"ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ" มีหลายหัวข้อเรื่องให้คุณอ่าน .. ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล็อกค่ะ .. ขอจงมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะ
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
8 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ษ-ส

นามสกุลพระราชทาน-ษ-ศ


๒๓๗๖ ษัฏเสน Shatsena รองอำมาตย์ตรี ขุนพิทักษ์เหลียนสถาน (รื่น) นายอำเภอปะเหลียน เมืองตรัง ปู่ทวดชื่อหลิมหกเสง 11/7/16


นามสกุลพระราชทาน-ส


๑๕๔๑ สกลวิภาต นายร้อยโททองดี ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อสมิงสามแหลก (สกล) บิดาชื่อนายสว่าง 21/7/14

๖๒๖๗ สการนันทน์ นายสน เสมียนโท กรมสารบรรณ กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อแสน ปู่ชื่อสิน บิดาชื่อสอน 25/2/21

๖๒๙๒ สกุนตะวิภาต พลเสือป่าเปล่ง ประจำกองร้อยที่ ๖ กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ทวดชื่อเสง ปู่ชื่อนก บิดาชื่อชุ่ม 25/3/21

๐๑๔๕ สกุนะวัฒนะ ขุนองอาจยุทธ์ (บานเย็น) นายอำเภอบางพระ ปู่ชื่อนก 2/7/13

๕๗๗๖ สครานนท์ Sagrananda มหาดเล็กวิเศษเชื่อม กรมมหรศพ ปู่ทวดชื่อสาคร 15/12/19

๒๓๔๐ สงกรานตานนท์ Sankrantananda พันจ่าเอกฉิม ช่างกล กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อสงกรานต์ 27/6/15

๓๓๐๑ สงกะมิลินท์ Sankamilinda ว่าที่นายเรือตรียุ้ย กองพันพาหนะทหารเรือ ปู่ชื่อสง บิดาชื่อพึ่ง 22/7/16

๓๓๐๗ สงกะสิริ Sankasiri มหาดเล็กวิเศษโต๊ะ กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ทวดชื่อสง ปู่ชื่อขวัญ 22/7/16

๖๐๓๗ สงขะสโรช Sankhasroja ขุนสุภาโชติ (บัว) ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดอ่างทอง 6/8/21

๕๙๐๓ สงคานนท์ พลเสือป่าพูน กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อนายจ้อย ปู่ชื่อนายซ้ง 1/2/20

๐๑๒๖ สงสะเสน Sonsasen ขุนวรศักดิพินิต (สง) กรมมหาดเล็ก 29/6/13

๐๒๘๐ สงสะเสวี Sansasevi จมื่นอินทรประภาศ* (สง) ผู้ช่วยกรมตำรวจวัง กระทรวงวัง 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระวิเชียรไพชยนต์

๕๒๓๓ สเจลานนท์ นายร้อยตำรวจตรีปู๋ ประจำกรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อแสละ 14/6/19

๐๕๔๑ สฐีรสูต Sthi^rasu^ta หลวงศรีเทพภักดี (เถื่อน) กรมพระราชกุศล (ศุภรัต) กระทรวงวัง หลวงศรีเทพภักดี (บุญคง) เป็นปู่ 23/8/13

๔๙๗๒ สดุดิกุล นายหมู่ตรีชม ประจำกรมเสือป่าปืนใหญ่หลวง รักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อทิม 17/5/19

๔๗๕๒ สตาภิรมย์ Sata^bhiramya ว่าที่รองผู้กำกับตรีชื่น ครูประจำโรงเรียนจังหวัดระยอง บิดาชื่อสด 3/2/18

๓๗๑๖ สถลนันทน์ ทำการนายหมู่ตรีปลอด ประจำกองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี กับนายทรัพย์ (บิดา) ทวดชื่อคง 27/1/16

๑๑๕๑ สถลสุต Sthalasuta นายพันโท หลวงอนุชิตสงคราม (ประเสริฐ) ยกระบัตรกรมตำรวจภูธร ปู่ทวดชื่อนายคง ปู่ชื่อพระศรีสุริเยนทรามาตย์ (ทองอยู่) บิดาชื่อหลวงมงคลรัตนราชมนตรี (เข้มฃาบ) 12/3/13

