"ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ" มีหลายหัวข้อเรื่องให้คุณอ่าน .. ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล็อกค่ะ .. ขอจงมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะ
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
8 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-จ..๕

นามสกุลพระราชทาน-จ..๕


จาติเกตุ Cha^tiketu ขุนประดับโทรกิจ (เทียนอ่อน) กรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อจาก ทวดชื่อเกด 21/5/16

๔๔๑๐ จาติเทศะ Chatidesa นายหมู่โทชื้น แพทย์ประจำจังหวัดเพ็ชรบุรี ปู่
ชื่อจาด บิดาชื่อเทศ 4/5/18

๕๖๒๖ จาตุเปารยะ Cha^tupaurya พันจ่าตรีสวิง กองพันพาหนะทหารเรือ 26/7/19

๑๒๓๐ จาตุรงคกุล Cha^turangakula พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่) สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ กับนายพันตรี หลวงวิสิษสรศัลย์ (สงกรานต์) ประจำกรมจเรทหารช่าง พระศรีทิพโภชน์เป็นบุตรนายสนิทยศสถาน (พร้อม) และที่เราให้นามสกุลว่า "จาตุรงคกุล" ดังนี้ 4/4/14

๔๓๒๒ จาปะเกษตร์ Cha^pakashetra ขุนยานพยัตกล (จอน) กรมรถไฟหลวง ปู่ชื่อจาบ บิดาชื่อนา 19/1/17

๒๔๙๐ จามรกุล Cha^marakula อำมาตย์ตรี หลวงบริหารนครินทร์ (เติม) ผู้กำกับการโรงเรียนพลตระเวณ ปู่ชื่อพระยามหานุภาพ (ภู่) 5/9/15

๔๔๓๑ จามรโชติ Chamarajoti นายร้อยโทจรัส กรมทหารบกราบที่ ๔ ราชบุรี ปู่ชื่อภู่ บิดาชื่อช่วง 16/5/18

๑๘๔๕ จามรดิลก Chamaratilaka พันจ่าโทเปลื้อง เรือพระที่นั่งมหาจักรี ปู่ชื่อภู่ บิดาชื่อเจิม 20/12/14

๑๖๕๐ จามรธวัช Cha^maradhavaja ขุนสุนทรสารฃัณฑ์ (กริ่ง) สรรพากรเมืองขอนแก่น ปู่ชื่อหลวงอินทรอาญา (ภู่) บิดาชื่อหลวงจำเมือง (ธง) 29/9/14

๓๔๑๖ จามรภูติ Cha^marabhuti ขุนบรรณกิจโกศล (ลออง) กรมพระราชพิธี กระทรวงวัง ปู่ชื่อภู่ 2/9/16

๒๙๒๔ จามรมาน Cha^marama^n พระไชยศาสตร์ราชสภาบดี (เชื้อ) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลนครไชยศรี 8/3/15

๒๗๒๐ จามรวรรณ Cha^maravarna รองอำมาตย์ตรีจีบ ยกระบัตร์ศาลเมืองสระบุรี ปู่ชื่อภู่ บิดาชื่อวัน 1/11/15

๑๐๕๒ จามริก* Cha^marik นายแสง ผู้แนะนำกฎหมายโรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร (พี่) กับนายร้อยตรีเล็ก ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ (น้อง) ปู่ทวดเป็นพระยาราชมนตรี (ภู่) 1/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จามะริก"

๑๐๘๘ จามริวัต* Chamarivata ขุนประสิทธิ์โทรการ (ฟ้อน) พนักงานไปรษณีย์โทรเลข เมืองราชบุรี ปู่ชื่อภู่ 6/3/13 * ประกาศพระราชทานนามสกุลครั้งที่ ๑๓ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๐ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๔๕๖ หน้า ๓๐๑๓ ลงว่า "จามริก (Cha^marika)" ต่อมาได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนเป็น "จามสริวัต" ตามประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษา คั้งที่ ๑๕

๒๙๖๕ จายนียโยธิน Chayaniyayodhin นายร้อยตรีศริน กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาชื่อจ่าย 9/4/16

