Group Blog
มิถุนายน 2553

 
 
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
30
 
 
All Blog
The Matrix Really บทที่ ๒ นับล้านปี ที่ทุก ๆ ชีวิต ไม่รู้ ?.
บทที่ ๒

นับล้านปี ที่ทุก ๆ ชีวิต ไม่รู้ ?


ไม่ใช่แค่ร้อยพัน หรือหมื่นปี แต่ว่านับแสนนับล้าน สิบล้าน

ร้อยล้าน พันล้าน หมื่นล้านปี ฯลฯ ผ่านมาแล้ว ที่สรรพชีวิต ทุก ๆ ชีวิต

บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล เกิดขึ้นมา โดยไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหน ?

ไม่รู้ว่าทำไมคนเราจึงเกิดมาไม่เหมือนกัน ? บางคนเกิดมาหน้าตาดี บางคน

หน้าตาไม่ดี บางคนรวย บางคนจน บางคนโรคมาก บางคนโรคน้อย บางคน

โชคดี บางคนโชคร้าย ไม่รู้ว่าเมื่อตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันต่อไป ?

ในหมู่มวลมนุษยชาติผู้ที่มีสมองมีปัญญาสูงที่สุด

ในหมู่สัตว์ทั้งปวง จึงได้มีการคาดเดา วิเคราะห์ คิดค้น ค้นพบ หรือ

มีการเชื่อกันไปต่าง ๆ นานา เกิดเป็นศาสนา เป็นลัทธิขึ้นมาสารพัดรูปแบบ

ตั้งแต่ยุคอดีตกาลตั้งแต่สมัยยุคหิน ที่คนเราอยู่ป่าอยู่ถ้ำ มาจนถึงยุคอวกาศ

ยุคไฮสปีดอินเตอร์เน็ต 3G , 4G อยู่คฤหาสน์ อยู่ตึก อยู่คอนโด โด่เด่

สูงกว่าภูเขา เทียมฟ้าท้าดิน เช่นในยุคปัจจุบันนี้

ความไม่รู้ก่อให้เกิดความเชื่อ ความเชื่อเกิดขึ้นมาจากความไม่รู้

เมื่อความรู้เข้ามาแทนที่ ความเชื่อก็จะค่อย ๆ เลือนรางหายไป เช่น สมัยก่อน

ในทุก ๆ ประเทศทั่วโลก จะเชื่อกันว่า บนฟ้าจะมีเทพเทวดา ในรูปแบบต่าง ๆ

ตามความเชื่อของแต่ละท้องที่ถิ่นฐานประเทศของตน อาศัยอยู่บนก้อนเมฆ

เพราะวิทยาการของคนเรา ยังต่ำอยู่ ยังไม่สามารถบินได้ ยังไม่รู้ว่าบนก้อนเมฆ

มีอะไรอยู่ จึงได้มีการคาดเดาเชื่อกันไปต่าง ๆ นานา ในทุก ๆ ประเทศทั่วโลก

ว่า บนฟ้าบนก้อนเมฆ มีสวรรค์ มีเทพเทวดา ส่วนใต้หล้า มีนรก มีภูตผี มีปีศาจ

ยมบาล ยมทูต นานับชนิดอยู่

ปัจจุบันเมื่อวิทยาการของคนเราก้าวหน้า ความเชื่อเหล่านี้

ก็ค่อย ๆ เลือนหายไป เพราะคนมากมายเริ่มมีความรู้เข้ามาแทนที่ ว่าบนก้อน

เมฆไม่ได้มีอะไรอยู่ ส่วนใต้หล้าผืนแผ่นดิน เมื่อเจาะลงไปลึกมาก ก็ยังไม่มี

ใครเจอนรก เจอยมบาล มัจจุราช หรือ ยมทูต อยู่ใต้ดินซะที แต่ยังมีคนมาก

มายทั่วโลก หลายร้อยล้านคน ไม่ทราบจำนวนแน่นอน ที่ยังเชื่อยังนับถือ

ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นับถือเทพเทวดา ฟ้าดิน สิ่งลี้ลับสารพัดรูปแบบกันอยู่ เพราะ

