bloggang.com mainmenu search

บัตรอวยพรปีใหม่

EDF ขอเชิญชวนทุกท่าน ส่งความสุขปีใหม่ และในทุกเทศกาลแห่งความสุขแด่คนที่ท่านรักและเคารพ รวมทั้งยังได้แบ่งปันโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนยากจนได้เรียนหนังสือ ด้วยบัตรอวยพรของ EDF

บัตรอวยพร จัดพิมพ์ด้วยระบบ 4 สี บนกระดาษ Solution Dutch IB Pinweave ความหนา 246 แกรม ขนาดพิมพ์ 160X230 มม. จัดจำหน่ายชุดละ 9 ใบ ราคาชุดละ 100 บาท โดยคิดค่าจัดส่งลงทะเบียนทางไปรษณีย์ 30 บาท

รายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพร จะนำไปเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เขาเหล่านั้นเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

//www.edfthai.org/support/gcard.asp
Create Date :27 ธันวาคม 2551 Last Update :27 ธันวาคม 2551 23:50:27 น. Counter : Pageviews. Comments :6