"ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ" มีหลายหัวข้อเรื่องให้คุณอ่าน .. ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล็อกค่ะ .. ขอจงมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะ
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
8 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ท..๒

นามสกุลพระราชทาน-ท..๒


ร.๔-๐๖ ทองใหญ่ ณ กรุงเทพ Thongyai na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 16/4/15

๑๕๓๗ ทังสุชาต Dansuja^ta นายพันตรี หลวงพิเนตรอัยการ (ยิ้ม) ประจำกรมพระธรรมนูญทหารบก กับนายแจ่ม (บิดา) นายแจ่มเป็นบุตรนายทั่ง 21/7/14

๐๘๔๕ ทังสุนันทน์ Dansunandana หลวงอุไทยธุราทร (ชื่น) นายอำเภอเสนาน้อย เมืองกรุงเก่า ปู่คือขุนศรี (ทั่ง) 15/12/13

๔๑๕๘ ทังสุบุตร์ Dansuputra นักเรียนนายเรือคำ ห้อง ๕ โรงเรียนนายเรือ 9/8/17

๒๙๓๔ ทังสุภูติ Dansubhu^ti ขุนปราการสรรพกิจ (ศุข) นายอำเภอกำแพงแสน เมืองนครปฐม 8/3/15

๐๐๔๐ ทังสุเสวี* Dansusevi นายรองบำเรอบรมบาท (ทั่ง) มหาดเล็ก กองตั้งเครื่อง** 19/6/13 * ต่อมาโปรดให้ถอนทะเบียน กับได้ตกลงเปลี่ยนไปใช้นามสกุลว่า วาทิน (๗๓) (ราชกิจจา ๒๔๕๗/๒๙๔๗) ตามอา
** ถูกถอดวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๕๗
รับสัญญาบัตรใหม่ พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็น จ่าไววุฒิกร กระทรวงวัง และถูกถอดภายใน พ.ศ. ๒๔๕๘

๕๖๙๒ ทัตตะโถมะ Dattathoma นายร้อยโทถมยา อัยการศาลกรมทหารจันทบุรี 22/8/19

๓๕๒๒ ทัตตะวร Dattavara พลเสือป่าม้าหลวงยิ้ม กรมพระอัศวราช 30/10/16

๒๙๕๓ ทัตตานนท์ Dattananda นายร้อยตรีกาพย์ กรมแผนที่ กระทรวงกลาโหม 8/3/15

๒๕๒๒ ทันตานนท์ Danta^nanda อำมาตย์ตรี พระมงคลรัตนราชมนตรี (ไข) พระคลังมณฑลอุบลราชธานี ปู่ชื่อคงเขี้ยว 12/9/15

๓๕๒๓ ทัพพะกุล ณ กรุงเทพ Dabbakula na Krungdeb หม่อมหลวงพูน กรมบัญชาการมหาดเล็ก สำหรับผู้สืบสายสกุลลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓ พระองค์เจ้าทับ กรมหมื่นจิตร์ภักดี 4/11/16

๕๖๓๒ ทัพพะเกตุ Dabbaketu จ่าเอกเหม กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ 26/7/19

๖๑๗๖ ทัพพะจายะ Dabbacha^ya นายหมู่โททิพย์ สังกัดกองร้อยที่ ๖ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อทัพ ปู่ชื่อจ๋าย 19/11/21

๖๒๗๓ ทัพพะปุรณะ Dabbapurna นายทรัพย์ พนักงานบาญชีเงินก่อสร้าง กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อศรี ปู่ชื่อขุสุวรรณขนิจใจ (ชม) บิดาชื่อเพ็ง 25/2/21

๓๐๗๒ ทัพพะรังสี Dabbaransi หลวงนราทรหิรัญรัฐ (เยื้อน) พระคลังมณฑลปัตตานี 21/5/16

๓๓๕๕ ทัพพะวัฒนะ Dabbavadhana นายเรือตรีเจริญ โรงเรียนพลทหารเรือที่ ๖ จังหวัดระยอง 6/8/16

๕๐๑๙ ทัพพะสมิต Dabbasmita พลเสือป่าตาด กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ 24/5/19

๕๒๕๙ ทัพโพทยาน Dabbhodya^n นายร้อยตำรวจตรีเสงี่ยม กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อสอน ปู่ชื่อทับ 29/6/19

๓๖๔๘ ทัพภมาน Dabbhama^n นายร้อยโทเถ่อ ผู้บังคับกองเรืนจำ กองพลทหารบกที่ ๗ นายทับเป็นปู่ หลวงเสนีสุรเดช (ทิม) เป็นบิดา 17/12/16

