Group Blog
เมษายน 2554

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
All Blog
The Matrix Really บทที่ ๑๖ . " ยาเสพติด " ที่ซาตานสร้างขึ้น ... S

.
                             จากตอนจบของ                     The Matrix Really บทที่ ๑๕                      
                       สิ่งที่คนเราเหล่ามวลมนุษย์                ทั้งหายทั้งปวง ทั่วทั้งบนโลกของเรานี้                       สมควรยกย่อง เทิดทูน บูชา                   และ แสวงหาตลอดทั้งชีวิตของตน                                    ก็คือ            “ หน้าที่ ” ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )                มีความสุขก็ได้ มีความลำบากก็ไม่เป็นไร                          “ การเห็นแก่ส่วนรวม ”                                   ไม่ใช่             “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( ความสุข ความสบาย )               คือ อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์                             “ การเห็นแก่ตัว ”
                               แต่ทำไม ???                       ผมเห็นคนจำนวนมากมาย  นับพันล้านคน ทั่วทั้งบนโลกของเรานี้ รู้จัก สนใจ มองเห็น บูชา           แสวงหา และพูดถึง แต่ “ ความสุข ” กันทั้งหมด     ผมไม่ค่อยเห็นผู้ใด ที่จะรู้จัก สนใจ มองเห็น บูชา แสวงหา           หรือพูดถึง “ ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น ”                          ซึ่งก็คือ “ หน้าที่ ”                     เหมือนกับอาจารย์ของผม     ซึ่งเป็นนักปราชญ์ ที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในระดับโลก                              กันบ้างเลย                                    
                           แต่ความจริงแล้ว                        มันก็เป็นเรื่องธรรมดา               ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอะไร                         ซึ่งมันก็เป็นเพราะว่า                                   ...
                         The Matrix Really                               บทที่ ๑๖                            coming soon                         พบกันได้ที่นี่ เร็ว ๆ นี้                                   .....
                                       สู่
                                        .
                                       ...
                                      .....
                                    .........
                             The Matrix Really                                   บทที่ ๑๖                                " ยาเสพติด "                            ที่ซาตานสร้างขึ้นมา                       เพื่อมอมเมาเหล่ามวลมนุษย์                           และสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวง
                          ความสุข ( ความสบาย )               ทั้งหลายทั้งปวงบนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล                               เป็นสิ่งที่ซาตาน                     เหล่าความมืดสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลาย                                  สร้างขึ้นมา                         เพื่อมอมเมาเหล่ามวลมนุษย์                           ฉุดรั้งจิตใจของสรรพสัตว์                               ไม่ให้ลอยขึ้นสู่ที่สูง                     หลอกลวงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง                          บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล                              ให้ตกเป็นทาสของมัน                                        .....                                                                                                
                                 พระเจ้า ( God )                           ทำให้คนเรา รู้ เห็น เข้าใจ                                 และปฏิบัติตาม                 หน้าที่ ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )                   มีความสุขก็ได้ มีความลำบากก็ไม่เป็นไร                                “ เห็นแก่ส่วนรวม ”                                        
                                 ซาตาน ( Satan )                         ทำให้คนเราเกิด และตกเป็นทาส                                 อยู่ใต้อำนาจของ                “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( ความสุข ความสบาย )                  คือ อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์                                    “ เห็นแก่ตัว ”                                         .....     “ การเห็นแก่ส่วนรวม ” เป็นสิ่งที่ถูก “ การเห็นแก่ตัว ” เป็นสิ่งที่ผิด                             แต่ที่คนจำนวนมากมาย                           นับหลายร้อยล้านคนทั่วโลก                      มักเห็นแก่ตัว มากกว่าเห็นแก่ส่วนรวม                                       ก็เพราะ                              ความสุข ( ความสบาย )      “ การเห็นแก่ส่วนรวม ” เป็นสิ่งที่ดี “ การเห็นแก่ตัว ” เป็นสิ่งที่ชั่ว                             แต่ที่คนจำนวนมากมาย                           นับหลายร้อยล้านคนทั่วโลก                      มักเห็นแก่ตัว มากกว่าเห็นแก่ส่วนรวม                                       ก็เพราะ                             ความสุข ( ความสบาย )                              “ การทำเพื่อส่วนรวม "    เห็นแก่ความสงบร่มเย็นของส่วนรวม มากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัว                          คือ การกระทำที่สูงส่งยิ่งใหญ่
                
                               " การทำเพื่อตัวเอง "    เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตัว มากกว่าความสงบร่มเย็นของส่วนรวม                        เป็น การกระทำที่ต่ำช้าเลวทราม
                   
