"ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ" มีหลายหัวข้อเรื่องให้คุณอ่าน .. ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล็อกค่ะ .. ขอจงมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะ
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
8 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ช..๓

นามสกุลพระราชทาน-ช..๓


๕๘๒๐ ชัยมาลิก พันเด็กชาเอกเทศ ประจำกองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อมา บิดาชื่อเชย 4/9/20

๐๘๓๘ ชัยรัตนะ* Jayaratna พระบำราศคดีจีน (เชย) กรมการพิเศษเมืองกรุงเก่า 11/12/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ชัยะรัตนะ"

๕๓๐๘ ชัยวินิต Jayavinita นายร้อยตำรวจตรี ขุนพินิจบรรจง (ก้านก่อง) กองตำรวจภูธรที่ ๖ จังหวัดเลย บิดาชื่อท้าวไชย 29/6/19

๒๐๕๖ ชัยเวส Jayavesa นักเรียนทหารกระบี่อิน (ใหญ่) กรมโขนหลวง ปู่ชื่อเชย พ่อค้า 18/3/14

๔๕๖๘ ชัยศิลปิน Jayasilpin นักเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่สมบุญ ปู่ชื่อชัย ช่างทอง 9/9/18

๑๖๐๕ ชัยสงค์ Jayasanga ขุนเวชสาตร์ศุภนิติ์ (เข้ง) แพทย์ประจำเมืองร้อยเอ็จ ปู่ทวดชื่อใช้ ปู่ชื่อซ้ง 15/9/14

๔๒๒๒ ชัยสมิต Jayasmita นายร้อยตรีชิต กรมทหารพราน กองพลทหารบกที่ ๑๐ กับนายเชย บิดา ปู่ชื่อหม่อมหลวงแย้ม 13/10/17

๓๐๓๕ ชัยสวัสดิ์ Jayasvasti นายร้อยตรีสวัสดิ์ กรมทหารบกราบที่ ๑๔ ปู่ชื่อเชย 7/5/16

๒๒๓๑ ชัยสินธุ Jayasindhu นายเชย กองคลังวรภาชน์ ปู่ชื่อสิน 7/5/15

๕๐๔๘ ชัยสุกุมาร Jayasukuma^ra พลเสือป่าเฉื่อย กองพันพาหนะหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อขุนไชย ปู่ชื่อหมื่นไชย (ปาน) 31/5/19

๕๓๔๔ ชัยะพันธุ์ Jayabandhu นายร้อยตำรวจตรีสนาน กองพิเศษ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อชนะ ปู่ชื่อไชย 29/6/19

๕๐๖๕ ชัยะเวฬุ Jayavelu นายหมู่ตรีฮั้ว กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อไชย 31/5/19

๓๙๔๗ ชัยะโสตถิ Jayasotthi ขุนประสารเวชกิจ (สวัสดิ์) แพทย์ประจำจังหวัดภูเก็ต บิดาชื่อเชย 17/5/17

๒๕๐๖ ชาตปัทมะ Ja^tapadma นายร้อยเอก หลวงวรภัณฑ์พลากร (ทิม) สังกัดกรมยกรบัตรทัพบก บุตรหลวงสนิทใจรักษ์ (เกิด) 12/9/15

๔๔๖๐ ชาตยานนท์ Jataya^nanda หลวงนครจันทึก (เล็ง) นายอำเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา ทวดชื่อหลวงพรหมโยธา (เกิด) 20/5/18

๒๖๒๒ ชาตยาภา Ja^taya^bha^ รองอำมาตย์โท ขุนพิมลอังกากร (บุษย์) พนักงานบาญชี กรมฝิ่น ทวดชื่อบุญเกิด ปู่ชื่อหลวงพิบูลย์สมบัติ (บุญเรือง) 10/10/15

๐๒๕๑ ชาตรูปะมัย Jataru^pamaya ขุนอารักษ์ประชากร* (กิมหยง) สารวัดใหญ่ กรมกองตระเวณ ราชองครักษ์ประจำ 10/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงอารักษ์ประชากร ราชองครักษ์เวร

๐๓๑๕ ชาตรูปะวณิช Jatarupavanija หลวงวินิศจย์นฤนัย* (เอม) ผู้พิพากษาศาลโปริสภาที่ ๑ กับขุนวรกิจพิศาล (ชิต) ปลัดกรมกองเก็บสำนวน กระทรวงยุติธรรม สกุลพ่อค้าและช่างทำทองรูปพรรณ 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระวิฏฐารวินิจฉัย

๐๖๙๕ ชาตรูปานนท์ Ja^tarupa^nanda ขุนประดิษฐ์ยุทธการ (พรหม) นายเวร กรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บุตรนายทอง มหาดเล็ก 21/9/13

๑๘๐๓ ชาตะนาวิน Ja^tana^vin นายเรือตรีเกิด ต้นเรือเสือคำรณสินธุ์ 14/12/14

๕๗๕๐ ชาตะรัตนะ Ja^taratna นายร้อยตรีเล็ก กรมทหารบกราบที่ ๖ ปู่ทวดชื่อเกิด บิดาชื่อแก้ว 15/12/19

