bloggang.com mainmenu search
[Main : กลับ หน้ารวมเกมส์]

เกมส์ Die Hard 4.0 ลองเข้าไปเล่นดูนะ
play drive hard

วิธีการเล่น
ควบคุมความเร็วของรถ และทิศทางด้วยปุ่มลูกศรบนแป้นคีย์บอร์ด
กดสเปชบาร์เพื่อปล่อยอาวุธ
ผ่านแต่ละช่องทางของแต่ละทริปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก่อนที่เวลาของคุณจะหมดลง
หลีกเลี่ยงการยิงหรือการชนรถของประชาชน
ยิงพาหนะของคนร้าย
อย่ายิงตัวเอง

[Main : กลับ หน้ารวมเกมส์]
Create Date :22 มิถุนายน 2550 Last Update :6 พฤศจิกายน 2550 16:57:21 น. Counter : Pageviews. Comments :28