Iceicy Blog Dhamma หน้าแรก หลักธรรม ปรัชญา ท่องเที่ยวธรรม เก็บตกธรรม บทสวดมนต์ บทเพลงธรรม เว็บบอร์ด iceicy ไอที ไดอารี่
Link to us:
Group Blog
 
All blogs
 
ผลบุญ-ผลกรรม(มีภาพและกลอน)


ผลบุญ-ผลกรรม(มีภาพและกลอน)
กรรมชาตินี้เพราะเหตุใดใครรู้บ้าง เป็นขุนนางมียศชีพสดใส ทั้งแก้วแหวนเงินทองของชอบใจ ชื่อลือไกลเพราะกรรมดีที่ติดตาม ชาติปางก่อนนำทองคำสร้างองค์พระ เสียสละการกุศลผลล้นหลาม จึงเสวยกรรมดีมีรูปงาม ประพฤติตามรอยบาทพระพุทธองค์


ได้ขี่ม้าพาเที่ยวช่างเพลินเพลิด แสนประเสริฐเลิศดีมีอานิสงส์ มีรถใช้สะดวกใจไม่พะวง จิตมั่นคงหากใคร่รู้ดูผลทาน อดีตชาติชอบช่วยอำนวยสุข ผู้ร่วมทุกข์เศร้าใจใคร่ประสาน สละเงินสร้างถนนสร้างสะพาน กุศลทานทำให้ไม่ยากจน


เมื่อชาติก่อนทำบุญไว้คณานับ
บริจาคทรัพย์ร่วมในงานการกุศล
มาเกิดใหม่ใจประเสริฐเลิศยุบล ได้นุ่งไหมต่วนแพรยลเพราะกรรมดี

ได้มีกินมีใช้เพราะโชคช่วย ได้ร่ำรวยมียศมีศักดิ์ศรี ชาติปางก่อนเสียสละข้าวของมี ให้คนที่ไม่มีกินสิ้นกายใจ


มีตึกรามราคาแพงแรงอธิษฐาน ทุกวันวารมีแต่สุขทุกข์หลีกหนี เพราะแรงบุญอุดหนุนไว้ให้ได้ดี ข้าวสารนี้บริจาคผู้ยากจน


มีสุขพร้อมเงินตราสารพัด เหตุสร้างวัดสร้างศาลาคนอาศัย สร้างกรรมดีเลิศล้ำฉ่ำหทัย มาเกิดใหม่เสวยสุขไร้ทุกข์พลัน


ชาติก่อนนั้นสร้างกุศลผลกว้างไกล นำดอกไม้ถวายพระดูล้นหลาม มีรูปร่างลักษณะสง่างาม น่าเกรงขามในท่าทีทุกวี่วัน


ชาติปางก่อนสร้างกุศลผลมากล้ำ พิมพ์หนังสือธรรมแจกจ่ายใจเกื้อหนุน ศีล- สมาธิ-ภาวนา เนื้อนาบุญ จิตอบอุ่นปิติล้นผลตามมา เกิดชาตินี้กรรมดีชี้ให้เห็น ได้เกิดเป็นสตรีมีวาสนา พร้อมลาภยศทรัพย์สินปริญญา เกิดจากอานุภาพกรรมทำดีพลัน


ชาติก่อนใช้ริ้วทองถวายพระ ตั้งสัจจะร่วมกันไม่หันเห เกิดชาติใหม่ครองรักไว้ไม่รวนเร เพราะบุพเพสรรค์สร้างทางรักนาน เตือนหนุ่มสาวคราวรักสลักจิต ฝากชีวิตเป็นหนึ่งเดียวเกลียวประสาน ต่างสัตย์ซื่อถือมั่นนิรันดร์กาล บริจาคทานยึดพระธรรมนำสู่ใจ


