให้ ไอ้ พวก NGO นายหน้าค้าความจน มันทำมาหากินกัน แต่ เดี๋ยวนี้รัฐบาลเข้มแข็ง สามารถ ผลักดันให้ นโยบายที่หาเสียงทำได้เป็นรูปธรรม ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสดอกและรายได้ดีขึ้น คนบางพวกมันเลยหมดทางหากิน มาเสนอ ทฤษฏีเพี้ยนๆ มีใครในโลกเค้าจะเอาด้วย นอกจากไอ้พวกไม่บ้าก็เมา อิ อิ

จากคุณ : มะโหด - [ วันรัฐธรรมนูญ 18:46:25

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:40:39 น.  

 

คุณเฮ้อ... อย่ามากล่าวหาผมลอยๆ ผมไม่เคยบิดเบือนอะไร
อย่าเอาอคติตัวเองมากล่าวหาคนอื่นแบบนี้ ไม่ดีครับ

ส่วนทฤษฎีของลุง Can ผมว่าใช้ได้ทีเดียว
จากโพลของไทยรักไทย และการคาดการณ์ของหลายๆ คน
ส.ส. เขตของไทยรักไทย ก็เกิน 250 แล้ว
ถ้าเราเลือก party list ไปคานบ้าง ก็ไม่น่าจะมีปัญหานี่นา
ก็ไทยรักไทยตุนไว้เกินครึ่งแล้วนี่

หรือคุณมะโหดและคุณเฮ้อ คิดว่าไม่จริง

จากคุณ : ridkun - [ วันรัฐธรรมนูญ 18:53:03 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:41:47 น.  

 

มะโหดน่าจะไปหาที่มาของคำว่า "ทฤษฎี" ให้ได้ก่อนนะ มันมาจากอะไร

อย่าเพี้ยนไปโน่นมานี่ นี่ไม่ใช่"ทฤษฎี" นี่เป็น "ข้อเสนอ"

ถ้าไม่ทราบว่ามายังไง ต้องกลับไปเรียนใหม่..คืน...เค้าไป.....อิ อิ

ก็บอกแล้ว ไม่เห็นด้วยก็ให้เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ไม่ได้บอกว่านี่คือสิ่งที่ "ต้อง" ทำ

ไปทำความเข้าใจกระทู้ใหม่..สงสัยตรงใหนถามมา....

จากคุณ : Can - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:42:49 น.  

 

เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวกทม. หลายคนได้เลือกผู้ว่า กทม.ไปคานทีหนึ่งแล้ว

คราวนี้เลือกคนเข้าไปทำงานดีกว่ามัวแต่เลือกไปคานพอดีงานไม่เดินมัวแต่คานอยู่นั่นแหละ

จะคานไปทำไม คานแล้วคานเล่าเฝ้าแต่คาน

จากคุณ : จอมจักร - [ วันรัฐธรรมนูญ 19:26:26 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:43:22 น.  

 

คาน...ยังมาใช้คำนี้ได้เหลอ ผลงานที่ผ่านมามันไม่ได้มีความประทับใจอะไรเลย ติดตามการอภิปรายอย่างใกล้ชิดทุกครั้ง ประเมินให้สอบตก ดังนั้นไม่เลือก ...ไม่เลือก ค้านทุกอย่างเป็นไปได้ไง ต้องให้บทเรียน เลือกบัญชีรายชื่อเพื่อเป็นพรรคที่จะให้เป็นฝ่ายบริหาร เลือก สส เพื่อออกกฏหมายเป็นปากเป็นเสียง ตั้งเข็มทิศเสร็จแล้ว

จากคุณ : เดชา - [ วันรัฐธรรมนูญ 19:27:28

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:44:01 น.  

 

กรุณาฉลาดหน่อย คนกรุงเลือกชูวิทย์ไปด้วยอ่ะไร

อย่าทำเป็นใช้คำพูดเท่เลือกไปคานประสาทตายพอดีแคนเอ้ย

จากคุณ : guyver - [ วันรัฐธรรมนูญ 19:30:54 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:44:50 น.  

 


ต้องบอกมาก่อนว่ามีพรรคการเมืองใดบ้างที่อาสาจะเข้ามาทำหน้าที่คานอำนาจ โดยไม่ต้องการเป็นรัฐบาล คุณcan คุณridkun และแนวร่วมทั้งหลายช่วยบอกชื่อพรรคมาด้วยครับ แล้วผมจะช่วยหาเสียงให้ถ้ามีจริง แต่ถ้าไม่มีจริงก็แสดงว่าพวกคุณบิดเบือน ป.ป. เพื่อหลอกให้คนไปเลือกพรรคในดวงใจของพวกคุณ ทำยังไงมันก็ไม่แนบเนียนหรอกนะครับ เอาไว้ไปหลอกพวกกันเองก็แล้วกันนะครับ

จากคุณ : เฮ้อ... - [ วันรัฐธรรมนูญ 19:40:34

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:45:25 น.  

 

อ้อ..คุมคนเป็นพัน หลานผมก็ทำครับ..คุมยามของทหารหลายหมื่นคน อิ อิ ไม่เห็นต้องอะไรมาก

จากคุณ : Can - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:46:53 น.  

 

มาให้กำลังใจคุณลุงแคน อย่าซีเรียสกันนักนะคะทุกท่าน
อิ อิ ดิฉันชอบคาน เพราะอายุใกล้กำลังจะขึ้นคานพอดี เป็นกำลังใจให้คุณลุงแคนอ่ะ ไปดีก่า เด่วป้า.......มา


จากคุณ : กำลังใจให้ลุง (tongbusarin)

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:47:28 น.  

 

^
^
อย่าพึ่งหมดความพยายามครับ...55555


จากคุณ : บัวใต้น้ำ (Lotus under water) -
[ วันรัฐธรรมนูญ 20:22:39 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:48:39 น.  

 

...""เลือกคนที่รัก เลือกพรรคไปถ่วงชาติ"
จากคุณ : เด็ก ป.6 - [ วันรัฐธรรมนูญ 20:38:43 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:49:14 น.  

 

คุณเฮ้อ ไม่มีหรอกครับพรรคการเมืองไหนไม่อยากเป็นรัฐบาล
แต่พรรคการเมือง ต้องพร้อมทำหน้าที่ ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล
ถ้าพรรคฝ่ายค้านไม่อยากเป็นรัฐบาล ก็ไม่เรียกว่าการคานอำนาจแล้ว
ถ้าไม่อยากเป็นรัฐบาล จะมีเงื่อนไขต่อรองอะไรกับรัฐบาลได้

สมมติถ้าพรรคฝ่ายค้านเป็นแบบนั้นจริง
พรรครัฐบาลก็สบายตัว คิดว่า เออ ฝ่ายค้านก็คือฝ่ายค้าน
โดนด่าทุกวันก็ไม่เป็นไร ฝ่ายค้านมันไม่มีวันเป็นรัฐบาลอยู่แล้ว
เลือกตั้งใหม่ มันก็มาเป็นฝ่ายค้านใหม่ เออ ดีแฮะ...

แต่ก็ทราบดีว่า ข้อเสนอแบบนี้ ใช้ไม่ได้กับคนที่เชียร์ไทยรักไทยสุดลิ่มทิ่มประตูแบบคนบางคน
แต่สามารถเป็นเหตุผลให้คนที่กำลังลังเลใจ
ว่าถ้าเลือกพรรคที่ไม่มีสิทธิเป็นรัฐบาล แล้วจะเสียคะแนนไปเปล่าๆ หรือไม่
ทำให้คนกลุ่มนี้มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกมากขึ้น

จากคุณ : ridkun - [ วันรัฐธรรมนูญ 20:50:42 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:49:51 น.  

