"ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ" มีหลายหัวข้อเรื่องให้คุณอ่าน .. ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล็อกค่ะ .. ขอจงมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะ
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
13 พฤศจิกายน 2552
 
All Blogs
 
ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์


ศุกรวารสิริสวัสดิ์ - มานมนัสรมณีย์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ค่ะ


ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เป็นการจัดเรียงลำดับของเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ โดยมีการเริ่มจัดลำดับเกียรติมาตั้งแต่การสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่าง ๆ

และถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลและลำดับเดียวกันนั้นให้ถือลำดับการได้รับพระราชทานก่อนหลังเป็นตัวกำหนด


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีลำดับเกียรติตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ลำดับเกียรติ เครื่องหมายแพรแถบ รายชื่อ

1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์
2 เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์
4 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์

6 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า
7 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 (เสนางคะบดี)
8 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
9 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ
10 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก
11 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

12 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์
13 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
14 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 (มหาโยธิน)
15 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

16 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
17 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์
18 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า
19 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 3 (โยธิน)

20 เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์
21 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
22 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 (อัศวิน)
23 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก

24 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย
25 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์
26 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
27 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า

28 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
29 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
30 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์

31 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า
32 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า
33 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก

34 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
35 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
36 เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา

เหรียญราชอิสริยาภรณ์
เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ

ลำดับเกียรติ เครื่องหมายแพรแถบ รายชื่อ

1 เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร
2 เหรียญรามมาลา

3
- เหรียญกล้าหาญ
- เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ
4
- เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน
- เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
- เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
-เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม

5 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
6 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1
7 เหรียญราชนิยม
8 เหรียญปราบฮ่อ

9 เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป
10 เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
11 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
12 เหรียญศานติมาลา

เหรียญบำเหน็จในราชการ

ลำดับเกียรติ เครื่องหมายแพรแถบ รายชื่อ

1 - เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน
- เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
2 - เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามอินโดจีน
- เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามมหาเอเชียบูรพา

3 เหรียญราชการชายแดน
4 เหรียญทองช้างเผือก
5 เหรียญทองมงกุฎไทย
6 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์

7 เหรียญเงินช้างเผือก
8 เหรียญเงินมงกุฎไทย
9 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์

10 - เหรียญจักรมาลา
- เหรียญจักรพรรดิมาลา

11 เหรียญศารทูลมาลา
12 เหรียญบุษปมาลา
13 เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 1
14 เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 2

15 เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 3
16 เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
17 เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2
18 เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3

เหรียญบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์

1. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4
2. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5 หรือ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการในพระองค์
3. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6
4. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7
5. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8

6. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9
7. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 5
8. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 6
9. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 7
10. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 9

เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก

1. เหรียญสตพรรษมาลา
2. เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา
3. เหรียญประพาสมาลา
4. เหรียญราชินี
5. เหรียญทวีธาภิเศก

6.เหรียญรัชมงคล
7.เหรียญรัชมังคลาภิเศก
8. เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 6
9. เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7
10. เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 9

11. เหรียญชัย
12. เหรียญเฉลิมพระนคร 150 ปี
13. เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ
14. เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป
15. เหรียญรัชดาภิเษก

16. เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
17. เหรียญสนองเสรีชน
18. เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
19. เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

20. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
21. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
22. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา
23. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

24. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
25. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
26. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

27.เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
28.เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

29. เหรียญกาชาดสรรเสริญ
30. เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1
31. เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2
32. เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3


ชอขอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


ศุกรวารสิริสวัสดิ์ - มานมนัสรมเยศ ที่มาอ่านค่ะ


Create Date : 13 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 13 พฤศจิกายน 2552 21:33:40 น. 0 comments
Counter : 628 Pageviews.