๓๕๘๙ ทัพภวิมล Dabbhavimala นายร้อยโทเสริม อัยการศาลทหารเมืองตาก ปู่ชื่อหลวงศรีทิพโภชน์ (ทับ) บิดาชื่อนวล 3/12/16

๔๖๑๓ ทัพภสิริ Dabbhasiri หมื่นชุมแสงสงคราม (สนาน) กรมสนมพลเรือน กระทรวงวัง ทวดชื่อทับ ปู่ชื่อขุนศรีวิไชย (เขียว) 1/10/18

๒๖๕๒ ทัพภะทัต Dabbhadatta ขุนเจริญราชภัณฑ์ (เชื้อ) กระทรวงคมนาคม บิดาชื่อขุนกลจักร (ทับ) ปู่ชื่อขุนภักดี (ทัด) 17/10/15

๒๘๔๕ ทัพภะพยัคฆ์ Dabbhabyaggha พลเสือป่าทุเรียน ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ กรุงเทพฯ ทวดชื่อทับ ปู่ชื่อเสือ 14/2/15

๓๗๓๙ ทัพภะมัต Dabbhamat พลเสือป่าเพิ่ม กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี บิดาชื่อทับ ปู่ชื่อมี 30/1/16

๒๐๕๙ ทัพภะเวส Dabbhavesa นักเรียนทหารกระบี่ผัน (ใหญ่) กรมโขนหลวง บุตรนายทับ พ่อค้า 18/3/14

๔๒๒๔ ทัพภะสุต Dabbhasuta นายร้อยตรีเชื่อ อัยการศาลทหารจังหวัดน่าน ทวดชื่อทับ ปู่ชื่อทิม บิดาชื่อสด 13/10/17

๒๖๓๗ ทัยคุปต์ Dayagupta นายเรือตรีเผือด กองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ บิดาชื่อหมื่นสถานมณเฑียร (ไทย) 17/10/15

๓๔๙๗ ทัศนะเทพ Dasanadeba พันจ่าเอก หมื่นสท้านธรณี (อ่อง) กรมชุมพลทหารเรือ บิดาชื่อทัด ปู่ชื่อเทพ 30/10/16

๒๑๗๓ ทัศนะพยัคฆ์ Dasanabyaggha พระยานรานุกิจมนตรี (เปลี่ยน) นอกราชการ สังกัด กระทรวงกลาโหม ปู่ชื่อนายเพ่ง มหาดเล็ก บิดาชื่อพระยาฤทธิไกรเกรียงหาญ (เสือ) 14/4/15

๑๓๔๑ ทัศนาญชลี Dasana^njali ขุนธำรงโทรกิจ (กิมล้วน) นายเวรในกรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อทัศน์ บิดาชื่อกราน 21/4/14

๐๙๘๔ ทัศนานนท์ Dasana^nanda นายร้อยตรีอำพัน ประจำกองทหารช่างที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อทัศน์ 12/2/13

๓๔๙๓ ทัศนารมย์ Dasana^ramya นายนาวาตรี หลวงหาญหักริปู (ไลย) นายทหารเบี้ยบำนาญ กระทรวงทหารเรือ บิดาชื่อพระสุนทรานุกิจ (ทัด) ปู่ชื่อหลวงอรสุมพลาภิบาล (รื่น) 30/10/16

๖๓๔๖ ทัศนารุณ Dasana^run จ่าโทหรุ่น ร.น.ส. ผู้บังคับหมู่ กองพันราชนาวีเสือป่าที่ ๓ กองเสนารักษาดินแดนราชบุรี ทวดชื่อพระยานครพระราม ปู่ชื่อพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร บิดาชื่อพระพัศดาวิจารณ์ (ทัศน์) 2/9/22

๔๙๑๓ ทัศนียเวช Dasaniyaveja นายหมู่เอก ขุนไตรกิสยานุการ (แปลก) กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง บิดาชื่อหมื่นยุทธภักดี (เกิด) 16/4/19

๑๖๔๓ ทัศนียานนท์ Dasaniya^nanda หลวงบำรุงอุไทยสถาน (พลอย) นอกราชการ กับขุนประคุตคลานุเฃตร์ (โต๊ะ) นายอำเภอบางคลาน เมืองพิจิตร หลวงบำรุงเป็นบุตรหลวงมหาดไทย (ทัด) 29/9/14

๓๑๕๕ ทานานนท์ Dana^nanda ขุนบรรณสารสุทธิเขต (หงัด) กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่อจ่าย 10/6/16

๕๒๔๓ ทิตตยานนท์ Dittayananda นายร้อยตำรวจตรีแสง โรงเรียนพลตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อจันทร์ บิดาชื่ออิน 14/6/19