 

CAN มิน่ามันจะ คาน

จากคุณ : guyver - [ วันรัฐธรรมนูญ 21:06:22 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:50:22 น.  

 

ที่คุณ ridkun ว่ามาทั้งหมดใน คห.55ก็มีเหตุผลดีนะ แต่ว่ายังไม่แนบเนียนพอที่จะหลอกล่อให้เลือกพรรคการเมืองที่คุณวางกับดักเอาไว้ แต่ยอมรับว่าหลอกได้แต่พวกที่มีแนวคิดเดียวกับพวกคุณเท่านั้นครับ เดี๋ยวนี้ยุคข้อมูลข่าวสาร คนรู้ทันกันค่อนข้างมากขึ้น

จากคุณ : เฮ้อ... - [ วันรัฐธรรมนูญ 21:15:53

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:51:00 น.  

 

คุมคนเป็นพัน ลุงแคนไม่เคยแน่ๆ ถึงบอกว่าหลานคุมยาม ทหารเป็นหมื่น ไม่เห็นมีอะไร ฮิ ฮิ ฮิ

เอาง่ายๆ เป็น NGO ก็ลองไปคุมม็อบซักพันคนดูซิ อิ อิ อิ
อย่าเป็นม็อบคนแก่ คนเฒ่า อย่างที่สมัชชาคนจน ไปหลอกมา ก็แล้วกัน อย่างงั้นก็ง่ายหน่อย อยู่บ้านไม่มีอะไรทำอยู่แล้ว มาเที่ยวกรุงเทพ มีกินฟรี ทุกวัน

คนเป็นพันของผมหมาย กำลังหน่วยผลิต ที่มีเป้าหมายในการทำงานแน่นอน ปัจจัยการผลิตทุกอย่างต้องสมบูรณ์ และสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน หน่วยใดหน่วยหนึ่งมีปัญหาจะกระทบถึงกันทั้งระบบ ทุกอย่างอยู่ที่การวางแผน นับตั้งแต่วัตถุดิบ เครื่องจักร์ กำลังคน เชื้อเพลิง พลังงาน ระยะเวลา ข้อจำกัดต่างๆ การควบคุม การติดตามผล ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

บุคคลที่เกี่ยวข้องมีตั้งแต่ระดับ วิศวกร ปริญญาโท ปริญญาตรี เทคนิคเชี่ยน ปวส ปวช ม.6 ยัน ป6 อายุตั้งแต่ 18 ถึง 50 กว่าปี

ซึ่งคนอย่างลุงแคนคงไม่เข้าใจ เพราะไม่เคยทำมาหากิน

ผมถึงว่าไอ้นักวิชาการ กับ NGO น่ะมันเคยทำมาหากินแบบชาวบ้านเค้าหรือเปล่า

จากคุณ : มะโหด - [ วันรัฐธรรมนูญ 21:29:01

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:51:35 น.  

 

.......ถ้าการ”คานอำนาจ” คือ “ค้านมันทุกเรื่อง เพื่อให้ได้อำนาจเสียเอง”
......ถ้าการ”ถ่วงดุล” กลับกลายเป็น”ถ่วงความเจริญ”

......แล้วอย่างนี้จะเลือกเข้าไปทำไม ?


จากคุณ : พิราบขาว - [ วันรัฐธรรมนูญ 21:37:35

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:52:09 น.  

 

เออแฮะ บอกผมพูดมีเหตุผล แต่กลับหาว่าผมหลอก
คนเรานี่ก็แปลกดีเหมือนกันนะ...
ใครจะชอบพรรคไหนเลือกพรรคไหนก็ไม่มีใครว่าอยู่แล้ว
ไม่ใช่ทรท. ปชป. ก็ยังมี มหาชน หรือชาติไทย

หรือว่าทุกพรรคเป็นกับดักหมด ยกเว้น ทรท. ครับ คุณเฮ้อ...

จากคุณ : ridkun - [ วันรัฐธรรมนูญ 21:43:52 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:52:45 น.  

 

เลือกพรรคการเมืองที่มีประวัติการคานมาอย่างโชกโชนดีกว่านะครับ อย่างน้อยพรรคการเมืองนั้นก็ทำหน้าที่คานและถ่วงดุลประเทศไทยเพื่อไม่ให้เจริญรุดหน้าเกินประเทศเพื่อนบ้าน แม้ว่าช่วงนั้นพรรคการเมืองนี้จะทำหน้าที่เป็นแกนนำรัฐบาลและมีหัวหน้าพรรคเป็นนายกฯก็ตาม คุณว่าพรรคอะไรเอ่ย คานได้คานดีไปหมดทุกเรื่อง คานและถ่วงดุลแม้กระทั่งกับรัฐบาลที่ตัวเองบริหารประเทศอยู่

จากคุณ : เฮ้อ...งงเต็กแล้วเนี่ยะ - [ วันรัฐธรรมนูญ 21:47:09

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:53:21 น.  

 

ฮ่า ฮ่า เพิ่งเห็นข่าวสภาทนายความ..ก็ออกมาร่วมขบวนการไม่เลือกไทยรักไทย..เอ๊ะ..ยังไง พรรคใหนหนอ...

ฮ่า ฮ่า...อ้อ..คุณมะหดแต่งนิยายอีกแล้ว...ทำไปเหอะ...ทำให้กระเป๋าคุณตุง แต่ถ้าขาดทุนยุบยับ..อย่าไปว่ารัฐบาลไทยรักไทยนาครับ...มันจะเข้าล็อคเดี๋ยวกับนักธุรกิจที่ประนาม ปชป.ในยุคหนึ่ง

ว่าแต่ว่าตั้งแต่ออกความเห็นมา...มันช่วยให้สังคมดีขึ้นบ้างหรือยังล่ะ อิ อิ

ขบวนการไม่เอาไทยรักไทยขยายใหญ่ขึ้น...รัฐวิสาหกิจ...อาจารย์มหาลัย...กลุ่มต้านกฎหมายขายชาติ 11 ฉบับ

เรื่องอะไรที่รับปากเค้าไว้แล้วไม่ทำ...ฮ่า ฮ่า มาส่งผลก็ตอนนี้ ถึงเวลาเช็คบิลแล้วพี่น้อง

น้ำลด..ตอก็ผุด...ถ้าหูไม่ตึง ตาไม่ถั่ว คงเห็นผลจากการติติงรัฐบาลมาตลอด

จากคุณ : Can - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:55:14 น.  

 

ม่ายล่ะ วีซีดีตากใบโครตเสียความรู้สึกเลย

เลือกเข้าไปทำงานดีกว่า

จากคุณ : ข้าวโพดคั่ว - [ วันรัฐธรรมนูญ 21:50:02 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:55:51 น.  

 

อิ อิ ไอพ่นก็ขับ ตุ๊ก ๆ ก็ไม่เว้น...

ช่างเป็นซุปเปอร์แมน ขับซุปเปอร์ตุ๊ก ลงมือเป็นกุ๊ก อีกต่างหาก ฮ่า ฮ่า

นายกไทยสุดยอด...

จากคุณ : Can - [ วันรัฐธรรมนูญ

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:57:36 น.  

 

"เครือข่ายการเมืองของพลเมือง" จะรับผิดชอบได้หรือ
ถ้าหากว่ามันจะไม่ไปเข้าทางพรรคการเมืองชั่ว....
แล้วถ้าหากรัฐบาลไม่ได้เสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาด...
จะเกิดอะไรขึ้น ยังมีอีกหลายต่อหลายเรื่องที่เป็นปัญหา
สาหัสสากรรจ์ ถ้าการเมืองไม่เข้มแข็งประเทศชาติก็ยัง
จมปลักอยู่ในวังวนที่ชั่วร้ายเหมือนเดิม....

การเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นเสมือน ประชามติ...

