space
space
space
 
ตุลาคม 2558
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
space
space
30 ตุลาคม 2558
space
space
space

กลุ่ม มารา ปาตานี MARA Patani 2558
กลุ่มมารา ปัตตานี 2558
รวบรวมโดย ดร. ภคพร กุลจิรันธร
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียกลุ่มมารา ปาตานี ได้จัดการพูดคุยสันติสุขกับคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทย โดยกลุ่มมาลาปาตานีเป็นตัวแทน 7 องค์กรซึ่งเป็นกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐประกอบด้วย
1. นายฮาเร็ม มุคตาผู้แทนจากกลุ่มพูโล
2. นายอาบู ยาซีนผู้แทนจากกลุ่มบีไอเอ็มพี
3. นายหะยี อาหมัดชูโว ผู้แทนจากกลุ่มบีอาร์เอ็น
4. นายอาวัง ยะบะ ผู้แทนจากกลุ่มบีอาร์เอ็นซึ่งเป็นประธานกลุ่มมารา ปาตานี
5. นายสุกรี ฮารี ผู้แทนจากกลุ่มบีอาร์เอ็นหัวหน้าคณะมารา ปาตานี
6. นายอาบูฮาฟิส อัลฮากิมผู้แทนจากกลุ่มวีไอพีพี
7. และนายอาบูอัครัน บินฮาซันผู้แทนจากกลุ่มพูโล
นายอาหวังได้เปิดแถลงการณ์ว่ากลุ่มมารา ปาตานีทั้งนี้มีข้อแตกต่างจากกลุ่มที่พูดปีที่เคยผ่านมาคือกลุ่มมาราปาตานี เปิดกว้างให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ด้วยความหวังว่าเมื่อกลุ่มเข้ามาอยู่ในมารา ปาตานีแล้วเหตุการณ์ก็จะสามารถลดลงได้แต่ก็ยังมีความเชื่อว่ามีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการพูดคุย ซึ่งก็ต้องเดินหน้าต่อไป
การก่อตั้งกลุ่มมารา ปาตานี ขึ้นมาเพื่อให้การต่อสู้เป็นไปตามหลักสันติวิธีส่วนการใช้กำลังหรือการใช้อาวุธก็ต้องไปสู่ขั้นตอนของการหยุดความรุนแรงของทั้งสองฝ่ายโดยการสร้างความเข้าใจสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
นายสุกรีกล่าวว่าการพูดคุยสันติสุขกับคณะฝ่ายไทยครั้งนี้ได้เสนอขอเรียกร้องไปจำนวน 3 ข้อคือ
1. ให้นำปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องแม้จะเปลี่ยนรัฐบาล
2. ให้ยอมรับฐานะขององค์กร มารา ปาตานี ไม่ใช่แค่ผู้เห็นต่าง
3. ให้มีการคุ้มครองทางกฎหมายแก่กลุ่ม มารา ปาตานี เพื่อให้การเดินหน้าพูดคุยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และแสดงความจริงใจ
และคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทย นำโดย พล อ. อักษรา เกิดผล ได้ยื่นข้อเสนอ
1. ให้กำหนดพื้นที่ปลอดความรุนแรง
2. พัฒนาความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
3. กระบวนการยุติธรรมที่เป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย
แต่ข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายยังไม่มีการตกลง
เมื่อนำการพูดคุยในครั้งนึ้มาวิเคราะห์แล้ว การที่รัฐบาลส่งตัวแทนไปนั่งโต๊ะเจรจาด้วยถือเป็นการยอมรับตัวตนของกลุ่มมารา ปาตานี นี้โดยพฤตินัยส่วนเมื่อมีการเจรจาแล้วสถานการณ์ลดลงหรือไม่นั้นต้องรอดูในอนาคตแม่ที่ผ่านมาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ขอเรียกร้องดังกล่าวนั้นประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรมากนักเพราะเป็นการพูดคุยกันเพียงไม่กี่กลุ่มจึงอยากให้เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลด้านที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วย
พล ต. ชวลิต เรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักบังคับใช้กฎหมายและสิทธิมนุษยชน กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ได้ระบุว่ากอ.รมน. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดทำแผนไว้ 3 ขั้นตอนคือ
1 การสร้างความไว้วางใจของทั้งสองฝ่ายซึ่งมีระยะการทำงานตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคม 2558
ขั้นตอนที่ 2 การทำให้มีการลงนามในสัตยาบรรณของทั้ง 2 ฝ่ายให้สามารถเกิดขึ้นได้ใน ช่วงมกราคมถึงเมษายน 2559
และขั้นตอนที่ 3 การจัดทำ Road Map ในพื้นที่ที่ปลอดความรุนแรงเช่นโรงพยาบาล ตลาด วัด มัสยิด

