"ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ" มีหลายหัวข้อเรื่องให้คุณอ่าน .. ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล็อกค่ะ .. ขอจงมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะ
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
8 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ป

นามสกุลพระราชทาน-ป


๕๑๒๒ ปกัฏฐโกมล Pakatthakomala รองอำมาตย์โทหริ่ง ผู้ตรวจพิมพ์ลายมือ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงนครบาล กับนายธูป (บิดา) ปู่ชื่อยิ่ง 14/6/19

๕๑๔๖ ปกาสปสุต Paka^sapasuta รองอำมาตย์ตรี ขุนเชี่ยวชลธาร (แจ้ง) นายเวรกรมเจ้าท่า กระทรวงนครบาล บิดาชื่อลอย 14/6/19

๕๙๙๒ ปฏิฐปาตี Pitthapa^ti นายหมู่ตรีถาด กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี บิดาชื่อแป้ง 11/6/21

๕๔๑๘ ปฏิพิมพาคม Patibimba^gama นายหมู่โทแม้น กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี กับนายจาด (บิดา) ปู่ชื่อมา 29/6/19

๕๔๕๓ ปฏิภาคะสิริ Patibha^gasiri นายหมู่เอกเชื้อน ประจำกองเสนารักษาดินแดนฝ่ายเหนือ ปู่ทวดชื่อขุนพล (คล้าย) ปู่ชื่อขุนศรีสมบัติ (หลำ) 29/6/19

๐๙๒๓ ปฏิมาประกร Patima^prakara หลวงเทพรจนา (สิน) กรมช่างสิบหมู่ กระทรวงวัง 17/1/13

๔๘๘๔ ปฏิรูปานนท์ Patiru^pananda รองอำมาตย์ตรีวรรณ แพทย์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปู่ชื่อคล้าย 5/4/19

๕๘๓๐ ปฏิรูปานุสร Patiru^panusara รองอำมาตย์ตรี ขุนอนุสรสมบัติ (ม๊อก) ผู้ช่วยคลังมณฑลจันทบุรี บิดาชื่อเด็ก 4/9/20

๔๘๗๘ ปฏิวาตะ Pativa^ta รองอำมาตย์ตรีฟุ้ง กระทรวงมหาดไทย กับนายซ้ง (บิดา) ปู่ชื่อดี ทวดชื่อทอง 5/4/19

๕๔๘๐ ปณฑิตานนท์ Panditananda นายปั่น กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อบุญ 5/7/19

๓๗๘๑ ปทะวณิช Padavanija พลเสือป่าซ้าย ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๕ มณฑลสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อจีนเท้าเค่ง เป็นพ่อค้า 7/2/16

๕๑๑๒ ปทีปะปาณี Padipapa^ni รองอำมาตย์โท ขุนนครภักดรี (หร่ำ) จ่าจังหวัดนนทบุรี กับนายปาน (บิดา) ปู่ชื่อเทียน 14/6/19

๒๙๖๙ ปทุมรังสี Padumransi รองอำมาตย์ตรี ขุนพิพิธอักษรพรรณ (บี) พนักงานเก็บจดหมาย กระทรวงมุรธาธร ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อหรั่ง 9/4/16

๖๓๕๒ ปทุมสิริ Padumasiri พลราชนาวีเสือป่าขวัญ ผู้บังคับหมู่ กองพันราชนาวีเสือป่าสมุทสาคร ทวดชื่อเพ็ชร ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อหมู 2/9/22

๓๔๕๘ ปรรณลักษณ์ Parnalakshana จ่าเอกนิ่ม กองเรือกลชั้น ๔ กระทรวงทหารเรือ บิดาชื่อปั่น ปู่ชื่อคล้าย 30/9/16

๓๔๘๐ ปรรณะพินทุ Parnabindu นายร้อยโทฉวี นายทหารคนสนิท กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ปู่ชื่อปั่น บิดาชื่อพิน 7/10/16

๔๕๓๒ ปรรณารม Parna^ram ขุนสัณหนิธิวิจารณ์ (เทียน) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อปั้น ปู่ชื่อแย้ม 22/6/18

๒๐๗๒ ประกรวณิช Prakaravanija นักเรียนทหารกระบี่แม้น (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายทาบ พ่อค้า 18/3/14

๔๖๘๑ ประกาศิตานนท์ Prakasitananda นายร้อยตรีติ่ง กรมทหารบกราบที่ ๙ ปู่ชื่อขุนพรมโสภา (แจ้ง) 3/11/18

๑๘๘๗ ประคุปตานนท์ Pragupta^nanda นายร้อยตรีอิน ประจำกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๗ กับจ่านายสิบปลั่ง กองหนุน (บิดา) บิดาจ่านายสิบปลั่งชื่อคุ้ม 7/3/14