มีพ่อแม่พร้อมหน้าลูกผูกดวงจิต ชั่วชีวิตช่างสดใสไร้ปัญหา ชาติก่อนสร้างกรรมดีมีเมตตา คนโดดเดี่ยวเปลี่ยวกายาพาชี้ทาง ช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่พลัดพราก อีกช่วยเหลือคนทุกข์ยากมิหมองหมาง ช่วยเหลือคนอนาถาหมดหนทาง จิตสว่างสร้างกูศลส่งผลไกล
มีพ่อแม่พร้อมหน้าลูกผูกดวงจิต ชั่วชีวิตช่างสดใสไร้ปัญหา ชาติก่อนสร้างกรรมดีมีเมตตา คนโดดเดี่ยวเปลี่ยวกายาพาชี้ทาง ช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่พลัดพราก อีกช่วยเหลือคนทุกข์ยากมิหมองหมาง ช่วยเหลือคนอนาถาหมดหนทาง จิตสว่างสร้างกูศลส่งผลไกล


ได้มากลูกมากหลานสราญจิต ชั่วชีวิตไกลทุกข์สุขสดใส เพราะชาติก่อนสร้างกรรมดีไว้มากมาย สุขสบายลูกหลานดีมีปัญญูา อดีตชาติชอบช่วยชีวิตสัตว์ ปฏิบัติศีลห้าครบพบศาสนา ศีลข้อหนึ่งพึงยืดมั่นชั่วชีวา มีเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวัน


ในชาตินี้มีอายุยิ่งยืนยาว ผ่องสกาวไร้โรคาพาสุขสันต์ ชาติก่อนนั้นสร้างกุศลผลอนันต์ วันสำคัญปล่อยนกปลามามากมาย


ชาติปางก่อนก่อกรรมทำบัดสี ทารุณสามีเป็นประจำกรรมทั้งหลาย เกิดชาตินี้เป็นหม้ายร้างอ้างว้างกาย ต้องเดียวดายไร้คู่ชมสมฤดี


หากขาดความกตญัญูรู้คุณท่าน ต้องทรมานเพราะกรรมตามส่งผล เป็นคนใช้เหนื่อยกายใจให้อดทน จิตหมองหม่นใร้กตัญญูผู้มีคุณ


เมื่อชาติก่อนจิตซาบซึ้งซึ่งจาคะ ถวายแสงไฟแก่พระมามากหลาย อันเป็นพุทธบูชาพาชื่นใจ ชาตินี้ได้เกิดมาดวงตางาม


เพื่อชาติก่อนกรรมเก่ามากปากเก่งกล้า เหตุพราะด่าบุพการีจึงมีผล เกิดชาติใหม่เป็นบ้าใบ้ให้พิกล อีกเป็นคนหูตึงจิตจึงทราม


ชาติปางก่อนชอบทำชั่วไม่กลัวบาป เห็นคนกราบไหว้พระด่าเหยียดหยาม ไม่นับถือศาสนาใดจิตใจทราม รูปไม่งามอีกหลังโกงพิการพลัน


ถ้าเกิดมาเป็นวัวควายเขาใช้งาน ทรมานถูกเข่นฆ่าจนอาสัญ ต้องไถนาเช้าเย็นไม่เว้นวัน จิตใจนั้นเหมือนพันผูกถูกจำจอง เหตุหนีหนี้โกงแชร์เพราะทำชั่ว จิตเมามัวผิดศีลธรรมกรรมสนอง เป็นหนี้สินไม่ชดใช้ใจลำพอง ชาตินี้ต้องใช้กรรมติดตามตน


ชาติปางก่อนชอบช่วยคนป่วยไข้ เคยบริจาคยาให้ใช้รักษา ทั้งโอสถถวายพระเสมอมา ชาตินี้พาสุขใจไร้โรคกาย


กรรมชาติก่อนทำร้ายทำลายคน ต้องหมองหม่นวิปโยคสุดโศกศัลย์ กรรมสนองไม่ครองสุขทุกชีวัน ชาตินี้นั้นไร้ญาติมิตรคู่ชิดกาย


สร้างกุศผลบุญเป็นทุนไว้ ด้วยดวงใจใสสว่างสู่ทางสวรรค์ อีกมีพรหมวิหารสี่ชั่วชีวัน จิตมุ่งมั่นชั่วชีวิตนิพพานเอย.


