MY VIP Friends


 
มกราคม 2562

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
บันทึกฐานะแห่งครอบครัว (เนเธอร์แลนด์-ไทย)


ขอยกมาจากโพสที่เพจ ErngInTheNetherlands นะคะ

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาอธิบายเรื่อง บันทึกฐานะแห่งครอบครัวนะคะ
ในกรณีที่เราจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศ
แล้วต้องการแจ้งทางไทยว่าเราจดทะเบียนสมรสแล้วนะ
สถานภาพของเราไม่โสดแล้วนะ
ก็สามารถติดต่อทำบันทึกฐานะแห่งครอบครัวได้ค่ะ

ขอบอกก่อนนะคะว่าเรื่องนี้ยาวมาก
ทั้งรายละเอียดและขั้นตอน
ทั้งความเวิ่นของเอิง เรื่องมันก็จะยาวๆ หน่อยค่ะ

เนื่องด้วยเอิงมีแผนกลับไทยเมื่อเดือน พย. ที่ผ่านมานะคะ
ก่อนหน้านั้นก็เลยมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำเอกสารตัวนี้
ซึ่งก็เจออยู่หลายที่ค่ะ ทั้งการถามไถ่ inbox และหาข้อมูลในกลุ่ม
ก็ได้ข้อมูลหลายแบบ ซึ่งก็ทำให้สับสนอยู่เหมือนกัน
มีทั้งแบบไปแจ้งที่เขตเลย
บางเคสก็ต้องแปลเอกสารและรับรองก่อน
บ้างก็ว่าต้องรับรองจากที่เนเธอร์แลนด์ไป
บางที่ก็ไปขอใบที่สถานทูตได
หลายแบบมากๆ ค่ะ

แต่ทางการไทย ในเวปไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน แจ้งไว้ตามนี้นะคะ
https://www.bora.dopa.go.th/CallCenter1548/index.php/menu-general/12-service-handbook/general/12-general-status

การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

การบันทึกฐานะแห่งครอบครัวได้แก่ การใดๆ อันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัวที่ได้ทำขึ้นในต่างประเทศ
ตามแบบซึ่งกฎหมายแห่งประเทศที่ทำขึ้นบัญญัติไว้ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครอง
คนไทยที่อยู่ต่างประเทศซึ่งได้กระทำการใดใด อันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัวและนำหลักฐานมาบันทึก
ให้ปรากฎในประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ เมื่อเกิดมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น หรือเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิทธิตามกฎหมายซึ่งมีหลักเกณฑ์คือ
1. ข้อความที่จะให้บันทึกจะต้องเป็นกิจการอันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัว
2. กิจการนั้น ได้กระทำไว้ในต่างประเทศตามแบบกฎหมายแห่งประเทศที่ทำขึ้นบัญญัติไว้
3. ต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีที่เป็นคนสัญชาติไทยด้วยกัน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคน
สัญชาติไทย และอีกฝ่ายเป็นคนสัญชาติอื่
4. ต้องทำเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการนั้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรองถูกต้องมาแสดงต่อนายทะเบียน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อเพื่อขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

- บัตรประจำตัวประชาชน
- เอกสารหลักฐานที่จะขอบันทึก ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย และมีคำรับรองคำแปลโดยกระทรวงต่างประเทศ

ขั้นตอนในการติดต่อขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

- ผู้ร้องต้องเป็นคนสัญชาติไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนสัญชาติไทย ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียน
ณ สำนักทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตแห่งใดก็ได้
- ข้อความที่จะให้บันทึก ต้องเป็นกิจการอันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัว และได้กระทำไว้ในต่างประเทศ

และค้นคว้าอื่นๆ ได้ดังนี้
https://www.facebook.com/PaengRamPhanrana/photos/a.360211044064650/873661719386244/?type=1&theater
• นำ ทะเบียนสมรสที่เป็นฉบับภาษาต่างประเทศ ไปติดต่อที่สถานทูตฯ ของประเทศเจ้าของเอกสาร
ประจาประเทศไทย เพื่อให้สถานทูตรับรองเอกสารทะเบียนสมรส
• นำ เอกสารทะเบียนสมรสที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตฯ เรียบร้อยแล้ว ไปแปลเป็นภาษาไทย และให้
แผนกกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศไทย เป็นผู้รับรองคาแปล
• นำ เอกสารทะเบียนสมรสที่ผ่านการรับรองจาก กระทรวงการต่างประเทศไปยื่นที่สานักงานเขต/อาเภอ
ในประเทศไทย โดยสามารถติดต่อได้ทุกสานักทะเบียนทั่วประเทศไทย ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นสานัก
ทะเบียนที่ตนมีชื่ออยู่เท่านั้น เพื่อขอจดทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

อ่ะ ก็อาจจะไม่ตรงจุด เลยหาของเคสเนเธอร์แลนด์ซิ
https://www.thai-dutch.net/law11.php

