บอกแล้วไม่ฟัง
Group Blog
 
All blogs
 
=> แนะวัย(ใกล้)เกษียณ มองหางานเพิ่มเงินออม-ลงทุนรอบคอบ

แนะวัย(ใกล้)เกษียณ มองหางานเพิ่มเงินออม-ลงทุนรอบคอบ
โดย : อุไรวรรณ ภู่วิจิตสุทิน


แม้ว่าบั้นปลายชีวิตของคนไทยวัยใกล้เกษียณหรืออาจเกษียณแล้ว ถูกมองว่าเป็นวัยไม่ควรทำงานเหน็ดเหนื่อย


แต่ความไม่ประมาท คือ สัจธรรมชีวิตที่คนไทย โดยเฉพาะผู้มีรายได้ปานกลางถึงต่ำ และกำลังเข้าสู่วัยเกษียณหรืออยู่ในวัยเกษียณแล้ว ต้องยึดถือไว้เป็นอย่างมาก เพราะการใช้จ่ายเงินอย่างเดียว โดยไม่คิดหารายได้หรือทำเงินออมให้งอกเงย ถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต้องระวังที่สุด


จากประเด็นข้างต้น Fundamentals ฉบับนี้จึงขอเป็นสื่อกลางเลือก " 8 อาชีพเหมาะสมกับวัยเกษียณ" ของ ยาฮู ดอท คอม และ "ข้อเตือนใจวัยเกษียณระวังลงทุนพลาด" จากแบงก์เรท ดอทคอม มานำเสนอหวังช่วยเติมความรู้ ให้ข้อมูลคนไทยวัยเกษียณและใกล้เกษียณ เกิดไอเดียคิดลงทุนระวัง และกระตือรือร้นอยากหางานเหมาะสมทำเพื่อเพิ่มเงินออม


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เคยหยิบยกข้อมูลและสถิติมาเสนอว่า ในปี 2548 ประเทศแถบเอเชียมีสัดส่วนผู้สูงอายุ ช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น 9% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และอีก 20 ปีข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นเป็น 15% แนวโน้มดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนเช่นเดียวกันในญี่ปุ่นและประเทศในยุโรป ซึ่งมีสัดส่วนผู้สูงอายุคิดเป็น 26% และ 21% ตามลำดับ และจะเพิ่มขึ้นเป็น 35% และ 28% ตามลำดับอีก 20 ปีข้างหน้า


โดย กบข. ชี้ว่า ประเทศไทยก็มีลักษณะเดียวกัน คือในปี 2548 ไทยมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็น 10% ของประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มเป็น 20% อีก 20 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ไทยจะมีอัตราประชากรวัยทำงาน มีอายุ 15-59 ปี ต่อผู้สูงอายุที่จะต้องดูแล คิดเป็น 6 ต่อ 1 และจะเปลี่ยนเป็น 3 ต่อ 1ในอีก 20 ปีข้างหน้า


จากข้อเท็จจริงข้างต้น มีส่วนทำให้เกิดโครงการเกษียณยิ้ม ซึ่งเป็นโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ระดมหน่วยงานที่มีอุดมการณ์เพื่อพัฒนาความรู้เรื่องการบริหารเงินส่วนบุคคลช่วยกันจัดตั้งขึ้นมา เพื่อส่งเสริมความรู้ให้ผู้สูงวัยหรือคนอยู่ในวัยเกษียณแล้ว เกิดความเข้าใจเรื่องการบริหารเงินและลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมกับการอยู่ในวัยเกษียณเปี่ยมสุข
เติมความรู้ให้ผู้สูงวัย

นอกจากโครงการที่ดีอย่างโครงการเกษียณยิ้มแล้ว Fundamentals ยังพบว่าในต่างประเทศอย่างสหรัฐมีสื่อมากมายพยายามให้คำแนะนำข้อมูลเป็นความรู้ เพื่อช่วยผู้สูงวัยสามารถพัฒนาตนเอง มีความพร้อมความเข้าใจ ในการบริหารเงินให้งอกเงย และหากคิดลงทุนก็ดำเนินการอย่างระมัดระวัง


โดยสื่อมากมายข้างต้น รวมถึง ยาฮู ดอท คอม เว็บไซต์สื่อสารยอดนิยมของนักท่องโลกออนไลน์ ที่นำเสนอเรื่อง


" 8 อาชีพเหมาะสมกับวัยเกษียณ"
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงวัยทั้งที่เกษียณแล้วและใกล้เกษียณ นำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกทำงานที่เหมาะสมกับวัย เพื่อเพิ่มรายได้ให้ตัวเองอย่างต่อเนื่อง