๔๗๙๕ ประจันตเสน Prachantasena รองอำมาตย์โท หลวงพิชัยชาญยุทธ์ เสนา กรมการพิเศษอำเภอชนบทพิบูลย์ จังหวัดขอนแก่น ปู่ชื่อพระประจันตประเทศธานี (คำสาว) 5/4/19

๓๒๓๙ ประจิตตานนท์ Prachitta^nanda ขุนสถิตย์ภูมิวิจารณ์ (สิ้ว) พนักงานรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อแต้ม 1/7/16

๒๖๓๓ ประณีตโยธิน Pranitayodhin นายร้อยเอกบรรจง ปลัดกรมทหารราบที่ ๑๗ 13/10/15

๓๑๐๗ ประดิษฐวณิช Pratishthavanija ขุนเชิดวิชาครู (ฉาย) ธรรมการจังหวัดน่าน บิดาชื่อเพิ่ม พ่อค้า 28/5/16

๑๗๕๓ ประดิษฐสุต Pratishthasuta นายร้อยตรีสุวัจ ประจำกรมทหารราบที่ ๘* ปู่ชื่อพระประดิษฐ์นิเวศน์ 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ประจำกรมทหารราบที่ ๑๘ เมืองน่าน"

๐๙๕๖ ประดิษฐานนท์ Pratishtha^nanda นายร้อยเอก ขุนสรสงคราม (เยื้อน) ปลัดกรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี ปู่คือพระประดิษฐนิเวศ (ด้วง) 12/2/13

๓๐๑๘ ประถมปัทมะ Prathamapadma นายร้อยตำรวจตรีตี๋ ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ บิดาชื่อถม ปู่ชื่อทิม 3/5/16

๐๓๕๕ ประถมภัฏ Prathamabhata นายตำรวจโท จ่าโผนวิ่งชิงไชย (ถม) กรมพระตำรวจพลพันซ้าย 14/7/13

๓๙๔๕ ประทีป ณ ถลาง Pradip na Thala^ng หลวงราชอาณัติ (กล่อม) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตะกั่วป่า ปู่ทวดชื่อพระยาถลาง (เทียน) 17/5/17

๑๑๕๓ ประทีปจิต Pradi^pachitta นายร้อยเอกสุต ผู้ช่วยสมุหบาญชีกรมตำรวจภูธร กับนายภู่ (บิดา) ปู่นายภู่ชื่อเทียน บิดาชื่อใจ 12/3/13

๒๖๐๓ ประทีปจิตติ Pradipachitti นายร้อยเอก ขุนโยธาพิทักษ์ (แท่น) แพทย์ประจำกองพยาบาลที่ ๖ บิดาชื่อเทียน ปู่ชื่อขุนจิตร (เฟือง) 10/10/15

๓๖๐๔ ประทีปผลิน Pradipaphalin รองอำมาตย์โทกลับ ครูโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ ปู่ชื่อเทียน 3/12/16

๐๘๙๙ ประทีปเสน* Pradi^pasena พระยาวิสูตรสาครดิฐ (เทียน) อธิบดีกรมเจ้าท่า 15/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า ประทีปะเสน (รจ. ๓๐ / พ.ศ. ๒๔๕๖ / หน้า ๒๗๓๙)

๓๒๑๐ ประทีปะวณิช Pradipavanija อำมาตย์ตรี หลวงสังขธรรมประกาศ (หลี) ผู้พิพากษาศาลมณฑลนครสวรรค์ ทวดชื่อขุนอาปะนะ (เทียน) ค้าขาย 24/6/16

๕๔๖๒ ประพันธกาญจน์ Prabandhaka^nchana พลเสือป่าทองคำ กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ กับนายชม (บิดา) ปู่ชื่อชื่น ทวดชื่อชื่น 5/7/19

๐๕๐๒* ประพันธเสน Prabandhasen ขุนศิริธัชสังกาศ** (กรุ่น) กรมวัง กระทรวงวัง เป็นบุตรหมอผูก 12/8/13 * ประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษาเป็นลำดับที่ ๕๓๒ ส่วนนามสกุลลำดับที่ ๕๐๒ ในราชกิจจานุเบกษา คือ นามสกุล "วีระไวทยะ" (รจ.๒๔๕๖/ หน้า ๑๓๕๔ และ ๑๓๕๘)
** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงพิทักษ์นิเวศน์

๕๐๙๔ ประพันธะโกมล Prabandhakomala พลเสือป่าบุญช่วย กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ กับนายอ่อน (บิดา) ปู่ชื่อประพันธ์ 31/7/19

๐๓๐๓ ประพันธะโยธิน Prabandhayodhin นายพันโท หลวงชิตสรการ* (เชื่อม) ราชองครักษ์เวร แลผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม กระทรวงกระลาโหม 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอุปเทศทวยหาญ

๖๓๕๖ ประพันธะสิริ Prabandasiri พลเสือป่าประพันธ์ ประจำหมวด ๒ กองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ประจำหมวดสอง กับนายต่วน (บิดา) ทวดชื่อบ่วย ปู่ชื่อเจี่ย 19/8/22

๕๘๒๖ ประภัศรรงคะ Prabhasararanga เด็กชาเอกถมยา กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ บิดาชื่อปลั่ง 4/9/20

๕๘๗๑ ประภัศรสุวรรณ Prabhasarasuvarna พลเสือป่าทองดี กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ กับนายปลั่ง (บิดา) ปู่ชื่อทิพย์ 1/2/20

๔๗๓๗ ประภัศรานนท์ Prabhasarananda รองผู้กำกับตรีเป๋า ครูโรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทวดชื่อเอี่ยม บิดาชื่อปลั่ง 3/2/18

๒๖๒๙ ประภากาศ Prabha^kasa นายร้อยเอก ขุนยี่สารโยธา (จ่าง) ผู้บังคับกองสรรพภาระของกรมเกียกกายทัพบก ปู่ชื่อหลวงพิมานมณเฑียร (แสง) บิดาชื่อแจ้ง 17/10/15

๒๗๘๕ ประภาตะนันทน์ Prabha^tanandana รองอำมาตย์โท ขุนเทพสมบัติ (ใหญ่) คลังเมืองไชยภูมิ ทวดชื่อแสง 12/12/15

๐๙๗๙ ประภาทัต Prabha^datta นายร้อยโทบุญรอด ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อชุ่ม 12/2/13

๐๖๓๗ ประภานนท์ Prabha^nanda หลวงประชุมพลสินธุ์ (พุ่ม) ปู่ นายเงิน (บิดา) และนายร้อยตรีเที่ยง กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (บุตร) บิดาหลวงประชุมฯ เป็นขุนบำรุงฯ (แสง) 21/9/13

๒๕๙๙ ประภารักษ์ Prabha^raksha นายร้อยเอก หลวงสนิทโยธารักษ์ (เยี่ยม) แพทย์ประจำกองพยาบาลที่ ๗ บิดาชื่อแสง ปู่ชื่อกัน 10/10/15

๑๐๒๕ ประภาวัต Prabha^vat นายร้อยโทยิ้ม แพทย์ประจำกองตำรวจภูธร มณฑลนครไชยศรี บุตรนายเรือง 20/2/13

๐๙๘๑ ประภาศะสุต Prabha^sasuta นายร้อยโทโต๊ะ ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อแพ 12/2/13

๐๖๗๓ ประภาศิริ Prabha^siri หลวงโกษากรวิจารณ (บุญศรี) เจ้ากรมสารบรรณ กรมบัญชาการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อแสง 21/9/13

๒๗๗๑ ประภาสถิต Prabha^sthita หลวงภักดีภูวดล (ใหญ่) เจ้าพนักงานดูแลการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม ปู่ชื่อหลวงสิทธิเดชะ (อยู่) 12/12/15

๒๙๑๔ ประภาสโนบล Prabha^sanopala นายหมู่ตรี ขุนปฏิภาณวรัยกิจ (ภักดิ์) กรมเสือป่ารักษาดินแดนอิสาณ ปู่ชื่อพระเสมอใจพิไชยภักดี (เหลือง) ทวดชื่อหลวงสุริยเดชภักดี (บัว) 28/2/15

๐๘๐๒ ประภาสวัต* Prabha^savat นายปลั่ง (พลเรือน) นายพริ้ง ปลัดอำเภอ (มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม) นายร้อยตรีพร้อง ผู้บังคับกอง ในกรมตำรวจภูธร (มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม) และนายร้อยตรีมงคล กรมตำรวจภูธร กระทรวงมหาดไทย เป็นพี่น้องกัน ปู่ชื่อแสง 4/12/13 * ราชกิจจานุเบกาลงว่า "ประภาสะวัด"

๐๐๕๒ ประโมทกะ Pramodhaka หลวงประโมทยกระยานุกิจ* (ชื่น) มหาดเล็ก กองเชิญเครื่อง 19/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงชาญภูเบศร

๑๓๒๖ ประวาหะนาวิน Prava^hanavin นายเรือเอกกระแส ราชองครักษ์เวร ผู้รั้งหัวหน้ากองตอร์ปิโด 17/4/14

๒๘๙๙ ประเศรษฐะสุต Prasreshthasuta นายหมู่ลูกเสือมา กองที่ ๑ มณฑลเพ็ชรบูรณ์ ปู่ทวดชื่อพระชนะสงคราม (ประเสริฐ) 14/2/15

๒๘๘๑ ประเศรษฐานนท์ Prasreshtha^nanda ผู้กำกับลูกเสือบุญเหลือ กองลูกเสือที่ ๕๒ โรงเรียนประทุมาวิลัย กรุงเทพฯ ปู่ชื่อสมิงประเสริฐอักษร (ประเสริฐ) 14/2/15

