bloggang.com mainmenu search
[ Main : หน้าหลัก เทิดพระเกียรติ ]


กรมหลวงชุมพร กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

      จ. ชุมพร จัดงานเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ งานกาชาด ประจำปี 2549 ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2549 ณ สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ และ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร ในงานมี พิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือ “เสด็จเตี่ย ของชาวชุมพร” บริเวณ พระตำหนัก ริมหาดทรายรี มีการแสดง แสง สี เสียง พระประวัติ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ออกร้านจำหน่ายสินค้าและ ของดีเมืองชุมพร แข่งขันลิงเก็บมะพร้าว ประกวดอาหารพื้นเมืองภาคใต้ และประกวดเขียนบาติก

กรมหลวงชุมพร
นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์)

      พระนามเดิมของพระองค์ท่าน คือ พระองค์เจ้าชายอาภากรเกียรติวงศ์ เป็น พระราชโอรส ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับ เจ้าจอมมารดาโหมด ประสูติ เมื่อ ปีมะโรง เดือนอ้าย แรม 3 ค่ำ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423

      เมื่อพระชนมายุ 13 พรรษา ได้เสด็จไปศึกษา วิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ ถือกันว่าพระองค์เป็น คนไทยคนแรก ที่ศึกษา วิชาการแขนงนี้ในต่างประเทศพระองค์ได้ทรงศึกษา วิชาการด้วยพระอุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง และตั้งปณิธานตนอย่างแรงกล้าที่จะทำ ให้ ทหารเรือไทย มีความสามารถในการ เดินเรือ ออกทะเล สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธวิธีได้อย่างดีโดยไม่ต้อง มีชาวต่างชาติเป็นผู้ บังคับการเรืออีกต่อไป

      เมื่อทรงสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับราชการใน กองทัพเรือ พระองค์ทรงปรับปรุงพัฒนา กิจการ ทหารเรือ ให้เจริญก้าวหน้ามากมาย อาทิ ทรงแก้ไขระเบียบการใน โรงเรียนนายเรือ ทั้ง ฝ่ายปกครองและฝ่ายวิชาการ, ขอพระราชทานจัดตั้ง โรงเรียนนายเรือ ที่บริเวณ พระราชวังเดิม ฝั่งธนบุรี เมื่อพ.ศ. 2448 และ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จ เปิดโรงเรียนนายเรือในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449

      ทรงเป็นผู้วางโครงการจัดตั้งฐาน ทัพเรือที่ สัตหีบ, ทรงทำแผนการทัพเรือ, ทรงจัดการศึกษาทาง ยุทธวิธี กระบวนรบในกองทัพเรือ ให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น, ปี พ.ศ. 2453 เป็นแผ่นดินของรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเสนาบดี และทรงให้ยก “กรมทหารเรือ” ขึ้นเป็น “กระทรวงทหารเรือ” อีกด้วย, ปี พ.ศ. 2460 ได้รับพระกรุณา โปรดเกล้าฯ เลื่อนยศเป็น นายพลเรือไทย และได้ทรงเลื่อนยศขึ้นเป็น นายพลเรือเอก ในปีเดียวกัน, ทรงเป็นผู้แทน คณะกรรมการราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกไปจัดซื้อ เรือรบหลวงพระร่วง ณ ประเทศ อังกฤษ และทรงเป็นผู้บังคับการเรือนำเรือรบหลวงพระร่วงเข้ามาสู่ กรุงเทพพระมหานคร โดยสวัสดิภาพ

      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา พระอิสริยยศ เป็น กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463 และทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2466 เนื่องจากพระองค์ท่านได้ทรงนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ กองทัพไทย อย่างอเนกอนันต์ เหล่าทหารเรือไทยจึงเคารพรักและพร้อม ใจกันถวายพระเกียรติของพระองค์ว่า “พระบิดาแห่ง ราชนาวีไทย”

      ทรงลาออกจากราชการทหารเรือ เมษายน 2466 หลังจากนั้นเสด็จไปประทับที่ชุมพร พร้อมนายแพทย์ประจำพระองค์ จากกรมแพทย์ทหารเรือ แล้วประชวรเป็นไข้หวัดใหญ่ ได้เพียง 3 วัน ก็ สิ้นพระชนม์ (วันสิ้นพระชมน์ 19 พฤษภาคม 2466) พระราชทานเพลิงศพ วันที่ 28 ธันวาคม 2466

อ่าน พระประวัติ เพิ่มเติม => //www.chumphontour.com

บันทึกกรมหลวงชุมพร จารึกที่หัวเรือรบหลวงจำลอง ประดิษฐานอยู่ที่ศาลของพระองค์ท่าน ณ หาดทรายรี จ.ชุมพร

"เจอบันทึกนี้ ให้เอาคำต่อไปนี้ของ กูไปประกาศให้คนรู้ว่า กู กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์

ผู้เป็นโอรสของพระปิยะมหาราช ขอประกาศให้พวก มืง รับรู้ไว้ว่า

แผ่นดินสยามนี้ บรรพบุรุษ ได้เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต เข้าแลกไว้

ไอ๊ อี่ มันผู้ใด คิดบังอาจทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ฤา กระทำการทุจริต ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวม

จงหยุด ! การกระทำนั้นเสียโดยเร็ว ก่อนที่ กู จะสังหารผลาญสิ้นทั้งโคตร

ให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยาม อันเป็นที่รักของ กู

ตราบใดที่คำว่า " อาภากร " ยังยืนหยัดอยู่ในโลก กู จะรักษาแผ่นดินสยามของกู

ลูก หลาน ทั้งหลาย แผ่นดินใดให้เรากำเนิดมา

แผ่นดินใดให้ที่ซุกหัวนอน ให้ความร่มเย็นเป็นสุข

มิให้อนาทรร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น"


รูปจาก //www.seal2thai.org[ Main : หน้าหลัก เทิดพระเกียรติ ]
Create Date :25 ธันวาคม 2549 Last Update :27 ธันวาคม 2550 23:45:19 น. Counter : Pageviews. Comments :26