Group Blog
ตุลาคม 2553

 
 
 
 
 
1
3
4
5
6
7
8
9
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
 
 
All Blog
The Matrix Really บทที่ ๙ สัญชาติญาณสัตว์ เหล่าความมืด ทำให้มวลมนุษย์ กลายเป็น ... . s
.
บทความเดิม ที่เกี่ยวเนื่องกัน

ใครอ่านแล้ว ไม่ต้องอ่านบทนี้ ข้ามไปบทที่ ๙

ด้านล่างเลย ก็ได้ครับThe Matrix really

บทที่ ๘

Universe Bomb ( กำเนิดเก่าจักรวาล )


กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว

นานมากเสียจน ไม่มีผู้ใด ในโลกนี้

บนผืนปฐพี พื้นพิภพทั่วหล้า ทั่วทั้งจักรวาลา อันกว้างใหญ่ไกลโพ้น

จนหาซึ่งขอบเขตไม่เจอนี้ นับตั้งแต่ในยุคอดีตกาล นานเรื่อยมา จนถึงช่วง

เวลา ในยุคปัจจุบัน วันเดือนปีนี้

ที่จะสามารถล่วงรู้ หรือตอบคำถามได้ว่า

เป็นระยะเวลา กี่พัน หมื่น แสน ล้านปี ผ่านมาแล้ว ก่อนที่ดวงดาว

แกแลคซี่ สิ่งที่มีชีวิต ทั้งหลายทั้งปวง บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล จะก่อ

เกิด ถือกำเนิด ปรากฏมีขึ้นมา

ก่อนที่สรรพสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง

บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล จะก่อเกิด ถือกำเนิด ปรากฏมีขึ้นมา ดังเช่นใน

ยุคปัจจุบันนี้ สิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง รวมกันเป็นหนึ่งเดียว คือ ความ

บริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น เป็นพลังงานทางจิต คือ “ พลังแห่งจิต พลัง

สมอง พลังแห่งปัญญา ” ไม่มีรูปร่าง ไม่มีตัวตน ไม่มีการเกิด ไม่มีการดับ

เป็นพลังงานแสงสว่าง ( The Light ) และ มีพลังงานอีกอย่างหนึ่ง ที่มีอยู่คู่

กันมา นั่นก็คือ พลังงานแห่งความมืด ( The Dark )

ก่อนที่สรรพสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง

บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล จะก่อเกิด ถือกำเนิด ปรากฏมีขึ้นมา

มีพลังงานอยู่แค่เพียง ๒ สิ่ง คือ พลังงานแห่งความมืด ( The Dark ) กับ

พลังงานแสงสว่าง ( The Light ) ๒ สิ่งนี้ เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ไม่มีตัวตน

มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง

เหล่าความมืดสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลาย ได้ค้นพบ “ พลังงาน ”

ที่พวกมันต้องการ เป็นพลังงานไม่รู้จบ ซึ่งสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง บนโลก

นี้ และทั่วทั้งจักรวาล ยากจะล่วงรู้ มองเห็น หรือเข้าใจ

พวกเราเหล่ามวลมนุษย์ สัตว์โลก สรรพสัตว์

สิ่งที่มีชีวิต ทั้งหลายทั้งปวงบนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล เกิดขึ้นมา เติบโต

ขึ้น และตายลงไป โดยไม่รู้ว่าเรามาจากไหน ตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกัน

ต่อไป

อย่าคิดว่าเมื่อตายไปแล้ว จะล่วงรู้ความลับทั้งหมด

ที่เคยสงสัยตลอดมาว่า ตายแล้วไปไหน ? เพราะว่าเมื่อคุณได้ตายจากโลกนี้

ลงไปแล้ว ก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่ วนเวียน หมุนวน เป็น “ วัฏจักรแห่ง

ชีวิต ” ตายแล้วก็เกิด เกิดแล้วก็ตาย ไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเกิด

ขึ้นมาใหม่แล้ว เราก็จะจดจำอะไรในโลกอดีตของเรา ที่เคยมีอยู่เป็นมาเป็น

ไป ไม่ได้เลยแม้แต่น้อย เหมือนเดิมอยู่ดี นั่นเอง

ตัวอย่างเช่น เหล่ามวลมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง

นับหลายพันล้านคน ในทุก ๆ ประเทศ ทั่วทั้งบนโลกของเรานี้

ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด ไม่มีใคร ไม่มีผู้ใด ที่จะสามารถจดจำโลกในอดีตของ

ตนเองได้เลย ว่าเคยเป็นใคร มาจากไหน หรือเกิดเป็นอะไรมาก่อน ไม่รู้ว่า

เมื่อตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหน หรือจะเป็นอย่างไรกันต่อไป ก็ได้แต่เชื่อกันไป

ต่าง ๆ นานา ถูกบ้างผิดบ้าง ดีบ้างชั่วบ้าง แตกต่างกันไป ตามแต่ลัทธิ

ศาสนา ความเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่ตนเองเคารพนับถือ

ย้อนกลับไปเมื่อตะกี๋นี้

เมื่อเหล่าความมืดสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลาย ได้ค้นพบ “ พลังงาน ”

ที่พวกมันต้องการ นั่นก็คือ “ พลังงานความร้อน ” ซึ่งสามารถสร้างได้จาก

พลังงานทางจิต ที่เป็นพลังงานแสงสว่าง

“ พลังงานแห่งความมืด ”

สิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลาย จึงได้แผ่เข้าปกคลุมคุกคาม โจมตีพลังงานแสงสว่าง

พร้อม ๆ กับ สิ่งที่ลวงตา ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อล่อให้พลังงานทางจิต เห็น

เหยื่อ หลงเชื่อและติดกับดัก ที่พวกมันได้วางเอาไว้

ซึ่งพลังงานแสงสว่าง ที่เป็นพลังงานทางจิตนี้

ก็มีพลังงานที่กล้าแข็งและอ่อนแอปะปนกันอยู่ สัดส่วนมากน้อยแค่ไหน

ไม่แน่ใจ เมื่อถูกพลังงานความมืดเข้าคุกคาม โจมตีหลอกลวง ด้วยสิ่งที่ลวง

ตา ในรูปแบบต่าง ๆ พลังงานทางจิตในส่วนที่อ่อนแอ จึงได้เกิดการระเบิด

แตกกระจาย กันออกมา กลายเป็นดวงจิต นับพัน หมื่น แสน ล้านดวง ก่อ

เกิดดวงดาวต่าง ๆ ขึ้นมา จำนวนมากมายนับไม่ถ้วน เป็นดาวประจำตัว

ของดวงจิตต่าง ๆ

และดวงจิตเหล่านั้นจึงได้ก่อร่าง สร้างตัว ถือกำเนิด

เกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีชีวิต ในรูปแบบต่าง ๆ สารพัดรูปแบบ อาศัยอยู่ตามดวง

ดาว ในแกแลคซี่ต่าง ๆ ทั่วทั้งจักรวาล

ตามทฤษฎี “ บิ๊กแบงพลังจิต ”

Universe Bomb ( กำเนิดเก่าจักรวาล )

ที่ผมได้เคยนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ อยู่ ๓,๔ ตอน

เป็นตอนเก่า ๆ ที่ค่อย ๆ ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล ให้สมบูรณ์มากขึ้น

เรื่อย ๆ

จิตใจของสิ่งที่มีชีวิต สามารถให้กำเนิดความ ( เร่า ) ร้อน

ได้อย่างมากมายเหลือคณานับ ซึ่งสามารถเผาผลาญชีวิตของตนเอง ครอบ

ครัว หรือคนรอบข้าง จนฉิpหายวายวอด โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ก็มีตัวอย่าง