๐๐๖๘ ประสานศัพท์ Prasa^nsabda พระประสานดุริยศัพท์* (แปลก) กรมมหรศพ 21/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาประสานดุริยศัพท์ เจ้ากรมพิณพาทย์

๑๖๖๕ ประสิทธินาค* Prasiddhina^ga หลวงพิพิธณรงค์ (วงษ์) สังกัดกระทรวงมหาดไทย (บิดา) กับนายร้อยโทเยื้อน สำรองราชการกรมบัญชาการกองพลที่ ๘ หลวงพิพิธเป็นบุตรพระประสิทธิสงคราม (นาค) 6/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ประสิทธิ์นาค"

๕๕๙๔ ปรักกมะกุล Parakhamakula รองอำมาตย์ตรี สมิงรามสิทธิ์ (โนด) ปลัดกรมอาทมาตซ้ายรามัญแปดกอง กระทรวงทหารเรือ 26/7/19

๑๖๓๐ ปราการะนันทน์ Pra^ka^ranandana ว่าที่นายร้อยตรีอยู่ ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลนครราชสีมา บุตรนายป้อม 25/9/14

๑๐๔๕ ปราโมช ณ กรุงเทพ Pra^moja na Krungdeb พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา ขอแทนบุตรหลาน สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ (พระองค์เจ้าปราโมช) 1/3/13

๓๐๘๕ ปริชญานนท์ Prijna^nanda อำมาตย์เอก พระอินทศาสตร์ศาสตร์ราชสภาบดี (เชิญ) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลพายัพ บุตรนายแก้ว เปรียญ 21/11/16

๐๒๑๗ ปริญญาตร Parinya^tra มหาดเล็กวิเศษศิลป์ เปรียญ* ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนธรรมสารประศาสน์ แล้วเป็น หลวงธรรมสารประศาสน์ ตามลำดับ

๓๗๒๖ ปริปุณณานนท์ Paripunna^nanda ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีส่าน สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธรมณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อมี 28/1/16

๒๖๗๐ ปริยานนท์ Priya^nanda รองอำมาตย์เอก หลวงสารประชาราษฎร์ (สุ่น) สารวัดใหญ่ กองพลตระเวณ กระทรวงนครบาล บิดาชื่อพันทิพราช (รัก) 25/10/15

๒๗๓๕ ปรีดารมย์ Pritaramya รองอำมาตย์เอก ขุนอนุกูลประชาราษฎร์ (กล่ำ) สารวัดใหญ่กรมพลตระเวณ ปู่ชื่อปลื้ม บิดาชื่อรื่น 7/11/15

๑๘๘๓ ปรีดาสา Prita^sa^ นายร้อยตรีแก้ว นายแตรวงกรมทหารราบที่ ๗ บิดาชื่อปลื้ม ปู่ชื่อหลวงแผลงอาสา 7/3/14

๑๗๓๔ ปรีดิขนิษฐ Pri^tikhanishtha นายเรือโทแม้น ผู้บังคับการเรือเสือทยานชล บิดาชื่อปลื้ม ปู่ชื่อน้อย 29/10/14

๑๙๗๕ ปรีดิศรี Pritisri พลเสือป่าเชย กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อปลื้ม ปู่ชื่อศรี 12/3/14

๒๒๑๐ ปรีตยาศวิน Prityasavin มหาดเล็กวิเศษปลื้ม สารถีในกรมพระอัศวราช 7/5/15

๒๖๓๙ ปรียเกตุ Priyaketu รองอำมาตย์โท ขุนพินิจสารบรรณ (สุข) ผู้ช่วยเจ้ากรมเจ้าจำนวน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่อปรี ปู่ชื่อเกต 17/10/15

๑๘๗๓ ปโรหิตานนท์* Parohita^nanda ขุนไชยอาญามหาวิสุทธิปรีชาจารย์ (เปรม) ลูกขุนศาลหลวงเก่า (บิดา) กับนายร้อยตรีทองดี ประจำกรมทหารราบที่ ๒ ขุนไชยอาญาเป็นบุตรพระมหาราชครูปโรหิตาจารย์ (ดี) 7/3/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ปะโรหิตานนท์"

๑๖๓๒ ปลีหจินดา Pli^hachinta^ พระเกษตรสรรพกิจ (อุ่น) นายอำเภอเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ปู่ชื่อปลี ทวดชื่อจีน 29/9/14

๑๕๙๗ ปลีโหตร Plihotra ขุนพิไชยอุดมเดช (แม้น) นายอำเภอแซงบาดาล จังหวัดร้อยเอ็จ ทวดชื่อปลิ ปู่ชื่อโห้ 15/9/14

