เรื่องเล่าจากอดีต (๒๒) เสรีไทยสายทหารเรือ (๒)
เรื่องเล่าจากอดีต (๒๒)

เสรีไทยสายทหารเรือ (๒)

พ.สมานคุรุกรรม


พลเรือตรี หลวงสังวรยุทธกิจ ได้เล่าถึงงานของท่านต่อไปว่า เมื่อได้จัดตั้งโรงเรียนนายทหารสารวัตรแล้ว ก็มีการจัดตั้ง โรงเรียนนายสิบสารวัตรทหาร ขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง เรียกนักเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยที่อาสาสมัครช่วยบ้านเมืองได้ราวหนึ่งกองพันในรุ่นแรก หลักสูตรก็ใช้ของโรงเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง นับว่าได้เริ่มรากฐานของการที่จะให้มีนายทหารนายสิบสำหรับจัดจำหน่ายให้กองทัพประชาชน ตามที่ตกลงในที่ประชุมกันไว้แล้ว

ระยะนี้สัมพันธมิตรตกลงใจตีโต้ญี่ปุ่นทางด้านพม่า และมีการประชุมวางแผนเข้าสู่ไทย กองบัญชาการเสรีไทยของเราจึงมีการประชุมปัญหาต่าง ๆ หลายครั้ง ระยะนี้มีการไปมากันทางเครื่องบินระหว่างอินเดียกับไทยสะดวกมาก แลเราก็สร้างสนามบินลับกันขึ้นสำเร็จ และจัดการส่งเด็กมหาวิทยาลัย ที่อาสาสมัครไปฝึกการรบใต้ดิน ในหน่วยของ sos ที่ตั้งขึ้นในอินเดีย

ได้มีการสั่งให้กรมสารวัตรควบคุมดูแลเชลยฝรั่ง ในการนี้ได้มีโอกาสปล่อยเชลยคนสำคัญของฝรั่ง ให้กลับประเทศของเขา ความเชื่อถือต่อเสรีไทยของเรา ฝรั่งจึงเชื่อแน่นแฟ้นขึ้น

การประชุมเสรีไทยได้จัดแบ่งเขตทำการขึ้นเป็น ๒ ภาค คือภาคของอังกฤษและอเมริกัน ซึ่งต่างก็มีหน้าที่สนับสนุนภาคทำการของตน พลตรี หลวงสังวรณ์ยุทธกิจได้รับหน้าที่ภาคชลบุรี ระยอง ซึ่งเป็นภาคของอเมริกัน และต่อมาได้รวมภาคฉะเชิงเทรามารวมอีกด้วย ภาคชลบุรีมีหน้าที่พิเศษ เกี่ยวกับต้องรับภารกิจการงานอันเป็นเรื่องของกองบัญชาการเสรีไทยรวมอยู่ด้วย เพราะท่านมีหน้าที่พิทักษ์รักษาวังสวนกุหลาบ อันเป็นศูนย์รวมของพวกฝรั่ง ที่มีหน้าที่ทำงานเสรีไทยอยู่ในเมืองไทย

ในเวลานั้นรัฐบาลได้ประกาศให้พลเมืองอพยพ เพราะการทิ้งระเบิดกรุงเทพ ฯ หนาขึ้น เราจึงเตรียมสั่งการให้นักเรียนสารวัตรทหารออกฝึกราชการสนามในภาคพื้นชลบุรี ได้ตกลงกิจการทั้งหลายกับกองพันนาวิกโยธินชลบุรี เพื่อขอความสะดวกช่วยเหลือบางประการกันได้เรียบร้อย

และได้ติดต่อกับนายอำเภอต่าง ๆ ให้จัดรวบรวมชายฉกรรจ์ โดยอาศัยเรียกมาอบรมตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้รู้ถึงอัตรากำลังพลที่จะใช้เข้ารบอย่างกองโจร เมื่อตั้งกองบัญชางานหน่วยเสรีไทยภาคพื้นชลบุรีสำเร็จ ก็ได้เคลื่อนนักเรียนสารวัตรหน่วยพิเศษ เข้าทำการรับอาวุธจากเครื่องบินสัมพันธมิตร ที่มาทิ้งอาวุธแบบใหม่ให้ที่ตำบลพานทอง การทิ้งอาวุธที่นี่ทำให้ข่าวรั่วไหล เพราะราษฎรเอิกเกริกมาก ญี่ปุ่นคงทราบระแคะระคาย จึงจัดหมู่ลาดตระเวนมาตรวจริมแม่น้ำบางปะกงเสมอ