มีใจคอคับแคบโกรธแค้นคิด กุศลจิตหม่นหมองไม่ผ่องใส ผลถึงบุตรสุดอัปลักษณ์น่าหนักใจ ต้องเหนื่อยหน่ายทนทุกข์ท่วมทวี


หากผิดศีลข้อสามครอบงำจิต ประพฤติผิดลูกเมียเขามีเจ้าของ เกิดชาติใหม่ต้องเป็นหม้ายไร้คู่ครอง ควรไตร่ตรองก่อนทำกรรมเวรจูง


ชอบดูภาพลามกจิตตกต่ำ ประกอบกรรมผิดทำนองหมิ่นของสูง เกิดมาใหม่ตาบอดมิดต้องคิดจูง เหมือนใกล้ฝูงสัตว์ร้ายไกลผู้คน


เมื่อชาติก่อนประกอบกรรมปรุงความคิด ในดวงจิตริษยาชอบยุแหย่ ให้สังคมแตกแยกและเชือนแช เพราะเห็นแก่ส่วนตัวไม่กลัวกรรม เกิดชาตินี้ผลสนองจิตหมองหม่น ต้องเป็นคนพิการกายใจชอกช้ำ กระอักเลือดเจ็บในอกกระกำ ชีพตกต่ำอับโชคโรคตามมา


ไม่เชื่อฟังในพระธรรมคำสั่งสอน พระชินวรเทศนาหันหน้าหนี มาเกิดใหม่ใช้กรรมเก่าเศร้าฤดี ชีวิตนี้ที่หูหนวกพวกทดลอง


ส่วนร่างกายไม่สมประกอบชอบพูดมาก ดูที่ปากแหว่งโหว่โมโหหัน เหตุเพราะปากใส่ไฟร้ายอนันต์ เวรกรรมนั้นพูดแต่ชั่วมัวคะนอง


ลูกทรพีตบตีต่อพ่อแม่ ไม่เหลียวแลกตัญญูรู้คุณท่าน อนันตริยกรรมซ้ำให้ ได้พิการ เป็นขอทานแขนงอเพราะก่อเวร


เหตุจากจิตคิดชั่วไม่กลัวกรรม ชอบกระทำสิ่งร้ายทำลายชาติ พังสะพานผ่านไม่ได้ใจร้ายกาจ จิตวิปลาสเลวร้ายกายพิการ


ต้องเจ็บป่วยนอนเตียงครางเสียงยาว กายปวดร้าวโรคเบียดเบียนรุมร้อนหน้ก เหตุเพื่อนมีอุบัติภัยไม่ถามทัก แถมยังจักเพลินใจให้ซ้ำเติม


เห็นขอทานด่าว่าน่าชิงชัง ดูถูกทั้งเยาะเย้ยและเหยียดหยาม เกิดชาติใหม่ยากไร้ใจเสื่อมทราม ต้องนอนตามข้างทางเหงาเศร้าฤดี


หากต้องโทษคดีอาญาพาติดคุก เหตุแห่งทุกข์โทษทัณฑ์พลันหลบหนี เพื่อนประสบพบภัยไม่ปรานี เป็นคนที่เห็นแก่ได้ไร้เมตตา


เหตุจงใจเจตนา ทารุณสัตว์ ปฏิบัติกรรมชั่ว ชีพมัวหมอง ผลได้รับเป็นโรคเรื้อน ร่างกายพอง โปรดไตร่ตรองก่อนทำ กรรมหนักเอย