๔๕๑๘ ชาตะรูปะชีวิน Ja^tarupajivin ขุนหัตถเลขการ (สิงโต) กรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อเผือก บิดาชื่อสังข์ หาเลี้ยงชีพเป็นช่างทอง

๔๘๙๘ ชาตะวราหะ Ja^tavara^ha หลวงสาทรสรรพกิจ (อู๊ด) กรมการพิเศษจังหวัดนครราชสีมา บิดาชื่อพระพิชัยสงคราม (บุญเกิด) 5/4/19

๐๙๙๕ ชาตะวสุ Ja^tavasu ว่าที่นายร้อยตรีเขียว ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อเกิด บิดาชื่อมั่ง 13/2/13

๕๑๐๒ ชาตะสิงห Ja^tasinha หลวงสุระอาญา (สิงโต) พธำมรงค์จังหวัดมีนบุรี บุตร กับนายเกิด บิดา ปู่ชื่อรอด 14/6/19

๕๔๒๒ ชาตะสุภณ Jatasubhana นายหมู่ตรีลำใย กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี บิดาชื่อชา 29/6/19

๔๐๓๗ ชาตาคม Ja^ta^gama นายฉลองนัยนารถ (จ่าง) กรมตรวจมหาดเล็ก ปู่ชื่อเกิด ทวดชื่อมา 13/6/17

๑๑๓๘ ชาติกานนท์ Jatika^nanda หลวงวารีรัฐการ (ชื่น) เจ้าพนักงานโรงหม้อ เมืองสมุทสงคราม ทวดเป็นพระสวัสดิภักดี (เกิด) 10/3/13

๓๔๘๔ ชาตินทุ Ja^tindu นายร้อยโทสน อัยการศาลทหารมณฑลนครไชยศรี ทวดชื่อหลวงวัง (เกิด) บิดาชื่ออิน 7/10/16

๐๘๔๗ ชาตินันทน์ Ja^tinandana หลวงธุรานุรักษ์ (หร่ำ) นายอำเภอวิเศษไชยชาญ เมืองอ่างทอง ปู่ชื่อเกิด 15/12/13

๕๕๔๐ ชาติมานพ Ja^timanaba ขุนพิบูลย์สมบัติ (เกิด) คลังจังหวัดบุรีรัมย์ 26/7/19

๓๓๓๔ ชาติยานนท์ Ja^tiyananda ขุนพินิจไวทยากร (ลูกอินท์) แพทย์ประจำโรงเรียนแพทยาลัย 30/7/16

๕๖๗๗ ชาละนันท์ Ja^lananda ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีแห สัสดีจังหวัดชลบุรี 9/8/19

๒๔๔๗ ชาลิจันทร์ Ja^lichandra นายร้อยตรีพาน ประจำกองร้อย กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ กับนายไข่ (บิดา) นายไข่เป็นบุตรเจ้าชาลี หลานเจ้าแสงจันทร เมืองเวียงจันทร์ 22/8/15

๖๓๙๐ ชาลีกุล Ja^likula พลเสือป่าชาลี ประจำหมู่ ๑ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๓ กองเสือป่าจังหวัดนครพนม ปู่ทวดชื่อเท็งสูน ปู่ชื่อไท้ฮะ บิดาชื่อเท็งฮั้ว 26/8/22

๓๖๐๐ ชิตวารี Jitavari หลวงวิทูรดรุณกร (วารี) ธรรมการมณฑลนครศรีธรรมราช บิดาชื่อชิต 3/12/16

๐๔๔๖ ชิตศิริ Jitasiri นายชิต มหาดเล็ก รับราชการอยู่ในกรมศุลกากร 7/8/13

๔๙๕๑ ชิตะติตถิ Jitatitti นักเรียนแพทย์เสือป่าตี๋ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อชิต บิดาชื่อติ๊ด 16/4/19

๒๔๗๔ ชิตะพินทุ Jitabindu นักเรียนเสือป่าบุญรอด กรมโขนหลวง ปู่ชื่อหลวงเสน่ห์สรชิต (ชิด) บิดาชื่อพิน 27/8/15

๒๐๙๗ ชิตะวณิช Jitavanija นักเรียนทหารกระบี่ชั้น (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายชิด พ่อค้า 18/3/14

๕๔๐๓ ชิตะวัชระ Jitavajra พลเสือป่าชั้น กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อชิต 29/6/19

๔๑๖๖ ชิตะสุยะ Jitasu^ya นายร้อยตรีผล กรมทหารบกราบที่ ๑๒ ทวดชื่อชิต ปู่ชื่อซุ้ย 15/8/17

๔๙๘๓ ชิตาขุรัตน์ Jita^khuratna พลเสือป่าแก้ว กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อชิต บิดาชื่อหนู 17/5/19

๐๖๓๕ ชิตานนท์ Jita^nanda นายพยอม (บิดา) กับนายร้อยตรีบุญช่วย กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นายพยอมเป็นบุตรพระวิชิตสงคราม 21/9/13

๕๒๒๓ ชิตามร Jita^mara นายร้อยตำรวจตรีชิด กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อรอด
Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 18:50:31 น. 0 comments
Counter : 1329 Pageviews.