๐๖๑๑ ทิตินทร Ditindra นายร้อยเอก หลวงศิลปสารสราวุธ (ด้วง) ประจำแพนกสารวัดใหญ่ทหาร กระทรวงกระลาโหม ปู่ชื่อนายทิต บิดาชื่อขุนวิจิตรแว่นฟ้า (อิน) 21/9/13

๐๓๖๔ ทินกร ณ กรุงเทพ Dinakara na Krungdeb หม่อมราชวงศ์เวก กรมราชเลขานุการ เป็นบุตรหม่อมเจ้าเจียก ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ (พระองค์เจ้าทินกร) นามสกุลที่ให้นี้สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์นั้น 15/7/13

๕๗๐๕ ทินนะรัตน์ Dinnaratna นายร้อยตรีเทียน อัยการศาลทหารจังหวัดร้อยเอ็จ ปู่ชื่อแก้ว 22/8/19

๔๕๔๑ ทินนะลักษณ Dinnalakshana ขุนบริบาลนครเขต (เอม) นายอำเภอท่าเรือ จังหวัดกรุงเก่า ปู่ชื่อหมื่นใจเพ็ชร์ (ทิน) 26/6/18

๔๒๒๐ ทินะพรรณ Dinabarna นายร้อยตำรวจเอก ขุนอินทรบุรีรมย์ (ชุ่ม) กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อทิน ทวดชื่อพัน 27/9/17

๒๑๕๒ ทินานนท์ Dina^nanda นายอั๋น กรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อพระยาหารบริรักษ์ (ทิน) 23/3/14

๕๖๖๘ ทิพกนก Dibakanaka นายร้อยตำรวจตรีเทพ กองตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 9/8/19

๐๖๐๕ ทิพโกมุท Dibakomuda นายพันโท หลวงวิเศษศิลปสาตร (ชื่น) หัว
หน้าครูโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม เป็นหลานพระยาทิพมณเฑียร (บัว) 15/9/13

๑๕๐๑ ทิพผล Dibaphala นายร้อยโทฉาก หัวหน้าแพนกที่ ๑ กรมสัสดี กระทรวงกระลาโหม 6/7/14

๑๙๐๕ ทิพยกะลิน Dibyakalin นายเรือตรีทวน นายหมวดช่างกล กองเรือกลชั้นที่ ๔ กรมชุมพล ปู่ชื่อทิพย์ 7/3/14

๓๒๙๐ ทิพยมณฑล Dibyamandala พระราชนายกเสนี (เมือง) กรมการพิเศษนครเชียงใหม่ บิดาชื่อดวงทิพย์ 16/7/16

๑๘๖๔ ทิพยรัต Dibyarata นายร้อยตรีเลื่อน สำรองราชการกรมแผนที่ ทวดชื่อพระทิพย์ ฯลฯ ปู่ชื่อขุนประสิทธิ์ฯ (รอด) 20/12/14

๓๑๒๐ ทิพยวิสาร Dibyavisa^ra นายสุย พ่อครัว กรมมหรศพ ปู่ชื่อขุนยี่สาร (ทิพ) 28/5/16

๕๖๓๗ ทิพยสุคนธ์ Dibyasugandha จ่าเอกหอม กองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ 26/7/19

๓๙๓๒ ทิพยะจันทร์ Dibyachandra ขุนสิกขการบริรักษ์ (สว่าง) ธรรมการจังหวัดสงขลา ปู่ชื่อพันทิพราช (จัน) 7/4/17

๖๑๖๖ ทิพยะประหาส Dibyapraha^sa ราชบุรุษศุข ครูโรงเรียนประจำมณฑลสุราษฎร์ บิดาชื่อขุนทิพย์สมบัติอุดม (ทิพย์) 19/11/21

๔๙๔๑ ทิพยะวรรธนะ Dibyavardhana นักเรียนแพทย์เสือป่าเจริญ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ทวดชื่อพระยามณเฑียรบาล (ทิพ) 16/4/19

๕๖๑๒ ทิพศังข์ Dibasankha พันจ่าโทเกิด กองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ 26/7/19

๑๑๐๗ ทิพานนท์ Diba^nanda นายพันตรี หลวงลบบาดาล (อิน) ผู้บังคับกองพันพิเศษ กองพลที่ ๔ มณฑลราชบุรี บิดาชื่อทิพ 7/3/13

๕๗๑๕ ทิพานุกะ Dibanuka นายตาบ พแนกทนายความในศาลอุทธรณ์ กรุงเทพฯ ปู่ชื่อหลวงทิพโอสถ (น้อย)Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 21:41:36 น. 0 comments
Counter : 1771 Pageviews.