แต่จากการดูรายชื่อสมาชิกกลุ่มมารา ปาตานี พบว่าตัวแทนของกลุ่มบีอาร์เอ็นที่เป็นกลุ่มที่ควบคุมและบังคับบัญชาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ยังไม่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มมารา ปาตานี จึงทำให้ มีความสงสัยว่าจะสามารถทำให้เกิดการลดลงของเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้หรือไม่
ในวงการเสวนาของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเมื่อวันจันทร์ที่ 1 9 ตุลาคม 2558 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1 ระยะนี้มีการวางระเบิดหลายแห่งสันนิษฐานว่าจะตรงกับวันครบรอบการก่อตั้งกองทัพปลดปล่อยของบีอาร์เอ็นและอาจแสดงถึงความไม่เชื่อมั่นในการพูดคุยสันติภาพ
2 มีการเปลี่ยนแปลงพูดดำรงตำแหน่งในทางการทหารและตำรวจในพื้นที่บ่อยครั้งทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายด้านความมั่นคง 3 มีข้อเสนอ 5 ข้อจาก BRN และ 3 ข้อจะมารา ปาตานี และ 3 ข้อจากคณะ ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลแต่จนถึงปัจจุบันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนใดใดต่อข้อเสนอเหล่านี้
4 ฝ่ายรัฐบาลบีอาร์เอ็นและมารา ปาตานีควรจะวางกรอบคิดว่าจะสร้างสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรสันติภาพที่จะมีจะเป็นลักษณะไหนจุดหมายปลายทางจะอยู่ตรงไหนและแถลงให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ทราบเพื่อให้เกิดพลังและความหวังที่จะเดินไปสู่อนาคตอยู่ร่วมกันต่อไป
5 มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการมานานหลายครั้งแล้วทั้งในและต่างประเทศและคนในพื้นที่เขาทราบข่าวแต่กรอบคิดดังกล่าวยังไม่ชัดเจนจึงทำให้เห็นว่าไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรและดูเหมือนว่ามีการสงวนท่าทีอยู่ตลอดมา
6 การพูดคุยไม่ควรจำกัดวงแต่ในเฉพาะทางเอกแต่รัฐบาลควรเปิดกว้างขึ้นโดยการสนับสนุนทางโท อย่างจริงจังเช่นให้มีการคัดสรรบุคคลที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ จังหวัดละ 10 คนจากและจาก 4 อำเภอของสงขลาอีก 5 คนมีหน้าที่เดินทางไปพูดคุยกับตัวแทนของกระบวนการต่างๆที่มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่โดยให้ได้รับความสะดวกพอสมควรจากเจ้าหน้าที่ในสถานที่ที่มีการพูดคุยนั้นข้อเสนอที่ได้จากการพูดคุยจะได้นำเสนอต่อรัฐบาลและตอบประชาชนทั้งนี้ให้คนในพื้นที่ทำการคัดสรรตัวแทนของตนเองและให้เป็นผู้สะท้อนความต้องการของ คนในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ส่วนตัวแทนของกระบวนการต่างๆก็ให้กระบวนการนั้นนั้นเป็นผู้คัดสรรและให้การยอมรับ
7 การพูดคุยเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งเป็นขั้นแรกของ Road Map ของฝ่ายความมั่นคงนั้นควรเปลี่ยนไปสู่การเจรจาสันติภาพซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปให้เร็วขึ้นเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความหวังว่าจะเกิดผลรับตามลำดับอย่างเป็นรูปธรรม
8. ประชาชนฝากความหวังไว้กับการพูดคุยและการเจรจาสันติภาพว่าจะนำพาสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกจากความรุนแรงและวิกฤติปัจจุบันซึ่งกว่าความทุกข์ร้อนอย่าง แสนสาหัสได้ ในเร็ววัน
9 สังคมโดยรวมควรให้ความสนใจปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้และเห็นใจผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ร้อนนี้เมื่อสังคมโดยรวมเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและคิดหาทางออกร่วมกันก็จะช่วยให้สันติภาพเป็นจริงได้เร็วขึ้น
10 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศควรทำการศึกษาและเสนอแนะการปฏิรูปที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางการเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้
11 คนในพื้นที่ควรมีส่วนร่วมที่สำคัญ ในกระบวนการสันติภาพทั้งในด้านเริ่มคิดและการร่วมคิดอย่างสำคัญอีกครั้งมีส่วนร่วมตัดสินใจเช่นตัดสินใจในเบื้องต้นและเสนอให้ผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาตัดสินใจในขั้นต่อไป
อนึ่งในการประชุมศาลเสวนาครั้งต่อๆไปควรขอความร่วมมือในการจัดประชุมกับองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องเช่น กอ.รมน ภาค4ส่วนหน้า. ศอ.บต. และ ศชต.Create Date : 30 ตุลาคม 2558
Last Update : 30 ตุลาคม 2558 8:55:27 น. 0 comments
Counter : 624 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

สมาชิกหมายเลข 972112
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 972112's blog to your web]
space
space
space
space
space