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

/2558

2556

2555

น้ำใจจากคุณ krittut 2554

2553


สิริสวัสดิ์วรวาร
เปรมปรีดิ์มานรื่นรมณีย์นะคะ ยินดีต้อนรับ
สู่บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ

เชิญอ่านตามสบายนะคะ
มีดีๆให้คุณได้ทราบหลากหลายค่ะ

๑ - ๑/๑ ฉันรักในหลวง
๒.๓.๑๐.๑๕.๓๐.๒๔.๕๙.๖๓.๙๐.ธรรมะ
๔ - ๔/๑ รวมพลคนดัง
๕. ศาสนาพุทธสุดประเสริฐ
๖. ความรู้ทั่วไปในศาสนาพุทธ
๗. ๑๖. ประวัติศาสตร์
๘ - ๙/๑ ไม้ดอก ไม้ใบ
๑๑ - ๑๑/๑ เกม
๑๒.๓๗.๔๐-๔๓.๕๓.๗๕.๘๖.ศิลปะเทศ
๑๔ - ๑๔/๑. ๒๐๘. ข่าวคนดังเทศ
๑๘. ๑๙. ๒๒. ราชวงศ์ไทย
๒๐.๑๑๖-๑๑๖/๒ ๑๙๐-๑๙๐/๘ ละคร ทีวี
๒๑. ๓๑. ๒๐๘. ราชวงศ์เทศ
๒๔. นักเขียนไทย
๒๔/๑. กลอนชั้นบรมครู
๒๙/๑-๒๙/๔โปสการ์ดจากเพื่อนบล็อก
๓๓. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๙.๑๘๑-๑๘๑/๗ สุธาโภชน์รสเลิศล้ำ
๔๑.๔๒.๕๐.๕๘.๖๐.๖๑.๘๖.มหาวิหาร
๕๗. ปราสาท พระราชวัง คฤหาสน์เทศ
๖๒. วัด
๖๕ - ๖๕/๑ การ์ตูน
๖๕/๒. นิทานเซน
๖๗. ความตายมาพรากให้จากไป
๖๙ - ๖๙/๒ สารพัดสัตว์
๗๔. สุนัข
๗๖. อุทยานสวรรค์
๗๗. ซูเปอร์แมน - แบทแมน
๗๘ - ๘๓. แสตมป์สะสม
๘๕-๘๕/๑ หนังสือสะสม
๘๗ - ๘๗/๒ ๒๑๕ ข่าวกีฬา
๘๙. ๘๙/๑ จีนแผ่นดินใหญ่
๙๐/๑ .ทิเบต
๙๑. จันทร์สูริย์ดารา
๙๒. สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
๙๓ - ๙๓/๒ ภาพยนตร์
๙๔ - ๙๔/๓ ยานยนต์
๙๕ - ๙๕/๑ ดูดวง
๙๖ - ๙๖/๑ . ๒๑๑ วิทยาศาสตร์
๙๗ - ๙๗/๑.๒๐๙ แวดวงวรรณกรรม
๙๘. ภาพพุทธประวัติ
๙๙. ๑๒๗ - ๑๒๗/๑ ดนตรี
๑๐๑. ป้าย R สะสม
๑๐๒. บัตรภาพตราไปรฯสะสม
๑๐๓. DIY
๑๐๗/๑ เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น
๑๐๘ - ๑๐๘/๑ หนังสือ
๑๑๓ - ๑๑๓/๑ บ้านสวย
๑๑๕. พระเครื่อง
๑๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๒๓. เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
๑๒๕. เหรียญที่ระลึก
๑๒๕/๑ เหรียญสะสมต่างประเทศ
๑๒๕/๒ เหรียญที่ระลึกจังหวัด
๑๒๕/๓ ธนบัตรที่ระลึก
๑๒๕/๔ บัตรโทรศัพท์
๑๒๕/๕ กล่องไม้ขีด และอื่นๆ
๑๓๑.เรื่องสั้นชั้นครู"เจียวต้าย"
๑๖๔.บล็อกพิเศษ วันเดียวอั๊พ 100
เอนทรี่ ให้คุณป้า"ร่มไม้เย็น"ชม
๑๙๐/๓ เรื่องย่อละคร
๑๙๓. คดีเขาพระวิหาร
๒๑๒. ศิลปะ
๒๑๗. วิถีแห่งอำนาจ บูเช็กเทียน
๒๑๗/๑.วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าน
๒๑๗/๒.วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
๒๑๗/๓.วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา
๒๑๗/๔.วิถีแห่งอำนาจ หงซิ่วฉวน
๒๑๗/๕.วิถีแห่งอำนาจ แฮรี่ พอตเตอร์

ข่าวทั่วไปล่าสุด บล็อกล่างสุดค่ะ

เปิดบล็อก 1 มกราคม 2552free counters
08.27 - 250811

207 flags collected 300316Friends' blogs
[Add sirivinit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.