ยังมีเรื่องราวมากมายที่คนเรายังไม่รู้ การเชื่อถือ การนับถือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์

ในรูปแบบต่าง ๆ ก็เป็นที่พึ่งทางใจ เป็นสิ่งที่ดีงามอย่างหนึ่งของคนเรา

ถ้าสิ่ง ๆ นั้น ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน และเป็นสิ่ง

ที่คอยชี้นำชี้ทาง สั่งสอนให้แก่เหล่ามวลมนุษย์ทั้งหลายทำแต่ความดี เห็นอก

เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัว

...................

ภาคจบสุดท้าย ของ เมทริกซ์

The Matrix Really

เมทริกซ์

( สิ่งที่ลวงตา กักขังจิตใจของทุก ๆ ชีวิต บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล )

ที่แท้จริง

...................


โลกที่พวกเราอาศัยอยู่นี้ คือ โลกแห่ง matrix

( สิ่งที่ลวงตา กักขังจิตใจของทุก ๆ ชีวิต บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล )

ที่แท้จริง โดยแท้จริง อย่างแท้จริง ไม่ได้อ้างอิงนิยาย หรือแต่งขึ้นมา เพื่อ

สร้างเป็นภาพยนตร์ มู๊วี่ เรื่องเล่าเช้านี้ แต้มสีเติมสัน เพิ่มความมันใส่เข้าไป

แต่ประการใด

บทที่ ๑

เมทริกซ์ คืออะไร ?

บทความในหนังภาพยนตร์ ที่มอเฟียสอธิบายให้กับนีโอได้ทราบ

ในตอนต้นของเรื่องถึงความหมายของ “ เมทริกซ์ ” ว่ามันคืออะไร ผมถอด

คำพูด จากในหนังออกมาทั้งหมดทุกพยางค์ได้ดังนี้

“ เจ้าเมทริกซ์อยู่ทุกแห่งหน มันอยู่รอบตัวเรา ตอนนี้มันก็อยู่ใน

ห้องนี้ด้วย คุณเห็นมันเมื่อมองไปนอกหน้าต่าง หรือเมื่อคุณเปิดโทรทัศน์

คุณสัมผัสมัน ตอนคุณไปทำงาน ตอนคุณไปโบสถ์ ตอนคุณเสียภาษี มัน

เป็นโลก ที่ถูกดึงลงมา ปิดตาคุณไว้จากความจริง , ความจริงเหงอ , ว่าคุณ

เป็นทาสคนนึง นีโอ เหมือนกับคนอื่น ๆ ที่เกิดมาเพื่อถูกจองจำ เกิดมาในคุก

ที่คุณไม่อาจสูดดม ลิ้มรส รึว่าแตะต้อง เป็นเรือนจำขังจิตใจคุณ น่าเสียดาย

ไม่มีใครบอกได้ ว่าเมทริกซ์ มันคืออะไร คุณต้องเห็นด้วยตาของคุณเอง ”

ข้อความด้านบนคือความหมายของเมทริกซ์ ในหนังภาพยนตร์

ส่วนความหมายของ

The Matrix Really เมทริกซ์ ที่แท้จริง

เมทริกซ์ในโลกแห่งความเป็นจริง

ความหมายก็คล้ายกันกับเมทริกซ์ ในหนังภาพยนตร์ มาก

มีดังนี้ คือ

“ เจ้าเมทริกซ์อยู่ในที่ทุกแห่งหน มันอยู่รอบ ๆ ตัวเรา ตอนนี้มันก็อยู่

ในห้องนี้ด้วย คุณเห็นมันเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่าง หรือเมื่อคุณเปิด