๑๖๓๙ ปวนะฤทธิ Pavanariddhi ขุนนพเวชเภสัชกร (กี) แพทย์มณฑลพายัพ ปู่ทวดชื่อปวน ปู่ชื่อเรียด 29/9/14

๓๓๘๒ ปวรานนท์ Pavara^nanda รองอำมาตย์ตรี ขุนศิษย์ทะเบียนการ (เสาวน์) สมุห์บาญชีกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อขุนศรีบุรินทร์ (เป๋า) 28/8/16

๕๕๐๑ ปวัตติสิริ Pavattisiri นายประวัติ ผู้ช่วยนายงานกรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ 5/7/19

๐๔๓๒ ปวินท Pavinda ขุนพิมานมณเฑียร (เป้า) กรมชาวที่ รักษาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 7/8/13

๕๓๔๗ ปสังคมาน Pasangama^n นายร้อยตำรวจตรีประสงค์ โรงพักจักรวรรดิ์ กรมตำรวจพระนครบาล และนายพา บิดา ปู่ทวดชื่อขุนสาสดา (มี) 29/6/19

๕๘๓๘ ปสังคานนท์ Pasankananda นายหมู่ตรีประสงค์ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ 4/9/20

๕๖๐๐ ปสุตนาวิน Pasutana^vin ว่าที่นายเรือตรีลอย ประจำกรมยุทธศึกษาทหารเรือ และนายนาก (บิดา) 26/7/19

๓๒๘๙ ปะทุมชาติ Padumajati อำมาตย์ตรี พระสุนทรราชเดช (แข้) กรมการพิเศษอำเภอยะโสธร จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อท้าวจันทชมภู (ทุน) 16/7/16

๔๑๖๓ ปะทุมานนท์ Paduma^nanda รองอำมาตย์โท ขุนนครผลารักษ์ (ดอกไม้) พนักงานอัยการ กรมสรรพากรนครบาล กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่อบัว 5/8/17

๔๐๔๓ ปะภะคามิน Patthaga^min นายร้อยตรีสิทธิ์ นายทหารฝึกหัดราชการ กรมยุทธศาสตร์ทหารบก กับนายฉัย บิดา เดิมตั้งนิวาศถานอยู่บ้านปากทางจังหวัดพิจิตร 17/3/17

๒๖๗๕ ปะรักกมานนท์ Parakka^mananda อำมาตย์ตรี หลวงอุปการนิรมิตร (แดง) กระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อปรัก 25/10/15

๐๒๙๕ ปะริกษิตะทัต Pariksitadat พระจันทราทิตย์ (ปริก) เจ้ากรมสนมพลเรือน กระทรวงวัง 13/7/13

๔๕๐๖ ปักษานนท์ Paksha^nanda นายเล่งเจิง กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อนายปั๊ก 6/6/18

๑๑๑๕ ปักษิณานนท์ Pakshina^nanda ขุนบุรวิตรวิบูลย์ (ช้อย) สรรพากรเมืองเพ็ชรบุรี ปู่ชื่อพระยากระยาหาร (นก) 9/3/13

๔๙๐๗ ปัจจักขะภัติ Pacchakkhabhati ขุนประจักษ์ภัติการ (ใช่คุณ) กรมการพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5/4/19

๓๑๐๕ ปัจจุสนันท์ Pacchusa^nanda หลวงธรรมวงษ์ประวัติ (เจิม) เจ้ากรมวัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน ทวดชื่อรุ่ง 28/5/16

๒๓๒๙ ปัจจุสานนท์ Pacchusa^nanda รองอำมาตย์โท ขุนจันทราษฎร์บัญชา (จบ) นายอำเภอสุไหงอุเป เมืองสตูล ปู่ชื่อรุ่ง 27/6/15

๑๔๐๙ ปัจฉิมนันทน์ Pacchimanandana มหาดเล็กวิเศษชื่น กรมชาวที่ บุตรนายฉิม 4/5/14

๓๕๕๙ ปัจฉิมบุญ Pacchimapunya ขุนจรูญราชธนกร (เพิ่ม) เจ้าพนักงานภาษีสุราจังหวัดฉะเชิงเทรา ปู่ชื่อขุนสัจจา (ฉิม) บิดาชื่อบุญ 25/11/16

๕๒๑๖ ปัจฉิมพิหงค์ Pacchimabihanga นายร้อยตำรวจโทชิต นายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ปู่ทวดชื่อพระยาราชบังสัน (ฉิม) ปู่ชื่อพระยาราชบังสัน (นก) 14/6/19

๔๔๘๕ ปัจฉิมรัต Pacchimarat นายเรือตรีเปาะ กรมยุทธโยธาทหารเรือ ทวดชื่อฉิม บิดาชื่อรอด 30/5/18

๓๗๘๗ ปัจฉิมเวส Pacchimavesa ลูกเสือเอกจี๋ ประจำกองลูกเสือที่ ๑ มณฑลปัตตานี ปู่ชื่อฉิม ค้าขาย 8/2/16

