Group Blog
เมษายน 2553

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 
 
All Blog
ยูนิเวิร์สบอม ( Universe Bomb ) กำเนิดเก่าจักรวาล
.

บิ๊กแบงพลังจิต ๔

ยูนิเวิร์สบอม ( Universe Bomb ) กำเนิดเก่าจักรวาล


สภาพแรกเริ่ม " สภาวะดั้งเดิม " ก่อนกำเนิดจักรวาล

๑. เป็นความบริสุทธิ์ สะอาด

๒. เป็นความสงบ

๓. ร่มเย็น

๔. เป็นความว่าง

๕. เป็น ( พลังงาน ) แสงสว่าง

๖. เป็นอมตะ ( ไม่มีการเกิด และ ไม่มีการดับ )

๗. ไม่มีตัวตน ( ที่แท้จริง )

๘. เป็น พลังงานทางจิต " พลังแห่งจิต พลังสมอง พลังแห่งปัญญา "

๙. ตั้งอยู่ ( ไม่หมุนวน )

๑๐. ไม่มีรูปร่าง

กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว

มิอาจทราบได้ว่า กี่หมื่นล้าน กี่แสนล้าน

ล้านล้านปี ฯลฯ ผ่านมาแล้ว ได้มีพลังงานมืด ( คือ ความเห็นผิด )

ซึ่งมาจากไหนมิอาจทราบได้ ( ตอนนี้ยังคิดไม่ออก อนาคตไม่แน่ )

( ธรรมชาติที่แท้จริง ของพลังงานมืด ยังคงเป็นหนึ่งในความลึกลับ

อันยิ่งใหญ่ ของบิกแบง ที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ยังไม่ทราบ ยังไม่รู้

ข้อมูลจากวิถีพีเดีย )

เมื่อพลังงานมืด ( คือความเห็นผิด ) ซึ่งมาพร้อมกับ " สิ่งลวงตา "

ได้เข้าไปกระทบกับ สภาพแรกเริ่ม สภาวะดั้งเดิม ก่อนกำเนิดจักรวาล ซึ่ง

เป็นพลังงานทางจิต " พลังแห่งจิต พลังสมอง พลังแห่งปัญญา "

จึงได้เกิดบิ๊กแบง คือการระเบิด ของพลังงานทางจิต ขึ้นมา

ซึ่งไม่ได้ระเบิดกระจายออกมาทั้งหมด แต่ระเบิดออกมาบางส่วน เป็นส่วน

ใหญ่ หรือส่วนน้อย ผมก็ยังไม่แน่ใจ

ซึ่งการระเบิดนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า สภาพแรกเริ่ม สภาวะดั้งเดิม

ก่อนกำเนิดจักรวาล นี้ มีจุดอ่อน และจุดที่แข็ง อยู่ เมื่อได้มีพลังงานมืด

( ความเห็นผิด ) ซึ่งมาพร้อมกับ " สิ่งลวงตา " ได้เข้ามากระทบ ด้วยเหตุนี้

พลังจิตในส่วนที่อ่อน จึงได้แตกกระจายออกมา ส่วนพลังแห่งจิตที่แกร่งกล้า

ก็ยังคงตั้งมั่นอยู่ที่เดิม

พลังงานทางจิต ที่ได้ระเบิดออกมานั้น ก็ได้แตกกระจายกลายเป็น

ดวงจิตต่าง ๆ นับหมื่นล้าน แสนล้าน ล้าน ๆ ดวง ฯลฯ

ซึ่งดวงจิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้ ได้แตกกระจายออกมา

เพราะ " พลังงานมืด " ( คือ ความเห็นผิด ) จึงเป็นดวงจิตที่มีความคิด

ความเห็น และความเข้าใจที่ผิดผสมอยู่

เมื่อ " ดวงจิต " มีความคิด ความเห็น

และความเข้าใจที่ผิด ผสมอยู่ ก็จึงก่อให้เกิดอุปาทาน ( คือ ความยึดมั่น

ถือมั่น ) ในสิ่งต่าง ๆ ว่า มีตัวมีตน ( มีตัวของเรา เป็นของของเรา )

พลังแห่งจิตแรกเริ่ม ซึ่งมีความแข็งแกร่ง กล้าแข็ง อยู่ที่เดิม

ก็จึงได้กลายเป็นผู้สร้าง ผู้ควบคุม สร้างดวงดาว จำนวนมากมาย กลายเป็น

แกแลคซี่ ถือกำเนิดขึ้นมาไม่รู้กี่แห่ง รวมกันเรียกว่าเอกภพ หรือจักรวาล

แบบในปัจจุบัน กันนั่นเอง

ซึ่งดวงจิตจำนวนมากมายมหาศาล นับหมื่นล้าน แสนล้าน

ล้านล้านดวง ฯลฯ ที่ได้แตกกระจายออกมานั้น ก็จึงได้ถือกำเนิด ก่อเกิด

ขึ้นมา

เพราะความเห็นผิด เกิดอุปาทาน ไปยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็น