                             แต่ที่คนจำนวนมากมาย                           นับหลายร้อยล้านคนทั่วโลก                   มักทำเพื่อตัวเอง มากกว่าทำเพื่อส่วนรวม                                       ก็เพราะ                             ความสุข ( ความสบาย )       “ การเห็นแก่ตัว ” ทำให้จิตใจมืดดำ ขุ่นมัว สกปรก วุ่นวาย เร่าร้อน“ การเห็นแก่ส่วนรวม ” ทำให้จิตใจขาวสว่าง บริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น                             แต่ที่คนจำนวนมากมาย                           นับหลายร้อยล้านคนทั่วโลก                      มักเห็นแก่ตัว มากกว่าเห็นแก่ส่วนรวม                                       ก็เพราะ                              ความสุข ( ความสบาย )                                         .....                             คนเรารู้จักการปฏิบัติตาม                “ หน้าที่ ” ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )                    มีความสุขก็ได้ มีความลำบากก็ไม่เป็นไร             ก็เพราะมีปัญญา คือ วิสัยทรรศน์ที่กว้างขวางยาวไกล                            มีความรู้ที่สั่งสมมาจากอดีต                     มองเห็นถึงผลของการกระทำในปัจจุบัน                    ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต ทั้งใกล้และไกล                         คนเราเอาแต่ตกเป็นทาส ทำตาม     “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ )                          แสวงหาแต่ความสุขความสบาย     ก็เพราะไม่มีปัญญา คือ อวิชชา เป็นวิสัยทรรศน์ ที่คับแคบ สั้นจุ๊ดจู๋               ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่สนใจความรู้ ที่สั่งสมมาจากอดีต          มองเห็นแต่ความสุข ความสบาย ที่เกิดขึ้นมีอยู่ในปัจจุบัน       ไม่สนใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้น มีตามมาในอนาคต ทั้งใกล้หรือไกล                                       .........
                             “ การทำเพื่อส่วนรวม "    เห็นแก่ความสงบร่มเย็นของส่วนรวม มากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัว                           เป็นการกระทำที่สร้างสรรค์         คอยช่วยเหลือค้ำจุนโลกของเรา ให้มีแต่ความสงบร่มเย็น                               " การทำเพื่อตัวเอง "    เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตัว มากกว่าความสงบร่มเย็นของส่วนรวม                           เป็นการกระทำที่คอยบั่นทอน      บ่อนทำลายโลกของเรา ให้มีความวุ่นวาย เดือดร้อน เกิดขึ้นมา                                  ทั่วทุกหย่อมหญ้า                              แต่ที่คนจำนวนมากมาย                            นับหลายร้อยล้านคนทั่วโลก                    มักทำเพื่อตัวเอง มากกว่าทำเพื่อส่วนรวม                                        ก็เพราะ                              ความสุข ( ความสบาย )                                             .....
                            การเอาแต่ตกเป็นทาสทำตาม “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ )                  แสวงหาเสพสัมผัสแต่ความสุขความสบาย       โดยไม่สนใจ “ หน้าที่ ” ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )                มีความสุขก็ได้ มีความยากลำบากก็ไม่เป็นไร                      ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม                           เป็นสิ่งที่จะฉุดชีวิตของตน           หรือคนที่เรารัก ให้ตกลงไปประสบ พบกับความฉิpหาย                                การรู้ เห็น เข้าใจ      และปฏิบัติตาม “ หน้าที่ ” ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )                    มากกว่าทำตาม “ สัญชาติญาณสัตว์ ”                        ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องและดีงาม                          เป็นสิ่งที่ยกระดับชีวิตของตน      หรือคนที่เรารัก ให้เจริญรุ่งเรือง อย่างมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืน                                      .........
                 หน้าที่ ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )                   มีความสุขก็ได้ มีความลำบากก็ไม่เป็นไร                                " เห็นแก่ส่วนรวม "       สัญชาติญาณสัตว์ ( อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ )                        แสวงหาแต่ความสุข ความสบาย                                    " เห็นแก่ตัว "                                          .....
                      
                หน้าที่สร้างคน สัญชาติญาณสัตว์ทำลายคน        หน้าที่ทำให้คนมีคุณค่า สัญชาติญาณสัตว์ทำให้คนไร้ราคา                หน้าที่หล่อหลอมคนให้แข็งแกร่ง และยิ่งใหญ่           สัญชาติญาณสัตว์ทำให้ชีวิตคนเหลวแหลก และตกต่ำ    หน้าที่เป็นสิ่งที่สามารถค้ำชูโลกของเรา ให้มีแต่ความสงบร่มเย็นได้            สัญชาติญาณสัตว์เป็นสิ่งที่คอยบ่อนทำลายโลกของเรา                      ให้มีแต่ความวุ่นวายเร่าร้อนต่าง ๆ นา ๆ                    สารพัดรูปแบบ เกิดขึ้นมาทั่วทุกหย่อมหญ้า
                                          .....
                    บทความที่ ๑๖ นี้ ยังไม่ได้จบโดยสมบูรณ์                เป็นเพียงบทร่าง ที่ผมพิมพ์ขึ้นมาคร่าว ๆ เท่านั้น                      ส่งมาให้ท่านที่สนใจอ่านเล่น ๆ กันก่อน


Free TextEditorCreate Date : 29 เมษายน 2554
Last Update : 29 เมษายน 2554 19:07:08 น.
Counter : 221 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

samma
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]