bloggang.com mainmenu search


การฟอกสีฟัน เป็นการทำฟันที่จะช่วยแก้ปัญหาสำหรับคนไข้ที่ฟันสีเหลือง หรือฟันไม่ขาวสะอาดเท่าที่ควร ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการฟอกสีฟันนั้นเอง ซึ่งในการฟอกสีฟันนั้นก็มีวิธีการอยู่หลายแบบ ซึ่งในวิธีแต่ละแบบนั้น แต่ละทันตแพทย์ แต่ละคลีนิคก็จะมีวิธี และผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องมือในการใช้ฟอกสีฟันที่ต่างกัน ซึ่งคนไข้ ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง

การฟอกสีฟันที่นิยมในปัจจุบันมีอยู่ 3 แบบด้วยกัน

1.    การฟอกสีฟันแบบที่เสร็จในครั้งเดียว โดยทันตแพทย์เป็นคนลงมือในการฟอกสีฟันทุกครั้งตอน ซึ่งการทำฟอกสีฟันแบบเสร็จในครั้งเดียวนี้จะใช้เวลาเพียงแค่ 45-60 นาที  ในการทำ ความเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเทคนิคและวัสดุเครื่องมือของทันตแพทย์แต่ละท่านนั้นเอง  ซึ่งหลังจากทำการฟอกสีฟันแล้วฟันจะขาวขึ้นในทันที สำหรับค่าใช้จ่าย จะแพงกว่าการฟอกสีฟันประเภทอื่น

2.    การฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน การฟอกสีฟันประเภทนี้จะมีราคาที่ถูกกว่า การฟอกสีฟันแบบเสร็จในครั้งเดียว ซึ่งในการทำฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้านนี้ คนไข้จะต้องได้รับการเช็คฟันตากทันตแพทย์ซะก่อน หลังจากนั้นทันตแพทย์จะจัดอุปกรณ์เพื่อให้นำไปฟอกสีฟันที่บ้าน แล้วหลังจากนั้นทันตแพทย์จะนัดเข้ามาเพื่อทำการเช็คสุขภาพและสีของฟันอีกครั้ง  ซึ่งฟันนั้นจะไม่ขาวโดยทันทีที่ทำต้องใช้ระยะเวลาดูผล  ประมาณ 7-14 วัน

3.    การใช้ยาสีฟันแบบ Whitening  มีราคาถถูกมากเมื่อเทียบกับการฟอกสีฟันแบบทั้ง 2 ประเภทที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ทั้งนี้จะช่วยแค่กำจัดคราบหินปูนซึ่งนั้นอาจจะไม่ได้ทำให้ฟันขาวขึ้นได้เท่าที่คนไข้ต้องการ และเมื่อหยุดใช้ ฟันก็จะกลับมาคล้ำเหมือนเดิม  ระยะเวลาที่จะเห็นผลนั้นประมาณ 1 เดือนขึ้นไป

สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจในเรื่องของการฟอกสีฟันแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปทำที่ไหน เราขอแนะนำ ศูนย์ทันตกรรม PMDC ซึ่งเป็นศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงามโดยเฉพาะ ทันตแพทย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีประสบการณ์มากว่า 23 ปี หากท่านใดสนใจสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมดูภาพก่อนและหลังการทำได้ที่ www.pmdc-dental.com

Create Date :12 พฤษภาคม 2557 Last Update :12 พฤษภาคม 2557 18:46:15 น. Counter : 977 Pageviews. Comments :0