Group Blog
มีนาคม 2554

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
The Matrix Really บทที่ ๑๕ . คนนับพันล้านทั่วโลก บูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชา .T
.

                            The Matrix Really

                                  บทที่ ๑๕

                 คนนับพันล้านทั่วโลก บูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชา  

                    แสวงหาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และดีงาม
               


                                  สิ่งที่คนเรา

                               เหล่ามวลมนุษย์

                   สรรพสัตว์ สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง

                         บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล

                                  สมควรบูชา

                                      ก็คือ

                                พระเจ้า ( God )

                               และเหล่าทวยเทพ

                ที่คอยปกปักรักษา คุ้มครองโลกของพวกเรา

                            ให้มีแต่ความสงบร่มเย็น

                                      ไม่ใช่

                                ซาตาน ( Satan )

                                 และเหล่ามารร้าย

                       ที่ชอบทำลายล้างโลกของพวกเรา

                            ให้มีแต่ความวุ่นวายเร่าร้อน


                                  พระเจ้า ( God )

                                 และเหล่าทวยเทพ

                                        ก็คือ

                                “ พลังแห่งปัญญา ”

                   เป็นความรู้ ( แสงสว่าง ) ที่เกี่ยวกับ “ ชีวิต ”

                                        ทำให้

                             สิ่งที่ดีงามทั้งหลายทั้งปวง

            ( ความคิด ความเห็น ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด )

                                      เกิดขึ้นมา

                                   ความรู้นี้ ได้แก่

                                 รู้ถูก รู้ผิด , รู้ดี รู้ชั่ว

                        รู้สูง รู้ต่ำ , รู้ดำ รู้ขาว , รู้ยาว รู้สั้น

                  รู้ว่าสิ่งใดสร้างสรรค์ รู้ว่าสิ่งไหนบ่อนทำลาย

 รู้ว่าสิ่งใด ที่จะฉุดชีวิตของตน หรือคนที่เรารัก ให้ตกลงไปสู่ความฉิpหาย

       รู้ว่าสิ่งไหน ที่จะนำพาชีวิตของตน หรือคนที่เรารัก ให้เจริญรุ่งเรือง

                           อย่างมั่นคง แข็งแรงและยั่งยืน

                                      เป็นต้น ฯลฯ

 
                                          ส่วน

                                    ซาตาน ( Satan )

                                    และเหล่ามารร้าย

                                           ก็คือ

                                        “ อวิชา ”

                      เป็นความไม่รู้ ( ความมืด ) ที่เกี่ยวกับชีวิต

                                          ทำให้

                              สิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง

                ( ความคิด ความเห็น ความเข้าใจที่ผิด ไม่ถูกต้อง )

                                        เกิดขึ้นมา

                ความไม่รู้นี้ เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับ “ พลังแห่งปัญญา ”

                          ( ความรู้ ที่เกี่ยวกับชีวิต ) ทั้งหมด

                                           .........


                                พระเจ้า ( God )

                                        คือ

                               “ พลังแห่งปัญญา ”

                  เป็นความรู้ ( แสงสว่าง ) ที่เกี่ยวกับ “ ชีวิต ”

                             ทำให้คนเรา รู้ “ หน้าที่ ”

                มองเห็นสิ่งที่ดี ๆ นั่นก็คือ “ การเห็นแก่ส่วนรวม ”

                        เข้าใจอย่างถูกต้องและถ่องแท้ว่า

                 คนเราจะเอาแต่ทำตาม “ สัญชาติญาณสัตว์ ”

   คือ แสวงหาความสุข หลีกหนีความทุกข์ ของตนเอง แต่เพียงอย่างเดียว

       ไม่ได้ ต้องรู้จักการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และทำเพื่อส่วนรวมด้วย


                                      ส่วน

                                  “ ซาตาน ”

                                       คือ

                                    “ อวิชา ”

                  เป็นความไม่รู้ ( ความมืด ) ที่เกี่ยวกับชีวิต

ทำให้คนเราเกิด และตกเป็นทาส อยู่ใต้อำนาจ ของ “ สัญชาติญาณสัตว์ ”  

              คือ “ อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ ”

               มองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดี นั่นก็คือ “ การเห็นแก่ตัว ”

