Group Blog
พฤศจิกายน 2553

 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog
..

.

“ พระเจ้า ” สร้างคน ให้กลายเป็นเทพ


“ ซาตาน ” ทำคนให้เลว ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานพระเจ้า ( God )


เป็นสิ่งที่มีพลังสูงส่งและยิ่งใหญ่มากมายที่สุด


บนโลกนี้และทั่วทั้งจักรวาล

คือ


พลังงานแสงสว่าง


เป็น


“ พลังงานทางจิต ”


พลังแห่งจิต พลังสมอง พลังแห่งปัญญา


เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น


ไม่มีรูปร่าง ไม่มีตัวตน ( ที่แท้จริง )


เป็นอมตะ ไม่มีการเกิด ไม่มีการดับ


มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงบนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล


อยู่เหนือกาลเวลา ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา


คอยก่อกำเนิด ควบคุม สร้างสรรค์ ให้รางวัล ลงโทษ


หรือทำลาย สรรพสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล


ให้เป็นไปตาม " กฏของธรรมชาติ " คือ กฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว


" หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ”


.........“ พระเจ้า ” ( God )


คือ


“ พลังแห่งปัญญา ”


เป็นความรู้ ( แสงสว่าง ) ที่เกี่ยวกับ “ ชีวิต ”


ทำให้


สิ่งที่ดีงามทั้งหลายทั้งปวง


( ความคิด ความเห็น ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด )


เกิดขึ้นมา


ความรู้นี้ ได้แก่


รู้ถูก รู้ผิด , รู้ดี รู้ชั่ว


รู้สูง ( ว่า สิ่งใด คือการกระทำที่สูงส่ง ยิ่งใหญ่ )


รู้ต่ำ ( ว่า สิ่งไหน เป็นการกระทำที่ต่ำช้าเลวทราม )


รู้ดำ ( ว่า สิ่งใด ทำให้จิตใจมืดดำ สกปรก ขุ่นมัว วุ่นวาย เร่าร้อน )


รู้ขาว ( ว่า สิ่งไหน ทำให้จิตใจขาว สะอาด สดใส สงบ ร่มเย็น )


รู้ยาว ( มีวิสัยทรรศน์ที่กว้างขวางยาวไกล )


รู้สั้น ( ว่า สิ่งใดเป็นวิสัยทรรศน์ที่คับแคบ สั้นจุ๊ดจู๋ )


รู้ว่าสิ่งใด เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ คอยช่วยเหลือค้ำจุนโลกของเรา


ให้มีความสงบร่มเย็น


รู้ว่าสิ่งไหน เป็นสิ่งที่คอยบั่นทอน บ่อนทำลายโลกของเรา


ให้มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาทั่วทุกหย่อมหญ้า


รู้ว่าสิ่งใด ที่จะฉุดชีวิตของตน หรือคนที่เรารัก ให้ตกลงไปสู่ความฉิpหาย


รู้ว่าสิ่งไหน ที่จะนำพาชีวิตของตน หรือคนที่เรารัก ให้เจริญรุ่งเรือง


อย่างมั่นคง แข็งแรงและยั่งยืน


เป็นต้น ฯลฯ


ส่วน


“ ซาตาน ”


ก็คือ


“ อวิชา ”


เป็นความไม่รู้ ( ความมืด ) ที่เกี่ยวกับชีวิต


ทำให้


สิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง


( ความคิด ความเห็น ความเข้าใจที่ผิด ไม่ถูกต้อง )


เกิดขึ้นมา


ความไม่รู้นี้ เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับ “ พลังแห่งปัญญา ”


( ความรู้ ที่เกี่ยวกับชีวิต ) ทั้งหมด


.........พระเจ้า ( God )


คือ


“ พลังแห่งปัญญา ”


เป็นความรู้ ( แสงสว่าง ) ที่เกี่ยวกับ “ ชีวิต ”


ทำให้คนเรา รู้ “ หน้าที่ ” มองเห็นสิ่งที่ดี ๆ นั่นก็คือ การเห็นแก่ส่วนรวม


เข้าใจอย่างถูกต้องและถ่องแท้ว่า


คนเราจะเอาแต่ทำตาม “ สัญชาติญาณสัตว์ ”


คือ แสวงหาความสุข หลีกหนีความทุกข์ ของตนเอง แต่เพียงอย่างเดียว


ไม่ได้ ต้องรู้จักการเห็นใจผู้อื่น และทำเพื่อส่วนรวมด้วย


ส่วน


“ ซาตาน ”