๔๐๙๐ ปัจฉิมะกุล Pacchimakul นายร้อยตรีจัน กรมยุทธภัณฑ์ทหารบก กับนายสมบุญ (บิดา) ปู่ชื่อหลวงภิรมย์สมบัติ 3/7/17

๔๕๙๐ ปัจฉิมะดิฐ Pacchimadith ขุนรักษาบรรณสาร (อิ่ม) กรมบาญชี
กลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อฉิม บิดาชื่อดิศ 18/9/18

๔๕๖๒ ปัจฉิมะวานิช Pacchimavanija รองอำมาตย์ตรีเปลื้อง ครูใหญ่โรงเรียนวัดอินทาราม ทวดชื่อฉิม ค้าขาย 9/7/18

๔๕๙๖ ปัจฉิมาคม Pacchima^gama หลวงนิรมานมุททาธร (สวาสดิ์) กรมไปรษณีย์โทรเลข บิดาชื่อหมื่นภูมินทรภักดี (ฉิม) ปู่ชื่อมา 18/9/18

๓๖๑๐ ปัจฉิมางกูร Pacchima^nku^ra นายเรือเอก หลวงพิทักษ์ทวยหาญ (แช่ม) สมุห์บาญชีกรมทหารเรือชายทะเล บิดาชื่อหมื่นประจักษ์พลขันธ์ (ฉิม) 11/12/16

๒๖๗๗ ปัจฉิมานนท์ Pacchima^nanda หลวงพรหมโทรเลข (มุ่ย) สารวัดกรมไปรษณีย์โทรเลข ทวดชื่อนายฉิม มหาดเล็ก 25/10/15

๓๘๐๖ ปัจฉิมาภิรมย์ Pacchima^bhiramya พลเสือป่าอ่อง รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๒ มณฑลจันทบุรี ปู่ชื่อฉิม ทวดชื่อชื่น 10/2/16

๕๕๕๖ ปัชโชตะสิงห์ Pajjotasinha รองอำมาตย์ตรี ขุนศรีนคร (สิงโต) สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ นายช่วง (บิดา) ปู่ชื่อกลั่น 26/7/19

๑๐๓๒ ปัญจมวัต* Panchamavat นายร้อยโทชุ่ม อัยการศาลทหาร มณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อเหงา 20/2/13 * ราชกิจจานุเบกษาว่า "ปัญจมะวัต"

๓๔๒๖ ปัญจมานนท์ Panchama^nanda หลวงสารากรบริรักษ์ (เช็งต๋อง) สรรพากรจังหวัดศุโขทัย ปู่ชื่อจีน แส้โหงว 10/9/16

๕๕๔๗ ปัญจรงคะ Pancharanga ขุนวรพัฒน์โภศัย (ถม) ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลนครสวรรค์ บิดาชื่อปั่น 26/7/19

๕๗๓๗ ปัญจวีณิน Panchavinin นักเรียนมหาดเล็กหลวงพิณ กับนายต่วง บิดา ปู่ทวดชื่อปั้น 3/9/19

๕๕๙๖ ปัญจะมูล Panchamula นายเรือตรีเฟื่อง กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อมูล บิดาชื่อปั่น 26/7/19

๑๑๘๖ ปัญญาสิงห์ Pa^nna^sinha รองอำมาตย์ตรีวิน ธรรมการเมืองสุพรรณบุรี ปู่ชื่อปัญญา บิดาชื่อสิงห์ 17/3/13

๕๒๗๔ ปัณฑรจันทร Pandarachandra นายร้อยตรีบุญมา กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อนวม บิดาชื่อจันทร์ 29/6/19

๕๑๘๗ ปัณฑรนนทกะ Pandaranandaka นายร้อยตำรวจโทหริ่ง กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อขุนราง (นวล) บิดาชื่อหมื่นราช (นม) 14/6/19

๕๖๐๕ ปัณฑรนาค Pandarana^ga พันจ่าเอกจ้อย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 26/7/19

๕๓๙๓ ปัณฑรสมิต Pandarasmita นายร้อยตำรวจตรีนวล กรมตำรวจภูธร ปู่ทวดชื่อยิ้ม 29/6/19

๔๘๗๑ ปัณฑรานนท์ Pandara^nanda รองอำมาตย์ตรีศรีนวน กระทรวง
มหาดไทย 5/4/19

๑๒๕๔ ปัณยวณิช Panya^vanija รองเสวกตรีซุ่นเฮง ครูในโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อนายปั้น เป็นพ่อค้า 8/4/14

๑๗๓๓ ปัณยาชีวะ Panya^jiva นายเรือโทฟุ้ง อัยการกรมทหารเรือชายทเล บิดาชื่อหลวงสุจริต (ปั้น) ปู่ชื่อขุนศรีบุรีบูรณ (อิ้ว) 29/10/14

