bloggang.com mainmenu search
Title: ถวายปฏิญญา (Short Version)
Artist: nurng
Album: ประโคมเพลง ประเลงถวาย

เพลงถวายปฏิญญา
ประพันธ์โดย : ก้องภพ รื่นศิริ
ขับร้องเดี่ยวโดย : ใจรัตน์ พิทักษ์เจริญ
บรรเลงโดย : วงซิมโฟนีออร์เคสตร้าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขับร้องประสานเสียงโดย : คณะนักร้องประสานเสียงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ควบคุมวงขับร้องประสานเสียงโดย : ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์
อำนวยเพลงโดย : นรอรรถ จันทร์กล่ำ
ผู้อำนวยการดนตรี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก ชูชาติ พิทักษากร

(บางส่วน)
ศิลปินใหญ่น้อยร้อยดวงจิต ร้อยลิขิตร้อยอาลัยไม่มีเหมือน
ดังตะวันพลันดับลับดาวเดือน ทรงลอยเลื่อนสู่สถานวิมานฟ้า
คุกเข่าลงผจงไหว้ไร้เทียนจุด สิบนิ้วดุจธูปหอมย้อมนาสา
ดอกไม้จันทน์นั้นหรือคือน้ำตา ถือมาลาทุกพวงแทนดวงใจ

ขอประเลงเพลงประโลมประโคมส่ง เสด็จองค์ยอดหญิงผู้ยิ่งใหญ่
ถึงคราคืนสู่สวรรค์อันแววไว วางพระทัยจากแผ่นดินถิ่นทรงรัก
ขอถวายปฏิญญาของข้าบาท จะสืบศาสตร์ศิลปะสมานสมัคร
สานต่อพระปณิธานที่นานนัก เกียรติศักดิ์สยามอยู่คู่นิรันดร์
Create Date :06 มีนาคม 2552 Last Update :3 พฤศจิกายน 2552 15:51:54 น. Counter : Pageviews. Comments :7