Group Blog
 
 
มีนาคม 2549
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
23 มีนาคม 2549
 
All Blogs
 

"โฉมหน้ารัฐบาลหลังการเลือกตั้ง 2 เมษาฯ"

"โฉมหน้ารัฐบาลหลังการเลือกตั้ง 2 เมษาฯ"

โดย สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ถ้าการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน 2549 เป็นไปตามกำหนดโดยเรียบร้อยตามกติกาที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กำหนดไว้ และสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ตามเจตจำนงของ พ.ต.ท.ทักษิณ และพวก

ปรากฏการณ์นี้จะเป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ของการเมืองไทย ที่กระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยจะก่อให้เกิด "รัฐบาลเผด็จการสมบูรณ์แบบ" และจะเป็น "รัฐบาลเผด็จการ" ที่น่ากลัวมากกว่ารัฐบาลเผด็จการที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร

ทั้งนี้เพราะรัฐบาลเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้ง จะ "อวดอ้าง" ได้เต็มปากเต็มคำว่า ได้รับ "ฉันทานุมัติเบ็ดเสร็จ" มาจากประชาชน

ซึ่งโดยเนื้อแท้ของหลักการ "ประชาธิปไตย" การเลือกตั้งเป็นแต่เพียง "องค์ประกอบหนึ่ง" เท่านั้น มิได้หมายความว่า "การเลือกตั้ง" คือ " ประชาธิปไตย" ที่พึงปรารถนา

คำถามเบื้องต้นที่คนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจก็คือ รัฐบาลจากการเลือกตั้งของประชาชนจะเป็น "รัฐบาลเผด็จการ" ได้อย่างไร?

คำตอบที่เป็นรูปธรรมอาจพิจารณาได้จากสภาพที่เกิดขึ้นดังนี้

1.สภาเผด็จการ สภาจะเป็นสภาของพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว คือ พรรคไทยรักไทย (ถึงแม้พรรคไทยรักไทยจะยอมให้พรรคดอกไม้ประดับได้รับเลือกตั้งเข้ามาบ้าง เพื่อไม่ให้ดูน่าเกลียด แต่ก็จะไม่มีความหมายในทางการเมืองแต่อย่างใด)

ดังนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะหัวหน้าพรรคไทยรักไทย จะมีอำนาจสิทธิขาดเหนือสภาผู้แทนราษฎร และจะสามารถบงการให้สภาผ่านกฎหมายตามความต้องการของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ทุกกรณี โดยไม่มีการคัดค้าน เพราะไม่มีฝ่ายค้านในสภา

อำนาจนิติบัญญัติจึงอยู่ใน "อุ้งมือ" ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่เพียงผู้เดียว และ "คำสั่ง" ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะกลายเป็น "กฎหมายแห่งแผ่นดิน"

2.รัฐบาลเผด็จการ เมื่อสภาอยู่ภายใต้อาณัติของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อย่างเด็ดขาด สภาก็จะเลือกตั้งให้ พ.ต.ท.ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี และ พ.ต.ท.ทักษิณจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจสูงสุด โดยจะมีอำนาจสั่งการคณะรัฐมนตรี และข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งข้าราชการพลเรือน ทหาร และตำรวจ การที่รัฐบาลมีอำนาจเบ็ดเสร็จเช่นนี้ แม้การสั่งการที่มิชอบด้วยกฎหมาย ก็จะไม่มีข้าราชการคนใดกล้าท้วงติงหรือคัดค้าน

3.ผู้นำเผด็จการ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะเป็นผู้นำประเทศที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทั้งทางบริหาร และทางนิติบัญญัติ โดยอ้างความชอบธรรมได้อย่างเต็มที่ว่า เป็นการใช้อำนาจโดยฉันทานุมัติจากประชาชน เพราะมาจากการเลือกตั้งของประชาชน

4.การบริหารโดยปราศจากการตรวจสอบ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะบริหารประเทศไทยปราศจากการตรวจสอบของฝ่ายค้าน เพราะไม่มีฝ่ายค้านในสภา ในอดีตที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีฝ่ายค้านแต่ก็ปรากฏให้เห็นอย่างดาษดื่นว่า ทั้งนักการเมืองและข้าราชการได้สมคบกันกระทำการทุจริตอย่างกว้างขวางดังที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไป ดังนั้น การบริหารประเทศที่ปราศจากการตรวจสอบจะยิ่งทำให้รัฐบาลทักษิณสามารถใช้อำนาจกระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบได้ตามอำเภอใจ นั่นคือ "หายนะ" ของชาติ

5.การครอบงำวุฒิสภา เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า รัฐบาลทักษิณได้เข้าแทรกแซงและครอบงำวุฒิสภา จนกระทั่งวุฒิสภาไม่หลงเหลือ "ความเป็นกลาง" ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

และเป็นที่ปรากฏชัดว่า การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกในวันที่ 19 เมษายน 2549 สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่จะเป็นวุฒิสมาชิกสายไทยรักไทย รัฐบาลทักษิณจึงมีอำนาจครอบงำทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เมื่อวุฒิสภาถูกครอบงำโดยรัฐบาลและไม่มีความเป็นกลาง การใช้อำนาจของวุฒิสภาก็จะใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดังนั้น ไม่ว่ารัฐบาลทักษิณจะกระทำผิดอย่างไร ก็ไม่มีโอกาสจะถูกถอดถอนจากวุฒิสภา