คือ


“ อวิชา ”


เป็นความไม่รู้ ( ความมืด ) ที่เกี่ยวกับชีวิต


ทำให้คนเราเกิด และตกเป็นทาส อยู่ใต้อำนาจ ของ “ สัญชาติญาณสัตว์ ”


คือ “ อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ ”


ทำให้คนเราไม่รู้ “ หน้าที่ ”


ถึงรู้ ก็ไม่อยากจะเห็น


ถึงเห็น ก็ไม่อยากจะสนใจ


ถึงสนใจ แต่จิตใจมันก็ไม่อยากจะทำตาม “ หน้าที่ ”


ก็เพราะ


จิตใจตกเป็นทาส อยู่ใต้อำนาจของ “ สัญชาติญาณสัตว์ ”


คือ ความสุขกับความทุกข์ เห็นความสุขก็อยากได้ เจอความทุกข์ก็เกลียด


กลัว อยู่ร่ำไป


“ สัญชาติญาณสัตว์ ” นี้


ทำให้คนเรา เกิดความ “ เห็นแก่ตัว ” แต่เพียงอย่างเดียว


.........


พระเจ้า ( God )


คือ


“ พลังแห่งปัญญา ”


เป็นความรู้ ( แสงสว่าง ) ที่เกี่ยวกับ “ ชีวิต ”


ทำให้คนเรารู้ เห็น เข้าใจ และปฏิบัติตาม “ หน้าที่ ” ต่าง ๆ ของตนเอง


ที่มีอยู่


ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีการผิดพลาด


เมื่อคนเราได้ทำตามหน้าที่ของตนเอง


อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีการผิดพลาดแล้ว


ผู้นั้นก็จะกลายเป็นหนึ่งในเทพชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายรูปแบบ


บนโลกนี้ เช่น เด็ก พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ ทหาร ตำรวจ หมอ ผู้พิพากษา


พ่อค้า นักการเมือง ฯลฯ


ที่คอยช่วยปกปักรักษา คุ้มครองโลกของเรา


ให้มีความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น อยู่ได้ตราบนานเท่านาน


รู้ถึงไหน ก็จะได้รับการยกย่อง


สรรเสริญของคนดี มนุษย์และเหล่าทวยเทพผู้มีใจสูงทั้งหลาย


ส่วน


“ ซาตาน ”


คือ


“ อวิชา ”


เป็นความไม่รู้ ( ความมืด ) ที่เกี่ยวกับชีวิต


ทำให้คนเราไม่รู้ ไม่อยากเห็น ไม่อยากสนใจ ไม่อยากปฏิบัติตาม “ หน้าที่”


ต่าง ๆ ของตนเองที่มีอยู่


คนเราถ้าไม่รู้ถูก ไม่รู้ผิด ไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว


ไม่รู้สูง ไม่รู้ต่ำ ไม่รู้ดำ ไม่รู้ขาว ไม่รู้ยาว ไม่รู้สั้น


ไม่รู้ว่าสิ่งใดสร้างสรรค์ สิ่งไหนบ่อนทำลาย เอาเสียเลย


คน ๆ นั้น จะเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน


.........เพราะ


คนเรานั้น เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความฉลาดมากกว่าสัตว์อื่น ๆ


สามารถทำดี หรือทำชั่ว ได้เก่งมากกว่าสัตว์ใด ๆ ทั้งหลาย ทั้งปวงบนโลกนี้


ถ้าทำดีก็สูงส่งยิ่งใหญ่ได้ราวกับเทพ


มีจิตใจที่สูงส่งยิ่งใหญ่ได้ ประดุจดั่ง “ พระเจ้า ”


( อยู่เหนือความสุข และความทุกข์ ทั้งหลายทั้งปวง คือ ความบริสุทธิ์


สะอาด สงบ ร่มเย็น ได้ตลอดกาล ตลอดไป )


ถ้าทำชั่ว หรือสิ่งที่ไม่ดี ก็สามารถมีการกระทำและจิตใจ ที่ต่ำช้า


หรือเลวทรามได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย นับสิบ ร้อย พันเท่า ฯลฯ


...................


Free TextEditorCreate Date : 13 พฤศจิกายน 2553
Last Update : 13 พฤศจิกายน 2553 17:01:06 น.
Counter : 167 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

samma
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]