สิ่งลวงตา ว่าเป็นตัวของเราเป็นของของเรา

เป็นสิ่งที่มีชีวิต ในรูปแบบต่าง ๆ ทั่วทั้งจักรวาล ซึ่งจะอาศัยอยู่ที่ดาว

ดวงไหน กี่ดวงกันบ้าง ผมก็ไม่แน่ใจ


$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$$

ระเบิดแตก ( bigbang )

ถือกำเนิด เกิดขึ้นมา เป็นชีวิต เป็นโลก เป็นดวงดาว เป็นจักรวาล

๑. เป็นความขุ่นมัว สกปรก ( มากหรือน้อย )

๒. เป็นความสุข กับ ความทุกข์ ( ความสุขที่ดีเลิศที่สุด ไปจนถึง

ความทุกข์ทรมาณ อย่างแสนสาหัสสากันที่สุด จำนวนมากมาย

สารพัด นับร้อยนับพันรูปแบบ หรือมากกว่านั้น )

๓. เป็นความเร่าร้อน

๔. เป็นความวุ่น ( วุ่นวาย )

๕. ถูกปกคลุมอยู่ด้วยความมืด ( ดูได้ตอนกลางคืนว่า ห้วงอวกาศ

ที่มันห่อหุ้มโลก หุ้มจักรวาลของเราอยู่ มันมืดจริงรึป่าว

ผมไปดูวิถึพีเดีย เรื่องบิ๊กแบง เค้าบอกว่า เอกภพ ( จักรวาล )

ที่เราอยู่ ประกอบด้วย " พลังงานมืด " ๗๒ % สสารมืด ๒๓ %

สสารทั่วไป ๔.๖ %

๖. มีการเกิด และก็ มีการดับ

๗. มีตัวตน

๘. เป็น " พลังงานทางกายภาพ "

๙. หมุนวน เป็นวงจร เป็นวัฏจักร เป็นวงกลม ไม่มีที่สิ้นสุด

( นับหมื่นล้าน แสนล้าน ล้านล้านปี ฯลฯ )

๑๐. มีรูป มีร่าง
ผม รู้ เห็น และ เข้าใจ ในแก่นแท้ของธรรมชาติ

( แก่นแท้ของจักรวาล ) ได้ด้วยสมองของมนุษย์

ก็เลยลองวิเคราะห์เล่น ๆ คร่าว ๆ ถึงกำเนิดของจักวาล กำเนิดโลก คือ

กำเนิดฟ้าดิน และจุดกำเนิด แรกเริ่ม จุดเริ่มต้นของ สรรพชีวิตทั้งหลาย

ทั้งปวง บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล ดู ว่า มันเป็นอย่างไรกัน

ผมลองคิด ดูเล่น ๆ คร่าว ๆ ดูก่อน

นึกออกเท่าไหร่ คิดได้แค่ไหน ก็เอาเท่านั้นไปก่อน ไม่ได้ไปซีเรียส

เคร่งเครียด หรือว่าไปเอาจริงเอาจังอะไรกับมัน มากมายนัก

สำหรับคนธรรมดา สำหรับมนุษย์ สามารถล่วงรู้ความลับ

ของธรรมชาติ จุดกำเนิดของจักรวาล มากถึงขั้นนี้ได้ ก็ถือว่า ดีมาก

แล้วล่ะ ( ขอรับรองว่า ข้อมูลถูกต้อง เกินหกสิบเปอร์เซ็น มีเดาบ้าง

เป็นบางเรื่อง เป็นวิทยาศาสตร์ล้วน ๆ 100 % เต็ม ไม่ได้เน้นการเชื่อ

ไม่ได้สอนให้เชื่อ แต่เชิญท่านให้มาดู สอนท่านให้สนใจ ศึกษา คิด

พิจารณาในสิ่ง ๆ นี้ ดู เพื่อรู้ จนเห็น และเข้าใจ จนเกิด " ตาแห่งปัญญา " ชั้นสูง

ขึ้นมา ได้ด้วยสมองของมนุษย์ )

นี่ก็เปรียบเสมือนกับ เป็นจิ๊กซอ ซึ่งเป็นภาพของ

" การกำเนิดจักรวาล " ซึ่งผมลอง ค่อย ๆ ต่อ เล่น ๆ กันเฉย ๆ ค่อย ๆ ต่อ

ไปทีละตัว สองตัว ต่อได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น ถ้าต่ออันไหนผิด ก็ลองใหม่

