ปูชนียบุคคลของ ททบ.๕
ความหลังโคนต้นไทร

ความหลังโคนต้นไทร

ปูชนียบุคคลของ ททบ.๕

วชิรพักตร์

เมื่อถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ททบ.๕ ก็มีอายุครบ ๔ รอบ ๔๘ ปี แล้ว เวลาอันยาวนานที่ผ่านมาได้ทำให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้ เติบโตขึ้นอย่างมากมาย จากรัศมีการส่งที่ไม่เกินอาณาเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็ได้เพิ่มขยายกว้างไกลออกไปจนถึงทวีปอื่นนับร้อยประเทศ จากการเสนอข่าวและบันเทิงในแบบขาวดำ ที่ผลิตอย่าง ง่าย ๆ ก็ได้กลายเป็นสีสดใส ภาพคมชัดเจน เสียงแจ่มใส และมีเนื้อหาที่มีคุณค่าสาระสมบูรณ์ ทั้งข่าวสาร สารคดี กีฬา และบันเทิงหลายรูปแบบ ที่มีผู้ชมติดตามให้ความสนใจนับล้าน

เมื่อถึงวันนี้เราน่าจะรำลึกถึงบุพการีผู้ก่อตั้ง และดำเนินการวางรากฐานอันมั่นคง ให้สถานีแห่งนี้ยืนหยัดตั้งตัว และก้าวหน้ามาได้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับแล้วก็มีอยู่ไม่น้อย แต่จะยกมากล่าวถึงเฉพาะท่านที่เป็นหลักในการออกอากาศตอนเริ่มต้น เท่าที่ มีการบันทึกไว้เท่านั้น

ท่านแรกก็คือท่านที่มีรูปปั้นอยู่ในห้องรับรองของสถานี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้สั่งการให้เริ่มกิจการโทรทัศน์ขึ้นในกองทัพบก โดยกำหนดให้มี กองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ขึ้นในกรมการทหารสื่อสาร

ท่านเกิดที่บ้านท่าโรงยา ตำบลท่าโรงยา อำเภอพาหุรัด จังหวัดพระนคร เมื่อวันอังคาร แรมสามค่ำ เดือนเจ็ด ปีวอก ตรงกับวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๔๕๑ เป็นบุตรของ พันตรี หลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนะรัชต์) และ นางจันทร์ทิพย์ ธนะรัชต์

ท่านได้เข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยชั้นประถม เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๔๖๒ อายุ ๑๑ ปี ได้หมายเลขประจำตัว ๓๓๗๗ และสำเร็จการศึกษาเมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๔๗๑ เป็นนักเรียนทำการนายร้อย ในตำแหน่ง ผู้บังคับหมวด กองร้อยที่ ๑ กองพันที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ จนเป็นร้อยตรี

พ.ศ.๒๔๗๗ เลื่อนยศเป็นร้อยโท
พ.ศ.๒๔๗๘ เป็นร้อยเอก
พ.ศ.๒๔๘๓ เป็นพันตรี

ในสมัยสงครามมหาเอเซียบูรพา ได้เป็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓๓ กรมทหารราบที่ ๑๒ กองพลที่ ๒ รุกเข้าไปทำการรบในรัฐฉาน จนถึงเมืองสาด เมืองเชียงแมน และเมืองมะ

พ.ศ.๒๔๘๖ เป็นพันโท
พ.ศ.๒๔๘๘ เป็นพันเอก
พ.ศ.๒๔๘๙ เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑
พ.ศ.๒๔๙๑ เป็นพลตรี และเป็นผู้บัญชาการกองพลที่ ๑
พ.ศ.๒๔๙๓ เป็น พลโท และเป็น แม่ทัพ กองทัพที่ ๑
พ.ศ.๒๔๙๔ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ.๒๔๙๕ เป็น พลเอก และเป็น รองผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ.๒๔๙๗ เป็นผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ.๒๔๙๙ เป็นจอมพล

ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีคำสั่ง ให้จัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ขึ้น โดยให้ พลเอก ไสว ไสวแสนยากร เป็นประธานกรรมการ วางแผน ดำเนินการ ให้เปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๑ ซึ่งเป็นวันกองทัพบก