๕๘๔๙ จายุสุต Cha^yusuta รองอำมาตย์โทอำพันธุ์ ที่ปรึกษาครูฝรั่งเศส กรมยุทธศึกษาทหารบก ปู่ชื่อจ๋าย 4/9/20

๒๑๙๙ จารวาศวิน Charvasvin มหาดเล็กวิเศษเปลี่ยน สารถีในกรมพระอัศวราช บิดาชื่อเอี่ยม 14/4/16

๓๐๓๓ จาริกานนท์ Cha^rika^nanda พันจ่าตรีแม้น เรือวิเทศกิจการ กระทรวงทหารเรือ ทวดชื่อออก 7/5/16

๑๔๔๒ จารุกลัส Cha^rukalasa พระศรสำแดง (แฉ่ง) ปลัดกรมคลังแสง กระทรวงกระลาโหม ปู่ชื่อหลวงจ่าเมือง (เรือง) บิดาชื่อกลัด 1/6/14

๔๗๘๒ จารุเกษม Cha^rukasem พระเกษมสำราญรัฐ (แสง) กรมการพิเศษ มณฑลอุบลราชธานี บิดาชื่ออุปฮาดหมาคำ 5/4/19

๒๖๕๖ จารุคะรุฑ Cha^rugaruda หลวงวรศาสตร์พิจารณ์ (โพ) กระทรวงยุติธรรม บิดาชื่อหลวงแพ่ง (เอี่ยม) ทวดชื่อพระทิพรักษา (ครุธ) 17/10/15

๒๐๙๔ จารุจรณ Charucharana นักเรียนทหารกระบี่เจียน (เล็ก) กรมโขนหลวง ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อจอน (บิดาทำราชการ) 18/3/14

๑๖๔๔ จารุจันทร Charuchandra ขุนภูมิผลารักษ์ (ปลั่ง) สรรพากรเมืองพิไชย (พี่) กับนางร้อยตรีแปลก ผู้บังคับหมวดในกรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ (น้อง) ปู่ชื่อพระยาไกรเพชร

๑๔๘๒ จารุจารีตร์ Cha^rucha^rita นายร้อยตรีอิน ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บุตรหลวงแพ่ง (คล้อย) หลานนายเลื่อน 6/7/14

๐๓๗๘ จารุจินดา Cha^ruchinta นายพลโท (นายพลเรือตรี) พระยาเทพอรชุน (เจ๊ก) กระทรวงทหารเรือ กับพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาไชย (พร) สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลพิศณุโลก บิดาคือพระยาเพ็ชรพิไชย (ทองจีน)* 31/7/13 * และมารดาพระยาเพชรพิไชยนั้น สืบสกุลลงมาจากเจ้าพระยาธรรมาธิกรณ (ทองดี)

๔๕๙๔ จารุชาต Charuja^ta ขุนพินิจเปาวันเขตร์ (มิ่ง) นายอำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ปู่ชื่อทอง ทวดชื่อเกิด 18/9/18

๒๑๑๘ จารุดารา Charutara พลเสือป่าฟุ้ง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อเอี่ยม ปู่ชื่อหมื่นประสิทธิอักษร (ดา) 23/3/14

๖๔๓๐ จารุดุล Cha^rutula นายแหวน ปู่ชื่อชั่ง บิดาชื่อพ่วง 20/12/24

๒๒๑๒ จารุเดช Cha^ruteja นายเปล่ง มหาดเล็ก กรมพระอัศวราช ทวดชื่อเรื่อง ชื่อพระเทพราชธาดา (เดช) 7/5/15

๓๑๙๑ จารุตามระ Cha^rutamara มหาดเล็กสำรองสมบุญ กรมชาวที่ ปู่ชื่อทองอิน บิดาชื่อทองแดง 17/7/16

๑๐๓๐ จารุเตมีย์ Cha^rutemiya นายร้อยตรีขวัญ ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร เมืองนครปฐม บิดาชื่อชุ่ม ปู่ชื่อโหมด 20/2/13

๐๒๐๑ จารุทัต Cha^rudat นายพันโท จมื่นพัลลภพลาธิการ* (ทองดี) รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แลราชองครักษ์เวร 5/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายพันโท พระพัลลภพลาธิการ