๐๒๕๘ สถาณุวัต Stha^nuvat พระประสิทธิ์วรรณลักษณ์ (นาค) ปลัดกรมกองบัญชาการ กรมราชเลขานุการ พระยาวิชิตชลธีศรีสุรสงคราม (ยัง) เป็นบิดา 13/7/13

๖๑๐๑ สถานนท์ นายหมู่โทเปล่ง สังกัดกองเสนารักษาดินแดนฝ่ายเหนือ 24/9/21

๔๔๒๓ สถานานนท์ พลเสือป่าแผ้ว ประจำหมู่ ๒ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๖ กองเสนารักษาดินแดนตวันตก กับนายเหว่า (บิดา) ทวดชื่อตั้ง 9/5/18

๑๙๖๗ สถานุทัต พลเสือป่าตึก กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่ออยู่ 12/3/14

๑๑๗๐ สถาปนะวรรธนะ นายร้อยตรีเอม พนักงานคลังเงิน กองตำรวจภูธรนครลำปาง กับหลวงพรหมสุภาแพ่ง* (รอด) กรมการพิเศษเมืองพรหม (บิดา) หลวงพรหมเป็นบุตรหลวงวัง (พูน) 15/3/13

๑๐๖๘ สถาปิตานนท์ Stha^pita^nanda พระอุภัยภาติกเฃตร (เอี่ยม) นายอำเภอสองพี่น้อง เมืองสุพรรณบุรี ปู่ชื่อหลวงวัง (พูน) 5/3/13

๓๐๖๓ สถาวรจันทร์ นายร้อยตรีเจ๊ก ประจำกรมทหารบกราบที่ ๑๔ ทวดชื่อคง ปู่ชื่อจัน 14/5/16

๒๘๒๘ สถาวรวณิช นักเรียนนายเรือภูหิน ปู่ชื่อมั่นเป็นพ่อค้า 22/12/15

๖๔๑๔ สถาวระ นายร้อยตำรวจตรีสมาน แพทย์ประจำมณฑลพายัพ กับนายแอ๋น (บิดา) ปู่ชื่อคง 16/9/22

๒๖๙๑ สถาวรินทุ นายร้อยเอกอิน ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ 1/11/15

๒๗๓๙ สถิตยนาค รองอำมาตย์โท ขุนโภคาพิพัฒน์ (เท้ง) ผู้ช่วย กรมเจ้าจำนวน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่ออยู่ ทวดชื่อนาค 7/11/15

๒๘๒๙ สถิตยวณิช พลเสือป่าจรูญ นักเรียนข้าราชการพลเรือน (กรมราบหลวง) 22/12/15

๓๕๗๐ สถิตานนท์ รองเสวกโท ขุนเจนจิตรภัณฑการ (ชุบ) นายเวรกองสร้าง กรมโยธา แพนกใน ปู่ชื่ออยู่ 25/11/16

๓๕๘๓ สถิตายุธ นายร้อยโทเฉลิม ผู้รั้งผู้บังคับกองทหารบกพาหนะที่ ๖ ปู่ชื่อยัง บิดาชื่อแสง 3/12/16

๒๗๒๖ สถิติรัต นายร้อยโทพริ้ง แพทย์ประจำกองพยาบาลที่ ๕ ทวดชื่อคง ปู่ชื่อรอด 7/11/15

๕๘๓๔ สถิรถาวร รองอำมาตย์โท ขุนกาญจนสำรวจ (อุ่ม) ผู้ช่วยเจ้ากรมกองหมาย กระทรวงยุติธรรม ปู่ทวดชื่อคง บิดาชื่อเสถียร 4/9/20

๖๑๙๗ สถิรรัตน์ จ่าตรีเสถียร ประจำกองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ทวดชื่อรัตน ปู่ชื่อสุน 10/12/21

๖๓๔๗ สถิรานนท์ Sthirananda จ่าโทนวล ร.น.ส. ผู้บังคับหมู่ กองพันราชานาวีเสือป่าที่ ๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปู่ชื่อคง บิดาชื่อล่อง 2/9/22