แก้ไขดูอีกที ต่อเล่น ๆ ขำ ๆ ไปงั้นแหล่ะ แต่นี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมวล

มนุษย์ชาติ มากมายมหาศาล เลยทีเดียว

อย่างที่ผมได้บอกไปในกระทู้ก่อน ๆ ว่า

๑. สิ่ง ๆ นี้ คือ สิ่งที่สูงส่งและยิ่งใหญ่มากมายที่สุด

บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล เพราะฉนั้น สิ่ง ๆ นี้ ก็จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

มีประโยชน์ แก่เหล่ามวลมนุษยชาติ มากมายที่สุด ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน

หรือเทียบเคียงได้ ตามไปด้วย กันนั่นเอง

๒. พลังนี้ สิ่ง ๆ นี้ สิ่งเดียวเท่านั้น ที่จะสามารถยับยั้งการวินาศ

ของโลกใบนี้ ซึ่งปัจจุบัน เหมือนคนป่วย ไม่ทราบว่ามีอาการร้ายแรง หรือโคม่า

แค่ไหน เพราะถูกพวกเราคือมนุษย์ทั้งหลาย ทำลายกันในด้านต่าง ๆ เป็นจำนวน

มาก ให้กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ เหมือนดังเดิมได้

๓. โลกของเรา จะต้องเจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืน @

ไม่ใช่ เจริญขึ้นมา อย่างย่ำแย่ ! เช่น ในปัจจุบัน


ทฤษฎี บิ๊กแบง พลัง ( งาน ) จิต

คิดค้นโดย

เซ่อ เอสเอ็ม

( ๆ ซ่า ๆ ) ( เลิกซุ่มซ่ามแล้ว )


$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$$


ทฤษฎีนี้ เข้ากันได้กับหลักของศาสนา คริส หรือ อิสลาม

หรือทั้งสองศาสนา ที่สอนทำนองว่า มนูษย์ ทั้งหลาย บนโลกนี้ สืบเชื้อสาย

มาจากพระผู้เป็นเจ้า ถ้าได้บรรลุในธรรมะ หรือทำดีตามหลักของศาสนา จนถึง

ขั้นสุดยอดได้ ก็จะได้กลับไปอยู่กับ พระเจ้า ได้ เช่นดังเดิม

ศาสนาคริสต์สอนทำนองนี้ ผมเคยอ่านในพันทิปเหมือนกับเคยเห็นว่า

ศาสนาอิสลามก็สอนทำนองนี้เช่นกัน เสียดายที่ไม่ได้เซฟไว้ ไม่รู้ว่าจะหาในกูเกิ้ล

เจออีกรึป่าวซึ่งผมจะได้ศึกษาหาความรู้ในอินเตอเน็ต มานำเสนอเพิ่มเติมต่อไป

....................................

โครงเรื่องต่อไป คร่าว ๆ จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว

จิตใจเป็นผู้สั่ง ร่างกายจึงทำตาม ด้วยเหตุนี้ พลังแห่งจิต จึงสูงส่งยิ่งใหญ่

กว่าพลังทางกาย

จักรวาลอันกว้างใหญ่ ไร้ซึงขอบเขต ที่พวกเราอาศัยอยู่

ก็เช่นกัน แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ ได้ ดังนี้ ก็คือ

๑. ส่วนที่เป็นกายของจักรวาล คือ สิ่งที่มีรูปร่าง มีตัวตน ทั้งที่มีชีวิต

และไม่มีชีวิต ในจักรวาล ทั้งปวง

๒. ส่วนที่เป็นจิตของจักรวาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมกาย คือสิ่งทีมีชีวิต

และไม่มีชีวิต ในจักรวาล ทั้งปวงCreate Date : 26 เมษายน 2553
Last Update : 12 มิถุนายน 2553 19:15:10 น.
Counter : 3620 Pageviews.

5 comments
  
โดย: หาแฟนตัวเป็นเกลียว วันที่: 26 เมษายน 2553 เวลา:11:23:39 น.
  
ครับ ขอบคุณครับ จุ๊บ จุ๊บ
โดย: samma วันที่: 26 เมษายน 2553 เวลา:15:04:06 น.
  
โดย: thanitsita วันที่: 26 เมษายน 2553 เวลา:17:40:17 น.
  
หวัดดีครับ จุ๊บ จุ๊บ
โดย: samma วันที่: 26 เมษายน 2553 เวลา:19:24:42 น.
  
ภาพสวยอ่า Very Good https://www.bloggang.com/emo/106/emo111.gif
โดย: เด็กD IP: 58.64.126.207 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:15:46 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

samma
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]