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

/2558

2556

2555

น้ำใจจากคุณ krittut 2554

2553


สิริสวัสดิ์วรวาร
เปรมปรีดิ์มานรื่นรมณีย์นะคะ ยินดีต้อนรับ
สู่บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ

เชิญอ่านตามสบายนะคะ
มีดีๆให้คุณได้ทราบหลากหลายค่ะ

๑ - ๑/๑ ฉันรักในหลวง
๒.๓.๑๐.๑๕.๓๐.๒๔.๕๙.๖๓.๙๐.ธรรมะ
๔ - ๔/๑ รวมพลคนดัง
๕. ศาสนาพุทธสุดประเสริฐ
๖. ความรู้ทั่วไปในศาสนาพุทธ
๗. ๑๖. ประวัติศาสตร์
๘ - ๙/๑ ไม้ดอก ไม้ใบ
๑๑ - ๑๑/๑ เกม
๑๒.๓๗.๔๐-๔๓.๕๓.๗๕.๘๖.ศิลปะเทศ
๑๔ - ๑๔/๑. ๒๐๘. ข่าวคนดังเทศ
๑๘. ๑๙. ๒๒. ราชวงศ์ไทย
๒๐.๑๑๖-๑๑๖/๒ ๑๙๐-๑๙๐/๘ ละคร ทีวี
๒๑. ๓๑. ๒๐๘. ราชวงศ์เทศ
๒๔. นักเขียนไทย
๒๔/๑. กลอนชั้นบรมครู
๒๙/๑-๒๙/๔โปสการ์ดจากเพื่อนบล็อก
๓๓. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๙.๑๘๑-๑๘๑/๗ สุธาโภชน์รสเลิศล้ำ
๔๑.๔๒.๕๐.๕๘.๖๐.๖๑.๘๖.มหาวิหาร
๕๗. ปราสาท พระราชวัง คฤหาสน์เทศ
๖๒. วัด
๖๕ - ๖๕/๑ การ์ตูน
๖๕/๒. นิทานเซน
๖๗. ความตายมาพรากให้จากไป
๖๙ - ๖๙/๒ สารพัดสัตว์
๗๔. สุนัข
๗๖. อุทยานสวรรค์
๗๗. ซูเปอร์แมน - แบทแมน
๗๘ - ๘๓. แสตมป์สะสม
๘๕-๘๕/๑ หนังสือสะสม
๘๗ - ๘๗/๒ ๒๑๕ ข่าวกีฬา
๘๙. ๘๙/๑ จีนแผ่นดินใหญ่
๙๐/๑ .ทิเบต
๙๑. จันทร์สูริย์ดารา
๙๒. สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
๙๓ - ๙๓/๒ ภาพยนตร์
๙๔ - ๙๔/๓ ยานยนต์
๙๕ - ๙๕/๑ ดูดวง
๙๖ - ๙๖/๑ . ๒๑๑ วิทยาศาสตร์
๙๗ - ๙๗/๑.๒๐๙ แวดวงวรรณกรรม
๙๘. ภาพพุทธประวัติ
๙๙. ๑๒๗ - ๑๒๗/๑ ดนตรี
๑๐๑. ป้าย R สะสม
๑๐๒. บัตรภาพตราไปรฯสะสม
๑๐๓. DIY
๑๐๗/๑ เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น
๑๐๘ - ๑๐๘/๑ หนังสือ
๑๑๓ - ๑๑๓/๑ บ้านสวย
๑๑๕. พระเครื่อง
๑๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๒๓. เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
๑๒๕. เหรียญที่ระลึก
๑๒๕/๑ เหรียญสะสมต่างประเทศ
๑๒๕/๒ เหรียญที่ระลึกจังหวัด
๑๒๕/๓ ธนบัตรที่ระลึก
๑๒๕/๔ บัตรโทรศัพท์
๑๒๕/๕ กล่องไม้ขีด และอื่นๆ
๑๓๑.เรื่องสั้นชั้นครู"เจียวต้าย"
๑๖๔.บล็อกพิเศษ วันเดียวอั๊พ 100
เอนทรี่ ให้คุณป้า"ร่มไม้เย็น"ชม
๑๙๐/๓ เรื่องย่อละคร
๑๙๓. คดีเขาพระวิหาร
๒๑๒. ศิลปะ
๒๑๗. วิถีแห่งอำนาจ บูเช็กเทียน
๒๑๗/๑.วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าน
๒๑๗/๒.วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
๒๑๗/๓.วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา
๒๑๗/๔.วิถีแห่งอำนาจ หงซิ่วฉวน
๒๑๗/๕.วิถีแห่งอำนาจ แฮรี่ พอตเตอร์

ข่าวทั่วไปล่าสุด บล็อกล่างสุดค่ะ

เปิดบล็อก 1 มกราคม 2552free counters
08.27 - 250811

207 flags collected 300316Friends' blogs
[Add sirivinit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.