จากคุณ : Killer - [ วันรัฐธรรมนูญ 22:13:39

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:58:13 น.  

 

ผมอ่านแนวความคิดแล้ว
เหมือนกับจะสรุปไปแล้วว่า
พรรครัฐบาลปัจจุบันจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกสมัย
ก็เลยอยากให้มีพรรคฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง(ในด้านปริมาณ)ขึ้น

จริง ๆ ความคิดนี้ผมเคยคิดว่า
พรรคประชาธิปัตย์น่าจะหยิบมาชูเป็นนโยบายหลักในการเลือกตั้ง
ผมเองก็ยังเคยคิดจะเลือกส.ส.ปชป.ไปคานอำนาจเหมือนกัน

แต่แนวความคิดของคุณ can นี่ออกจะสวนทางกับผมไปหน่อย
เพราะเท่าที่ผมเข้าใจ ส.ส.ระบบปาร์ตี้ลิสต์
สสร.เค้าจัดให้เพราะต้องการผสมผสานการเลือกส.ส.กับการเลือกรมต.
ก็เลยให้พรรคที่คิดจะส่งรมต.เข้าประกวด ให้ส่งลงในปาร์ตี้ลิสต์
แม้ไม่มีกฎหมายห้ามว่าส.ส.ทั้งสองระบบจะมาเป็นรมต.ไม่ได้
แต่ทางปฏิบัติของการเลือกตั้งที่ผ่านมา
ส.ส.เขตจะไม่รับตำแหน่งรมต. (ดูอย่างคุณบรรหาร)
คือเป็นการวางแนวปฏิบัติทางการเมืองกันเอาไว้ เพื่อให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญ
แต่ไอเดียคุณ can กลับสลับกัน
ส่วนตัวผมมองว่ามันผิดเพี้ยนไปจาก
เจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญวางไว้นะครับ

ถ้าใช้ไอเดียนี้ไปหาเสียง
ผมก็จะเห็นรมต.ไปลงส.ส.เขต แล้วนักโต้วาทีไปลง ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ล่ะสิ
มันก็แปลก ๆ อยู่ เพราะส.ส.เขตเมื่อไปเป็นรมต.ต้องเลือกตั้งซ่อม
เปลืองงบประมาณ
แต่เข้าใจว่าเจตนาจริง ๆ ต้องการให้เลือกส.ส.ที่ไม่ใช่ของพรรครัฐบาลให้มากที่สุด เพื่อถ่วงดุล
ผมก็เห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีของพรรคที่จะเป็นฝ่ายค้านนะครับ
เพียงแต่ถ้อยคำ "เลือกคนที่รัก เลือกพรรคไปคาน" นี่มันขัด ๆ หูยังไงชอบกล

อีกอย่าง ๔ ปีที่ผ่านมารู้สึกพรรคที่มีหน้าที่คานน่ะ
ไม่ค่อยจะมีบทบาทเอาเสียเลย
ไม่เห็นผลงานการคานที่มีประสิทธิภาพอย่างที่หวังไว้เลย
แล้วผมจะหวังพึ่งให้ไปคานได้ไหมเนี่ยะ...

จากคุณ : cha Jr. - [ วันรัฐธรรมนูญ 23:01:12 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:58:58 น.  

 

เลือก ปชป.ดีกว่า พูดเก่งดี ฟังมันมาก รูปหล่อดูเพลินด้วย

จากคุณ : ชาย (sppol) - [ 11 ธ.ค. 47 00:28:47 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 3:59:34 น.  

 

ไม่ต้องไปคานมันหรอก...ให้มันไปให้หมดจะเอาเท่าไหร่...ยอมทุกอย่าง.. ไอ้killer กับพรรคพวกจะได้ตกงาน ฮิฮิ..
อย่างมันเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้หรอก...เออ..นอกจากคุณอ้วกของมันคิดจะทำสวน อาจจะให้ไปเฝ้าก็ได้...555

จากคุณ : แพน - [ 11 ธ.ค. 47 00:30:16

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 4:00:10 น.  

 

ขอขอบคุณ คุณแคนมากๆครับ ที่ช่วยตอบให้ผมได้รู้กระจ่างขึ้น ชัดเจนมากครับ

แต่อยากจะขอถามอีกซักเรื่องนะครับ จะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่า จะเลือกตามแนวทางที่คุณและเครือข่ายฯ แนะนำมาดีหรือไม่ โดยขอคาดเดาสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่คุณแคนให้มา

- พรรคไทยรักไทย น่าจะได้ สส.เขต มากว่า 250 เสียง และได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

- คุณทักษิณ รวมทั้งผู้บริหารมือดีๆ ของทรท. ไม่ว่าจะ คุณสมคิด คุณปุระชัย คุณสุรเกียรติ คุณสุริยะ ฯลฯ ก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในบัญชีรายชื่อ ปาร์ตี้ลิสท์ของพรรค และไม่ได้ลง สส.เขต (คงคาดไม่ถึงว่า จะมีใครมารณรงค์ให้เลือกปาร์ตี้ลิสท์พรรคอื่น)

- ถ้าการรณรงค์ ของเครือข่ายฯของคุณแคน ประสบผลสำเร็จดีเยี่ยม ปชช. เฮไปเลือกปาร์ตีลิสท์พรรคอื่นไว้คานอำนาจ จนทำให้คะแนนเลือกพรรค ทรท. ไม่ถึง 5% ซึ่งเป็นผลให้ ปาร์ตี้ลิสท์ของ ทรท. ไม่ได้เป็น สส. เลยซักคน

ถ้าเป็นอย่างข้างต้น แล้วจะทำอย่างไรดีครับ?? ทรท. ซึ่งมีเสียง สส. มากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาฯ ซึ่งต้องเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะหาใครขึ้นมาเป็นนายกฯได้ล่ะครับ เนื่องจาก หน.พรรค และคนเก่งๆในพรรค ล้วนไม่ได้เป็น สส.เขต รวมทั้งสอบตก สส.ปาร์ตี้ลิสท์ จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็น นายกฯได้เลย

ถ้าการรณรงค์ "เลือกพรรคไว้คาน" ทำให้เกิดปัญหาข้างต้นนี้ คุณแคนคิดว่าจะมีแนวทางแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ?? เพื่อไม่ให้เกิดทางตัน จนต้องยุบสภาฯ เลือกตั้งกันใหม่อีก

จากคุณ : วิ่งวน - [ 11 ธ.ค. 47 01:40:26 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 4:01:20 น.  

 

ถ้าจะว่าไปจริงๆหากอ้างว่ารัฐบาลนี้ประชาชนเลือกมา

ก็ต้องถามว่าเลือกมาครั้งแรกเท่าไหร่...ครั้งแรกหลังเลือกตั้งนั้นได้เท่าไหร่...ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้หรือไม่....ตรงนี้น่าคิดครับ

แล้วหลังจากนั้นกระบวนการ "ดูด" ครั้งมโหฬารก็เกิดขึ้น

ผมเห็นพวกกลายพันธุ์ขายตัวขายอุดมการณ์ ขายเสียงของตัวเองอีกต่างหาก

รัฐธรรมนูญเค้าให้สังกัดพรรค ถ้าลาออกต้องต้องหาพรรคใหม่สังกัดภายในกี่วันกี่วัน ตรงนี้กลับเป็นการเปิดโอกาสให้ขายเสียงขายสิทธิ์ขายตัวกันมั่วไปหมด

