Group Blog
มีนาคม 2554

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
The Matrix Really บท ๑๔ “ พระเจ้า ” สร้างคน ให้กลายเป็นเทพ . “ ซาตาน ” ทำคนให้เลว ยิ่งกว่าสัตว์.s
.

พระเจ้า ( God )

เป็นสิ่งที่มีพลังสูงส่งและยิ่งใหญ่มากมายที่สุด

บนโลกนี้และทั่วทั้งจักรวาล

คือ

พลังงานแสงสว่าง

เป็น

“ พลังงานทางจิต ”

พลังแห่งจิต พลังสมอง พลังแห่งปัญญา

เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น

ไม่มีรูปร่าง ไม่มีตัวตน ( ที่แท้จริง )

เป็นอมตะ ไม่มีการเกิด ไม่มีการดับ

มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงบนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล

อยู่เหนือกาลเวลา ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

คอยก่อกำเนิด ควบคุม สร้างสรรค์ ให้รางวัล ลงโทษ

หรือทำลาย สรรพสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล

ให้เป็นไปตาม " กฏของธรรมชาติ " คือ กฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

" หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ”

.........


“ พระเจ้า ” ( God )

คือ

“ พลังแห่งปัญญา ”

เป็นความรู้ ( แสงสว่าง ) ที่เกี่ยวกับ “ ชีวิต ”

ทำให้

สิ่งที่ดีงามทั้งหลายทั้งปวง

( ความคิด ความเห็น ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด )

เกิดขึ้นมา

ความรู้นี้ ได้แก่

รู้ถูก รู้ผิด , รู้ดี รู้ชั่ว

รู้สูง ( ว่า สิ่งใด คือการกระทำที่สูงส่ง ยิ่งใหญ่ )

รู้ต่ำ ( ว่า สิ่งไหน เป็นการกระทำที่ต่ำช้าเลวทราม )

รู้ดำ ( ว่า สิ่งใด ทำให้จิตใจมืดดำ สกปรก ขุ่นมัว วุ่นวาย เร่าร้อน )

รู้ขาว ( ว่า สิ่งไหน ทำให้จิตใจขาว สะอาด สดใส สงบ ร่มเย็น )

รู้ยาว ( มีวิสัยทรรศน์ที่กว้างขวางยาวไกล )

รู้สั้น ( ว่า สิ่งใดเป็นวิสัยทรรศน์ที่คับแคบ สั้นจุ๊ดจู๋ )

รู้ว่าสิ่งใด เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ คอยช่วยเหลือค้ำจุนโลกของเรา

ให้มีความสงบร่มเย็น

รู้ว่าสิ่งไหน เป็นสิ่งที่คอยบั่นทอน บ่อนทำลายโลกของเรา

ให้มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นมา ทั่วทุกหย่อมหญ้า

รู้ว่าสิ่งใด ที่จะฉุดชีวิตของตน หรือคนที่เรารัก ให้ตกลงไปสู่ความฉิpหาย

รู้ว่าสิ่งไหน ที่จะนำพาชีวิตของตน หรือคนที่เรารัก ให้เจริญรุ่งเรือง

อย่างมั่นคง แข็งแรงและยั่งยืน

เป็นต้น ฯลฯ

ส่วน

“ ซาตาน ”

ก็คือ

“ อวิชา ”

เป็นความไม่รู้ ( ความมืด ) ที่เกี่ยวกับชีวิต

ทำให้

สิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง

( ความคิด ความเห็น ความเข้าใจที่ผิด ไม่ถูกต้อง )

เกิดขึ้นมา

ความไม่รู้นี้ เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับ “ พลังแห่งปัญญา ”

( ความรู้ ที่เกี่ยวกับชีวิต ) ทั้งหมด

.........


พระเจ้า ( God )

คือ

“ พลังแห่งปัญญา ”

เป็นความรู้ ( แสงสว่าง ) ที่เกี่ยวกับ “ ชีวิต ”

ทำให้คนเรา รู้ “ หน้าที่ ” มองเห็นสิ่งที่ดี ๆ นั่นก็คือ การเห็นแก่ส่วนรวม

เข้าใจอย่างถูกต้องและถ่องแท้ว่า

คนเราจะเอาแต่ทำตาม “ สัญชาติญาณสัตว์ ”

คือ แสวงหาความสุข หลีกหนีความทุกข์ ของตนเอง แต่เพียงอย่างเดียว

ไม่ได้ ต้องรู้จักการเห็นใจผู้อื่น และทำเพื่อส่วนรวมด้วย

ส่วน

“ ซาตาน ”

คือ

“ อวิชา ”

เป็นความไม่รู้ ( ความมืด ) ที่เกี่ยวกับชีวิต

ทำให้คนเราเกิด และตกเป็นทาส อยู่ใต้อำนาจ ของ “ สัญชาติญาณสัตว์ ”

คือ “ อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ ”

ทำให้คนเราไม่รู้ “ หน้าที่ ”

ถึงรู้ ก็ไม่อยากจะเห็น

ถึงเห็น ก็ไม่อยากจะสนใจ

ถึงสนใจ แต่จิตใจมันก็ไม่อยากจะทำตาม “ หน้าที่ ”

ก็เพราะ

จิตใจตกเป็นทาส อยู่ใต้อำนาจของ “ สัญชาติญาณสัตว์ ”

คือ ความสุขกับความทุกข์ เห็นความสุขก็อยากได้ เจอความทุกข์ก็เกลียด

กลัว อยู่ร่ำไป

“ สัญชาติญาณสัตว์ ” นี้

ทำให้คนเรา เกิดความ “ เห็นแก่ตัว ” แต่เพียงอย่างเดียว

.........