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

/2558

2556

2555

น้ำใจจากคุณ krittut 2554

2553


สิริสวัสดิ์วรวาร
เปรมปรีดิ์มานรื่นรมณีย์นะคะ ยินดีต้อนรับ
สู่บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ

เชิญอ่านตามสบายนะคะ
มีดีๆให้คุณได้ทราบหลากหลายค่ะ

๑ - ๑/๑ ฉันรักในหลวง
๒.๓.๑๐.๑๕.๓๐.๒๔.๕๙.๖๓.๙๐.ธรรมะ
๔ - ๔/๑ รวมพลคนดัง
๕. ศาสนาพุทธสุดประเสริฐ
๖. ความรู้ทั่วไปในศาสนาพุทธ
๗. ๑๖. ประวัติศาสตร์
๘ - ๙/๑ ไม้ดอก ไม้ใบ
๑๑ - ๑๑/๑ เกม
๑๒.๓๗.๔๐-๔๓.๕๓.๗๕.๘๖.ศิลปะเทศ
๑๔ - ๑๔/๑. ๒๐๘. ข่าวคนดังเทศ
๑๘. ๑๙. ๒๒. ราชวงศ์ไทย
๒๐.๑๑๖-๑๑๖/๒ ๑๙๐-๑๙๐/๘ ละคร ทีวี
๒๑. ๓๑. ๒๐๘. ราชวงศ์เทศ
๒๔. นักเขียนไทย
๒๔/๑. กลอนชั้นบรมครู
๒๙/๑-๒๙/๔โปสการ์ดจากเพื่อนบล็อก
๓๓. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๙.๑๘๑-๑๘๑/๗ สุธาโภชน์รสเลิศล้ำ
๔๑.๔๒.๕๐.๕๘.๖๐.๖๑.๘๖.มหาวิหาร
๕๗. ปราสาท พระราชวัง คฤหาสน์เทศ
๖๒. วัด
๖๕ - ๖๕/๑ การ์ตูน
๖๕/๒. นิทานเซน
๖๗. ความตายมาพรากให้จากไป
๖๙ - ๖๙/๒ สารพัดสัตว์
๗๔. สุนัข
๗๖. อุทยานสวรรค์
๗๗. ซูเปอร์แมน - แบทแมน
๗๘ - ๘๓. แสตมป์สะสม
๘๕-๘๕/๑ หนังสือสะสม
๘๗ - ๘๗/๒ ๒๑๕ ข่าวกีฬา
๘๙. ๘๙/๑ จีนแผ่นดินใหญ่
๙๐/๑ .ทิเบต
๙๑. จันทร์สูริย์ดารา
๙๒. สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
๙๓ - ๙๓/๒ ภาพยนตร์
๙๔ - ๙๔/๓ ยานยนต์
๙๕ - ๙๕/๑ ดูดวง
๙๖ - ๙๖/๑ . ๒๑๑ วิทยาศาสตร์
๙๗ - ๙๗/๑.๒๐๙ แวดวงวรรณกรรม
๙๘. ภาพพุทธประวัติ
๙๙. ๑๒๗ - ๑๒๗/๑ ดนตรี
๑๐๑. ป้าย R สะสม
๑๐๒. บัตรภาพตราไปรฯสะสม
๑๐๓. DIY
๑๐๗/๑ เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น
๑๐๘ - ๑๐๘/๑ หนังสือ
๑๑๓ - ๑๑๓/๑ บ้านสวย
๑๑๕. พระเครื่อง
๑๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๒๓. เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
๑๒๕. เหรียญที่ระลึก
๑๒๕/๑ เหรียญสะสมต่างประเทศ
๑๒๕/๒ เหรียญที่ระลึกจังหวัด
๑๒๕/๓ ธนบัตรที่ระลึก
๑๒๕/๔ บัตรโทรศัพท์
๑๒๕/๕ กล่องไม้ขีด และอื่นๆ
๑๓๑.เรื่องสั้นชั้นครู"เจียวต้าย"
๑๖๔.บล็อกพิเศษ วันเดียวอั๊พ 100
เอนทรี่ ให้คุณป้า"ร่มไม้เย็น"ชม
๑๙๐/๓ เรื่องย่อละคร
๑๙๓. คดีเขาพระวิหาร
๒๑๒. ศิลปะ
๒๑๗. วิถีแห่งอำนาจ บูเช็กเทียน
๒๑๗/๑.วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าน
๒๑๗/๒.วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
๒๑๗/๓.วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา
๒๑๗/๔.วิถีแห่งอำนาจ หงซิ่วฉวน
๒๑๗/๕.วิถีแห่งอำนาจ แฮรี่ พอตเตอร์

ข่าวทั่วไปล่าสุด บล็อกล่างสุดค่ะ

เปิดบล็อก 1 มกราคม 2552free counters
08.27 - 250811

207 flags collected 300316Friends' blogs
[Add sirivinit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.