เราจัดการทิ้งอาวุธกันได้สามคราว จึงย้ายไปทำการใหม่ที่บางตาพุด จังหวัดระยอง แล้วเราก็เร่งการเคลื่อนพลของนักเรียนสารวัตรทหาร ไปสู่ที่ตั้งโรงเรียนฝึกราชการสนาม ซึ่งทางกองบัญชาการวังสวนกุหลาบ จะส่งนายทหารอเมริกันโดดร่มลงมาเพื่อเป็นครูฝึกสอนวิธีรบแบบกองโจรโดยอาวุธใหม่ต่อไป

สนามบางตาพุดจังหวัดระยองซึ่งเราจัดขึ้นใหม่ ทำงานได้รวดเร็วและปลอดจากข่าวรั่วไหล เราได้ลำเลียงนายทหารโดดร่มอเมริกัน ๔ นาย ซึ่งจัดเป็นครูฝึกหน่วยชลบุรี แลอีก ๓ นาย ส่งไปเป็นนายทหารประจำหน่วยฉะเชิงเทรา อัตราอาวุธของกองบัญชาการเสรีไทย ก็ส่งลงทางภาคพื้นนี้ แล้วเราก็จัดส่งให้ทางวังสวนกุหลาบ มีงานทำตอนกลางคืน ได้หยุดพักวันเว้นวันเท่านั้น งานเหลือมือจึงต้องขอการช่วยเหลือจากเหล่าทหารพรรคนาวิกโยธิน พอทิ้งเสร็จก็รีบลำเลียงมาชลบุรีก่อนสว่าง

เราร่วมมือกับกองพันนาวิกโยธิน จัดกำลังต้านทานญี่ปุ่นที่จะข้ามลำน้ำบางปะกงไว้โดยไม่ประมาท การขนส่งเข้ากรุงเทพฯ ต้องผ่านกับรถญี่ปุ่น ซึ่งต้องทำใจดีสู้เสือกันเสมอ

ครั้งหนึ่งท่านได้สัมผัสมือกับหัวหน้านายทหารหน่วยชลบุรี ซึ่งลงจากเครื่องบินในคืนวันหนึ่ง อุบัติเหตุก็เกิดคือ พลร่มไทยซึ่งส่งมาในกรุ๊ปของเขาสองคนหายไปคนหนึ่ง เราช่วยกันค้นหาทั่วป่าตลอดรุ่ง ต่อมาได้ความว่าโดดไม่ลงติดแขวนกลับไปแรงกูนอีก และวันรุ่งขึ้นเขาก็มาโดดลงอย่างกล้าหาญ ซึ่งได้รับเหรียญกล้าหาญของอเมริกันด้วย

พวกเราทำงานกันเต็มมือ ที่เรียนแลฝึกก็ทำกันไป พวกที่กำลังก่อสร้างที่พักชั่วคราวก็เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ แลงานเพิ่มขึ้นทุกวันจนแทบไม่ว่างกันทั้งกลางวันกลางคืน ต้องใช้เวลาพักกันไปในตัว และเราก็รู้กันทั่วไปว่า ใกล้เวลาที่สัมพันธมิตรจะบุกแล้ว เราจะต้องเตรียมการให้พร้อมตามจุดประสงค์ที่ได้ตกลงกันไว้ นายทหารฝรั่งกับนักเรียนสารวัตรทหารของเรา ชั่วเวลาหนึ่งอาทิตย์ก็กลมเกลียวเข้ากันอย่างดีที่สุด

กองบัญชาการหน่วยเสรีไทยวังสวนกุหลาบได้แจ้งมาว่า คณะนายทหารอเมริกัน มีความประสงค์จะมาชมหน่วยเสรีไทย แลเลยไปดูฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งเขาอาจนำไปเป็นข้อวินิจฉัย ในการจำเป็นที่ฝ่ายอเมริกันอาจมายกพลขึ้นบก เราจึงต้องรับธุระจัดการ