บางคนบางพวก ขายทั้งพรรค เหมือนเซ็งลี้คะแนนเสียง แล้วมันจะไปดีได้ไงครับ

อย่าไปเที่ยวอ้างนะครับ ประชาชนเลือกไทยรักไทยให้มีเสียงเด็ดขาด...ไม่ใช่ครับ

สำหรับคุณ Cha jr. ก็เป็นข้อคิดที่ดีครับ ทำไปเถอะครับ เลือกไปตามที่ใจเราคิด ข้อเสนอที่ออกมานี้ก็ผ่านการถกเถียงกันในระดับหนึ่ง ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันแต่ก็พยายามประสานความคิด อยากให้มีการคานอำนาจในรัฐสภา

ส่วนวิธีการอาจแตกต่างกันออกไปครับ

คุณ Killer ชอบถามคำว่า "รับผิดชอบ" ต้องถามรัฐบาลในหลายๆกรณี..รับผิดชอบ สะกดถูกจริงหรือครับ อิ อิ

ก็บอกแล้วมันเป็นข้อเสนอต่อประชาชนด้วยประชาชน ส่วนจะเห็นด้วยหรือไม่เราไปจับมือเค้ากาบัตรไม่ได้ครับ

คงไม่ต้องยกตัวอย่างมั๊ง ว่ารัฐบาลควรรับผิดชอบในกรณีใหนบ้าง...หรือควรขอโทษในกรณ๊ใหนบ้าง

จากคุณ : Can - [ 11 ธ.ค. 47

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 4:02:42 น.  

 

ผมเสนอความเห็นยังงี้ครับ

คนที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ ไม่คิดว่า น่าเป็นวิธีที่ดี
ไปไกลๆ ไปให้พ้นๆ กระทู้นี้
ไปตั้งกระทู้ใหม่ เสนอวิธีคิดในการเลือกตั้งแบบใหม่
คิดว่าแบบใหนดีก็ว่ามา ให้คนที่เห็นด้วย ได้คุยกัน ว่าจะทำยังไงให้คนคิดแบบคุณเยอะๆ

ให้คนที่เขาเห็นด้วยกับความคิดนี้ เขาคุยกัน หาวิธีกัน

รู้ก็รู้อยู่ว่าคิดกันคนละทาง ยังเข้ามาตีเค้าอยู่ได้
ไปคิดวิธีให้คนมาเลือกตั้งอย่างที่คุณอยากให้เป็นดีกว่า

จากคุณ : ต้นไม้ ปลายฟ้า - [ 11 ธ.ค. 47 02:34:40 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 4:03:50 น.  

 

ปัญหาคุณวิ่งวนดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากครับ

อย่าลืมว่าคนเลือกพรรคไทยรักไทย 11 ล้านเสียงนะครับ

คงดึงมาไม่ได้ทั้งหมด ก็บอกแล้ว คนที่เป็นรัฐบาลจำเป็นต้องเป็น สส. หรือมาจาก สส. มีคนเดียว คือตัวนายกรัฐมนตรีครับ ( เลือกนายกรัฐมนตรีโดยอ้อมเพราะกำหนดให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร )

รัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจาก สส. หรือเคยเป็น สส.ครับ

คงไม่ต้องห่วงบรรดารัฐมนตรีนะครับ รัฐธรรมนูญไม่ปิดกั้นคนเป็นรัฐมนตรีครับ มาจากใหนก็ได้ หากมีคุณสมบัติตามมาตรา 206 (ดูที่ความเห็นที่ 32 นะครับ)

ลองกลับไปดูที่กระทู้อีกทีนะครับ สส.ปาร์ตี้ลิสต์ตรงๆของไทยรักไทย(เก่า)จะอยู่ที่ 48 คนกระมังครับ หลังจากซื้อพรรคต่างๆเข้ามา ถึงได้ สส.ปาร์ตี้ลิสต์ 63 คน

ถ้า สส.เขตได้ 250 บวก ปาร์ตี้ลิสต์เดิม 48 ก็ 298 เกือบๆ 300 แล้วครับ

อย่าห่วงคนดีมีฝีมือเพราะคงอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ระดับต้น ๆ

คงไม่หวังให้กระชากคะแนนพรรคให้ทรุดฮวบฮาบลงมาตั้งครึ่งแน่นอนครับ มันเป็นไปได้ยาก

คือถ้ารัฐบาล 300 ค้าน 200 แบบนี้ยังพอสูสีครับ

อ้อ...สส. ปาร์ตี้ลิสต์ที่ลาออกไปเป็นรัฐบาล ที่เหลือก็ยังต้องเป็น 500 เสียงในสภาครับ

จากคุณ : Can - [ 11 ธ.ค. 47

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 4:05:43 น.  

 

สวัสดีครับพี่แคน กลับจากคอนเสริทแล้ว เฮ้อ เด็กสมัยนี้กับผมสงสัยมีช่องว่างระหว่างวัยแน่ๆ ตอน"วงพรู"ขึ้นมาผมยืนพรวดลุกสะบัดหัวทันที แต่เด็กข้างๆนั่งเช้ย ทีตอนคุณนพ พรชำนิขึ้นเด็กข้างๆผมเต้นกันนุ่บนั่บส่วนผมนั่งโยกหัวเฉยๆ

กระทู้ครับพี่ ในความคิดของผมก็คือว่าไปแล้วคนลงคะแนนคงไม่คิดไปไกลกว่าการนำให้ท้องถิ่นของตัวเองเจริญ เลือกคนที่รัก คงไม่มีอะไรขัดกับกระทู้ครับ

เลือกพรรคไปคาน จริงๆแล้วไม่น่าจะมีความคิดอย่างนี้ออกมาเป็นรูปธรรมจริงจังหรอกครับ พูดง่ายๆคือถ้าเกิดคนไม่ชอบปชป. แล้วกาเลือกปชป.เพื่อไปคานทรท. สุดท้ายเกิดปชป.เข้าเป็นกลุ่มก้อนจริงๆ คนเลือกแบบเพื่อไปคานคงตาค้างแน่ๆ

ผมเชียร์ปชป. แต่คิดว่าคงไม่เข้าท่าแน่ถ้าพรรคปชป.เห็นดีเห็นงามเรื่องให้เลือกปชป.เพื่อไปคาน ศักดิ์ศรีหายโม้ด

ยังไม่ได้อ่านความเห็นตามมาครับ แค่อยู่กับกระทู้เพราะตอนนี้หนังตาจะปิดแล้วครับผม

จากคุณ : ลูกไทย หลานไทย - [ 11 ธ.ค. 47 02:39:36 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 4:06:20 น.  

 

อิ อิ คุณต้นไม้ปลายฟ้าใจเย็นๆ เราคุยได้ทุกฝ่ายครับ

แค่เสนอตั้งวงคุยกัน หาเหตุและผล..ที่มาที่ไป ..อะไรเป็นไปได้และอะไรเป็นไปได้ยาก

ต่างคนก็ต่างมี 1 เสียง คงไม่มีใครเป็นลมจากการตอบโต้ทางกระดานสทนา...แต่เห็นด้วยครับ...จะทำยังไงถึงจะลดความเหิมเกริมของรัฐบาล

เพราะงวดใหม่คงซื้อใครไม่ได้ เพราะพวกขายตัวไปหมดแล้วครับ
...............................
อิ อิ ขอบคุณคุณลูกไทย หลานไทย ที่ยังเข้ามาคุยก่อนนอน พวกเราที่สัมนากัน ก็โต้แย้งกันพอสมควรเรื่องความเป็นไปได้ หรือเป็นไปไม่ได้

เพราะเราก็รู้ๆกันอยู่ สส.เขตตามต่างจังหวัดเขายิงกันขนาดใหน 20-30 ล้านครับ...การจะไปดึงเสียงตรงนั้นก็ยากอยู่ดี

แม้พรรคอื่นๆยกเว้นไทยรักไทยก็ยังเลือกยิงเลยครับ เพราะถ้าพลาดเป้าก้เสียเปล่า

แม้เลือกคราวที่แล้ว สส.บางคนก็ออกมาแบบขอคะแนนพรรคเหมือนกันครับ ไม่เลือกผมไม่ว่า...แต่ขอคะแนนให้พรรคผมบ้าง...คนไทยใจดีครับ อิ อิ

จากคุณ : Can - [ 11 ธ.ค. 47 02:46

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 4:08:12 น.  