พระเจ้า ( God )

คือ

“ พลังแห่งปัญญา ”

เป็นความรู้ ( แสงสว่าง ) ที่เกี่ยวกับ “ ชีวิต ”

ทำให้คนเรารู้ เห็น เข้าใจ และปฏิบัติตาม “ หน้าที่ ” ต่าง ๆ ของตนเอง

ที่มีอยู่

ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีการผิดพลาด

เมื่อคนเราทำตามหน้าที่ของตนเอง

ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีการผิดพลาดแล้ว

ผู้นั้นก็จะกลายเป็นหนึ่งในเทพชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายรูปแบบ

บนโลกนี้ เช่น เด็ก พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ ทหาร ตำรวจ หมอ ผู้พิพากษา

พ่อค้า นักการเมือง ฯลฯ

ที่คอยช่วยปกปักรักษา คุ้มครองโลกของเรา

ให้มีความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น อยู่ได้ตราบนานเท่านาน

รู้ถึงไหน ก็จะได้รับการยกย่อง

สรรเสริญของคนดี หมู่มวลมนุษย์และเหล่าทวยเทพผู้มีใจสูงทั้งหลาย

ส่วน

“ ซาตาน ”

คือ

“ อวิชา ”

เป็นความไม่รู้ ( ความมืด ) ที่เกี่ยวกับชีวิต

ทำให้คนเราไม่รู้ ไม่อยากเห็น ไม่อยากสนใจ ไม่อยากปฏิบัติตาม “ หน้าที่”

ต่าง ๆ ของตนเองที่มีอยู่

คนเราถ้าเอาแต่ทำตาม " สัญชาติญาณสัตว์ "

คือ แสวงหาความสุข หลีกหนีความทุกข์ ของตนเองแต่เพียงอย่างเดียว

โดยไม่รู้หน้าที่ ไม่สนใจสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม

เช่น การเห็นใจผู้อื่น หรือทำเพื่อส่วนรวมกันบ้างเลย แล้วล่ะก็

คน ๆ นั้น ก็จะกลายเป็นมารร้ายชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายรูปแบบ

บนโลกนี้ เช่น เด็ก พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ทหาร ตำรวจ หมอ ผู้พิพากษา

พ่อค้า นักการเมือง ฯลฯ

ที่คอยทำร้าย ทำลายผู้อื่น และโลกของเรา

ให้รับความทุกข์ทรมาณ เดือดร้อน

วุ่นวาย ต่าง ๆ นา ๆ เกิดขึ้นมา ทั่วทุกหย่อหญ้า

ตัวอย่างเช่น

เด็กที่ตั้งแก๊งไปปล้นจี้ ชิงทรัพย์ ทำร้าย ข่มขืน รุมโทรม หรือฆ่าผู้อื่น

ด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา

พ่อแม่วัยรุ่นเกาหลี ที่เอาแต่เล่นเกมออนไลน์ ไม่สนใจหน้าที่ของพ่อแม่

ไม่เอาใจใส่ดูแลลูกน้อยทารก ที่พึ่งเกิดขึ้นมา ทำให้ขาดสารอาหารซูบผอม

จนเสียชีวิตก่อนหนึ่งขวบ ( ถ้าจำไม่ผิด )

ฯลฯ และอีกมากมาย

รู้ถึงไหน ก็จะได้รับคำด่าคำสาปแช่ง

จากเหล่าประชาชนคนทั่วไป จำนวนมากมาย ที่คอยไปรุมยำสารพัดบาทา

และก็ด่าสาปแช่งต่าง ๆ นานา เช่น ไอ่สัdว์นรก ไอ่เดรัจฉาน ชิงหมามาเกิด

เป็นต้น ฯลฯ

เพราะ

คนเรานั้น เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความฉลาดมากกว่าสัตว์อื่น ๆ

สามารถทำดี หรือทำชั่ว ได้เก่งมากกว่าสัตว์ใด ๆ ทั้งหลาย ทั้งปวงบนโลกนี้

ถ้าทำดีก็สูงส่งยิ่งใหญ่ได้ราวกับเทพ

มีจิตใจที่สูงส่งยิ่งใหญ่ได้ ประดุจดั่ง “ พระเจ้า ”

( อยู่เหนือความสุข และความทุกข์ ทั้งหลายทั้งปวง คือ ความบริสุทธิ์

สะอาด สงบ ร่มเย็น ได้ตลอดกาล ตลอดไป )

ถ้าทำชั่ว หรือสิ่งที่ไม่ดี ก็สามารถมีการกระทำและจิตใจ ที่ต่ำช้า

หรือเลวทรามได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย นับสิบ ร้อย พันเท่า ฯลฯ

...................Create Date : 12 มีนาคม 2554
Last Update : 12 มีนาคม 2554 20:05:17 น.
Counter : 327 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

samma
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]