แขวนคอตายวายชีวา น่าอนาถ กรรมบังอาจกลั่นแกล้ง การกุศล ให้ผู้อื่นเสียหาย เพื่อประโยชน์ตน อีกฉ้อแลเฉกเช่น เป็นขโมย


ถูกเสือกัดงูฉกตายวายชีวาตม์ ชอบอาฆาตก่อกรรมทำทุกข์เข็ญ ขึ้นโรงศาลสร้างศัตรูสู่กรรมเวร ชี้ให้เห็นอุบัติภัยในจิตเรา


ต้องเดียวดายโดดเดี่ยวเปลี่ยวดวงจิต ชั่วชีวิตอับโชคมองโลกเขลา เป็นชายโฉดชอบชั่วมั่วของเมา ทุกค่ำเช้าจะไม่มีที่ที่พักพิง กรรมชาติก่อนเคยโหดร้ายใช้อารมณ์ ลูกเมียตรมทั้งทุบตีดั่งผีสิง ขาดเมตตากรุณาจากใจจริง นี่คือสิ่งสนองกลับให้รับกรรม
ที่มา ://thai.mindcyber.com

Create Date : 22 ธันวาคม 2550
Last Update : 17 พฤษภาคม 2551 23:20:18 น. 4 comments
Counter : 2591 Pageviews.

 


โดย: wildbirds วันที่: 22 ธันวาคม 2550 เวลา:17:32:17 น.  

 


โดย: ต้นตาลตาตี่ IP: 124.120.12.41 วันที่: 22 ธันวาคม 2550 เวลา:22:07:23 น.  

 
อืม ใครทำอะไรก้อจะได้ตามนั้นจริงๆค่ะ
ขอบคุณที่เอามาให้อ่านนะคะ


โดย: kate " IP: 124.121.144.72 วันที่: 22 ธันวาคม 2550 เวลา:22:08:35 น.  

 
ก็ดี


โดย: 234 IP: 182.93.185.81 วันที่: 7 มีนาคม 2554 เวลา:9:10:55 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

lcelcy
Location :
ชลบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
มิถุนายน เดือนดี๊ดี " จุดกำเนิด iceicy's blog Dhamma"
ครบรอบ ๗ ปี แล้วค่ะ"

คนมาจากไหน?
เริ่มจาก เกิด แก่ เจ็บ และก็ตาย
คนก็หายไป !!...แต่ความดีไม่เคยหายไปด้วย..
ทุกคนจำวันเกิดตัวเองได้ไหม... ก็คงจำได้กันหมดอะน่ะ
เคยคิดจะทำอะไรดีดี....
ให้กับตัวเองและคนอื่น..ในวันครบรอบวันเกิดของตัวเองไหมค่ะ?

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ (๗ ปีได้ผ่านมาแล้ว)
ฉันได้ทำสิ่งที่ชอบ และชอบในสิ่งที่ฉันได้ทำ
สิ่งนั้น คือ " บล๊อกเกี่ยวกับหลักธรรมข้อคิดต่างๆ "
เริ่มจากทำไม่เป็น ลองผิดลองถูก ทำจนสำเร็จ
ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ " กำลังใจ " คนรอบข้าง
และทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม iceicy's blog Dhamma น่ะค่ะ
(ซึ้งน่ะซึ้งน่ะเนี่ย!!!!)
<

วัตถุประสงค์ iceicy blog Dhamma
1. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศไทย
2. เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา
3. เพื่อแบ่งปันความรู้ทางพระพุทธศาสนา และแลกเปลี่ยนข่าวสารทั่วไป
4. สรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญ ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง

GoogleLink to us:
ท่านสามารถนำ code ของ banner นี้
ไปติดที่เว็บของท่านได้ตามสะดวกน่ะค่ะ
ขอขอบคุณและขออนุโมทนามา ณ ที่นี้ด้วยน่ะค่ะ

Iceicy blog dhammaNew Comments
Friends' blogs
[Add lcelcy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.