 

อ่านตั้งนาน... แล้วสรุปได้ว่าคุณแคนคนนี้มาจากฝั่ง ปชป.ชัวร์ ไม่มั่วนิ่ม ก็เขาประเด็นคานไม่คานผมขอเสนอ
ไทยรักไทย <====ฉลาม
ชาติไทย <====เหาฉลาม
ประชาธิปัตย์ <====เห็บ...
ถ้าดูจากมุมมองดังกล่าว ปชป.เป็นตัวถ่วงความเจริญมากกว่าเป็นตัวคานอำนาจนะครับ แล้วที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่เคยค้านอย่างสร้างสรรค์ค้านมันทุกเรื่อง ไม่ชมเชย(สนับสนุน)สิ่งที่ถูกต้องเพราะทุกเรื่องที่รัฐบาลนี้ทำเลวหมดในสายตา ปชป.
และเหตุผลหลักที่ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องเลือกพรรค ปชป.ไปคานก็คือหาก ทรท.ได้ สส.มากถึง 320 ขึ้นไปทุกพรรคที่เหลือจะกลายเป็นฝ่ายค้าน คานอำนาจแน่นอนเพราะ ทรท.สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้สำเร็จเป็นพรรคแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เพราะฉะนั้นผมว่าคุณแคนเปลี่ยนแกนไอเดียดูใหม่ดีไหมครับ เทคะแนนให้ ไทยรักไทย เพื่อให้ได้ฝ่ายค้านคุณภาพ เพราะถ้าผมคาดไม่ผิดงวดนี้ ปชป.คงเหลือสัก 40 คน มช. 2 คน ที่เหลือ ชาติไทย 108 คน หลงจู้ท่านคงเต็มใจเป็นผู้นำฝ่ายค้านคุณภาพน่ะครับ อิอิอิ

จากคุณ : คนต่างจังหวัดพลัดถิ่น - [ 11 ธ.ค. 47 03:30

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 4:08:49 น.  

 

อ่านกระทู้นี้มาตั้งแต่เริ่ม แรกๆผมก้นึกนับถือ จขกท.อยุ่เหมือนกันในแง่ความคิดแนวทาง ตลอดจนข้อเสนอที่เอามาเป็นหัวข้อกระทู้นั่น....แต่ว่าพออ่านๆไปชักแปลกๆคับผมตามกระทู้ของ จขกท แล้วรู้สึกว่าคุณ จขกท ไม่จริงใจในการนำเสนอเลย เพราะว่าอาการเอนเอียงเริ่มออกมาได้ชัดขึ้นทุกที..พูดแบบนี้คุณคงว่าผมเป็นพวกเชียร์พรรคใดพรรคหนึ่ง ปล่าวครับผมไม่ได้เชียร์พรรคไหน (บอกไว้ก่อน)

ผมไม่ไหนด้วยมาตั้งแต่ความเห้นแรกที่ผมเขียนในtopicนี้ แต่ก็ได้รับคับตอบความเห็นของคุณ จขกท ด้วยข้อมูลข้อโต้แย้งที่ดีแต่หลังๆทำไม จขกท เริมเป๋ล่ะครับ การตอบกระทู้เริ่มกวนๆ วกวนเหมือนคนเสียสติ หมดเหตุผล หมดข้อมูลแล้วหรือ...
ผมอ่านๆดูแล้วเริ่มงงแล้วครับ มีการเล่นลิ้น ยียวนกวนประสาท บางทีออกอาการท้ายเลอะเทอะ... แม้จะเห็นเหมือนหยิกแกมหยอกก็ตาม จริงจังกับคำพูดหน่อยนะครับ ไหนๆคุณก็เป็นคนตั้งกระทู้ขึ้นมา
ในเมื่อ จขกท เหมือนว่าตอบแทบทุกความเห็น แล้วสวนกลับในบางความเห็น งั้นผมถามหน่อยครับหวังว่าคงตอบ

----การตั้งกระทู้ของคุณ ในแนวนำเสนอที่คุณบอกนี้ ถามว่า คุณมีเจตนาแฝงอะไรหรือไม่ เพราะว่าการใช้คำที่ค่อนข้างแอบแฝง อย่าง...เลือกพรรคไปคาน....ดูอย่างไรก็ไม่น่าพิศมัยรู้ๆกันอยู่ว่า แนวทางหาเสียงของแต่ล่ะพรรคเป็นอย่างไรคงไม่ต้องสาธยายกันอีกครับ ความรู้สึกของผม เหมือนคุณซ่อนอะไรไว้ข้างหลัง เหมือนเป้นการโฆษณาชวนเชื่อของพวกที่ชอบใช้สำนวนโวหาร
ตอบผมหน่อยครับ คุณเชื่ออย่างที่คุณเสนอจริงๆ หรือเพียงแค่ว่าจะโน้มน้าวปั่นกระแสให้พรรคใดพรรคหนึ่ง...


รู้ๆกันอยู่แล้วว่า พรรคไหนได้เสียงข้างน้อยก็จะต้องเป็นฝ่ายค้าน พรรคไหนได้เสียงข้างมากก็จัดตั้งรัฐบาล เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ไม่เห็นต้องมารณรงค์ว่า เลือกพรรคไปคานเลยครับ เอางี้ไหม ถ้าจะให้พรรคใดเข้าไปคาน ก็รณรงค์ว่าไม่ต้องเลือกเยอะ เอาแค่ไม่กี่เสียงก็พอ....( มันเป็นไปไม่ได้อยุ่แล้วล่ะ)
แต่ถ้าพูดแบบเหวี่ยงแหโวหารออกไปว่า เลือกคนที่รักเลือกพรรคไปคาน แบบนี้แล้วถ้าเกิดคนเชื่อขึ้นมา อย่างน้อยก็ได้เสียงเพิ่มล่ะ เผลอๆจับพลัดจับผลูได้เสียงมาเต็มหน้าตัก

ผมว่าถ้าคุณเสนอแบบจริงใจก็ไม่น่าใช้คำนี้เลย น่าจะใช้ว่า.... เลือกคนที่รัก เลือกพรรคไปทำงาน... แล้วแต่ล่ะพรรคก็นำเสนอมาสิ นโยบาย ของพรรคต่างๆ แล้วหาเสียงกันไป ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเขาก็จะมองเองล่ะว่าจะเลือกใคร พรรคไหนเข้าไปทำงานแทนพวกเขา ผมว่าคุณน่าจะนำเสนอการวิเคราะห์นโยบายของแต่ล่ะพรรคว่าเป็นอย่างไร มีข้อดีข้อเสีย มีความเป้นรูปธรรมแค่ไหน แล้วควรจะทำอย่างไร หาข้อมูลวามต้องการของภาคประชาชนคืออะไร ผมว่าจะสร้างสรรค์กว่านะครับ