๐๙๑๙ สถีรศิลปิน Sthi^rasilpin หลวงรจนาประดับ (โถ) กรมช่างสิบหมู่ กระทรวงวัง 17/1/13

๔๘๒๘ สถีระนาค รองอำมาตย์โท ขุนโกศลเวชพันธ์ (ทศ) แพทย์ประจำจังหวัดสระบุรี ปู่ชื่อนายเรือเอก หลวงอาศาศัลการ(พลาย) 5/4/19

๔๐๘๐ สถีระนาวิน ว่าที่นายเรือตรีจิว สำรองราชการเรือตอร์ปิโด ๔ 23/6/17

๐๖๓๓ สนธยานนท์ Sandhya^nanda นายร้อยตรีนิจ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปู่ชื่อสน 21/9/13

๓๑๓๑ สนธิเกษตริน Sandhikshetrin หลวงเวชศาสตร์โสภณ (ยิหวา) แพทย์โรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ จังหวัดกรุงเก่า ทวดชื่อสน ชาวนา 4/6/16

๔๘๖๖ สนธิไชย Sandhijaya ขุนนครบำรุงราษฎร์ (เชย) กระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อสน 5/4/19

๒๗๓๓ สนธิเทศ Sandhidesa ว่าที่นายเรือตรีวงษ์ นายตอนกราบขวา กองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อสน บิดาชื่อเทศ 7/11/15

๓๓๕๔ สนธินันทน์ Sandhinandana ว่าที่นายเรือตรีมุ่ย กรมปลัดบาญชี กระทรวงทหารเรือ 6/8/16

๑๑๖๐ สนธิรัตน Sandhiratna พระยาบุริมทิศพิไชย (สุด) จางวางกำกับราชการเมืองปราจิณบุรี (บิดา) กับพระยาวรวิไชยวุฒิกร (เลื่อม) ฃ้าหลวงประจำนครเชียงใหม่ พระยาบุริมทิศพิไชยเป็นบุตรเจ้าพระยาธรรมาธิกรรณ (ละมั่ง) และหลานเจ้าพระยารัตนาพิพิธ (สน) 15/3/13

๐๖๓๖ สนธิวรรธนะ Sandhivardhana นายร้อยตรีเชื่อม กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/9/13

๓๗๒๓ สนธิสุต Sandhisuta นายร้อยตำรวจตรีชบา กองตำรวจภูะรที่ ๑ เมืองนครปฐม ปู่ชื่อสน บิดาชื่อสุด 28/1/16

๔๗๗๖ สนธิโสมพันธุ์ Sandhisomabandhu พระเกษตรวัฒนา (โส) กรมการพิเศษ จังหวัดขอนแก่น ปู่ชื่อสน บิดาชื่อพระยาพฤฒิคุณคณเชฐ (โสม) 5/4/19

๖๐๖๖ สนิกะวาที Sanikavadi นายร้อยโทเอื้อน นายทหารคนสนิทของผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ ๑๘ กับ นายแหวน (บิดา) ปู่ชื่อทรีพย์ 3/9/21

๐๑๔๙ สนิทวงษ์ ณ กรุงเทพ Sanidvongs na Krungdeb นายพลโท เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์กลาง) เสนาบดีกระทรวงคมนาคม สำหรับผู้ที่สืบสกุลจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๒ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท (พระองค์เจ้านวม) 2/7/13 เขียนให้เอง

๖๓๕๓ สนิธวรรณะ Sanidhavarna พลราชนาวีเสือป่าสนิท ประจำกองพันราชนาวีเสือป่าสมุทสงคราม ทวดชื่อชู ปู่ชื่อแย้ม บิดาชื่อทองดี 2/9/22

๒๒๙๘ สนิบุตร Saniputra นายร้อยตำรวจโท ขุนรุธรัฐภิรมย์ (กูบาซา) ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลปัตตานี ทวดชื่อพระยาเดชานุชิต (กูสนิ) 7/6/15

๓๐๖๐ สภากร Sabhakara นายร้อยโทเยื้อน อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ ๒ มณฑลนครไชยศรี บิดาชื่อจวน 14/5/16