ดังนั้น จึงได้มีการวางศิลาฤกษ์อาคารสถานีโทรทัศน์ ณ บริเวณกองพลทหารม้า ถนนพหลโยธิน สนามเป้า พญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๐

พลเอก ไสว ไสวแสนยากร ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และเคยเป็นเจ้ากรมการทหารสื่อสาร จึงออกคำสั่งมอบอำนาจ ให้กรมการทหารสื่อสาร ดำเนินการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ และตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานได้ตามความจำเป็น

พลโท เผชิญ นิมิบุตร เจ้ากรมการทหารสื่อสาร ประธานอนุกรรมการวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จึงได้ดำเนินก่อสร้างสถานีโทรทัศน์ จนสามารถเปิดออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์ได้ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๑ เป็นภาพขาวดำ ในช่อง ๗ ชื่อย่อ ททบ. ชื่อสากล HS A TV

ในช่วงปีแรกกรมการทหารสื่อสารมอบให้ พันเอก การุณ เก่งระดมยิง หัวหน้ากองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นผู้ดำเนินการทั้งทางด้านเทคนิค และจัดรายการ

ต่อมาในปีที่สอง พ.ศ.๒๕๐๒ กองทัพบกจึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ พลจัตวา สุภชัย สุรวรรธนะ รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พันเอก การุณ เก่งระดมยิง เป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิค และ พันเอก ถาวร ช่วยประสิทธิ์ เป็นหัวหน้าฝ่ายจัดรายการ

และได้มีการกำหนดอัตราการจัดหน่วย ภารกิจ และหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ขึ้นใช้เป็นมาตรฐานต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสถานีแห่งนี้ได้มีอายุครบ ๔๘ ปี ใน ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๐๘ เมื่อ ททบ.มีอายุได้ ๗ ปีเท่านั้น

พลเอก ไสว ไสวแสนยากร ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓ เมื่อ ททบ.มีอายุได้ ๒๒ ปี

พลโท เผชิญ นิมิบุตร สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗ เป็นเจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ.๒๔๙๘ ตำแหน่งสุดท้ายเป็น ผู้ช่วยปลัดกระทรวงกลาโหม เกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๑๖ ถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๕๒๘ อายุ ๗๒ ปี เมื่อ ททบ.มีอายุได้ ๒๗ ปี

พลตรี สุภชัย สุรวรรธนะ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๑ เป็นเจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๐๓ ตำแหน่งสุดท้าย ประจำกองบัญชาการกองทัพบก เกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๑๐ ถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๕๑๙ อายุ ๗๐ ปี เมื่อ ททบ.มีอายุได้ ๑๘ ปี

พันเอก การุณ เก่งระดมยิง เริ่มเข้ารับราชการในกรมการทหารสื่อสารตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๑ เมื่อยังเป็นกรมจเรทหารสื่อสาร ในยศร้อยเอก ได้เป็นผู้เริ่มกิจการวิทยุกระจายเสียง ขึ้นเป็นสถานีที่สามของประเทศไทย ถัดจากกรมไปรษณีย์โทรเลข และกรมประชาสัมพันธ์ ชื่อสถานี จส.๑

สถานีวิทยุแห่งนี้มีท่านเป็นผู้ดำเนินการแต่ผู้เดียว ทั้งการควบคุมเครื่องส่ง และเป็นโฆษกด้วยทุกวัน เสียงของท่านจึงดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ขาดสาย จนได้รับสมญาว่า โฆษกเสียงเสน่ห์

พ.ศ.๒๔๙๒ เป็นพันตรี พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นพันโท พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นพันเอก

เมื่อเปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกแล้ว ท่านก็เป็นผู้ดำเนินการแต่ผู้เดียวใน พ.ศ.๒๕๐๑ จนถึง พ.ศ.๒๕๐๒ จึงเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคเพียงตำแหน่งเดียว

ประมาณ พ.ศ.๒๕๐๙ พันเอก การุณ เก่งระดมยิง ได้เริ่มจัดรายการ ป๊อปท็อป บันไดดารา และ ๒๐ คำถาม ออกอากาศทางสถานี ททบ. ติดต่อกันเป็นเวลานับสิบปี มีลูกศิษย์ในด้านการดำเนินรายการโทรทัศน์หลายคน ซึ่งในปัจจุบันได้เป็นนายพลหญิง สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้จัดรายการวิทยุ และโทรทัศน์ กับเป็นพิธีกร ก็มี