ที่ปรึกษา

เหมาะสำหรับผู้มีความรู้การศึกษาขั้นสูง หรือมีประสบการณ์การทำงานยาวนานหลายสิบปี และยังสามารถใช้ความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้ความเห็นหรือความรู้ถ่ายทอดแก่ผู้บริหารบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในงานอาชีพหรือวงการธุรกิจเดียวกัน


ยิ่งเชี่ยวชาญเข้าขั้นกูรู เป็นเหมือนใบเบิกทางช่วยผู้ใกล้เกษียณหรือเกษียณแล้ว สามารถหางานที่ไม่ต้องตอกบัตรเข้าเช้าเลิกเย็น หรือคิดค่าเหนื่อยนับชั่วโมงในการใช้ความคิดไม่ต้องออกแรงหนัก โดยอาจทำให้บริษัทเก่าที่เคยทำงานอยู่แล้ว หรือเป็นบริษัทใหม่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน


ทำขนม-อาหารขาย
หากคุณมีพรสวรรค์บวกความสามารถ ชื่นชอบที่จะทำขนมอร่อยหรืออาหารรสชาติดี ให้ทั้งครอบครัวและเพื่อนฝูงรับประทาน คำชมมากมายที่ได้จากพวกเขาเป็นเหมือนผลสำรวจความเห็น สะท้อนได้ว่าการทำอาหารหรือขนมขายจะช่วยเพิ่มเงินออมให้คุณในยามเกษียณได้ไม่มากก็น้อย


เพียงแต่กำหนดปริมาณของที่จะผลิต และตลาดที่จะรับของที่ทำแล้วไปจำหน่ายให้ชัดเจน เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ หรือความสามารถตามวัย เพื่อไม่ให้เป็นการทำงานบั่นทอนสุขภาพได้


พนักงานดูแลลูกค้า

ตามห้างสรรพสินค้าบางแห่ง มีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผู้อาวุโสมีประสบการณ์มาดูแลเป็นพิเศษ หากผู้สูงวัยรายใดมีนิสัยส่วนตัวชอบการสังสรรค์เข้าสังคม ควรเผื่ออาชีพนี้เป็นทางเลือกทำเงินในวัยเกษียณได้


อาชีพนี้ไม่ต้องอาศัยความคิดหรือข้อมูลกับความรู้ขั้นสูง เพียงแต่มีใจรักอยากเข้าสังคม พบปะผู้คนช่วยเหลือผู้เข้ามาใช้บริการซื้อหาสินค้า ที่มีรายละเอียดตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ถือเป็นงานให้ความสบายใจช่วยคลายเครียดและความกังวลของลูกค้า ที่สำคัญไม่ต้องทำเต็มเวลา ได้ค่าเหนื่อยตามชั่วโมงการทำงาน


ผู้ช่วยร้านดอกไม้
อาชีพนี้เหมาะสำหรับผู้สูงวัยชื่นชอบธรรมชาติ รักต้นไม้ดอกไม้ ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญมากมายนัก


ขอเพียงมีตารางเวลาทำงานยืดหยุ่น เพราะร้านดอกไม้เป็นงานบริการ ที่สามารถรับออเดอร์ลูกค้าได้ตลอดเวลา เพียงมีความตั้งใจ รักความสะอาดสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จะยิ่งช่วยให้ผู้สูงวัยมีโอกาสได้งานนี้ทำ เพื่อต่อยอดเงินออมที่มีอยู่ให้งอกเงยมากขึ้น


ลูกจ้างชั่วคราว

ในสหรัฐคนว่างงานมีไม่น้อย และยังคงเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งรวมถึงวัยเกษียณที่ว่างงาน กลุ่มคนเหล่านี้มีไม่น้อยที่ยื่นเรื่องหางานทำกับสำนักงานจัดหางานชั่วคราวที่มีอยู่หลายแห่ง รวมถึงแมนเพาเวอร์ อิงค์ สำนักจัดหางานชั้นนำของสหรัฐเป็นที่รู้จักทั่วโลก

ทั้งนี้สำนักจัดหางานชั่วคราว จะคอยป้อนงานที่คิดค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงให้ ซึ่งอาจคิดให้ระหว่าง 10-13 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมง หรือประมาณ 330-430 บาทต่อชั่วโมง แต่การทำงานชั่วคราวนี้ อาจให้โชคช่วยให้ได้งานประจำ เพราะที่สหรัฐมีสถิติ 30% ของผู้รับงานชั่วคราว ได้โอกาสเข้าไปทำงานประจำเต็มเวลา