๑๒๕๙ สภานนท์ Sabhananda นายร้อยเอก หลวงศรีอัฐวิจารณ (ตาบ) หัวหน้าแพนกที่ ๑ กรมพระธรรมนูญทหารบก ปู่ชื่อทับ (สังสกฤต "สภา" = กระท่อม) 8/4/14

๑๕๑๔ สภานุชาต Sabhanujata หลวงนฤพัฒน์พิจารณ (เปลี่ยน) สังกัดกระทรวงมหาดไทย บุตรขุนนคร (ทับ) 13/7/14

๑๒๗๙ สภาวสุ Sabhavasu หลวงนรบาล (เหมือน) พนักงานกองที่ดินประปา กระทรวงนครบาล บุตรนายทับ หลานนายมี 13/4/14

๔๑๓๔ สภาสิริ Sabhasiri นายร้อยตรีถมยา กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ กับนายพึ่ง (บิดา) ปู่ชื่อหลวงเวหะวิสูตร (พลับ) 21/7/17

๔๖๒๕ สมบัตินันทน์ Sampatinandana นายร้อยตำรวจโทบุญธรรม ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๕ จังหวัดลำพูน กับนายร้อยตำรวจเอกบุญพา (พี่) ทวดชื่อพญาศรีสมบัติ 4/10/18

๑๑๗๗ สมบัติศิริ Sampatisiri หลวงศักดิเสนี (ฮะ) เกณฑ์รั้งเมืองกระทรวงมหาดไทย ทวดชื่อพระยาสัมบัติวานิช (บุญศรี) 17/3/13

๖๓๙๕ สมบุรณวณิชย์ Samapurnavanija นายร้อยเอก หลวงโยธีอภิบาล (รื่น) ผู้บังคับหมวดพยาบาล กรมทหารพราน กองพลทหารบกที่ ๑๐ ปู่ชื่อสมบุญ บิดาชื่อน้อย 26/8/22

๕๕๘๔ สมรรคกาญจน์ Smargakanchana นายพร้อม กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อทอง 26/7/19

๑๘๐๗ สมรรคจันทร Smargachandra ว่าที่นายเรือตรีลับ ต้นตอร์ปิโดเรือเสือทยานชล บิดาชื่อพร้อม ปู่ชื่อจัน 14/12/14

๕๒๔๗ สมรรคชาลี นายร้อยตำรวจตรีแห นายเวรกรมตำรวจพระนครบาล จังหวัดพระประแดง 14/6/19

๐๓๓๔ สมรรคนัฎ Smarganat ขุนฟ้อนถูกแบบ* (พร้อม) กรมมหรศพ 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงฟ้อนถูกแบบ

๕๘๙๓ สมรรคปัณณะ Smargapanna พลเสือป่าพร้อม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายปั่น (บิดา) ปู่ชื่อไหม 1/2/20

๔๘๙๗ สมรรคพันธุ์ Smargabandhu หลวงนฤพันธ์พาทิน (ชุ่ม) กรมการพิเศษ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปู่ชื่อหลวงศรีสังหาร (พร้อม) 5/4/19

๕๔๖๓ สมรรคโศภณ Smargasobhana พลเสือป่าพร้อม กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก ปู่ชื่อเอี่ยม 5/7/19

๐๔๒๘ สมรรคเสวี Samargasevi พระจันทรภูมิพิทักษ์ (พร้อม) เจ้ากรมรักษาพระราชวังสนามจันทร์ กรมชาวที่ 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาจันทรภูมิพิทักษ์

๒๙๕๒ สมรรคะบุตร Smargaputra นายร้อยตรีเผื่อน กรมทหารบกราบที่ ๑๒ กับหลวงศุภมาตรา (โท) บิดา และนายร้อยตรีจรัส (บุตร) หลวงศุภมาตราเป็นบุตรหลวงมนตรีนุชิต (พร้อม) 8/3/15

๑๐๘๗ สมรัต Samarata ขุนวิวิธเกษตรการ (บุญช่วย) พนักงานสำรวจที่ดิน กองออกโฉนด ราชบุรี ปู่ชื่อพระทิพย์สมบัติ (สมบุญ) บิดาชื่อหลวงพิบูลย์สมบัติ (รอด) 6/3/13