โทรทัศน์ คุณสัมผัสมัน ตอนคุณไปทำงาน ตอนคุณไปโบสถ์ ไปวัด ตอนคุณ

เสียภาษี มันเป็นโลก ที่ถูกดึงลงมา ปิดตาแห่งปัญญาของคุณไว้ จากความ

จริง ว่าคุณเป็นทาสคนนึง เหมือนกับคนอื่น ๆ ทุก ๆ ชีวิต บนโลกนี้ และทั่วทั้ง

จักรวาล ที่เกิดมาพร้อม ๆ กับการถูกจองจำทางจิตใจ เกิดมาในคุก ที่คุณไม่

อาจสูดดม ลิ้มรส รึว่าแตะต้อง มองเห็นจิตใจเดิมแท้ ของตัวคุณเอง เป็น

เรือนจำขังจิตใจคุณ ให้ตกเป็นทาส อยู่ใต้อำนาจของสัญชาติญาณสัตว์ คือ

ความต้องการทางร่างกาย น่าเสียดาย ไม่มีใครสามารถบอกให้เข้าใจอย่าง

ละเอียด ได้ว่า จิตใจเดิมแท้ของตัวคุณเอง ที่เป็นธาตุแห่ง พุทธะ ( God )

เป็นอมตะ ไม่มีการเกิด ไม่มีการดับ อยู่เหนือโลก เหนือความสุข และความ

ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง เป็นความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น มันคืออะไร มี

ลักษณะเป็นอย่างไร เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ไม่มีตัวตนที่แท้จริง

คุณต้องเห็นด้วยตาแห่งปัญญา ของตัวคุณเอง เท่านั้น ”

...................


บทเริ่มต้น

( ไม่ต้องอ่านก็ได้ ถ้าขี้เกียจ หรือไม่ค่อยมีเวลา )

( ก็อ่าน The Matrix Really บทที่ ๑ ได้เลย)

.........

จาการที่คุณทักษิณ กล่าวถึงเรื่อง matrix ในทวิตเตอร์

ว่าเหมือนประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เหมือนยังไง ผมก็ไม่เข้าใจ แต่ก็คิดว่า

น่าศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมดู วันต่อมาผู้จัดการก็ได้เอาข่าวนี้มาลงในเว็บอีก

ทำให้ผมนึกได้หลังจากที่ลืมและขี้เกียจสนใจเรื่องนี้ไปแล้ว

สมัยก่อนผมลองดูเรื่อง matrix อยู่บ้าง แต่ได้กรอวีดีโอดูผ่าน ๆ

เฉพาะตอนที่มีฉากอลังการ ในภาค ๑ จึงทำให้ไม่ได้เข้าใจเนื้อหาที่แท้จริง

ของเรื่อง และไปดูอีกทีก็ภาคสามเริ่มต้นที่ฉากรถไฟ ดูแล้วก็งง ๆ และข้าม

ไปดู ตอนที่นีโอพูดคุยกับเทพพยากรณ์ ดูแล้ว ก็ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ เพราะ

ไม่ได้ติดตามเนื้อเรื่องมาตั้งแต่แรก

พอผมได้เข้าไปค้นหาข้อมูลเรื่องของ matrix อีกครั้ง

หลังจากที่คุณทักษิณเล่า และผู้จัดการนำเสนอข่าว เมื่อผมได้อ่านความ

หมาย ของคำว่า matrix ในวิถีพีเดีย เป็นคำพูด ที่มอเฟียสบอกกับนีโอใน

ตอนต้นเรื่องของภาคหนึ่ง เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ในวีถีพีเดีย มีเรื่องย่อที่น่า

สนใจในภาคต่าง ๆ อยู่พอสมควร แต่ข้อมูลยังไม่ละเอียดพอ ผมจึงต้องไป

หาหนังมาดูเพิ่มเติม

บ้านผมมีดีวีดีอยู่ร้อยกว่ากล่องก็ไม่เจอเรื่องเมทริกซ์

สมัยก่อนเคยเจออยู่หนึ่งหรือสองภาคแต่ปัจจุบันไม่รู้ใครหยิบไป โชคดีที่ผม

สามารถหาดู ภาคสองและสามได้อย่างไม่อยากเย็นเท่าไหร่ ความคมชัด

ระดับดีวีดี ภาคหนึ่งขัดข้องทางเทคนิคดูได้แค่สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ พอผมดู