จริงๆแล้วแค่คำว่าเลือกคนที่รักนี่ก็จักกะจี้พอแล้ว อย่างที่ผมบอกถ้าผมเชื่อย่างนั้นงวดนี้ผมก็ไม่เสือกคนอีกน่ะล่ะ เพราะว่าไมมีคนที่ผมรักได้เลยสักคน แล้วถ้าเสียงอื่นๆเป็นเหมือนผมด้วยแบบเยอะเลยนะ คุณคิดหรือปล่าวว่าจะเป็นอย่างไร
จริงอยู่ครับว่าถ้ารัฐบาลทีเสียงข้างมาก การตรวจสอบในสภาจะเป็นไปได้ยาก เพราะว่าเสียงไม่พอ ยิ่งกับนายกรัฐมนตรีแล้วยิ่งปิดสนิท .... เรื่องอย่างนี้อย่างไรเสีย คนในประเทศเขาก็ไม่ยอมหรอกครับ ถ้าอะไรที่มันอะหล่างฉ่าง น่าเกลียด คนเขาก็ช่วยค้านกันจมกระเบื้อง ประวัติมันมีอยู่แล้วครับคงไม่ต้องบอก อีกทั้งสมัยนี้ สื่อต่างๆก็เป็นอิสระในการนำเสนออยู่แล้วนี้ ผมไม่รู้หรอกว่า สื่อไหนเป็นฝ่ายไหน ใครซื้อไป จะบอกว่าโดนคุมผมบอกตรงๆว่าไม่เชื่อ แค่ดดนสั่งดน่นนี่สื่อก็ออกมากระพือกันแล้วว่า โดนแทรกแซง... เพราะว่าฉนั้นตัดเรื่องนี้ไปได้ ในความรู้สึกของผม บ้านเราไม่ปิดกั้นนะครับเรื่องสื่อเนี่ย...

มาถึงตอนนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยกับข้อเสนอของคุณ

ขอแสดงความนับถือ


จากคุณ : Clarinet Bb - [ 11 ธ.ค. 47 07:30:57 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 4:09:29 น.  

 

เห็นด้วยกับคุณลูกไทยหลานไทยที่บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเสียศักดิ์ศรีสถาบันหมดถ้าออกมาขอคะแนนเสียงประชาชนด้วยการแถลงนโยบายพรรคว่าโปรดเลือกพรรค ปชป.เพื่อเข้ามาเพียงแค่ทำหน้าที่คานอำนาจพรรค ทรท.

การหาเสียงแบบนี้เป็นการตบตาประชาชนจังเบ้อเร้อเลย ด้วยการปกปิดเป้าหมายที่จะได้คะแนนส้มหล่นหากฟลุคขึ้นมาประชาชนหลงเชื่อเทคะแนนมาตรึมจนได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ1ของประเทศขึ้นมา พรรคประชาธิปัตย์จะให้สัญญาไว้ก่อนได้หรือไม่ว่าจะไม่จัดตั้งรัฐบาลแม้ว่าจะได้คะแนนเสียงมากพอ กล้าพูดคำนี้หรือปล่าวให้เป็นสัญญาประชาคมไว้เลย

จากคุณ : เฮ้อ... - [ 11 ธ.ค. 47 08:31

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 4:10:07 น.  

 

เลือกทรท.คือคำตอบสุดท้าย


จากคุณ : ชอบคนมีกึ๋น ขยันทำงานเป็น - [ 11 ธ.ค. 47 10:50

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 4:10:46 น.  

 

ก่อนจะดำเนินการยุทธศาสตร์ "เลือกคนที่รัก เลือกพรรคไปคาน" ของคุณ Can ก็ขอประเมินสถานการณ์การเลือกตั้งก่อนนะครับ..

จากเป้าเดิมของไทยรักไทย 400 คิดจากโพลน่าจะได้เสียงประมาณ 350 เสียง
จากเป้าของประชาธิปัตย์ 200 เสียง ประมาณเป็นโพลน่าจะได้ประมาณ 150 เสียง
จากเป้าของพรรคมหาชน 201 เสียง ประมาณโพลล่าสุดเล็กกลมๆ น่าจะประมาณ 90 เสียง
จากสัจจนิยมของชาติไทย ไม่มีเป้า แต่น่าจะได้ประมาณ 10 เสียง

หากไม่นับชาติไทย นำ 3 พรรค มาปรับเป้าใหม่ โดยมีสมมติฐานที่ 1 ว่าแต่ละโพลมีความน่าเชื่อถือพอๆ กัน จะได้ ..
พรรคไทยรักไทย เท่ากับ (350 x 490/590) = 291 เสียง
พรรคประชาธิปัตย์ เท่ากับ (150 x 490/590) = 125 เสียง
พรรคมหาชน เท่ากับ (90 x 490/590) = 74 เสียง (ขออนุญาตปัดเศษลง)
พรรคชาติไทย เท่ากับ 10 เสียง

สมมติฐานที่ 2 เชื่อโพลของคุณปองพลว่า ไทยรักไทยจะได้ปาร์ตี้ลิสต์ 70 เสียง และ ประชาธิปัตย์ได้ 30 เสียง โดยพรรคอื่นไม่มีปาร์ตี้ลิสต์เลย

Scenario 1 : การรณรงค์ของกลุ่มแกนประสานเครือข่ายการเมืองของพลเมือง ไม่มีผลเลย
สัดส่วนปาร์ตี้ลิสต์เท่าเดิม (ไทยรักไทย ต่อ พรรคที่เหลือ) อยู่ที่ 70:30
พรรคไทยรักไทย 291 เสียง
พรรคอื่นๆ ทั้งหมด 209 เสียง
*** จะมีการดึงพรรคชาติไทยมารวมเพื่อให้ได้เกิน 300 เสียง

Scenario 2 : การรณรงค์ของกลุ่มฯ มีผลพอประมาณ สัดส่วนปาร์ตี้ลิสต์อยู่ที่ 50:50
พรรคไทยรักไทย 271 เสียง
พรรคอื่นๆ ทั้งหมด 229 เสียง
*** มีความน่าจะเป็นที่จะมีการดึงกลุ่มอนาคอนด้าบางกลุ่มในไทยรักไทยมารวมกับฝ่ายค้าน แต่โอกาสสำเร็จต่ำ

Scenario 3 : การรณรงค์ของกลุ่มฯ ประสบผลสำเร็จอย่างสูง สัดส่วนปาร์ตี้ลิสต์อยู่ที่ 30:70
พรรคไทยรักไทย 251 เสียง
พรรคอื่นๆ ทั้งหมด 249 เสียง
*** มีความน่าจะเป็นที่จะมีการดึงกลุ่มอนาคอนด้าสำเร็จได้สูง แต่ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ รัฐบาลจะขาดเสถียรภาพ

ดังนั้นส่วนตัวผม ขอให้การรณรงค์ของกลุ่มแกนประสานเครือข่ายการเมืองของพลเมือง ไม่มีผลเลยหรือมีผลเพียงเล็กน้อยก็จะดีครับ จะได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพพอสมควร

...ด้วยความปรารถนาดี

จากคุณ : Be HappY MaN - [ 11 ธ.ค. 47 11:42:25 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 4:11:24 น.  

 

ขอบคุณทุกคามเห็น...ขอตอบ Clarinet Bb ก่อนนะครับ

การตอบกระทู้ของผมไม่ซีเรียสนะครับ ตอบไปตามคนเขียนโต้แย้งที่ตัวความเห็น......ส่วนคนที่สนิทสนมเพราะโต้แย้งกันมานานจนรู้สภาพจิตใจและแนวทางการคิดกันแล้ว...อาจดูเป๋เพราะไม่ได้ตั้งใจเอาชนะคะคาน ผมไม่คิดว่าความคิดตัวเองดีที่สุด...เฮฮากันไปคิดได้ก็คิด คิดไม่ออกก็ไม่ว่ากัน

ท่านที่เห็นด้วยก็นำเสนอเหตุผมมาเสริม ส่วนท่านที่ไม่เห็นด้วยก็นำเสนอความเห็นมาค้าน

สำหรับตัวคุณClarinet Bb ทีแรกคิดว่าดี ก็น่าจะดีตลอดซีครับ ทำไมเมื่อคิดว่าดีแล้วมาดูการตอบกระทู้ของผมชักเป๋ๆมีอะไรแอบแฝง