ท่านได้ย้ายไปรับราชการทางกองบัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นผู้อำนวยการกองวิทยุกระจายเสียง กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป.กลาง) ในตำแหน่งอัตราพันเอกพิเศษ และได้ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ประมาณ ๑ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ขณะที่ ททบ.มีอายุได้ ๔๖ ปี

พลตรี ถาวร ช่วยประสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก ออกรับราชการเป็น ว่าที่ร้อยตรี พ.ศ.๒๔๘๓ ในตำแหน่งผู้บังคับหมวดสื่อสาร มณฑลทหารบกที่ ๒ ปราจีนบุรี หลังจากที่ได้ไปราชการสงครามอินโดจีน และสงครามมหาเอเซียบูรพา โดยได้เลื่อนยศเป็นร้อยโท พ.ศ.๒๔๘๕ เป็นร้อยเอก พ.ศ.๒๔๘๗ แล้วจึงเข้ามารับราชการในกรมการทหารสื่อสาร เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ มียศเป็นพันตรี

พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นพันโท พ.ศ.๒๔๙๙ เป็นพันเอก

ขณะดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการ โรงเรียนทหารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๐๒ ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๗ ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดรายการ
และท่านก็ได้ทำให้รายการโทรทัศน์ของ ททบ.มีคุณภาพสูงขึ้นจนแข่งขันกับโทรทัศน์ช่องอื่นได้ ในเวลาไม่นานนัก เพราะได้ความช่วยเหลือจาก พลโท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ดังที่ได้เคยเล่าไว้แล้ว
ท่านปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดรายการ ทท
บ.อยู่จนถึง พ.ศ.๒๕๑๙ จึงได้เลื่อนขึ้นเป็น รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ต่อมาได้เลื่อนยศเป็นพลตรี เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ และได้พ้นหน้าที่จาก ททบ.ไปเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นผู้ชำนาญการกองทัพบก

ท่านเกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ หลังจากนั้นได้เขียนเรื่องเบื้องหลังการทำงานใน ททบ.ไว้เป็นร้อยตอน จนได้รับรางวัลนราธิปเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕

และถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ขณะที่ ททบ.มีอายุได้ ๔๗ ปี และเป็นปูชนียบุคคลของ ททบ.ท่านสุดท้ายที่ควรจะระลึกถึง

เมื่อผมผู้เล่า ยังรับราชการในสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้มีการประดับภาพของประธานกรรมการบริหารสถานี และผู้อำนวยการสถานีไว้ในห้องประชุมอาคารสาม ตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านปัจจุบัน

แต่อาคารหลังนั้น ซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์ เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ฯ ได้เสด็จ ฯ มาทอดพระเนตรกิจการของสถานีเมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๘ ก็ได้ถูกรื้อลงเสียแล้ว

จึงไม่ทราบว่าภาพเหล่านั้นได้ถูกนำไปประดับไว้ที่ใด
แต่ทหารสื่อสารจะไม่ลืมท่านผู้เป็น ปูชนียบุคคล เหล่านี้เป็นอันขาด.


############

หนังสือที่ระลึก วันทหารสื่อสาร ครบ ๘๒ ปี
พฤษภาคม ๒๕๔๙

มุมประวัติศาสตร์ ห้องสมุด
๑๑ มกราคม ๒๕๕๒
Create Date : 12 มกราคม 2552
Last Update : 24 กุมภาพันธ์ 2552 22:13:37 น.

Counter : 79 Pageviews. 2 comments

Add toรายการป๊อปท็อป ของพันเอก การุณ เก่งระดมยิง เป็นรายการรูปแบบใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจผู้ชมอย่างมากในยุคสมัยนั้น และนับว่าเป็นก้าวแรกที่ ททบ.๕ รุดล้ำหน้าไทยทีวี ช่อง ๔ บางขุนพรหมโดย: kuakduck IP: 161.200.255.162 วันที่: 29 พฤษภาคม 2552 เวลา:10:03:25 น.จากช่อง ๔ บางขุนพรหม เขาพัฒนาเป็น ช่อง ๙ อสมท.