                          ทำให้คนเราไม่รู้ “ หน้าที่ ”

                             ถึงรู้ ก็ไม่อยากจะเห็น

                           ถึงเห็น ก็ไม่อยากจะสนใจ

             ถึงสนใจ แต่จิตใจมันก็ไม่อยากจะทำตาม “ หน้าที่ ”

                                     ก็เพราะ

                               จิตใจตกเป็นทาส

      อยู่ใต้อำนาจของ “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( ความสุข ความสบาย )

 คือ ความสุขกับความทุกข์ เห็นความสุขก็อยากได้ เจอความทุกข์ก็เกลียด

                                 กลัว อยู่ร่ำไป

                                     .........                               พระเจ้า ( God )

                                      คือ

                             “ พลังแห่งปัญญา ”

                 เป็นความรู้ ( แสงสว่าง ) ที่เกี่ยวกับ “ ชีวิต ”

 ทำให้คนเรารู้ เห็น เข้าใจ และปฏิบัติตาม “ หน้าที่ ” ต่าง ๆ ของตนเอง

                                     ที่มีอยู่

                 ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีการผิดพลาด

                      เมื่อคนเราทำตามหน้าที่ของตนเอง

        ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นมาแล้ว

                             ผู้นั้นก็จะกลายเป็นเทพ

                   ชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายรูปแบบ

บนโลกนี้ เช่น เด็ก พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ ทหาร ตำรวจ หมอ ผู้พิพากษา

                             พ่อค้า นักการเมือง ฯลฯ

                  ที่คอยช่วยปกปักรักษา คุ้มครองโลกของเรา

      ให้มีความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น อยู่ได้ตราบนานเท่านาน

                         รู้ถึงไหน ก็จะได้รับการยกย่อง

  สรรเสริญจากคนดี หมู่มวลมนุษย์และเหล่าทวยเทพผู้มีใจสูงทั้งหลาย
 

                                      ส่วน

                                  “ ซาตาน ”

                                      คือ

                                   “ อวิชา ”

                   เป็นความไม่รู้ ( ความมืด ) ที่เกี่ยวกับชีวิต

                                ทำให้คนเราไม่รู้

         ไม่อยากเห็น ไม่อยากสนใจ ไม่อยากปฏิบัติตาม “ หน้าที่”

                           ต่าง ๆ ของตนเองที่มีอยู่

              คนเราถ้าเอาแต่ทำตาม " สัญชาติญาณสัตว์ "

คือ แสวงหาความสุข หลีกหนีความทุกข์ ของตนเองแต่เพียงอย่างเดียว

              โดยไม่รู้หน้าที่ ไม่สนใจสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม

  เช่น การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หรือทำเพื่อส่วนรวมกันบ้างเลย แล้วล่ะก็

                      คน ๆ นั้น ก็จะกลายเป็นมารร้าย

                ชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายรูปแบบ

บนโลกนี้ เช่น เด็ก พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ทหาร ตำรวจ หมอ ผู้พิพากษา

                          พ่อค้า นักการเมือง ฯลฯ

               ที่คอยทำร้าย ทำลายผู้อื่น และโลกของเรา

                   ให้ได้รับความทุกข์ทรมาณ เดือดร้อน

             วุ่นวาย ต่าง ๆ นา ๆ เกิดขึ้นมา ทั่วทุกหย่อมหญ้า

                                 ตัวอย่างเช่น

 เด็กที่ตั้งแก๊งไปปล้นจี้ ชิงทรัพย์ ทำร้าย ข่มขืน รุมโทรม หรือฆ่าผู้อื่น

                          ด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา

              พ่อแม่วัยรุ่นเกาหลี ที่เอาแต่เล่นเกมออนไลน์

ไม่สนใจหน้าที่ของพ่อแม่ ไม่เอาใจใส่ดูแลลูกน้อยทารก ที่พึ่งเกิดขึ้นมา

 ทำให้ขาดสารอาหารซูบผอม จนเสียชีวิตก่อนหนึ่งขวบ ( ถ้าจำไม่ผิด )