จบสามภาค ภายในไม่กี่วัน วันต่อมาจึงบังเอิญไปเจอกับภาคหนึ่งแบบเต็ม ๆ

ถึงภาพจะไม่ค่อยชัด ก็ยังดี ยังได้รู้เรื่องราวน่าสนใจเพิ่มเติมอีกพอสมควร

ตอนแรกผมก็นึกว่าไม่เป็นไร ดูภาคหนึ่งครึ่งเดียวก็พอแล้ว ความจริงมันยังมีเ

รื่องน่าสนใจอีกพอสมควรในภาคแรก ทำให้ผมรู้และเข้าใจเรื่องราวอย่าง

สมบูรณ์มากขึ้นไปอีก

ผมเห็นตัวอย่างหนังภาคสี่ มันออกมาเป็นปี ๆ แล้ว แต่หนังเต็ม ๆ

ยังไม่เห็นมีออกมาซะที ผมคิดตั้งแต่แรกแล้วว่ามันน่าจะมีภาคสี่ ภาคต่อไป

ออกมา เพราะตอนแรกเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นไตรภาค มีสามภาคจบ แต่

ภาคสาม ผมดูแล้วรู้สึกว่า มันจบง่ายดายเกินไป จบแบบยังไม่สุด ถ้าจบแค่

สามภาคจริงแสดงว่าคนแต่งเรื่องมันกระจอกไปหน่อย เพราะจบง่ายไป

เรื่องราวต่าง ๆ ยังไม่สมบูรณ์

ต่อมาเมื่อได้อ่านข้อมูลเรื่องเมทริกซ์ในวิถีพีเดียอย่างละเอียด

ก็ได้พบว่ามันมีภาพยนตร์ย่อย ๆ สั้น ๆ เพิ่มขึ้นมาอีกเก้าตอน ผมก็หาเฉพาะ

ตอนที่สำคัญที่สุดคือ ตอนที่โลกของเรายังดีอยู่และถูกหุ่นยนต์เข้ามา

ทำลายและสร้างเมทริกซ์ขึ้นมาได้อย่างไร โชคดีที่เจอแบบซับไทยด้วย

จึงสามารถดูได้อย่างเข้าใจในเนื้อเรื่อง เพราะภาษาอังกฤษของผม

ไม่ค่อยแข็งแรง

ยุคปัจจุบันนี้ มีกูเกิ้ลแปลภาษา ผมจึงสามารถหาภาษาอังกฤษ

ที่แปลว่า อย่างแท้จริง ซึ่งมีอยู่หลายคำ นำมาตั้งเป็นชื่อเรื่อง ได้อย่างเนียน ๆ

เป๊ะเลย ตอนแรกหาคำว่า ของแท้ ได้ Genuine อย่างแท้จริงก็ได้ Genuinely

ไม่มีเรียลลี่ โชคดีผมไปเจอคำว่า Really ซึ่งแปลว่า โดยแท้จริง ได้เหมือนกัน

พอตอนไปดูชื่อภาษาอังกฤษ ของ The Matrix ทั้งสามภาคแล้ว จึงพบว่า

คำว่า Really สามารถเข้ากันกับชื่อเรื่องของเมทริกซ์ทั้งสามภาค ได้อย่าง

เนียน ๆ ไม่แปลกแยก เป๊ะเลยครับ ๑. The Matrix ๒ . The Matrix

Reloaded ๓. The Matrix Revolutions และภาคจบสุดท้ายของเมทริกซ์

The Matrix Really เมทริกซ์ ที่แท้จริง

Create Date : 14 มิถุนายน 2553
Last Update : 14 มิถุนายน 2553 20:45:09 น.
Counter : 436 Pageviews.

1 comments
  
คุณคิดว่าใคร ตื่นจากโลก matrix เป็นคนแรก?
โดย: ม้าเดี่ยวเที่ยวในโลกกว้าง IP: 124.120.48.10 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:0:54:41 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

samma
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]