๑๗๘๓ สมะจิตติ Samachitti นายร้อยตรีพันธุ์ ประจำกรมทหารราบที่ ๘ กับนายกุย (บิดา) ปู่ชื่อท้าวเสมอใจ 12/12/14

๐๔๑๑ สมะจิตร Samachitra ขุนบรรเจิดลายลักษณ์ (เหมือน) กรมช่างมหาดเล็ก 3/8/13

๕๐๘๑ สมะบุณยะ Samapunya พลเสือป่าสมบุญ กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อไล้ 31/8/19

๐๖๓๔ สมะพันธุ์ Samabandhu นายร้อยตรีเทียบ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาชื่อพัน 21/9/13

๓๒๒๓ สมะวรรธนะ Samavardhana นายพันตำรวจโท พระปราบประทุษฐ์พ่าย (โป๋) ผู้บังคับการตำรวจภูธร มณฑลอุดร ทวดชื่อหมื่นผลาญสรรพาวุธ (ร่วม) บิดาชื่อขุนไกรสงคราม (ฮวด) 24/6/16

๐๗๒๙ สมะสูต Sa^masuta นายร้อยตรีท้อ ผู้รั้งหัวหน้าแพนกที่ ๑ กรมยุทธโยธาทัพบก กระทรวงกระลาโหม 10/10/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สามะสูต"

๕๕๘๖ สมัตถนาค Samathanaga นายเรือเอก ขุนรอนกลางสมุท (หมัด) กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อโต๊ะสมัด บิดาชื่อนาค 26/7/19

๒๒๓๙ สมัยวณิช Samayavanija พลเสือป่าเพิ่ม กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมโขนหลวง ปู่ชื่อสมัย ค้าฃาย 7/5/15

๑๔๖๐ สมัยสุต Samayasuta นายร้อยโทรื่น ประจำกรมครุภัณฑ์ทหารบก ปู่ชื่อแย้ม 1/6/14

๐๗๔๘ สมานนท์ Sama^nanda นายร้อยเอกอยู่ ปลัดกรมทหารราบที่ ๑๓ มณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อเหมือน 6/11/13

๖๒๐๖ สมานะวณิชย์ Samanavanijaya นักเรียนแพทย์เสือป่าสำอาง ประจำกรมนักเรียนแทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายลด (บิดา) ปู่ทวดชื่อทรัพย์ ปู่ชื่อสมาน 17/12/13

๑๐๕๖ สมารังคสุต Sama^rangasuta นายจั่น พนักงานไปรษณีย์โทรเลข เมืองนครปฐม ปู่ชื่อพระศรีสมารังคบุรีศรีสำโรง 1/3/13

๖๐๗๕ สมิตขัมภะ Smitakhambha นายร้อยตรีสาย กองแพทย์ศุขาภิบาลทหารบก กับนายยิ้ม (บิดา) ปู่ชื่อขำ 17/9/21

๕๗๔๕ สมิตดิลก Smitatilaka ขุนเสถียรสถลมารค (ฮะ) สารวัดกรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อแย้ม บิดาชื่อยอด 15/12/19

๒๑๕๐ สมิตผลิน Smitaphalin นายแก้ว กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายแย้ม ทำสวน 23/3/14

๖๔๐๐ สมิตเมฆ Smitamegha นายเรือตรีเปล่ง สำรองราชการเรือพระที่นั่งมหาจักรี กับนายเปลื้อง (บิดา) ปู่ทวดชื่อแย้ม ปู่ชื่อเมฆ 16/9/22

๕๗๗๑ สมิตยนตร์ Smitayantra พลเสือป่าวาศ กรมเสือป่ารักษาดินแดนอุดร ปู่ชื่อแย้ม บิดาชื่อย่น 15/12/19

๔๘๘๖ สมิตเวช Smitaveja รองอำมาตย์ตรีแฉ่ง แพทย์ประจำจังหวัดพิศณุโลก 5/4/19

๑๓๑๘ สมิตสุต Smitasuta หลวงสรรพพัศดุกิจ (ชมิท) พนักงานพัศดุ กรมรถไฟ เป็นเชื้อเยอรมัน นามสกุลเดิมว่า ชมิท (Schmidt) 17/4/14