และเดี๋ยวนี้ดูเหมือนจะนำหน้า ททบ.๕ ไปหลายก้าวแล้วครับ.

โดย: เจียวต้าย วันที่: 17 มิถุนายน 2552 เวลา:19:32:35 น.Create Date : 31 พฤษภาคม 2553
Last Update : 26 กรกฎาคม 2553 13:48:52 น.
Counter : 990 Pageviews.

6 comments
👘👚ขยับซักกะนิดพิชิตออฟฟิศซินโดรม 👘👚 โอน่าจอมซ่าส์
(19 มี.ค. 2566 00:02:27 น.)
การฝึกอบรมออนไลน์ที่โรงเรียนไอทสตาร์ สมาชิกหมายเลข 7432877
(17 มี.ค. 2566 00:30:07 น.)
เตรียมรึยัง...กระเป๋าฉุกเฉิน เนเวอร์แลนด์
(17 มี.ค. 2566 11:01:25 น.)
สถานการณ์ฝุ่นPM 2.5 ภาคเหนือ 15 มีนาคม 2566 สองแผ่นดิน
(15 มี.ค. 2566 23:37:27 น.)
  
ตอนเด็กๆนั้นไม่เคยรู้จักช่อง5เลยครับ รู้แค่ว่ามีช่อง3.7.9.11 อาจจะเนื่องด้วยการส่งสัญญาณยังไม่ถึง ขอบคุณที่เอามาให้อ่านครับ
โดย: วิรุฬห์ IP: 110.168.123.206 วันที่: 25 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:58:24 น.
  
เมื่อสมัยนั้น พ.ศ.๒๕๐๑ - ๒๕๑๐ มีแต่ช่อง ๗ ขาวดำ ยังไม่มีช่อง ๕ ครับ

ถึง พ.ศ.๒๕๑๒ จึงมีสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ หลังสถานีขนส่งหมอชิต

ต่อมาจึงมีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ สนามเป้า ครับ.
โดย: เจียวต้าย วันที่: 26 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:52:07 น.
  
อยากทราบประวัติการรับราชการของ ร้อยเอกพัฒน์ กลีบจันทร์ นักเรียนนายร้อยเท็ฆนิครุ่นเดียวกับ พลเอกเสริม ณ นคร ตอนที่ท่านเสียชีวิต ผมยังไม่เกิดครับ ถ้าอย่างไรส่งรายละเอียดมาได้ที่ dutawal@hotmail.com คอบพระคุณมากครับ
โดย: สุขสันต์ กลีบจันทร์ IP: 125.24.212.247 วันที่: 30 สิงหาคม 2553 เวลา:10:24:27 น.
  
ร.อ.พัฒน์ กลีบจันทร์ ท่านไปได้เป็นทหารสื่อสารครับ
ผมเลยไม่ทราบว่าจะค้นหาประวัติของท่านจากที่ไหนครับ.
โดย: เจียวต้าย วันที่: 30 สิงหาคม 2553 เวลา:12:56:05 น.
  
จะค้นประวัติอดีตนักเรียนนายร้อยดีเด่น จากหอประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย จปร.
ต้องติดต่อหน่วยงานใดครับ ที่สอบถามเพราะเป็นหลานของท่านร้อยเอกพัฒน์ กลีบจันทร์ ตอนท่านเสียชีวิตรู้สึกจะถูกส่งไปที่เชียงตุง 2484-2485
โดย: สุขสันต์ IP: 125.24.205.75 วันที่: 10 กันยายน 2553 เวลา:9:45:37 น.
  
เรื่องนี้ผมคงจะจนปัญญาครับ

เพราะนักเรียนนายร้อยเท็ฆนิคที่เป็นทหารสื่อสารตายหมดแล้วครับ

และ รร.นายร้อยเท็ฆนิค ก็ปิดไปนานแล้ว คงไม่มีใครเก็บประวัติไว้ครับ.
โดย: เจียวต้าย วันที่: 10 กันยายน 2553 เวลา:9:58:15 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Pn2474.BlogGang.com

เจียวต้าย
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 44 คน [?]

บทความทั้งหมด