bloggang.com mainmenu search
เก็บรูปมาฝาก ร้านข้างบ้านเค้าทำได้น่ากินดี
ขนมจีนเส้นสด ขนมจีนเส้นสมุนไพร
ขนมจีนเส้นสด ขนมจีนเส้นสมุนไพร ทางร้านเค้าทำเส้นเองกับมือ

ผักเยอะมากๆ ชุดละ 30 บาท 2 ชุดเต็มโต๊ะเลย

วันนี้หนังสือ "ร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย" ฉบับลงประชามติ ส่งถึงบ้านแล้ว คิดว่าหลายๆ บ้านก็คงจะได้รับวันนี้เช่นกัน บุรุษไปรษณีย์คงจะทำงานหนักมากๆ ส่งทุกบ้านแบบไม่มีจ่าหน้าเลย เห็นใจแทนครับ
Create Date :20 กรกฎาคม 2550 Last Update :20 กรกฎาคม 2550 19:43:07 น. Counter : Pageviews. Comments :21