ก็บอกตรงๆอยู่แล้ว ความหมายตรงๆคือ สส.เขตเลือกคนที่รัก(คนเป็นรัฐบาล) ส่วนสส.ปาร์ตี้ลิสต์เลือกพรรคไปคาน คือ สส.ฝั่งฝ่ายค้าน ไม่ได้แอบแฝงอะไรครับตรงๆเลย ต่อยตรงหน้าครับ

อ้อ...ข้อเสนอนี้ไม่ใช่ผมนำเสนอ...แต่เป็นผลสรุปจากการสัมนา...ซึ่งผ่านการถกเถียงกันมาในระดับหนึ่ง มิใช่ว่าทุกคนเห็นด้วยทั้งหมดครับ

คือจากเหตุผลตามกระทู้กล่าวมา บางข้อหลายคนเห็นว่าใช่ บางคนเห็นว่า ไม่ใช่ ก็แล้วแต่มุมมอง เพราะ 4 ปีที่ผ่านมา เราสรุปในใจของเราอยู่แล้วว่าเราคิดยังไง สิ่งที่เราเห็นและเรารับรู้มันสรุปในใจอยู่แล้ว

ยิ่งเห็นพฤติกรรมการ"ซื้อ" ทุกอย่างที่ขวางหน้า ซื้อทั้งคน ซื้อทั้งพรรค ซื้อเป็นกลุ่ม มันบอกอะไรในนั้นหมดแล้ว การ "ซื้อ" หรือเซ็งลี้สส. เท่ากับเซ็งลี้เสียงของประชาชน

ผมถึงให้มองไปที่ "เสียง" ของไทยรักไทยตั้งแต่ต้น การออกความเห็นเรื่องเลือกตั้งคงหาเป็นกลางไม่ได้หรอกครับ

ขนาด กกต.ยังต้องฟังเสียงรัฐบาล....หรือคุณว่าไม่จริง

เราสรุปจากเหตุการณ์และการคาดการณ์แล้วหากประชาชนไม่รวมกลุ่มทำอะไรเลย รัฐบาลจะมีเสียงข้างมากเด็ดขาด ซึ่งไม่ใช่การเมืองที่พึงประสงค์ของฝั่งการเมืองของพลเมือง(...แต่ฝั่งไทยรักไทยบอกว่าพึงประสงค์..ซึ่งก็แน่อยู่แล้ว...)

สภาผู้แทนราษฎรที่พึงประสงค์ของเราคิดตัวเลขแบบกลางๆไว้ที่ รัฐบาล 280 ฝ่ายค้าน 220 ( ตามกระทู้ ) หรือรัฐบาลไม่ควรมีเสียงเกิน 300 เสียง เพราะปิดโอกาสตรวจสอบนายกรัฐมนตรีทางรัฐสภา (เหมือนเช่นปัจจุบัน)

นี่เป็นเพียงข้อเสนอของพวกเราไม่ใช่ว่า"ต้องเป็นไปตามนี้"
แต่นี่เป็นสิ่งที่เราเรียกร้อง และหาทางเพิ่มยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง จะเลือกให้รัฐบาลเข้มแข็ง หรือ ให้สังคมเข้มแข็ง

เลือกให้ฝ่ายตรวจสอบเข้มแข็งเพื่อให้ได้การเมืองที่พึงประสงค์ในสายตาของพวกเรา มิได้บอกว่าถูกต้องทั้งหมด เพราะในการนำเสนอ หากขึ้นไปอ่านจริงๆจังๆ จะเห็นว่า เรานำเสนอสองแบบ คือถ้าชอบการเลือกตั้งแบบมียุทธศาสตร์เราเสนอว่าน่าจะเลือกแบบ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคไปคาน

หากไม่สนใจวิธีนี้ ก็เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ มีสองแบบนะครับ

ที่สำคัญเราขอตั้งเป้าการรณรงค์ขอคะแนนเสียงให้พรรคไปคานเพียง 50/50 ไม่ใช้ให้เทมาทั้งหมด (ในกระทู้มีนะครับ)

ไม่ว่าคะแนนสส.เขตออกมายังไง ก็หมายความว่าเราขอให้ประชาชนเลือกคนที่รักที่ชอบเพราะใกล้ชิดจะเป็นเท่าไหร่เราก็ย่อมทราบอยู่แล้วมีการใช้ "เงิน" เป็นตัวกำหนด (อาจยกเว้น กทม.)ใครมีกระสุนดินดำมาก ก็ย่อมได้ชัยชนะ เรื่องแบบนี้มันมีข้อพิสูจน์มาจากการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา...แม้จะบอกว่าถ้าซื้อโดนใบแดงไปแล้ว นั่นมันทางทฤษฎีครับ การซื้อเสียงยุคใหม่มันแนบเนียนจน กกต.ตามไม่ทัน แถม กกต. (กรูกลัวตาย)เอนเอียงแบบที่เป็นอยู่คงยากที่จะได้ 100 %

ก็บอกตามตรงนะครับผมไม่เป็นกลาง อิ อิ เพราะถ้าเป็นกลางก็ต้องบอกเลือกคนที่รัก เลือกพรรคไปทำงาน ตามที่หลายๆคนนำเสนอ

แต่เราเสนอการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมองข้ามไปถึงหลังการเลือกตั้งครับ ซึ่งนั่นก็คือผลจากการจัดการเลือกตั้งซึ่งยังไม่มีใครทราบแน่นอนว่าใครจะมาเท่าไหร่ มันยังเป็นความลับดำมืด...ซึ่งเราพยายามมองข้ามและฝ่าข้ามไปให้ได้ครับ....แต่เมื่อผลการเลือกตั้งออกมา ภารกิจนี้ก้เป็นอันพับไปจบสิ้นภารกิจ

คุณ Clarinet Bb บอกว่าประชาชนไม่ยอมกรณีนายกปิดโอกาสอภิปราย หากทำอะไรน่าเกลียดโฉ่งฉ่างประชาชนไม่ยอม คุณคิดว่าประชาชนจะออกมาเดินขบวนอย่างนั้นหรือ...นี่เราพูดกันในหลักรัฐธรรนูญนะครับ เดินตามรัฐธรรมนูญที่มันเป็นอยู่...ประชาชนไม่ยอมแล้วทำอะไรได้ครับ....ช่วยบอกทางออกด้วย

ส่วนความเห็นของคุณ Be HappY MaN สุดยอดครับ...ความน่าจะเป็นตามตัวเลข ขอเพียง รัฐบาลได้คะแนนทั้งหมด 3/2 แบบนี้คือสิ่งที่พึงปรารถนาที่สุดครับ

เพราะไม่มีใครกลุ่มใหนสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ โดยเฉพาะการลงมติไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี

แม้จะมีการเคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตลอด แต่มันเป็นเรื่องยาก...ใครจะเอากระดิ่งไปผูกคอแมว

ก็ได้แต่หวังว่าในอนาคต เราจะมีพรรคการเมืองที่มีน้ำหนัก สูสี มีการคานอำนาจในระดับที่สมเหตุสมผล

ท่านที่คิดว่าฝ่ายค้าน เป็นพวกถ่วงความเจริญ นั่นก็เป็นมุมมองจากซีกที่เชียร์รัฐบาล แต่ฝั่งของเราก็บอกตั้งแต่ต้น เรามองภาพรวมทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้มองว่าเป็น เราเป็น"ฝ่ายค้าน" ต้องบอกอีกครั้งว่า กลุ่มการเมืองของพลเมือง พร้อมทำงานกับรัฐบาลในทุกเรื่องอยู่แล้ว

