bloggang.com mainmenu search
Create Date : 17 พฤษภาคม 2551

วิธีใช้งาน
1. เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทย ก่อนสนทนา คลิ๊กที่รูปคน ชื่อแรก มุมขวาบน ของแชต, ตั้งชื่อ, เลือกรูปภาพ และกด OK.
2. ใช้คำพูดสุภาพ (พูดหยาบ แบน โดยไม่มีการเตือน)

หลงเข้ามา และงง อ่านตรงนี้


สถานีเพลงจากเวปอื่น (ขอเพลงไม่ได้)
Create Date :17 พฤษภาคม 2551 Last Update :27 ธันวาคม 2552 12:25:44 น. Counter : Pageviews. Comments :93