"ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ" มีหลายหัวข้อเรื่องให้คุณอ่าน .. ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล็อกค่ะ .. ขอจงมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะ
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
8 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ช..๔

นามสกุลพระราชทาน-ช..๔


๖๓๗๓ ชิตินทร Jitindara พลเสือป่าชิต ประจำหมู่ ๒ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๑ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ชื่ออิน บิดาชื่อแป้น 26/8/22

๔๐๔๑ ชินรัตน์ Jinaratna มหาดเล็กวิเศษพร้อม กรมชาวที่ บิดาชื่อเทียน ปู่ชื่อแก้ว 13/6/17

๔๗๕๖ ชินสวัสดิ์ Jinnasvasti นายหมู่ลูกเสือเอกพุ่ม ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ มณฑลจันทบุรี ปู่ชื่อสวัสดิ์ 3/2/18

๔๗๐๐ ชินะจิตร Jinachitra นายหมู่โทกิ๊ด จ่าจังหวัดกระบินทร์บุรี ปู่ชื่อชิ้น 3/2/18

๒๔๓๑ ชินะโชติ Jinajoti นายพันตรี หลวงอำนาจณรงค์ราญ (หยิ่ว) ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๓ ปู่ชื่อชิน ทวดชื่อโชติ 22/8/15

๒๓๕๕ ชินะเตมีย์ Jinatemiya รองอำมาตย์เอกหลวงประมูลวิชาเพิ่ม (ชุ่ม) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เมืองภูเก็ต บิดาชื่อชื่น ปู่ชื่อฉ่ำ 1/7/15

๐๒๐๐ ชินะนาวิน* Jinana^vin ว่าที่นายเรือตรีชื่น กรมทหารชายทเล 5/7/13 * เดิมให้นามไว้มีสร้อย "เสน" แต่ภายหลังไม่เหมาะเปลี่ยนให้ใหม่เป็นสร้อย "นาวิน" ใบให้ชื่อใหม่วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๗ (ประกาศราชกิจจา ๒๔๕๗/๑๕๘๐)

๔๑๕๕ ชินะประภา Jinaprabha นายร้อยตรีเพ็ง กรมทหารบกราบที่ ๒ ปู่ชื่อชื่น บิดาชื่อแจ่ม 9/8/17

๖๐๕๐ ชินะโยธิน Jinayodhin นายร้อยโทชื้น กองพยาบาล กองพลทหารบกที่ ๙ ทวดชื่อชื่น 6/8/21

๑๐๗๘ ชิโนทัย Jinodaya พระนราทรธุระธำรง (ฃำ) นายอำเภอพระแท่น เมืองราชบุรี ปู่ชื่อพระปราบอังวะ (เหลี่ยง) บิดาชื่อขุนอุทัย (หุ่น) 5/3/13

๒๕๓๖ ชีรานนท์ Jira^nanda รองอำมาตย์เอก หลวงแผลงสท้าน (สิน) ปลัดจางวางกรมทหารปืนใหญ่ญวนฝ่ายพระราชวังบวรฯ บิดาชื่อหมื่นฤทธิพลไชย (เปีย) 26/9/15

๑๒๙๙ ชีวกานนท์ Jivaka^nanda หลวงพิชิตชโนประการ (สาตร์) นายเวรกระทรวงนครบาล เสมียนตราเลี้ยงเป็นปู่ 15/4/14

๔๔๐๒ ชีวะเกตุ Jivaketu นักเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่สนิท กับรองอำมาตย์โทแชร์ บิดา ปู่ชื่อเชียวเก 30/3/17

๖๐๖๓ ชีวานุตระ Jiva^nutra นายร้อยโทสวัสดิ์ กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลวงกรรพยุหยาต (นุด) เป็นปู่ 3/9/21

๒๗๘๑ ชุณหสิริ Junhasiri ขุนประจงเลขา (ปุ๊น) กรมรถไฟหลวงสายเหนือ ปู่ชื่อชุน 12/12/15