6.การครอบงำองค์กรอิสระ เมื่อรัฐบาลทักษิณสามารถครอบงำวุฒิสภาได้แล้ว การคัดเลือกกรรมการองค์กรอิสระทุกองค์กรก็จะอยู่ภายใต้การบงการของรัฐบาลทักษิณ จึงเชื่อได้ว่ากรรมการองค์กรอิสระเสียงข้างมากทุกองค์กรจะเป็นของ พ.ต.ท.ทักษิณ ดังนั้น องค์กรอิสระจึงไม่มีโอกาสที่จะใช้อำนาจอย่างเที่ยงตรง และโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แต่จะใช้อำนาจตามคำบงการของ พ.ต.ท.ทักษิณ เพื่อผลประโยชน์ของ พ.ต.ท.ทักษิณ เท่านั้น

7.การทุจริตเชิงนโยบายจะขยายตัวเต็มบ้านเต็มเมือง ประชาชนจะได้สัมผัสกับโครงการต่างๆ มากมาย ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์ของทักษิณและพวก ประชาชนที่หากินโดยสุจริตจะผจญกับความคับข้องใจสูงสุด นอกจากนี้ การอนุมัติงบประมาณและการใช้งบประมาณโดยปราศจากการตรวจสอบ จะยิ่งส่งเสริมให้การทุจริตคอร์รัปชั่นขยายตัวเต็มบ้านเต็มเมือง

8.รัฐบาลจะใช้เงินจากภาษีอากรของประชาชนเพื่อซื้อความนิยมจากประชาชนชาวรากหญ้า เพื่อใช้เป็นฐานค้ำจุนอำนาจของตน คนรากหญ้าจะกลายเหยื่อที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีของรัฐบาลทักษิณ ในขณะที่ความยากจนจะดำรงอยู่ต่อไป

สภาพดังกล่าวคือ "รัฐบาลเผด็จการสมบูรณ์แบบ" ที่เป็นผลผลิตของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยในวันที่ 2 เมษายน 2549
 

Create Date : 23 มีนาคม 2549
4 comments
Last Update : 23 มีนาคม 2549 6:03:32 น.
Counter : 403 Pageviews.

 

หากหลังเลือกตั้งนายกไม่ใช่ชื่อทักษิณแต่เป็นรัฐบาลไทยรักไทย
รัฐบาลใหม่นายกใหม่จะทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนยุบสภาเลือกตั้งใหม่
ระหว่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่มีคนชื่อทักษิณในรัฐบาลไทยรักไทย
ช่วงเวลานั้น
แคน คิดว่าเป็นการเว้นวรรคของคนชื่อทักษิณมั๊ย
หลังจากยุบสภาแล้วคนชื่อทักษิณจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยลงสมัครรับเลือกตั้งและได้เข้ามาบริหารประเทศอีกครั้ง
แคนคิดว่าทุกอย่างถูกต้องตามความต้องการของม๊อบมั๊ย

เฮ้อ..คิดหน่อย

 

โดย: เฮ้อ IP: 58.9.24.198 24 มีนาคม 2549 1:07:56 น.  

 

อย่ามองทุกอย่างในแง่ร้ายครับ หลังเลือกตั้งเสร็จคงมีพระราชวินิจฉัยลงมาครับ จงชื่อมั่นในพระองค์ท่าน แต่ถ้าไม่มีเลือกตั้งประเทศชาติลำบากครับเพราะอย่าลืมเสียงของทรท.19ล้านเสียงครับ เขาไม่ได้ออกมาชุมนุมเพราะเขาคิดว่าการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นครับ ลองคิดดูสิครับว่าทำไมการเลือกตั้งต้องเดินหน้า ทำไมทหารเฉย ทำไมสรวงสวรรค์เงียบ............ฝันดีนะครับ 2 เมย.ไปตัดสินชะตาของประเทศครับ

 

โดย: navaka IP: 202.28.103.100 24 มีนาคม 2549 2:18:05 น.  

 

เหรอ 2 เมษาตัดสินชะตาของประเทศเหรอ ทำไมมันตัดสินกันทุกอาทิตย์เลยหล่ะ อย่างนี้ก็ต้องออกทุกอาทิตย์เลยสิ ไม่ต้องทำมาหาแด๊กกันพอดี เดี๋ยวอีก 3 เดือน 6 เดือนก็ต้องไปตัดสินชะตาประเทศกันอีกแระ ไม่หล่ะเบื่อเปลี่ยนชื่อประเทศไปเลย ประเทศสังคมนิยมชินวัตรก็สิ้นเรื่อง ถึงไงตอนนี้เราก็ไม่มีเงินเหลือในคลัง แต่นายกเขามีเงินเยอะ เราก็ยกประเทศให้เขาไปเล้ย โอนหนี้ของประเทศให้เขาไปด้วย พอเขาใช้หนี้หมดแล้วค่อยเปลี่ยนกลับมาเป็นประเทศไทใหม่ ดีไม๊เพื่อน

 

โดย: บ้าบี๋ IP: 62.202.35.205 27 มีนาคม 2549 22:44:24 น.  

 

ถ้าสังคมมันทำให้เราสูญเสียอัตลักษณ์ ก็ควรถอยออกมา

ใครอยากพบคนราชดำเนินผู้ประท้วงความอยุติธรรม

เชิญที่ ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด

//ithai.awardspace.com/forums/index.php

คุณ Can ไทเมือง ประจำที่นั่นทุกวัน พร้อม ๆ ชาวราชดำเนินเกือบ ๆ 300 คน

 

โดย: 000 IP: 58.8.106.179 4 เมษายน 2549 5:41:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


ไทเมือง
Location :
อุบลราชธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add ไทเมือง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.