และมีแนวนโยบายส่งเข้าไปผสมผสานกับรัฐบาลทุกรัฐบาล ทุกพรรคการเมือง สิ่งใดที่เรามองไม่ตรงกับรัฐบาลเราก็บอกตรงๆ ไม่มีแอบแฝงอะไรครับในกระทู้ก็สรุปแนวคิดของกลุ่มไว้เยอะ หากอ่านอย่างสังเกตก็จะเห็น

และขอบอกว่าเราไม่เคยรังเกียจคนของพรรคการเมืองใด เราพร้อมทำงานร่วมกันแน่นอนครับ

ส่วนตัวเอง ไม่ชอบหน้าเหลี่ยมก็เพราะพฤติกรรมของหน้าเหลี่ยมเอง มิใช่เพราะเอาใจฝ่ายค้านหรือเอนเอียงไปทางฝ่ายค้าน...คงเข้าใจนะครับ

เราจะเลือกตั้งตามใจก็ไม่มีใครว่า แต่ถ้าสนใจแนวคิดยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของประเทศ ตามเหตุและผล ก็เชิญนำไปพูดคุยเปิดประเด็น เพื่อให้มีการเมืองภาคประชาชนไปในทุกระดับ

ผมไม่หวังให้กองเชียร์ฝั่งไทยรักไทยเห็นด้วยทั้งหมดอยู่แล้วครับ ตั้งกระทู้มาก็ทราบว่าจะมีแบบใหนเข้ามาบ้าง แม้เล่นมาไม่นานแต่ก็พอรู้ๆตัวกันอยู่ อิ อิ

ประเทศชาติไม่ใช่ของเราคนเดียวนะครับ...โต้แย้งให้เกิดปัญญา...แต่ถ้าคิดว่ามันจะเกิดปัญหาก้คุยกันให้น้อยลง

แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง...เรื่องปกตินะครับในสังคมจริงและเสมือนจริงแบบโลกอินเตอร์เน็ต (ซึ่งตัวเสมือนจริงอาจเป็นตัวจริงแท้ของมนุษย์ก็ได้..ใครจะรู้)

จากคุณ : Can - [ 11 ธ.ค. 47 15:41

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 4:16:02 น.  

 

อยากเห็นการคานอำนาจเหมือนกันครับ แต่ขอเป็นวิธีอื่นได้ไหม?
ถ้าจะให้ต้องไปกาเลือก ปชป กับ มหาชน ล่ะก้อ ทำใจไม่ได้จริงๆ ยอมตัดมือตัวเองทิ้งดีกว่า
ผมว่ามีคนอย่างผมไม่น้อยนะ ที่ไม่ไว้ใจ ทรท แต่ก็ต้องกาให้เพราะยังไงๆก็จะไม่เลือกพวก ปชป กับ มหาชน เด็ดขาด

จากคุณ : มีมิตรแท้ และมีศัตรูถาวร (ตงฟางปุ๊กป้าย) - [ 11 ธ.ค. 47

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 4:16:58 น.  

 

ในใจจริงๆ ผมก็ไม่ชอบทั้งสองฝ่าย แต่กติกาประชาธิปไตย มันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง

เราดูนโยบายและวิธีทำงานของทั้งสองฝ่ายแล้ว ก็รู้สึกว่าได้อำนาจไปก็ไม่เคยฟังเสียงประชาชนเหมือนกันทั้งคู่

เท่าที่พูดคุยกันมามันไม่มีทางออก หากจะทำงานร่วมกับรัฐบาลก็ต้องนำเสนอหรือกดดันให้ช่วยนำนโยบายของฝ่ายประชาชนเข้าไปด้วย...เช่นเศรษฐกิจพอเพียง ...การไม่แทรกแทรงองค์กรอิสระ...การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนในการทำนโยบาย..ตรวจสอบ...ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

แต่เท่าที่ดูในแนวนโยบายทุกพรรคแล้ว...มันยังหาไม่เจอ โดยเฉพาะพฤติกรรมของรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ผ่านๆมา

แต่การเมืองทางรัฐสภามันเป็นเรื่องที่ต้องทำ เราจะทำยังไงได้ละครับ ก็กติกามันให้เลือกอยู่แค่นี้

ถ้าทำบัตรเสียก็เสียของ

สำหรับท่านที่มีคนรักในใจ มีพรรคในฝัน ก็ไม่ต้องหนักใจอะไร

กระทู้นี้น่าจะอยู่ในข่ายสำหรับคนที่ไม่มีพรรคในดวงใจครับ

จากคุณ : Can - [ 12 ธ.ค. 47

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 4:18:04 น.  

 

ขอบคุณ จขกท ครับ ที่กรุณาให้คำตอบ
ดีครับในสิ่งตอบมา ผมยอมรับฟังครับ เป็นสิ่งที่น่าคิดตามนะครับผมอาจจะอ่านแล้วคิดไม่ทันคุณ ขอขออภัยในคำพูดบางคำอาจเป็นการดูหมิ่นคุณเกนไปหน่อย ขออภัยนะครับ

ผมเองไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษครับ อย่างที่บอก ผมจะมองว่า ใครที่ผมคิดว่าทำงานได้ บางทีก็เหมือนการเสี่ยงเหมือนกัน การเลือกคนเข้าไทงาน แล้วอีกยอ่าง เสียงก็แค่จากประชาชนชาวบ้านอย่างผม แค่เสียงเดียว ไม่รู้จะเป็นเสียงสวรรค์อย่างที่นักเลือกตั้งบางท่านเอามาเป้น วลีหวานๆตอนหาเสียง

ครับก็ออกความเห็นกันไป ผมออกความเห็นไปแล้ว ถามคุณ พี่ Can (ด้วยความเคารพ....โอ้ ผมเหมือนพวก สส.เวลาอภิปรายไปแล้ว ฮา....) ท่านก็ตอบมาแล้ว

ไงก็เลือกคนดีๆ เข้าสภานะครับ ......

จากคุณ : Clarinet Bb - [ 12 ธ.ค. 47 07:25:45 ]

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 4:18:44 น.  

 

คุณ Clarinet Bb

การตอบกระทู้ผมไม่ซีเรียสครับ เพราะรู้ว่าเรามิใช่สิ่งถูกต้องเสมอไป โต้แย้งได้เสมอ...ไม่ต้องขออภัยเลยครับ คุณได้ใช้สิทธิ์ของคุณอย่างเต็มที่แล้ว

บางคำถามผมไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยครับ เพราะบางกรณีมันจะเข้าข่ายโต้เถียง สองคนยลตามช่อง...

ทุกความเห็นล้วนมีค่า...แต่คุณค่าอาจต่างกันครับ(...แล้วแต่คนประเมิน )

จากคุณ : Can - [ 12 ธ.ค. 47

 

โดย: ไทเมือง 25 กรกฎาคม 2548 4:20:00 น.  

 


ฟ้องด้วยหลักฐานภาพ
[color=blue]แฉ!!!!กลโกงเลือกตั้งวันที่
2 เม.ย.49[/color]ดูภาพขยายที่ 
 //members.thai.net/intaniacop/gong.JPG  


 ++แฉ!!!!กลโกงเลือกตั้งวันที่

2 เม.ย.49
//www.astv-tv.com/phpbb2/viewtopic.php?t=477&sid=36229c2f924be1e7b9e1a0d8a594d072หรือที่ 
//www.pic2.us/pic/0Ud78884.jpg


……ช่วยกระจายข่าวด้วยครับ


 ++  อ่านคำตอบที่หลายคนสงสัย


-
เบื้องหลัง...ใครกำลังทำลาย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
//www.astv-tv.com/phpbb2/viewtopic.php?t=421&sid=31d62c8a1f3cd72a1a815b55592863cc


  

โดย: zzz IP: 61.19.54.238 30 มีนาคม 2549 15:24:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


ไทเมือง
Location :
อุบลราชธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add ไทเมือง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.