ไกด์นำเที่ยว

อาชีพนี้ไม่เกี่ยงวัย เพียงอาศัยความรู้จักเข้าใจที่มาประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้นๆ และฉลาดที่จะถ่ายทอดออกมาให้นักท่องเที่ยว รู้สึกชื่นชอบประทับใจกับสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อาชีพนี้นอกจากไม่ต้องทำแบบเข้าเช้าออกเย็นแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ผู้สูงวัยร่วมแบ่งปันความรู้ ได้เข้าสังคมพบปะผู้คนที่สนใจการท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วย


พนักงานร้านค้าปลีก

ที่อเมริกาทั้งโฮม ดีพอท หรือ ทาร์เก็ต สองห้างค้าปลีกชั้นนำ เปิดรับตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับวัยเกษียณมากมายหลายตำแหน่ง และในอนาคตห้างลักษณะนี้ในไทยน่าจะเป็นลู่ทางให้ผู้สูงวัยอยากใช้เวลาว่างหลังเกษียณทำงานเพิ่มเงิน ซึ่งควรเป็นหางานที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเอง


เพราะงานในธุรกิจค้าปลีก ยังมีงานรับเก็บเงิน ผู้ช่วยฝ่ายจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง ผู้ตรวจสอบพื้นที่ หรืองานบริหารการจัดจำหน่ายสินค้าขายปลีก รอผู้สูงอายุวัยเกษียณที่ยังอยากหางานหาเงิน ด้วยความสามารถทำงานมีตารางเวลายืดหยุ่นกันได้ และยังได้สังสรรค์พบปะผู้คนอยู่


งานเดิมแต่เงื่อนไขใหม่

ในช่วงเวลาเศรษฐกิจย่ำแย่ ยังมีวัยเกษียณกลุ่มหนึ่งที่ไม่อยากเปลี่ยนงานที่ทำมานานหลายสิบปี แม้เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณอย่างเป็นทางการแล้ว แต่พวกเขาอาจร้องขอนายจ้างเก่าทำงานต่อภายใต้เงื่อนไขใหม่ คือลดเวลาทำงานลง และค่าจ้างลดลงด้วย เพียงแต่เงื่อนไขควรรับได้ทั้งสองฝ่าย


และเงื่อนไขใหม่น่าจะช่วยให้วัยเกษียณสามารถทำงานที่ตัวเองรัก ขณะเดียวกันก็ได้เวลาพักผ่อน ทำงานอดิเรกที่ตัวเองชื่นชอบมากขึ้น
ข้อคิดพึงระวังลงทุนพลาด

และนอกจากอาชีพหลากหลายน่าสนใจ ซึ่งเหมาะสมกับวัยใกล้เกษียณหรือวัยเกษียณ ที่ยาฮู ดอท คอม สำรวจและรวบรวมมาจากตลาดงานในสหรัฐแล้ว Fundamentals ยังมีเรื่อง "ข้อเตือนใจวัยเกษียณระวังลงทุนพลาด" จากแบงก์ เรท ดอท คอม เพื่อช่วยผู้สูงวัยก้าวข้ามความผิดพลาด สามารถลงทุนประสบผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดมาฝาก


ลงทุนไม่ดูเป้าหมาย
เกล มาร์คจาร์วิส เจ้าของงานเขียน "ออมเพื่อรีไทร์โดยไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างยาจก" แนะนำว่า ผู้สูงวัยที่มีเป้าหมายออมเพื่อเกษียณ หากมีเป้าหมายอื่นควบคู่ เช่น ภาระส่งบุตรหลานจนจบการศึกษาชั้นสูง ขอให้ใช้เหตุผลคิดลงทุนแบบผสมผสาน ที่สำคัญอย่าโหมเล่นกองทุนหุ้นตลาดเกิดใหม่ที่ร้อนแรง

"หากคุณกำลังออมเพื่อวัยเกษียณ ควบคู่กับออมเพื่อการศึกษาของลูก เมื่อลูกเหลือเวลาอีก 3 ปีต้องเข้าศึกษาระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ทำให้คุณมีเวลาอีก 7 ปีกว่าจะไปถึงปีสุดท้ายที่ลูกของคุณจะจบการศึกษา ดังนั้นเงินออมส่วนใหญ่ควรลงทุนกับแหล่งปลอดภัยมากๆ เช่น ตั๋วเงินฝาก (ซีดี), ตราสารหนี้ระยะสั้น หรือฝากแบงก์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ส่วนที่เหลือเล็กน้อยอาจนำไปลงทุนหุ้นได้ เป็นข้อห้ามเลยว่าเงินที่ต้องใช้อีก 5 ปีข้างหน้าไม่ควรเอาไปลงทุนในหุ้น" มาร์คจาร์วิส เตือน