๕๑๕๗ สมิตสุวรรณ Smitasuvarna รองอำมาตย์ตรีสุวรรณ กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อแฉ่ง 14/6/19

๒๘๔๐ สมิตะเก์ษตริน Smitakshetrin พลเสือป่าจวน ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒๒ มณฑลกรุงเทพฯ ปู่ชื่อแย้ม ชาวนา 14/2/15

๒๘๒๒ สมิตะคนธ์ Smitagandha นายตำรวจเอก พระณรงค์วิชิต (ฉุย) กรมพระตำรวจหลวง บิดาชื่อขุนพิทักษ์ (แย้ม) 19/12/15

๓๐๕๔ สมิตะชาต Smitajata นายร้อยโททรัพย์ เจ้าพนักงานคลังเงิน กองพลทหารบกที่ ๗ ปู่ชื่อแย้ม 14/5/16

๑๐๔๓ สมิตะพินทุ Smitabindu นายร้อยตรีเปลี่ยน ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อยิ้ม บิดาชื่อพินทุ 20/2/13

๓๗๐๔ สมิตะพุกกณะ Smitabukkana หลวงกาญจนานุกิจ (พุก) กระทรวงพระคลังมหาสมบัตื บิดาชื่อแย้ม 19/1/16

๓๒๕๔ สมิตะมาน Smitamana นายแฉล้ม นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ทวดชื่อพระยาเทวารังสรรค์ (มา) ปู่ชื่อหลวงพิทักษ์นิเวศน์สถาน (แย้ม) 1/7/16

๖๔๒๗ สมิตะมุสิก Smitamusikasika เด็กชาโทเชย ประจำกรมชาวที่พระราชวังบางปะอิน กับนายหนู (บิดา) ปู่ชื่อแย้ม 16/9/22

๒๙๖๔ สมิตะโยธิน Smitayodhin นายร้อยโทแถม กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. ปู่ชื่อขุนอินทรภักดี (ยิ้ม) 9/4/16

๔๙๒๙ สมิตะลัมพะ Smitalamba นักเรียนแพทย์เสือป่าเจิม กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายหลำ (บิดา) ปู่ชื่อยิ้ม 16/7/19

๕๘๙๘ สมิตะวงศ์ Smitavansa พลเสือป่าวงษ์ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อแพ ปู่ชื่อแย้ม 1/2/20

๓๙๐๑ สมิตะสิริ Smitasiri นายเล็ก มหาดเล็ก เจ้าของโรงพิมพ์โสภณพิพัฒนากร 21/3/16

๑๑๑๖ สมิตัย Smitaya นายบุญนาค พนักงานสำรวจที่ดิน เมืองเพ็ชรบุรี กับนายพึ่ง มหาดเล็ก (บิดา) นายพึ่งเป็นบุตรหลวงมไหสวรรย์ (แย้ม) 9/3/13

๐๗๔๕ สมิตานนท์ Smita^nanda นายพันตรีเพี้ยน* เสนาธิการกองพลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อยิ้ม 6/11/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงจงสรวิทย์

๐๘๕๙ สมิตามร Smita^mara นายอุ่ณห์ มหาดเล็ก ปลัดอำเภอซ้ายอำเภอรอบกรุง เมืองกรุงเก่า ปู่คือขุนสิทธิพรหมา (แย้ม) บิดาคือพระราชภพน์บริหาร (อ่ำ) 15/12/13

๑๙๑๓ สมิตารุณ Smitaruna นายร้อยตรีสวัสดิ์ ประจำกรมทหารช่าง กองทัพที่ ๑ ปู่ชื่อแย้ม บิดาชื่อหรุ่น 7/3/14

๑๐๒๔ สมิติ Smiti นายร้อยโทหรุ่น ผู้บังคับกองตำรวจภูธร มณฑลนครไชยศรี หลานหลวงนคร (แย้ม) 20/2/13

๓๕๖๒ สมิตินท์ Smitind นายนาค กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อแย้ม บิดาชื่ออ่อน 25/11/16