                            ฯลฯ และอีกมากมาย

           ตัวอย่างข้างบนเป็นของเก่า คัดลอกมาจากบทที่ ๑๔

                        ( update ) ข่าวใหม่ล่าสุด

      คือ การที่มีผู้หญิงสาวสองสามคน เอากระต่ายน้อยมาฆ่าเล่น

                  ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างโหดเหี้ยมทารุณ

                            และข่าวที่พึ่งเจอวันนี้

                   ( เสาร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ )

    คือ มีผู้ชายจับลูกแมวน้อยสองตัว เอามาใส่ถุงแล้วปิดปากจนตาย

                          ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจาก

                             การไม่รู้ “ หน้าที่ ”

                    ไม่สนใจ ในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม

       เช่น การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หรือทำเพื่อส่วนรวมกันบ้างเลย

                                เช่นเดียวกัน

                   รู้ถึงไหน ก็จะได้รับการด่า คำสาปแช่ง

               จากเหล่าประชาชนคนทั่วไป จำนวนมากมาย

     ที่คอยไปรุมยำสารพัดสหบาทา และก็กล่าวคำสบถต่าง ๆ นานา

         เช่น ไอ่สัdว์นรก ไอ่เดรัจฉาน ชิงหมามาเกิด เป็นต้น ฯลฯ

                           ไอ่ผู้หญิงผู้ชาย พวกนี้

      มันน่าจะไปเป็นพระเอก นางเอกหนังภาพยนตร์ ฟอร์มใหญ่ยักษ์

  เรื่องยาว ไตรภาค ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาล อลังการ ระบบสามมิติ

                         ดอบี้สเตอริโอ ๑๐ ทิศทาง

                                   ชื่อเรื่องว่า

          ภาค ๑ “ คนไม่ใช่คน ” ( ต่ำช้า ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน )

          ภาค ๒ “ เลวกว่านี้ มีอีกมั๊ย ”

          ภาค ๓ “ Jungraiman ( [^_^]แมน )

                    and woman in the gang ( และผู้หญิงในแก๊ง )    คนเรานั้น เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความฉลาดมากกว่าสัตว์อื่น ๆ

สามารถทำดี หรือทำชั่ว ได้เก่งมากกว่าสัตว์ใด ๆ ทั้งหลาย ทั้งปวงบนโลกนี้

                     ถ้าทำดีก็สูงส่งยิ่งใหญ่ได้ราวกับเทพ

              มีจิตใจที่สูงส่งยิ่งใหญ่ได้ ประดุจดั่ง “ พระเจ้า ”

 ( อยู่เหนือความสุข และความทุกข์ ทั้งหลายทั้งปวง คือ ความบริสุทธิ์

                สะอาด สงบ ร่มเย็น ได้ตลอดกาล ตลอดไป )

  ถ้าทำชั่ว หรือสิ่งที่ไม่ดี ก็สามารถมีการกระทำและจิตใจ ที่ต่ำช้า หรือ

เลวทรามได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั้งปวง นับสิบ ร้อย พันเท่า      

                                      ฯลฯ

                                    .........

Free TextEditor
ลืมบอกไปว่า พื้นที่แสดงเนื้อหาไม่พอ ต้องต่อไปยังความคิดเห็นด้านล่าง


                ๑๗ นาฬิ กา ห้าสิบห้านาที . ๕๕ วินาที


Free TextEditorCreate Date : 13 มีนาคม 2554
Last Update : 13 มีนาคม 2554 18:01:08 น.
Counter : 196 Pageviews.

1 comments
  
.
                               พระเจ้า ( God )

                              และเหล่าทวยเทพ

                                      ก็คือ

                              “ พลังแห่งปัญญา ”

                เป็นความรู้ ( แสงสว่าง ) ที่เกี่ยวกับ “ ชีวิต ”

                                      ทำให้

                          สิ่งที่ดีงามทั้งหลายทั้งปวง

        ( ความคิด ความเห็น ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด )

                                   เกิดขึ้นมา

                          ทำให้คนเรา รู้ เห็น เข้าใจ

                                และ ปฏิบัติตาม

              “ หน้าที่ ” ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )

                   มีความสุขก็ได้ มีความลำบากก็ไม่เป็นไร

                                 มองเห็นสิ่งที่ดี ๆ

                                      นั่นก็คือ

                             “ การเห็นแก่ส่วนรวม ”

