bloggang.com mainmenu search
หนังสือเทิดพระเกียรติ "แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ พระราชประวัติ ภาพลักษณ์การดำรงพระองค์แบบเรียบง่าย เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถในทุก ๆ ด้านของพระองค์ที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่เคยได้เห็น ราคา 1,000 บาท ชุดหนังสือ ประกอบด้วยหนังสือ ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน และ cd 1 แผ่น จองได้ที่ไหน จำไม่ได้เหมือนกัน แต่น่าจะเป็นที่เดิม คือธนาคาร และไปรษณีย์ นำข่าวที่มาและงานนิทรรศการนี้จาก นสพ.ไทยรัฐ มาฝากด้วย

แสงหนึ่งคือรุ้งงาม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สะท้อนพระจริยวัตร สมเด็จพระพี่นางฯ [24 เม.ย. 50 - 00:18]

“แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” ถือเป็นแนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา เพื่อถ่ายทอดความหมายอันหลากหลายลึกซึ้ง ในฐานะเจ้านายชั้นสูงผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศ และประชาชนชาวไทยทั้งชาติมาอย่างต่อเนื่อง

ในนิทรรศการดังกล่าว บรรยายไว้ในบทนำ ตอนหนึ่ง ว่า ความเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ นั้น เป็นที่รับทราบกันในหมู่ประชาชนยุคปัจจุบันแต่เพียงว่า ทรงมีพระอิสริยศักดิ์เป็น “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่แท้จริงแล้ว หากได้มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลลงลึกถึงพระกรณียกิจ พระประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ รวมถึงพระจริยวัตร จะพบว่า ทรงมีคุณลักษณะที่โดดเด่นอุปมาอุปไมยได้กับ “แสงหนึ่ง” คือ เปรียบดุจแสงที่ส่องสว่าง และส่องฉายอาบ ให้เราได้มองเห็นความสวยงาม ความยิ่งใหญ่ ของสรรพสิ่งในโลกนี้ แต่ผู้คนมักไม่ได้มองเห็น “แสง” นั้น

ถ้าจะเปรียบตามจริงแล้ว ยังทรงเปรียบประดุจแสงที่ส่องฉาย และอาบสะท้อนให้ผู้คนได้มองเห็นความยิ่งใหญ่ ความสวยงามของพระราชบิดา พระราชมารดา พระอนุชาทั้งสองพระองค์ตลอดมา โดยผ่านพระอัจฉริย-ภาพในด้านต่างๆ รวมถึงพระกรณียกิจ, พระจริยวัตร, พระนิพนธ์หลากหลายมากมายนับไม่ถ้วน และ “แสงหนึ่ง” นี่เอง ยังส่องสว่างให้ประชาราษฎร์ไทยในแผ่นดินได้มีชีวิตที่ดีขึ้น สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นจากพระกรณียกิจผ่านองค์กรและมูลนิธิต่างๆ

คณะผู้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯดังกล่าว ภายใต้การนำของ “ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม” ยังได้ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น ด้วยการอุปมาอุปไมยเปรียบเปรยกับ “รุ้งงาม” เพื่อสื่อความหมาย หรือคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ใน “แสงหนึ่ง” ซึ่งเมื่อผนวกรวมกันแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความหมาย หรือคุณลักษณะอันงดงามที่อยู่ภายในแสง...ดุจแสงหนึ่ง เมื่อวันฟ้าคลี่ ที่ปรากฏให้เห็นคือ รุ้งงาม!!

ในนิทรรศการ “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” นี้ คณะกรรมการจัดงานฯ มุ่งหวังว่า จะสามารถนำเสนอให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจและซาบซึ้ง ความเป็นพระองค์ท่าน ผ่านคุณลักษณะทั้ง 7 ประการ และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้นำไปเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวทางการดำเนินชีวิตของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เป็นแสงส่องนำทางสู่อนาคต

ภาพประทับใจที่หาชมได้ยากของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ จะจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชม ที่แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 4-15 พ.ค. นี้ มีอาทิ ภาพขณะทรงเรียนการบินเป็นนักบินหญิงอันดับต้นๆของประเทศไทย โดยใต้ภาพบรรยายไว้อย่างงดงามว่า “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพลังแห่งการสร้างสรรค์ ทรงกระฉับกระเฉงไม่หยุดนิ่ง ทรงเป็นนักผจญภัย อีกทั้งทรงกล้าหาญ อันจะเห็นได้จากการที่ทรงกีฬาต่างๆ เช่น การทรงสกี, ทรงม้าผาดโผน นอกจากนี้ ยังสนพระทัยในเครื่องยนต์กลไก, การขับรถยนต์และรถสามล้อ รวมไปถึงทรงเรียนการบิน เป็นนักบินหญิงอันดับต้นๆของประเทศไทย”

ส่วนอีกภาพเป็น พระอิริยาบถสบายๆท่ามกลางธรรมชาติ พระพักตร์ยิ้มแย้มมีความสุข ใต้ภาพบรรยายไว้ชวนอ่านว่า “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ โปรดความเรียบง่ายและธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานและหัวใจหลักในความเป็นพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เพราะสมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงอบรมให้รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ และทรงใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระนิพนธ์หลายเล่มของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ สะท้อนถึงการอบรมเลี้ยงดูเมื่อทรงพระเยาว์ และพระนิสัยเมื่อทรงเจริญวัยตามลำดับ”

และนี่เองคือความหมายแท้จริงของ “แสงหนึ่ง” ผู้เผยให้เห็นรุ้งอันงดงาม!!

Create Date :07 พฤษภาคม 2550 Last Update :7 พฤษภาคม 2550 9:48:08 น. Counter : Pageviews. Comments :20