อธิบายได้ดีมากๆ ค่ะ ตามนี้

หากจดทะเบียนแล้ว ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ต้องการจะไปแต่งงานในประเทศไทยอีกครั้ง
ก่อนอื่นคุณทั้งคู่ต้องเข้าใจ ว่าการจดทะเบียนนั้น ไม่ว่าประเทศใดๆ ในโลก เมื่อจดทะเบียนไปแล้ว ความเป็นโสดของคุณทั้งคู่จะหายไป ทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนที่ไหนได้อีก ไม่ว่าจะกับใครคนใหม่ หรือคนข้างตัว ดังนั้นการไปแต่งงานในประเทศไทย คุณจึงไม่ต้องจดทะเบียนสมรสซ้ำอีก แต่จะสามารถขอทางการออกเอกสารรับรองสถาพการสมรสได้
เอกสารที่ใช้ คือ ใบทะเบียนสมรส ที่ได้จากเนเธอร์แลนด์ โดยขอเป็นภาษาอังกฤษ uittreksel uit de huweliksakte
นำไปประทับตรารับรอง จากกระทรวงต่างประเทศของฮอลแลนด์ที่ Ministerie van Buitenlandse zaken ที่ Den haag ค่ะ
หลังจากนั้นนำไปให้สถานทูตไทย ในฮอลแลนด์ประทับตรารับรอง
แล้วนำไปแปล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ถ้าให้ราคาถูก ก็นำไปแปลในเมืองไทย หรือแปลเองก็ได้ค่ะ มีแบบฟอร์มให้ ไปเอาได้ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ที่ปากเกร็ดค่ะ
แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ราคาตามข้างบนที่แจ้งไปแล้วนะคะ
เมื่อได้เอกสารเป็นภาษาไทย มาแล้ว ในไปยื่นที่อำเภอหรือเขตที่เราอยู่
ทางการจะออกใบรับรองการเปลี่ยนสถานะครอบครัวมาให้
และตอนนี้เนื่องจากกฏหมายใหม่ของไทย หากใครที่จดทะเบียนสมรสในเนเธอร์แลนด์ และไม่ได้เปลี่ยนนามสกุล และคำนำหน้านาง ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรค่ะ สามารถรักษาเอกสารไทยไว้ในชื่อ สกุลเดิมได้

ซึ่งอันนี้ตรงกับหลายๆ ความเห็นที่ตอบมาเรื่องการไปรับรองเอกสารจากกระทรวงต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ และ รับรองจากสถานทูตไทยที่เดนฮาก แล้วก็ขั้นตอนตามนี้

แต่เอิงก็ยังไม่จบค่ะ เพราะหลายๆ เสียงก็ว่าไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนด้านบนเลย ไปขอเอกสารที่สถานทูต เอาไปแปล รับรอง ยื่นที่เขต ได้ จบ...

เอ่อ... อันหลังดูง่ายกว่าเยอะเลยเนอะ เอิงก็เลยลองส่งข้อความไปถามสำนักเขตที่มีชื่ออยู่ค่ะ ว่าขั้นตอนเป็นยังไง เผื่อว่าแต่ละเขต แต่ละอำเภอทำงานไม่เหมือนกันเนอะ เอาชัวร์ๆ เลยดีกว่า จะได้ไม่เสียเวลา
ก็ได้คำตอบตามภาพเลยค่ะ

1.ให้นำหลักฐานการจดทะเบียนสมรส ไปที่สถานทูตประเทศนั้นๆ ณ กรุงเทพ รับรองเอกสาร
2.นำเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานฑูต ณ กรุงเทพ ไปแปลเป็นภาษาไทย
3.นำไปที่ กงสุลฯ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งวัฒนะ รับรองเอกสารการแปล
4. นำเอกสารทั้งหมด โดยให้คู่สมรสฝ่ายที่เป้นคนไทย เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนรับรองฐานะครอบครัว สมรส ที่สำนักทะเบียนใดก็ได้

ดูขั้นตอนน้อยดี เอิงก็เลยตกลงใจ ทำตามนี้ล่ะค่ะ ไม่ได้เอาเอกสารไปรับรองที่กระทรวงต่างประเทศแล้วก็สถานทูตไทยค่ะ

เลยเป็นตามนี้เลยค่ะ
1. เอาใบ uittreksel uit de huweliksakte (ใบทะเบียนสมรสแบบ International*)
* ปกติถ้าจดทะเบียนที่เนเธอร์แลนด์ก็จะไม่ได้ใบนี้โดยอัตมโนมัตินะคะ ต้องขอค่ะ
แต่ละ gemeente มีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันนะคะ ลองหาข้อมูลดูค่ะ*
ไปติดต่อที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ที่กรุงเทพ เพื่อให้เขาออกเอกสารใบรับรองสถานภาพสมรส (verklaring burgerlijke staat*) ให้
* มีค่าใช้จ่ายเหมือนค่ารับรองเอกสารค่ะ 30 ยูโร
คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่เปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ค่าใช้จ่าย 1,140 บาท
- รีวิวเต็มๆ ที่โพสนี้นะคะ -
https://www.facebook.com/ErngInTheNetherlands/photos/a.2248888628770307/2256212728037897/?type=3&theater