๕๖๕๘ ชุณหโสภาค Junhasobha^ga มหาดเล็กวิเศษสุภาค ประจำกองบัญชาการกลางมหาดเล็ก 9/8/19

๖๒๙๗ ชุณหะติตติ Junhatitti พลเสือป่าตี๋ ประจำกองร้อยที่ ๑ กองเสนารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อง่วนติด ปู่ชื่อบุเรียด บิดาชื่อซิลสุรุ 25/3/21

๓๙๙๘ ชุณหะนันทน์ Junhanandana นายร้อยโทเล็ก ผู้บังคับหมวดพยาบาล กรมทหารบกม้าราชบุรี บิดาชื่อชุน 6/6/17

๔๐๓๓ ชุณหะมาน Junhama^n ขุนประสาทกิจวิลัย (เรียม) กรมศิลปากร กระทรวงวัง ปู่ชื่อหลวงอาษา (ชุน) 13/6/17

๔๐๗๓ ชุณหะวัต Junhavat นายร้อยโทอิน กรมทหารบกราบที่ ๑๓ บิดาชื่อชุน 23/6/17

๔๔๓๒ ชุณหะวัน Junhavan นายร้อยตรีผิน กรมทหารบกราบที่ ๔ ราชบุรี ปู่ชื่อแสง ทวดชื่อสี 16/5/18

๒๒๒๕ ชุณหะสุต Junhasuta นายกิด กองคลังวรภาชน์ ปู่ชื่อเพ่งชุน

๓๒๐๓ ชุณหานนท์ Junhaูnanda รองอำมาตย์โทออจู กรมไปรษณีย์โทรเลข บิดาชื่อชุน 17/6/16

๕๐๕๕ ชุตาภา Juta^bha^ พลเสือป่าสุข กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อแสง บิดาชื่อโชติ 31/5/19

๔๘๐๗ ชุตินธร Jutindhara ขุนชลังคณารักษ์ (รวย) นายอำเภอในมณฑลปราจิณ ปู่ชื่อโชติ 5/4/19

๔๔๔๔ ชุนหะจันทน Junhachandana รองเสวกตรีเจียร กรมพระคลังข้างที่ ทวดชื่อนวน ปู่ชื่อพราย บิดาชื่อมอน 16/5/18

๐๓๐๘ ชุมโชติ Jumajoti หลวงภักดีวินิจฉัย (ช่วง) ผู้พิพากษาศาลแพ่ง กระทรวงยุติธรรม ขอแทนหลวงปราจิณกิติบดี (เจ้ากรมชุ่ม) ผู้เป็นบิดาด้วย 13/7/13

๔๒๒๙ ชุมนานนท์ Jumana^nanda พันจ่าเอกโต กรมสรรพาวุธทหารเรือ บิดาชื่อชุ่ม ปู่ชื่อแพ 13/10/17

ร.๔-๑๒ ชุมพล ณ กรุงเทพ Jumbala na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ 4/4/00

๒๔๐๕ ชุมมานนท์ Jumma^nanda นายร้อยตำรวจตรีเอื้อน ผู้บังคับกองตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง เมืองนครศรีธรรมราช ทวดชื่อชุ่ม 20/7/15

๐๓๖๕ ชุมสาย ณ กรุงเทพ Xumsai na Krungdeb หลวงสฤษดิ์สุทธวิจารณ* (หม่อมราชวงศ์ถัด) เจ้ากรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓ กรมขุนราชสีหวิกรม (พระองค์เจ้าชุมสาย) 15/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระเกษตรรักษา

๐๙๓๒ ชุมแสง ณ กรุงเทพ Xumsaeng na Krungdeb หม่อมเจ้าเปล่ง ในกรมหลวงสรรพศิลป์ รับราชการในกองแพทย์ กระทรวงวัง เป็นผู้ขอแทนบุตรหลานผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา (พระองค์เจ้าชุมแสง) 19/1/13

๑๙๔๐ ชุมะศารทูล Jumasa^rdu^la ว่าที่นายร้อยตรีแดง ประจำกรมทหารราบที่ ๓ กับนายโต (บิดา) นายโตเป็นบุตรพระยาราชเสนา (ชุ่ม)ๆ เป็นบุตรพระยาศรีสหเทพ (เสือ) 10/3/14