ไม่คิดแผนกลยุทธ์ลงทุน

ทุกคนอาจคิดว่าสิ่งต้องทำก่อนลงทุน คือการเลือกกองทุนดีที่สุด แต่ แบงก์เรท ดอท คอม ยืนยันว่าผิด เพราะก่อนเลือกกองทุน ผู้สูงวัยต้องคิดถึงสองเรื่อง คือ


ด้วยการกำหนดประเภทสินทรัพย์ ที่สามารถทำเงินให้คุณได้ดีและมากที่สุด จากนั้นให้เลือกเอาการลงทุนสามารถทำได้ดีในสินทรัพย์ประเภทนั้นๆ


ถัดมาให้แน่ใจก่อนว่า มีการเปรียบเทียบตัวเลือกแต่ละตัวอย่างละเอียด เพราะกองทุนบางกองทุนไม่สามารถทำเงินได้ดีหรือมากเท่ากองทุนอื่นๆ เช่น กองทุนตราสารหนี้ไม่สามารถแข่งขันกับกองทุนหุ้นได้ เพราะพื้นฐานรูปแบบการลงทุนแตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของกองทุน หมายถึงการสนองตอบวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุนแตกต่างกันไป แต่กองทุนตราสารสามารถทำหรือคุมผลกระทบที่เกิดกับพอร์ตลงทุนให้อยู่ในระดับมีเสถียรภาพได้


ไม่ค้นคว้าหาข้อมูล

แบงก์ เรท ดอท คอม ย้ำว่า ผู้สูงวัยคิดลงทุนหวังเพิ่มเงินออมต้องทำการบ้าน ซึ่งหมายถึงการขยันค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเลือกกองทุนที่ตัวเองชื่นชอบบ้าง

ก่อนอื่นต้องดูประเภทกองทุน ว่าลงทุนในลักษณะใด คือลงทุนในหุ้นเติบโตมีมูลค่าตลาดรวมมาก หรือจะเป็นกองทุนเล่นหุ้นมูลค่าขนาดเล็ก เป็นต้น จากนั้นให้ดูผู้จัดการกองทุน ที่ดูแลบริหารกองทุนนั้นๆ มานานกี่ปีแล้ว ให้ดูด้วยว่าต้นทุนกองทุนใช้ในการบริหารจัดการ การลงทุนขั้นต่ำและไส้ในของพอร์ตการลงทุนเป็นรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน สุดท้ายประวัติผลประกอบการ ต้องไม่ลืมว่าผลประกอบการในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคต


ละเลยพอร์ตลงทุนตัวเอง
การซื้อและถือครองไว้เป็นการเดินตามกลยุทธ์ที่ดีและฉลาด แต่การซื้อและละเลยไม่หันกลับมาดูเลย กลับเป็นพฤติกรรมการลงทุนไม่ช่วยสนับสนุนการลงทุนของผู้สูงวัยในระยะยาวเพื่อการเกษียณ นี่คือข้อผิดพลาดสุดท้ายที่ผู้สูงวัยพึงระวัง

เพราะการไม่ทบทวนพอร์ตการลงทุนของตัวเอง จะไม่ช่วยผู้สูงวัยปรับพอร์ตให้สมดุล และไม่ช่วยให้เจ้าของพอร์ตพบกับความสำเร็จไปถึงเป้าหมายเป็นวัยเกษียณเปี่ยมสุข หรือช่วยให้เจ้าของพอร์ตจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในชีวิต


และแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นแตกต่างกัน เกี่ยวกับช่วงเวลาที่ต้องทบทวนพอร์ต แต่ทุกคนเห็นตรงกันหมดว่า สิ่งสำคัญอยู่ที่การทบทวนพอร์ตอย่างน้อยปีละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นพอร์ตที่อยู่นอกหรือในแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ ซึ่งบริษัทที่ผู้สูงวัยทำงานอยู่ด้วยนั้นมีส่วนสนับสนุน


คัดลอกจาก
การเงิน - การลงทุน : ถนนนักลงทุน //www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/investment/20100725/344808/แนะวัย(ใกล้)เกษียณ--มองหางานเพิ่มเงินออม-ลงทุนรอบคอบ.html
วันที่ 25 กรกฎาคม 2553 01:00
ขอขอบคุณเจ้าของบทความมาพร้อมนี้
Create Date : 27 กรกฎาคม 2553
Last Update : 20 กันยายน 2553 11:14:55 น. 0 comments
Counter : 2430 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

amaridar
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Friends' blogs
[Add amaridar's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.