๑๘๕๔ ปัณยาธร Panya^dhara นายร้อยโทปั่น นายแตรวงกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บิดาชื่อปั้น ปู่ชื่อชู 20/12/14

๐๒๗๐ ปัณยานนท์ Panya^nanda พระนิพัทธราชกิจ* (อยู่) เปรียญ เจ้ากรมพระราชพิธี กระทรวงวัง พระปัญญาพิศาลเถร (บัว) วัดรังษีเป็นปู่ 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาประชุมมงคลการ

๑๙๖๑ ปัณยาประทีป Panya^pradipa นายหมู่โทเหลียง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ ปู่ชื่อปั้น บิดาชื่อเทียน 12/3/14

๑๙๗๔ ปัณยาภา Panya^bha^ พบเสือป่าผิน กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อปั้น ปู่ชื่อภา 12/3/14

๓๐๖๘ ปัณยาโรจน Panya^rochana นายร้อยโทป่วน กรมทหารบกราบที่ ๓ บิดาชื่อปั้น ปู่ชื่อแสง 21/5/16

๑๑๕๖ ปัณยาลักษณ Panya^lakshana นายร้อยโทปาน พนักงานกองยกระบัตร กรมตำรวจภูธร บุตรนายปั้น หลานนายคล้าย 15/3/13

๒๙๕๘ ปัตตะโชติ Pattajoti นายร้อยเอกสุดใจ ราชองครักษ์ประจำ ปู่ชื่อใบ บิดาชื่อใช้ 10/3/15

๕๐๐๓ ปัตถนะวิภาต Patthanavibha^ta พลเสือป่าสว่าง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อโต๊ะกุเดน บิดาชื่อเจ๊ะหวัง 24/5/19

๐๖๙๗ ปัตระประกร* Patraprakara ขุนอินทรสมบัติ* (ชุ่ม) นายเวรกรมตรวจและกรมสารบาญชี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ สกุลช่างบาตร 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ปัตรประกร" ** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงอินทรสมบัติ

๐๒๖๑ ปัทมจิตร Padmachitra หลวงพิจิตรราชสาสน (ทิม) ปลัดกรมกองฎีกา กรมราชเลขานุการ 13/7/13

๓๒๗๙ ปัทมจินดา Padmachinta^ ขุนวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ) ครูวาดเขียนโรงเรียนเพาะช่าง บิดาชื่อทิม ปู่ชื่อจัน 16/7/16

๑๓๓๘ ปัทมชาติ Padmaja^ti ขุนวาโยไชย* (เยื้อน) แพทย์ประจำหมวดพยาบาล โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม บิดาชื่อทิม ปู่ชื่อเกิด 21/4/14 * นายร้อยตรี ขุนวาโยไชย

๑๕๘๑ ปัทมดิลก Padmatilaka หลวงสัตยานุกูล (เจิม) นายอำเภอบางปะกง ปู่ชื่อพระยาศรีสมุทโภค (ทิม) 9/9/14

๓๒๙๖ ปัทมดิษ Padmatisha นายร้อยโทคำ กรมแผนที่ทหารบก ทวดชื่อทิม ปู่ชื่อดิษ 22/7/16

๐๖๑๓ ปัทมนาค* Padmana^ga นายร้อยเอก ขุนวิจารณ์รัฐขัณฑ์* (นาค) กรมยุทธศาสตร์ กรมเสนาธิการทหารบก กระทรวงกระลาโหม หลวงศรีทิพบาล (ทิม) เป็นบิดา 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ปัทมะนาค"

๒๖๕๓ ปัทมนิธิ Padmanidhi ขุนไพศาลหิรัญราช (นาก) กระทรวงคมนาคม ทวดชื่อพระระยอง (ทิม) บิดาชื่อขุนสารเลข (สิน) 17/10/15

๒๔๔๓ ปัทมเนตร Padmanetra นายร้อยตรีอู๋ ประจำกรมทหารพรานที่ ๓ ปู่ชื่อหลวงศักดาเดชะ (ทิม) บิดาชื่อเนตร์ 22/8/15

๕๕๙๕ ปัทมปาณี Padmapa^ni นายเรือตรีเตี้ย กระทรวงทหารเรือ ปู่ทวดชื่อหลวงว่อง (ปวาย) ปู่ชื่อทิม 26/7/19

๒๒๗๐ ปัทมลางคุล Padmala^ngula รองอำมาตย์เอก ขุนอาจอำรุงการ (ชื่น) ยกรบัตรเมืองหลังสวน ปู่ชื่อทับทิม บิดาชื่อแหยม 19/5/15

๕๒๔๖ ปัทมวิภาต Padmavibha^ta นายร้อยตำรวจตรีจำรัส โรงเรียนพลตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อทิมCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 9:24:18 น. 0 comments
Counter : 2993 Pageviews.