รู้สึกงานเร่งมือกระชั้นมาก เราคิดว่าพอเสร็จการอบรมนักเรียนสารวัตรทหารรุ่นนี้แล้ว จะได้จ่ายไปตามอำเภอต่าง ๆ ซึ่งกำลังสะสมชายฉกรรจ์ไว้แล้ว และเราจะได้เคลื่อนกำลังนักเรียนนายสิบสารวัตรทหาร ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกำลังฝึกสอนอยู่มาสู่โรงเรียนสนาม พร้อมกันก็ได้เตรียมเรียกรับสมัครรุ่น ๒ ต่อไป

ก็พอดีโลกประกาศญี่ปุ่นยอมจำนน เราจึงต้องยกกำลังนักเรียนสารวัตรทหาร และมีหน่วยนาวิกโยธินร่วมด้วย เข้ากรุงเทพ และเตรียมฝึกสอนอาวุธใหม่ให้นักเรียนนายสิบสารวัตรทหาร ให้ใช้การได้โดยด่วนด้วย

พวกฝรั่งหลายคนเขาบ่นรู้สึกเสียดายที่ยังไม่ได้ทดลองอาวุธและผู้คนที่ได้ฝึกหัดไว้ แต่ก็เป็นการดีแล้ว ที่ไม่ต้องเกิดปะทะกันใหญ่ทั่วไป ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นกับไทย จะต้องล้มหายตายกันข้างละไม่น้อย

ประธานรุ่นนักเรียนนายทหารสารวัตร ได้เล่าไว้ว่า

โรงเรียนนายทหารสารวัตรนี้ตั้งขึ้นเมื่อ ๑๕ เมษายน ๒๔๘๘ สอนอยู่จนถึงปลายเดือน กรกฎาคม ๒๔๘๘ จึงได้ทยอยส่งนักเรียนนายทหารสารวัตร ๒๙๘ คนนี้ ไปอยู่ค่าย “สวนลดาพันธ์” วัดเขาบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และฝึกภาคสนามอยู่จนถึงกลางเดือนสิงหาคม ๒๔๘๘ ประเทศญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงคราม แต่การฝึกของนักเรียนนายทหารสารวัตร คงดำเนินต่อไปจนจบหลักสูตรในเดือนกันยายน ๒๔๘๘

สงครามสงบแล้วก็จริง แต่ความวุ่นวายเหลวแหลกที่สงครามทิ้งไว้ให้ ยังเป็นเนื้อร้ายอยู่ โจรผู้ร้ายชุกชุมทั่วประเทศยิ่งกว่าดอกเห็ดฤดูฝน ชาวจีนส่วนหนึ่งในกรุงเทพฯ เริ่มก่อความวุ่นวาย ถึงขั้นเกิดจลาจลยิงกันใจกลางเมืองหลวง

นักเรียนนายทหารสารวัตรทั้งหมด จึงถูกลำเลียงเข้ากรุงเทพ และออกปราบปรามรักษาความสงบ โดยใช้ชื่อว่า สารวัตรทหารตำรวจผสม การปราบปรามดำเนินไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๔๘๘ เหตุร้ายต่าง ๆ จึงสงบลงเป็นปกติ

เหตุการณ์ช่วงหลังสงครามนี้ พลเรือตรี หลวงสังวรยุทธกิจ ได้เล่าไว้ว่า

พวกจีนพอได้ข่าวว่า กองพลทหารจีนประชิดญวนเหนือ แลอาจเลยมาช่วยปลดอาวุธญี่ปุ่นในเมืองไทยด้วย เลยพากันกำเริบก่อการไม่สงบขึ้นทั่วไป กำลังตำรวจของเราถูกจ่ายเฝ้าคลังญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่มากหลาย ก็ยังไม่เพียงพออยู่แล้ว จึงตกในฐานะลำบากที่จะรักษาความสงบได้ ในตำบลที่พวกจีนตั้งอยู่หนาแน่นแล้ว คนไทยแทบโผล่เข้าไปไม่ได้ และเขาได้ทำการยิงปืนขู่ขวัญประชาชนเสียงกึกก้องทั่วพระนคร บางแห่งใช้ลูกระเบิดมือปาลงมา