                         มากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัว

                                คอยปกปัก รักษา

                      ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น

      ทั้งทางร่างกาย และทางจิตใจ ให้มีอยู่ได้ตลอดกาล ตลอดไป


                                      ส่วน

                               ซาตาน ( Satan )

                               และเหล่ามารร้าย

                                       ก็คือ

                                    “ อวิชา ”

                  เป็นความไม่รู้ ( ความมืด ) ที่เกี่ยวกับชีวิต

                                      ทำให้

                          สิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง

             ( ความคิด ความเห็น ความเข้าใจที่ผิดไม่ถูกต้อง )

                                   เกิดขึ้นมา

                       ทำให้คนเราเกิด และตกเป็นทาส

                               อยู่ใต้อำนาจของ

               “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( ความสุข ความสบาย )

                 คือ อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์

                              มองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดี

                                      นั่นก็คือ

                                “ การเห็นแก่ตัว ”

                     มากกว่าความสงบร่มเย็นของส่วนรวม

                                     คอยสร้าง

                          ขุ่นมัว สกปรก วุ่นวาย เร่าร้อน

            ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ให้เกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา


                                 กล่าวโดยย่อ

                                    ได้ดังนี้

                                      ก็คือ

                                พระเจ้า ( God )

                          ทำให้คนเรา รู้ เห็น เข้าใจ

                                และปฏิบัติตาม

                 หน้าที่ ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )

                   มีความสุขก็ได้ มีความลำบากก็ไม่เป็นไร

                              “ เห็นแก่ส่วนรวม ”

                                           
                               ซาตาน ( Satan )

                       ทำให้คนเราเกิด และตกเป็นทาส

                               อยู่ใต้อำนาจของ

               “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( ความสุข ความสบาย )

                 คือ อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์

                                 “ เห็นแก่ตัว ”


                                    ๒ สิ่งนี้

                             พระเจ้า กับ ซาตาน

     การปฏิบัติตาม “ หน้าที่ ” ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )

                                   กับการ

     ตกเป็นทาสของ “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( ความสุข ความสบาย )

                 “ การเห็นแก่ส่วนรวม ” กับ “ การเห็นแก่ตัว ”


                            สิ่งใดถูก สิ่งไหนผิด

     สิ่งใดดี สิ่งไหนชั่ว , สิ่งใดสูง สิ่งไหนต่ำ , สิ่งใดดำ สิ่งไหนขาว ,

       สิ่งใดยาว สิ่งไหนสั้น , สิ่งใดสร้างสรรค์ สิ่งไหนบ่อนทำลาย

                          สิ่งใดที่จะฉุดชีวิตของตน

           หรือคนที่เรารัก ให้ตกลงไปประสบ พบกับความฉิpหาย      

                      สิ่งไหนที่จะยกระดับชีวิตของตน

      หรือคนที่เรารัก ให้เจริญรุ่งเรือง อย่างมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืน


                               เป็นเรื่องที่คนเรา

            สามารถพิจารณาตัดสิน และเข้าใจกันได้ไม่ยากว่า

   “ การเห็นแก่ส่วนรวม ” เป็นสิ่งที่ถูก “ การเห็นแก่ตัว ” เป็นสิ่งที่ผิด

    “ การเห็นแก่ส่วนรวม ” เป็นสิ่งที่ดี “ การเห็นแก่ตัว ” เป็นสิ่งที่ชั่ว

           “ การเห็นแก่ส่วนรวม ” คือ การกระทำที่สูงส่งยิ่งใหญ่

             “ การเห็นแก่ตัว ” เป็น การกระทำที่ต่ำช้าเลวทราม

   “ การเห็นแก่ตัว ” ทำให้จิตใจมืดดำ สกปรก ขุ่นมัว วุ่นวาย เร่าร้อน

   “ การเห็นแก่ส่วนรวม ” ทำให้จิตใจขาว สะอาด สดใส สงบ ร่มเย็น

                         คนเรารู้จักการปฏิบัติตาม

            “ หน้าที่ ” ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )

                มีความสุขก็ได้ มีความลำบากก็ไม่เป็นไร

         ก็เพราะมีปัญญา คือ วิสัยทรรศน์ที่กว้างขวางยาวไกล

                    คนเราเอาแต่ตกเป็นทาส ทำตาม

       “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( แสวงหาแต่ความสุขความสบาย )

              คือ อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์

  ก็เพราะไม่มีปัญญา คือ อวิชชา เป็นวิสัยทรรศน์ ที่คับแคบ สั้นจุ๊ดจู๋

                          “ การเห็นแก่ส่วนรวม ”

                              ทำเพื่อส่วนรวม

                        เป็นการกระทำที่สร้างสรรค์

       คอยช่วยเหลือค้ำจุนโลกของเรา ให้มีแต่ความสงบร่มเย็น

                             “ การเห็นแก่ตัว ”

                   ทำเพื่อตนเอง ( แต่เพียงอย่างเดียว )

                        เป็นการกระทำที่คอยบั่นทอน

     บ่อนทำลายโลกของเรา ให้มีความวุ่นวาย เดือดร้อน เกิดขึ้นมา

                              ทั่วทุกหย่อมหญ้า


                           การเอาแต่ตกเป็นทาส

   ทำตาม “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( แสวงหาแต่ความสุขความสบาย )

                           โดยไม่สนใจ “ หน้าที่ ”

                     ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม

                          เป็นสิ่งที่จะฉุดชีวิตของตน

           หรือคนที่เรารัก ให้ตกลงไปประสบ พบกับความฉิpหาย

                                การรู้ เห็น เข้าใจ

    และปฏิบัติตาม “ หน้าที่ ” ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )

                     มากกว่าทำตาม “ สัญชาติญาณสัตว์ ”

                         ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม

                          เป็นสิ่งที่ยกระดับชีวิตของตน

     หรือคนที่เรารัก ให้เจริญรุ่งเรือง อย่างมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืน


                           สิ่งที่คนเราเหล่ามวลมนุษย์

                    ทั้งหลายทั้งปวง ทั่วทั้งบนโลกของเรานี้

                           สมควรยกย่อง เทิดทูน บูชา

                       และ แสวงหาตลอดทั้งชีวิตของตน

                                        ก็คือ

                “ หน้าที่ ” ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )

                   มีความสุขก็ได้ มีความลำบากก็ไม่เป็นไร

                             “ การเห็นแก่ส่วนรวม ”

                                      ไม่ใช่

                “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( ความสุข ความสบาย )

                  คือ อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์

                                 “ การเห็นแก่ตัว ”


                                 แต่ทำไม ???

                        ผมเห็นคนจำนวนมากมาย

     นับพันล้านคน ทั่วทั้งบนโลกของเรานี้ รู้จัก สนใจ มองเห็น บูชา

              แสวงหา และพูดถึง แต่ “ ความสุข ” กันทั้งหมด

        ผมไม่ค่อยเห็นผู้ใด ที่จะรู้จัก สนใจ มองเห็น บูชา แสวงหา

              หรือพูดถึง “ ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น ”

                             ซึ่งก็คือ “ หน้าที่ ”

                        เหมือนกับอาจารย์ของผม

        ซึ่งเป็นนักปราชญ์ ที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในระดับโลก

                                 กันบ้างเลย

                                       
                              แต่ความจริงแล้ว

                            มันก็เป็นเรื่องธรรมดา

                   ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอะไร

                             ซึ่งมันก็เป็นเพราะว่า

                                       ...


                             The Matrix Really

                                   บทที่ ๑๖

                                coming soon

               พบกันได้ที่นี่ เร็ว ๆ นี้ ( ถ้าไม่ถูกลบไปเสียก่อน )

  ก็สามารถไปหาดูได้ที่ห้องสมุด ( ปรัชญา ) , ศาสนา และ เฉลิมไทย

          หรือที่บล๊อคแก๊งของผม จะมีน้อยกว่าที่พันทิปอยู่ ๑ บท

    ถ้าพันทิปห้องต่าง ๆ ถึงบทที่ ๑๖ ในบล๊อคก็จะมีถึงแค่ บทที่ ๑๕

                                 ดังนี้ เป็นต้น

Free TextEditor
โดย: samma วันที่: 13 มีนาคม 2554 เวลา:12:30:01 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

samma
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]