๐๓๓๕ จารุนัฎ Cha^runat ขุนแยบเยี่ยงคง* (โหมด) กรมมหรศพ 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงแยบเยี่ยงคง

๔๓๔๑ จารุนาค Charuna^ga รองผู้กำกับตรีสิทธิ์ ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อหลวงวิจิตรอักษร (นาค) 20/2/17

๑๓๕๒ จารุนาคร Charunagara ขุนวิจารณวรรณมาลา (โก๋) ประจำกรมราชเลฃานุการ ปู่ชื่อทอง ทวดชื่อเมือง 21/4/14

๑๖๗๔ จารุบุณย์ Cha^rupunya นายพันตรี หลวงอาจสรศิลป์ (ปลื้ม) ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ ๑๐ มณฑลอุดร บิดาชื่อ นายเอี่ยม มหาดเล็ก ปู่ชื่อหลวงบำรุงราชฐาน (บุญ) 11/10/14

๔๔๙๓ จารุบุตร Charubuttra นายร้อยตรีสง่า กรมทหารบกราบที่ ๗ บิดาชื่อขุนชำนาญภักดี (ไหม) 6/6/18

๑๔๕๘ จารุบุษป Cha^rupushpa นายร้อยโท ขุนสฤษดิ์ภูมิศาสตร์ (แบน) ผู้ช่วยหัวหน้าแพนกรถไฟ กรมยุทธศาสตร์ บิดาชื่อนายดอกไม้ ทวดชื่อหลวงบำรุงราชกิจ (ทองดี) 1/6/15

๐๑๙๔ จารุประกร Cha^ruprakara หลวงพฤฒิสารประสิทธิ์ (อัมพร) ผู้พิพากษา สกุลช่างชุบ 5/7/13

๓๘๕๓ จารุประภา Cha^ruprabha มหาดเล็กวิเศษจ่าง กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ ทวดชื่อเอี่ยม บิดาชื่อแจ่ม 1/3/16

๒๔๗๘ จารุปาณ Cha^rupana นายร้อยเอก หลวงบำรุงยุทธ (สิน) หัวหน้าแพนกที่ ๒ กรมยุทธภัณฑ์ทหารบก ปู่ชื่อปาน บิดาชื่อหลวงวาสุเทพ (ทอง) 5/9/15

๑๙๑๔ จารุปาณฑุ Charupandu นายร้อยตรีอ้วน ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารช่าง กองทัพที่ ๑ ปู่ชื่อพระภักดีสุวรรณราชา (ทองคำ) บิดาชื่อเซ็ง 7/3/14

๑๔๐๘ จารุปาณิก Cha^rupa^nika มหาดเล็กวิเศษนวน กรมชาวที่ บุตรนายเอี่ยม หลานหลวงรักษาจัตุรงค์ (ปาน) 27/4/14

๖๐๓๙ จารุภักติ Cha^rubhakti หลวงพรหมประชา (เจริญ) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 6/8/21

๑๓๙๗ จารุภา Cha^rubha^ นายเรือโทวัน กรมยุทธศึกษา กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อแจ้ง 27/4/14

๒๗๘๐ จารุภุม Cha^rubhum ขุนอารีพัศดุภัณฑ์ (นาค) พัศดุกรมรถไฟหลวงสายเหนือ ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อพุ่มCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 17:19:05 น. 0 comments
Counter : 1601 Pageviews.

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

/2558

2556

2555

น้ำใจจากคุณ krittut 2554

2553


สิริสวัสดิ์วรวาร
เปรมปรีดิ์มานรื่นรมณีย์นะคะ ยินดีต้อนรับ
สู่บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ

เชิญอ่านตามสบายนะคะ
มีดีๆให้คุณได้ทราบหลากหลายค่ะ

๑ - ๑/๑ ฉันรักในหลวง
๒.๓.๑๐.๑๕.๓๐.๒๔.๕๙.๖๓.๙๐.ธรรมะ
๔ - ๔/๑ รวมพลคนดัง
๕. ศาสนาพุทธสุดประเสริฐ
๖. ความรู้ทั่วไปในศาสนาพุทธ
๗. ๑๖. ประวัติศาสตร์
๘ - ๙/๑ ไม้ดอก ไม้ใบ
๑๑ - ๑๑/๑ เกม
๑๒.๓๗.๔๐-๔๓.๕๓.๗๕.๘๖.ศิลปะเทศ
๑๔ - ๑๔/๑. ๒๐๘. ข่าวคนดังเทศ
๑๘. ๑๙. ๒๒. ราชวงศ์ไทย
๒๐.๑๑๖-๑๑๖/๒ ๑๙๐-๑๙๐/๘ ละคร ทีวี
๒๑. ๓๑. ๒๐๘. ราชวงศ์เทศ
๒๔. นักเขียนไทย
๒๔/๑. กลอนชั้นบรมครู
๒๙/๑-๒๙/๔โปสการ์ดจากเพื่อนบล็อก
๓๓. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๙.๑๘๑-๑๘๑/๗ สุธาโภชน์รสเลิศล้ำ
๔๑.๔๒.๕๐.๕๘.๖๐.๖๑.๘๖.มหาวิหาร
๕๗. ปราสาท พระราชวัง คฤหาสน์เทศ
๖๒. วัด
๖๕ - ๖๕/๑ การ์ตูน
๖๕/๒. นิทานเซน
๖๗. ความตายมาพรากให้จากไป
๖๙ - ๖๙/๒ สารพัดสัตว์
๗๔. สุนัข
๗๖. อุทยานสวรรค์
๗๗. ซูเปอร์แมน - แบทแมน
๗๘ - ๘๓. แสตมป์สะสม
๘๕-๘๕/๑ หนังสือสะสม
๘๗ - ๘๗/๒ ๒๑๕ ข่าวกีฬา
๘๙. ๘๙/๑ จีนแผ่นดินใหญ่
๙๐/๑ .ทิเบต
๙๑. จันทร์สูริย์ดารา
๙๒. สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
๙๓ - ๙๓/๒ ภาพยนตร์
๙๔ - ๙๔/๓ ยานยนต์
๙๕ - ๙๕/๑ ดูดวง
๙๖ - ๙๖/๑ . ๒๑๑ วิทยาศาสตร์
๙๗ - ๙๗/๑.๒๐๙ แวดวงวรรณกรรม
๙๘. ภาพพุทธประวัติ
๙๙. ๑๒๗ - ๑๒๗/๑ ดนตรี
๑๐๑. ป้าย R สะสม
๑๐๒. บัตรภาพตราไปรฯสะสม
๑๐๓. DIY
๑๐๗/๑ เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น
๑๐๘ - ๑๐๘/๑ หนังสือ
๑๑๓ - ๑๑๓/๑ บ้านสวย
๑๑๕. พระเครื่อง
๑๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๒๓. เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
๑๒๕. เหรียญที่ระลึก
๑๒๕/๑ เหรียญสะสมต่างประเทศ
๑๒๕/๒ เหรียญที่ระลึกจังหวัด
๑๒๕/๓ ธนบัตรที่ระลึก
๑๒๕/๔ บัตรโทรศัพท์
๑๒๕/๕ กล่องไม้ขีด และอื่นๆ
๑๓๑.เรื่องสั้นชั้นครู"เจียวต้าย"
๑๖๔.บล็อกพิเศษ วันเดียวอั๊พ 100
เอนทรี่ ให้คุณป้า"ร่มไม้เย็น"ชม
๑๙๐/๓ เรื่องย่อละคร
๑๙๓. คดีเขาพระวิหาร
๒๑๒. ศิลปะ
๒๑๗. วิถีแห่งอำนาจ บูเช็กเทียน
๒๑๗/๑.วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าน
๒๑๗/๒.วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
๒๑๗/๓.วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา
๒๑๗/๔.วิถีแห่งอำนาจ หงซิ่วฉวน
๒๑๗/๕.วิถีแห่งอำนาจ แฮรี่ พอตเตอร์

ข่าวทั่วไปล่าสุด บล็อกล่างสุดค่ะ

เปิดบล็อก 1 มกราคม 2552free counters
08.27 - 250811

207 flags collected 300316Friends' blogs
[Add sirivinit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.