๑๓๓๔ ชุวัสวัต Juvasvat นายร้อยเอก ขุนไล่พลรบ (กอน) ผู้รั้งเสนาธิการกองพลที่ ๘ ปู่ชื่อหลวงสุนทรบริหาร (ชู) 21/4/14

๑๐๗๐ ชุวานนท์ Juva^nanda ขุนประมวญหัดถการ (ทองสุก) ผู้ช่วยคมนาคมมณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อนายชู 5/3/13

๐๕๘๑ ชุษณะโยธิน Jushnayodhin นายร้อยตรีแฉ่ง* ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยโท

๔๑๑๐ ชุษณะเสวี Jushnasevi รองเสวกตรี นายสรรค์ภักดี (แฉ่ง) กรมพระตำรวจวัง บิดาชื่อเอี่ยม 17/7/17

๖๑๖๕ ชูตายน Ju^ta^yana ราชบุรุษขอม ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอท่าข้าม มณฑลสุราษฎร์ ปู่ชื่อขุนไชยนารายณ์ (ชู) 19/11/21

๒๖๐๐ ชูตินันทน์ Ju^tinandana นายร้อยโท ขุนการีนราดล (ทรัพย์) สังกัดกรมยุทธศาสตร์ กรมเสนาธิการทหารบก กับนายร้อยเอก ขุนภักดีสาตรา (สิน) ประจำแพนกรถไฟ กรมยุทธศาสตร์ กรมเสนาธิการทหารบก เป็นพี่น้องกัน ปู่ชื่อชู 10/10/15

๒๘๐๐ ชูติมาน Ju^tima^n นายเรือโทยา นายทหารนอกราชการ กระทรวงทหารเรือ ทวดชื่อชู บิดาชื่อหม่าน 19/12/15

๖๐๑๗ ชูติวงศ์ Ju^tivansa หลวงเทพปรีชา (วงศ์) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก นายชู บิดา 6/8/21

๕๙๒๕ ชูติวาสะ Ju^tiva^sa ขุนสุนทรสาส์น (อยู่) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทวดชื่อชู ค้าขาย 28/5/21

๓๐๓๘ ชูติสุต Ju^tisuta ว่าที่นายร้อยตรีพรม กรมทหารบกราบที่ ๑๔ ปู่ชื่อชู 7/5/16

๐๒๔๗ ชูโต Xuto หลวงราชอักษร* (สอาด) กองเลฃานุการในพระองค์ ให้เป็นนามสกุลสำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลตรงลงมาจากเจ้าคุณชูโต ทางวงศ์ผู้ชาย คือ เจ้าพระยาพลเทพ (เอี่ยม) เป็นอาทิ 10/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาราชอักษร

๑๒๒๕ เชนยะวณิช Jenayavanija นายพันโท หลวงบุรัมพวารักษ์ (สือ) กองหนุน สังกัดกรมสัสดี ปู่ชื่อเชง เป็นสกุลพ่อค้า


Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 19:01:27 น. 0 comments
Counter : 1278 Pageviews.

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

/2558

2556

2555

น้ำใจจากคุณ krittut 2554

2553


สิริสวัสดิ์วรวาร
เปรมปรีดิ์มานรื่นรมณีย์นะคะ ยินดีต้อนรับ
สู่บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ

เชิญอ่านตามสบายนะคะ
มีดีๆให้คุณได้ทราบหลากหลายค่ะ

๑ - ๑/๑ ฉันรักในหลวง
๒.๓.๑๐.๑๕.๓๐.๒๔.๕๙.๖๓.๙๐.ธรรมะ
๔ - ๔/๑ รวมพลคนดัง
๕. ศาสนาพุทธสุดประเสริฐ
๖. ความรู้ทั่วไปในศาสนาพุทธ
๗. ๑๖. ประวัติศาสตร์
๘ - ๙/๑ ไม้ดอก ไม้ใบ
๑๑ - ๑๑/๑ เกม
๑๒.๓๗.๔๐-๔๓.๕๓.๗๕.๘๖.ศิลปะเทศ
๑๔ - ๑๔/๑. ๒๐๘. ข่าวคนดังเทศ
๑๘. ๑๙. ๒๒. ราชวงศ์ไทย
๒๐.๑๑๖-๑๑๖/๒ ๑๙๐-๑๙๐/๘ ละคร ทีวี
๒๑. ๓๑. ๒๐๘. ราชวงศ์เทศ
๒๔. นักเขียนไทย
๒๔/๑. กลอนชั้นบรมครู
๒๙/๑-๒๙/๔โปสการ์ดจากเพื่อนบล็อก
๓๓. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๙.๑๘๑-๑๘๑/๗ สุธาโภชน์รสเลิศล้ำ
๔๑.๔๒.๕๐.๕๘.๖๐.๖๑.๘๖.มหาวิหาร
๕๗. ปราสาท พระราชวัง คฤหาสน์เทศ
๖๒. วัด
๖๕ - ๖๕/๑ การ์ตูน
๖๕/๒. นิทานเซน
๖๗. ความตายมาพรากให้จากไป
๖๙ - ๖๙/๒ สารพัดสัตว์
๗๔. สุนัข
๗๖. อุทยานสวรรค์
๗๗. ซูเปอร์แมน - แบทแมน
๗๘ - ๘๓. แสตมป์สะสม
๘๕-๘๕/๑ หนังสือสะสม
๘๗ - ๘๗/๒ ๒๑๕ ข่าวกีฬา
๘๙. ๘๙/๑ จีนแผ่นดินใหญ่
๙๐/๑ .ทิเบต
๙๑. จันทร์สูริย์ดารา
๙๒. สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
๙๓ - ๙๓/๒ ภาพยนตร์
๙๔ - ๙๔/๓ ยานยนต์
๙๕ - ๙๕/๑ ดูดวง
๙๖ - ๙๖/๑ . ๒๑๑ วิทยาศาสตร์
๙๗ - ๙๗/๑.๒๐๙ แวดวงวรรณกรรม
๙๘. ภาพพุทธประวัติ
๙๙. ๑๒๗ - ๑๒๗/๑ ดนตรี
๑๐๑. ป้าย R สะสม
๑๐๒. บัตรภาพตราไปรฯสะสม
๑๐๓. DIY
๑๐๗/๑ เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น
๑๐๘ - ๑๐๘/๑ หนังสือ
๑๑๓ - ๑๑๓/๑ บ้านสวย
๑๑๕. พระเครื่อง
๑๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๒๓. เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
๑๒๕. เหรียญที่ระลึก
๑๒๕/๑ เหรียญสะสมต่างประเทศ
๑๒๕/๒ เหรียญที่ระลึกจังหวัด
๑๒๕/๓ ธนบัตรที่ระลึก
๑๒๕/๔ บัตรโทรศัพท์
๑๒๕/๕ กล่องไม้ขีด และอื่นๆ
๑๓๑.เรื่องสั้นชั้นครู"เจียวต้าย"
๑๖๔.บล็อกพิเศษ วันเดียวอั๊พ 100
เอนทรี่ ให้คุณป้า"ร่มไม้เย็น"ชม
๑๙๐/๓ เรื่องย่อละคร
๑๙๓. คดีเขาพระวิหาร
๒๑๒. ศิลปะ
๒๑๗. วิถีแห่งอำนาจ บูเช็กเทียน
๒๑๗/๑.วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าน
๒๑๗/๒.วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
๒๑๗/๓.วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา
๒๑๗/๔.วิถีแห่งอำนาจ หงซิ่วฉวน
๒๑๗/๕.วิถีแห่งอำนาจ แฮรี่ พอตเตอร์

ข่าวทั่วไปล่าสุด บล็อกล่างสุดค่ะ

เปิดบล็อก 1 มกราคม 2552free counters
08.27 - 250811

207 flags collected 300316Friends' blogs
[Add sirivinit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.