๔๕๐๙ สมิตินทุ Smitindu นายร้อยโทอ้วน กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๑๐ ทวดชื่อพระคลังสมบัติ (อิน) ปู่ชื่อยิ้ม 12/6/18

๑๒๔๐ สมิตินันทน์ Smitinandana หลวงธนศักดิ์* (จัน) นอกราชการ สังกัดกระทรวงพระคลังฯ (บิดา) ขุนวรนิธยารักษ์ (รื่น) ผู้ช่วยนายเวรกรมตรวจและกรมสารบาญชี กระทรวงพระคลังฯ(พี่) หลวงวิจารณธนากร (ต่วน) เจ้าพนักงานสุรามณฑลนครสวรรค์ (น้อง) กับขุนประชุมธนสาร(ประชุม) ขุนคลังเมืองอุไทยธานี (น้อง) 4/4/17 * หลวงธนศักดิ์เป็นบุตรพระราชธนพิทักษ์

๑๔๒๑ สมิติษเฐียร Smitishthira มหาดเล็กวิเศษพ่วง กรมชาวที่ ปู้ชื่อนายยิ้ม 4/5/14

๑๔๑๘ สมิติสวัสดิ Smitisvasti มหาดเล็กวิเศษจีน กรมชาวที่ ปู่ชื่อนายยิ้ม บิดาชื่อหมื่นสวัสดิภักดี (แดง) 4/5/14

๒๔๒๐ สมิโตบล รองอำมาตย์โท ขุนประสิทธิ์ศุภสาร (แถว) นายอำเภอพุนพิน เมืองสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อบัวศีล 30/7/15

๕๗๕๙ สมิโตภาส Smitobhasa นายช่วง จ่าศาลกรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. บิดาชื่อยิ้ม 15/12/19

๐๘๘๗ สมุทรเสน Samudrasena ขุนมหาดไทย (สม) บิดา กับมหาดเล็กวิเศษสม มหาดเล็กนักเรียนอัศวแพทย์ ขุนมหาดไทยเป็นบุตรพระยาสมุทบุรานุรักษ์ 20/12/13

๕๖๘๖ สมุทระประภูต Samudraprabhuti รองอำมาตย์เอกเทียบ อาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปู่ทวดชื่อสมุทร 9/8/19

๓๔๔๗ สมุทระเปารยะ Samudrapaurya ขุนวิพาทสรรพกิจ (เชื้อ) นายอำเภอตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ทวดเป็นพระยาสมุทบุรานุรักษ์ (งอก) 10/9/16

๐๑๔๐ สมุทรานนท์ Samudrananda หลวงภูริรักษ์บดี (จอน) นายทะเบียนที่ดิน ชลบุรี สกุลพระยาสมุทบุรานุรักษ์ 2/7/13

๑๙๐๓ สมุทวณิช Samudavanija นายเรือตรีเชิด นายคลังกองแผนที่ทเล ตระกูลพ่อค้า เมืองสมุทสงคราม 7/3/14

๖๒๓๕ สยนานนท์ พลเสือป่าจิตร ประจำหมู่ ๒ หมวด ๒ กองร้อยที่ ๑๐ กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อฟูก 25/12/21

๕๕๔๘ สรนันทน์ รองอำมาตย์โท ขุนอนุสรศุภนิธิ์ (สอน) ผู้ช่วยคลังมณฑลราชบุรี บิดาชื่อแช่มCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 18:56:25 น. 0 comments
Counter : 3106 Pageviews.

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

/2558

2556

2555

น้ำใจจากคุณ krittut 2554

2553


สิริสวัสดิ์วรวาร
เปรมปรีดิ์มานรื่นรมณีย์นะคะ ยินดีต้อนรับ
สู่บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ

เชิญอ่านตามสบายนะคะ
มีดีๆให้คุณได้ทราบหลากหลายค่ะ

๑ - ๑/๑ ฉันรักในหลวง
๒.๓.๑๐.๑๕.๓๐.๒๔.๕๙.๖๓.๙๐.ธรรมะ
๔ - ๔/๑ รวมพลคนดัง
๕. ศาสนาพุทธสุดประเสริฐ
๖. ความรู้ทั่วไปในศาสนาพุทธ
๗. ๑๖. ประวัติศาสตร์
๘ - ๙/๑ ไม้ดอก ไม้ใบ
๑๑ - ๑๑/๑ เกม
๑๒.๓๗.๔๐-๔๓.๕๓.๗๕.๘๖.ศิลปะเทศ
๑๔ - ๑๔/๑. ๒๐๘. ข่าวคนดังเทศ
๑๘. ๑๙. ๒๒. ราชวงศ์ไทย
๒๐.๑๑๖-๑๑๖/๒ ๑๙๐-๑๙๐/๘ ละคร ทีวี
๒๑. ๓๑. ๒๐๘. ราชวงศ์เทศ
๒๔. นักเขียนไทย
๒๔/๑. กลอนชั้นบรมครู
๒๙/๑-๒๙/๔โปสการ์ดจากเพื่อนบล็อก
๓๓. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๙.๑๘๑-๑๘๑/๗ สุธาโภชน์รสเลิศล้ำ
๔๑.๔๒.๕๐.๕๘.๖๐.๖๑.๘๖.มหาวิหาร
๕๗. ปราสาท พระราชวัง คฤหาสน์เทศ
๖๒. วัด
๖๕ - ๖๕/๑ การ์ตูน
๖๕/๒. นิทานเซน
๖๗. ความตายมาพรากให้จากไป
๖๙ - ๖๙/๒ สารพัดสัตว์
๗๔. สุนัข
๗๖. อุทยานสวรรค์
๗๗. ซูเปอร์แมน - แบทแมน
๗๘ - ๘๓. แสตมป์สะสม
๘๕-๘๕/๑ หนังสือสะสม
๘๗ - ๘๗/๒ ๒๑๕ ข่าวกีฬา
๘๙. ๘๙/๑ จีนแผ่นดินใหญ่
๙๐/๑ .ทิเบต
๙๑. จันทร์สูริย์ดารา
๙๒. สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
๙๓ - ๙๓/๒ ภาพยนตร์
๙๔ - ๙๔/๓ ยานยนต์
๙๕ - ๙๕/๑ ดูดวง
๙๖ - ๙๖/๑ . ๒๑๑ วิทยาศาสตร์
๙๗ - ๙๗/๑.๒๐๙ แวดวงวรรณกรรม
๙๘. ภาพพุทธประวัติ
๙๙. ๑๒๗ - ๑๒๗/๑ ดนตรี
๑๐๑. ป้าย R สะสม
๑๐๒. บัตรภาพตราไปรฯสะสม
๑๐๓. DIY
๑๐๗/๑ เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น
๑๐๘ - ๑๐๘/๑ หนังสือ
๑๑๓ - ๑๑๓/๑ บ้านสวย
๑๑๕. พระเครื่อง
๑๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๒๓. เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
๑๒๕. เหรียญที่ระลึก
๑๒๕/๑ เหรียญสะสมต่างประเทศ
๑๒๕/๒ เหรียญที่ระลึกจังหวัด
๑๒๕/๓ ธนบัตรที่ระลึก
๑๒๕/๔ บัตรโทรศัพท์
๑๒๕/๕ กล่องไม้ขีด และอื่นๆ
๑๓๑.เรื่องสั้นชั้นครู"เจียวต้าย"
๑๖๔.บล็อกพิเศษ วันเดียวอั๊พ 100
เอนทรี่ ให้คุณป้า"ร่มไม้เย็น"ชม
๑๙๐/๓ เรื่องย่อละคร
๑๙๓. คดีเขาพระวิหาร
๒๑๒. ศิลปะ
๒๑๗. วิถีแห่งอำนาจ บูเช็กเทียน
๒๑๗/๑.วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าน
๒๑๗/๒.วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
๒๑๗/๓.วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา
๒๑๗/๔.วิถีแห่งอำนาจ หงซิ่วฉวน
๒๑๗/๕.วิถีแห่งอำนาจ แฮรี่ พอตเตอร์

ข่าวทั่วไปล่าสุด บล็อกล่างสุดค่ะ

เปิดบล็อก 1 มกราคม 2552free counters
08.27 - 250811

207 flags collected 300316Friends' blogs
[Add sirivinit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.