bloggang.com mainmenu search
MV/Title: น้ำตาลบความผิด
Artist: สปินเฮด Spin Head
Album/อัลบั้ม:

กลบเลื่อนด้วยคำว่าเสียใจ
เธอบอกไม่ไหว รักที่ทนกันมา
แอบเปลี่ยนประเด็นด้วยน้ำตา
แกล้งเอาความสงสารปิดบังเค้าเรื่องคนใหม่

* ที่จริงในใจเธอรู้ดี

** หยุดเถอะน้ำตา ไม่ต้องเค้นมันออกมา
บอกไม่รักฉันง่ายกว่า เมื่อเธอหมดใจกันแล้ว
พูดเลยอยากทิ้งกัน จะยอมช้ำและปวดใจ
แต่อย่าใช้น้ำตาเพื่อลบความผิด
ปิดซ่อนความจริงที่คิดจะนอกใจ

ยิ่งออกอาการยิ่งร้อนตัว
มันยิ่งคอยฟ้องไม่ต้องร้องฟูมฟาย
เธอสั่งอารมณ์ได้ง่ายดาย
ช่วยอย่างนึงได้ไหม สั่งให้ใจพูดความจริง

(ซ้ำ *, **)

คำเดียวจะไปก็ฟังเข้าใจ แล้ว

(ซ้ำ **, **)
Create Date :11 ตุลาคม 2552 Last Update :11 ตุลาคม 2552 19:05:31 น. Counter : Pageviews. Comments :0