2. นำใบ verklaring burgerlijke staat ที่ได้ นำไปแปลเป็นภาษาไทย
เอิงแปลกับ คุณไก่ ศูนย์แปลเอกสารสวัสดิการกรมการกงศุล (ที่อยู่กงศุลแจ้งวัฒนะ)
ติดต่อทาง premjit.dong@gmail.com ได้ค่ะ ขอไลน์ติดต่อก็ได้ สะดวกมากๆ
ค่าใช้จ่าย 500 บาท รวมค่าส่งเอกสาร
- รีวิวเต็มๆ ที่โพสนี้นะคะ -
https://www.facebook.com/ErngInTheNetherlands/photos/a.2248888628770307/2256282994697537/?type=3&theater

3. ได้ใบที่แปลเป็นภาษาไทยมาแล้ว ก็จัดชุดพร้อมใบต้นฉบับภาษาอังกฤษ
เอาไปรับรองกงศุลค่ะ เอิงเลือกไปที่ MRT คลองเตยค่ะ เพราะเดินทางสะดวก
และคนไม่เยอะค่ะ เอิงรับรองแบบไม่ด่วนก็ 2 วันทำการค่ะ
ค่าใช้จ่าย 400 บาท
- รีวิวเต็มๆ ที่โพสนี้นะคะ - https://www.facebook.com/ErngInTheNetherlands/photos/a.2248888628770307/2251441968514973/?type=3&theater

4. ได้ใบที่รับรองเรียบร้อยแล้ว ก็นำไปแจ้งเรื่องที่เขต/อำเภอใดก็ได้ค่ะ
เมื่อเสร็จก็ได้จะได้กระดาษมา 1 แผ่น เป็น ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ค่ะ
ค่าใช้จ่าย 50 บาท (ค่าพยาน)
- รีวิวเต็มๆ ที่โพสนี้นะคะ -
https://www.facebook.com/ErngInTheNetherlands/photos/a.2248888628770307/2256852204640616/?type=3&theater

เรียบร้อยล่ะค่า ตามขั้นตอนก็ไม่ยากเลยเนอะ แต่ถ้าใครจะเปลี่ยนชื่อ
หรือเปลี่ยนคำนำหน้านาง ก็ตรวจสอบกับเขต/อำเภอ ก่อนนะคะ
ว่าเอกสารแค่นี้เพียงพอมั้ย เอิงไม่ได้เปลี่ยนอะไรค่ะ ก็เลยใช้แค่นี้แหล่ะ

การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำนะคะ
เพราะตามกฎหมายไม่ได้บังคับไว้ ไม่มีข้อกำหนดว่าต้องไปทำ
หรือต้องไปทำภายในเมื่อไหร่ๆ ก็เลยเป็นว่า ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้
ไปทำเมื่อไหร่ก็ได้ที่สะดวก และมีเวลาค่ะ
ส่วนตัวเอิงก็อยากทำให้ถูกต้องไว้ ถือว่าเป็นการให้เกียรติสาม
ว่าเราเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งสองประเทศแล้วนะ
ในอนาคตถ้าจะทำทะเบียนบ้านเล่มเหลือง หรือย้ายไปไทยก็น่าจะสะดวกขึ้นด้วยค่ะ

Create Date : 13 มกราคม 2562
Last Update : 13 มกราคม 2562 22:12:59 น.
Counter : 8592 Pageviews.

1 comments
  

💚💜💛💚💜💛💖💜💛💖💚💜💛💚💜💛💖💚💜💛💖💚

*~*~* แวะมาทักทายจ๊ะ..สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอหัวใจเบิกบาน *~*~*

💚💜💛💚💜💛💖💜💛💖💚💜💛💚💜💛💖💚💜💛💖💚


*~*~*~*~*~*~* ..HappY Songkran DaY.. *~*~*~*~*~*
โดย: *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:11:45:26 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

แมวเอิง
Location :
ลำปาง   Netherlands

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]แมวเอิงจ้า
log in เก่า ayanami_rei นะคะ
blog นี้บางส่วนก็จะ copy มาจากอันเก่าค่ะ

ปกติเพ่นพ่านอยู่ห้องแมว จตุจักร
แว่บๆ ไปแอบดูห้องโต๊ะเครื่องแป้งบ้าง
แอบไปเที่ยวตามเค้าที่ Blue Planet บ้าง

ปัจจุบันทำงานอยู่ร้านหนังสือสัญชาติญี่ปุ่น
แถวๆ สยามจ้า แต่ไม่รู้ภาษาญีปุ่นหรอกนะจ๊ะ

ปัจจุบันกว่า เป็นแม่บ้านเนเธอร์แลนด์ค่า
https://www.facebook.com/ErngInTheNetherlands/

ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมนะคะ
มีอะไรสงสัยอยากถามอยากคุย
ก็จิ้มได้เลยจ้า
Friends Blog
[Add แมวเอิง's blog to your weblog]