รัฐบาลได้สั่งให้มณฑลทหารบกที่ ๑ สารวัตรทหาร ช่วยตำรวจรักษาความสงบ ซึ่งกว่าจะเงียบลงได้ก็หลายอาทิตย์ พอข่าวกองพลจีนทางเหนือแพร่ออกมาว่าไม่ยกมากรุงเทพฯ พวกจีนก็หยุดสงบกันไป

นักเรียนนายทหารสารวัตรได้กลับมาอบรมที่กรมราวหนึ่งเดือน แล้วก็สอบไล่หลักสูตรนายร้อยสำรองที่เรียนมา เมื่อสอบไล่เสร็จแล้วก็ทำพิธีประกอบยศ แต่งตั้งเป็นว่าที่ร้อยตรีตามข้อบังคับทหาร พิธีการทำที่กรมสารวัตรทหาร รัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธาน

นักเรียนเหล่านี้แบ่งออกเป็นสองพวก พวกหนึ่งปลดกองหนุนสังกัดมณฑลทหารบก ที่ ๑ แล้วส่งตัวกลับไปเรียนมหาวิทยาลัยตามเดิม อีกพวกหนึ่งขอร้องให้ทางราชการอบรมวิชาตำรวจ ให้พอที่จะรับราชการตำรวจ ซึ่งทางราชการตำรวจยังขาดนายตำรวจ ที่จะปฏิบัติงานอยู่มาก ทางกรมสารวัตรทหารจึงจัดโรงเรียนอบรมนายทหารสารวัตรไปเป็นตำรวจขึ้น และได้อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาสอนกฎหมายเพิ่มให้อีกด้วย กำหนดหลักสูตร ๑ ปี ในการอบรม จบแล้วก็จะได้บรรจุเป็นนายตำรวจต่อไป

พลเรือตรี หลวงสังวรยุทธกิจ ได้คืนบรรดาศักดิ์ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม และใช้ชื่อเดิม สังวร สุวรรณชีพ แทน หลังสงครามแล้วท่านได้เป็นอธิบดีกรมศุลการกร ต่อมาได้รักษาราชการในตำแหน่ง อธิบดีกรมตำรวจ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ และพ้นจากราชการ รับเบี้ยบำนาญ เมื่อเกิดการ รัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐

ท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๗ ตุลาคม ๒๕๑๕

และบันทึกของคนเดินเท้า ในบทบาทของทหารเรือ ซึ่งทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ ด้วยการเป็นเสรีไทยในประเทศคนหนึ่ง ก็ต้องยุติลงแต่เพียงนี้.

############

ถนนนักเขียน ห้องสมุดพันทิป
W3610563
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘
Create Date : 14 มีนาคม 2552
Last Update : 14 มีนาคม 2552 7:39:32 น.

Counter : 83 Pageviews. 2 comments

Add toเป็นเพื่อนบ้านกังไว้ ดีจาตาย งุงิๆๆๆ
มีไร จาได้ ช่วยปลอบใจกัง

โจ...พลังชีวิตโดย: พลังชีวิต วันที่: 14 มีนาคม 2552 เวลา:8:18:07 น.ถูกต้องแล้วครับ.โดย: เจียวต้าย วันที่: 2 เมษายน 2552 เวลา:19:10:04 น.


Create Date : 20 เมษายน 2553
Last Update : 21 เมษายน 2553 8:59:59 น.
Counter : 2058 Pageviews.

2 comments
พระเจ้าธีบอพระมหากษัตริย์พม่าพระองค์สุดท้าย Stricky-rice
(23 มิ.ย. 2567 15:30:49 น.)
Gibraltar, British Overseas Territory Mickeytae
(18 มิ.ย. 2567 14:28:45 น.)
อนุสรณ์สถานแห่งความรัก Stricky-rice
(16 มิ.ย. 2567 09:53:59 น.)
ภาพยนตร์สารคดี "Breaking the Cycle" toor36
(14 มิ.ย. 2567 00:11:23 น.)
  
เวปพันทิปขัดข้องไปสองวันเลยไม่ได้เข้ามาดูบล็อกครับ
ขอบคุณที่เข้ามาทุกวันครับ.
โดย: เจียวต้าย วันที่: 21 เมษายน 2553 เวลา:9:19:06 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Pn2474.BlogGang.com

เจียวต้าย
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]

บทความทั้งหมด