ให้ได้เห็นกันอยู่มากมาย ในทุก ๆ ประเทศ ทั่วโลก เรื่อยมา ตลอดมา ตั้งแต่

ยุคดึกดำบรรพ์ จนถึงปัจจุบันนี้

ความ ( เร่า ) ร้อน ในจิตใจของสิ่งที่มีชีวิต

ทั้งหลายทั้งปวงบนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล เกิดขึ้นมาจาก “ สัญชาติญาณ

สัตว์ ” คือ อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์

สัญชาติญาณสัตว์ ” คือ “ ความเห็นแก่ตัว ”

อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ เกิดขึ้นมาจากอะไร ?

“ สัญชาติญาณสัตว์ ”

เกิดขึ้นมาจาก “ ความมืด ” นั่นก็คือ “ พลังงานแห่งความมืด ”

ที่ได้ปกคลุมจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้วปวงบนโลกนี้ และทั่วทั้ง

จักรวาลอยู่

ความมืด ก็คือ “ ความไม่รู้ ”

ไม่เห็น ไม่เข้าใจว่า ก่อนที่เราจะได้มาเกิดเป็นคน เป็นมนุษย์กันนี่

เมื่อชาติก่อนเราเคยเกิดเป็นใคร มาจากไหน เมื่อตายลงแล้ว เราจะไปอยู่ที่

ใด มีความเป็นอยู่อย่างไร กันต่อไป ทำไมคนเราจึงเกิดมาแตกต่างกัน ไม่

เหมือนกัน บางคนหน้าตาดี บางคนขี้เหร่ บางคนรวย บางคนจน บางคนทุกข์

ทน บางคนสุขสบาย บางคนโชคดี บางคนโชคร้าย หลายคนวอดวาย หลาย

รายก็เจริญรุ่งเรือง

โปรดติดตาม ตอนต่อไป

( ถ้าสนใจ )

ในสิ่งที่สูงส่ง ยิ่งใหญ่ ถูกต้อง

และดีงาม

...........................................................................................


The Matrix really

บทที่ ๙

สัญชาติญาณสัตว์ เหล่าความมืด ทำให้มวลมนุษย์ กลายเป็น

...

@@@@@

.
“ สัญชาติญาณสัตว์ ”

คือ

“ อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ ”

ทำให้คนเราเหล่ามวลมนุษย์ และสรรพสัตว์สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้ง

ปวง บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล ที่ตายลงไป หลงเหลือดวงจิต เพื่อสร้าง

ใหม่ ให้กลายเป็นชีวิต ในร่างกายอื่น ๆ ที่พวกมัน ได้นำพาไป

อะไร คือ “ เมทริกซ์ ” ( Matrix )

“ ควบคุม ”เจ้าเมทริกซ์ เป็นสิ่งลวงตา โดยเหล่าความมืดสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลาย

สร้างขึ้นมา เพื่อหลอกลวงพวกเรา ให้กินเหยื่อ หลงเชื่อและติดกับดัก ที่พวก

มัน ได้วางเอาไว้

ทำให้พวกเราเหล่ามวลมนุษย์ สรรพสัตว์สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง

บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล อยู่ภายใต้การควบคุม โดยเปลี่ยน “ พลังงาน

ทางจิต ” ( พลังงานแสงสว่าง The Light ) นำมาสร้างให้กลายเป็นชีวิต เพื่อ

เปลี่ยนทุก ๆ ชีวิต ให้มีสภาพเหมือนกับ

ไอ้นี่ !!!


“ ถ่านไฟฉายตรากบ ”

( ก้อนถ่านอัลคาไลน์ขนาดกลาง )Create Date : 02 ตุลาคม 2553
Last Update : 10 ตุลาคม 2553 18:21:52 น.
Counter : 1043 Pageviews.

1 comments
  
โดย: dustyboy วันที่: 7 ตุลาคม 2553 เวลา:11:58:53 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

samma
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]