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

/2558

2556

2555

น้ำใจจากคุณ krittut 2554

2553


สิริสวัสดิ์วรวาร
เปรมปรีดิ์มานรื่นรมณีย์นะคะ ยินดีต้อนรับ
สู่บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ

เชิญอ่านตามสบายนะคะ
มีดีๆให้คุณได้ทราบหลากหลายค่ะ

๑ - ๑/๑ ฉันรักในหลวง
๒.๓.๑๐.๑๕.๓๐.๒๔.๕๙.๖๓.๙๐.ธรรมะ
๔ - ๔/๑ รวมพลคนดัง
๕. ศาสนาพุทธสุดประเสริฐ
๖. ความรู้ทั่วไปในศาสนาพุทธ
๗. ๑๖. ประวัติศาสตร์
๘ - ๙/๑ ไม้ดอก ไม้ใบ
๑๑ - ๑๑/๑ เกม
๑๒.๓๗.๔๐-๔๓.๕๓.๗๕.๘๖.ศิลปะเทศ
๑๔ - ๑๔/๑. ๒๐๘. ข่าวคนดังเทศ
๑๘. ๑๙. ๒๒. ราชวงศ์ไทย
๒๐.๑๑๖-๑๑๖/๒ ๑๙๐-๑๙๐/๘ ละคร ทีวี
๒๑. ๓๑. ๒๐๘. ราชวงศ์เทศ
๒๔. นักเขียนไทย
๒๔/๑. กลอนชั้นบรมครู
๒๙/๑-๒๙/๔โปสการ์ดจากเพื่อนบล็อก
๓๓. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๙.๑๘๑-๑๘๑/๗ สุธาโภชน์รสเลิศล้ำ
๔๑.๔๒.๕๐.๕๘.๖๐.๖๑.๘๖.มหาวิหาร
๕๗. ปราสาท พระราชวัง คฤหาสน์เทศ
๖๒. วัด
๖๕ - ๖๕/๑ การ์ตูน
๖๕/๒. นิทานเซน
๖๗. ความตายมาพรากให้จากไป
๖๙ - ๖๙/๒ สารพัดสัตว์
๗๔. สุนัข
๗๖. อุทยานสวรรค์
๗๗. ซูเปอร์แมน - แบทแมน
๗๘ - ๘๓. แสตมป์สะสม
๘๕-๘๕/๑ หนังสือสะสม
๘๗ - ๘๗/๒ ๒๑๕ ข่าวกีฬา
๘๙. ๘๙/๑ จีนแผ่นดินใหญ่
๙๐/๑ .ทิเบต
๙๑. จันทร์สูริย์ดารา
๙๒. สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
๙๓ - ๙๓/๒ ภาพยนตร์
๙๔ - ๙๔/๓ ยานยนต์
๙๕ - ๙๕/๑ ดูดวง
๙๖ - ๙๖/๑ . ๒๑๑ วิทยาศาสตร์
๙๗ - ๙๗/๑.๒๐๙ แวดวงวรรณกรรม
๙๘. ภาพพุทธประวัติ
๙๙. ๑๒๗ - ๑๒๗/๑ ดนตรี
๑๐๑. ป้าย R สะสม
๑๐๒. บัตรภาพตราไปรฯสะสม
๑๐๓. DIY
๑๐๗/๑ เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น
๑๐๘ - ๑๐๘/๑ หนังสือ
๑๑๓ - ๑๑๓/๑ บ้านสวย
๑๑๕. พระเครื่อง
๑๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๒๓. เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
๑๒๕. เหรียญที่ระลึก
๑๒๕/๑ เหรียญสะสมต่างประเทศ
๑๒๕/๒ เหรียญที่ระลึกจังหวัด
๑๒๕/๓ ธนบัตรที่ระลึก
๑๒๕/๔ บัตรโทรศัพท์
๑๒๕/๕ กล่องไม้ขีด และอื่นๆ
๑๓๑.เรื่องสั้นชั้นครู"เจียวต้าย"
๑๖๔.บล็อกพิเศษ วันเดียวอั๊พ 100
เอนทรี่ ให้คุณป้า"ร่มไม้เย็น"ชม
๑๙๐/๓ เรื่องย่อละคร
๑๙๓. คดีเขาพระวิหาร
๒๑๒. ศิลปะ
๒๑๗. วิถีแห่งอำนาจ บูเช็กเทียน
๒๑๗/๑.วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าน
๒๑๗/๒.วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
๒๑๗/๓.วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา
๒๑๗/๔.วิถีแห่งอำนาจ หงซิ่วฉวน
๒๑๗/๕.วิถีแห่งอำนาจ แฮรี่ พอตเตอร์

ข่าวทั่วไปล่าสุด บล็อกล่างสุดค่ะ

เปิดบล็อก 1 มกราคม 2552free counters
08.27 - 250811

207 flags collected 300316Friends' blogs
[Add sirivinit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.