== ง่ายนิดเดียว == ขอวีซ่าอเมริกา ทางไปรษณีย์ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีhttps://www.ustraveldocs.com/th_th/th-svc-visachild.asp

บางคนอาจจะคุ้นเคยกับการขอวีซ่าอเมริกา ที่ต้องไปสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูต
แต่เมื่อสองสามปีก่อน มีข่าวว่าสามารถขอวีซ่าสำหรับเด็ก ทางไปรษณีย์ได้ ซึ่งสะดวกมาก
การยื่นวีซ่าอเมริกาผ่านทางไปรษณีย์นั้น ไม่ได้หมายความว่า วีซ่าของเราจะผ่านการอนุมัติ
เพราะบางที ผู้สมัครวีซ่าอาจจะถูกเรียกให้มาสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูต
ในกรณีที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือยื่นเอกสารไม่ครบ โดยเจ้าหน้าที่สถานทูต จะติดต่อเราโดยตรง
เพื่อแจ้งให้ทราบหากต้องมีการสัมภาษณ์ หรือต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม  
โดยการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด)
ดังนั้นหากจำเป็นจะต้องเดินทางไปอเมริกาอย่างเร่งด่วน เราก็ต้องเลือกมาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามปกติผู้ที่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ได้ จะต้องเป็นผู้สมัครที่มีอายุ80 ปีขึ้นไป
หรือสมัครให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า


โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติในการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ตามด้านล่างนี้

1.ต้องการสมัครวีซ่าประเภทวีซ่าธุรกิจ  วีซ่านักท่องเที่ยว (B1/B2) หรือ วีซ่าประเภท F, M, J
2.มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
3.อาศัยอยู่ในประเทศไทยขณะที่สมัคร
4.ไม่ได้เกิด หรือถือหนังสือเดินทางของประเทศคิวบา เกาหลีเหนือ ซีเรีย ซูดาน หรือ อิรัก
5. ตอบ “ไม่” (No) ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและประวัติ (Security and Background) ในแบบฟอร์ม DS-160 ทุกข้อ
6.ไม่เคยถูกปฏิเสธคำร้องขอวีซ่าสหรัฐฯ หรือ ถูกปฏิเสธการขอเข้าประเทศสหรัฐฯมาก่อน
7. สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 14  ปี  ในขณะที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าสหรัฐฯ  บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯ ประเภทนักธุรกิจ/นักท่องเที่ยวที่ใช้งานได้อยู่แล้ว
และทั้งบิดา มารดา และผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ (ไม่ได้ถือกรีนการ์ด)

วิธีการสมัคร

ก่อนจะกรอกฟอร์ม  ควรถ่ายรูปสำหรับทำวีซ่าให้เรียบร้อยก่อน เพื่อความต่อเนื่อง
รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว และขนาดใบหน้าตามที่กำหนด
https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-photoinfo.asp
โดยต้องใช้ไฟล์รูปถ่าย ขนาด 600x600 pixel, นามสกุล jpg, ขนาดไฟล์ไม่เกิน 240 kb  สำหรับใช้อัพโหลดลงในใบสมัครด้วยขั้นตอนที่ 1

กรอกแบบฟอร์ม DS-160 ที่เวบ https://ceac.state.gov/genniv/
วิธีการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-ds160complete.asp


ช่องบน เลือก สถานทูต และจังหวัดที่จะขอวีซ่า  เช่น Thailand, Bangkok
กรอก code ตามที่แสดง
เลือก Start an Application


จากนั้นจะขึ้นเลขที่ใบสมัคร Application ID ในภาพคือ AA007K73TA *เลขนี้ต้องจำและจดไว้ ห้ามหาย เพราะต้องใช้ต่อไป
ด้านล่างจะมีคำถามเพื่อความปลอดภัย Security Question ให้เลือกคำถามที่ต้องการ และตอบคำตอบไว้
สำหรับใช้เวลาเข้ามากรอกครั้งต่อไป *ต้องจำให้ได้เช่นกัน จากนั้นกด Continue


เข้าสู่การกรอกใบสมัคร หากแปลไม่เข้าใจ ให้กดเลือกภาษาไทย ที่มุมบนด้านขวา  
และเอาเม้าท์ชี้ที่คำถาม จะมีคำแปลภาษาไทยขึ้นข้างๆ


หลังจากกรอกข้อมูลไปเรื่อยๆ จนเสร็จ ระบบจะให้อัพโหลดรูปถ่ายวีซ่า
ถ้ารูปถ่ายผ่าน จะขึ้นข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดที่เรากรอกไป
หากต้องการแก้ไขก็สามารถกด edit ที่หัวข้อต่างๆได้เลยคลิกไปเรื่อยๆ จนเจอหน้าสุดท้าย จะมีคำถามว่า มีคนช่วยกรอกใบสมัครหรือไม่
ถ้าตอบใช่ ก็ต้องใส่ชื่อ ที่อยู่ ความสัมพันธ์ และลงชื่อโดยใส่หมายเลขพาสปอร์ต และ code ที่โชว์  
กด sign and submit


ระบบก็จะแสดง แบบฟอร์ม DS-160 ที่มีแถบบาร์โค้ด *ซึ่งเราต้องปริ้นท์เป็นเอกสารออกมา
หากยังไม่มีเครื่องพิมพ์ ให้กด Email confirmation เพื่อส่งเอกสารเข้าอีเมล ไว้ปริ้นท์ภายหลังขั้นตอนที่ 2

ลงทะเบียนสร้างโปรไฟล์ในระบบ โดยเข้าลิงค์นี้ เพื่อลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ใหม่
https://cgifederal.secure.force.com/SiteRegister?country=Thailand&language=th


จากนั้นล็อกอินเข้าสู่ระบบตามอีเมล และรหัสที่ได้ตั้งไว้

https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand


เลือกชนิดวีซ่า


สถานที่ที่จะยื่นวีซ่า


เลือกประเภทวีซ่ากรอกรายละเอียดหนังสือเดินทาง ข้อมูลสำหรับติดต่อ


กรณีมีผู้สมัครมากกว่า 1 คน ให้คลิกเลือก เพิ่มผู้สมัคร (ในภาพขอวีซ่าทั้งหมด 3 คน) และกรอกข้อมูลของแต่ละคน


จากนั้นคลิกตอบคำถามว่าเรามีคุณสมบัติในการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์หรือไม่


จนสุดท้ายหากตอบถูกต้องตามคุณสมบัติ จะขึ้นข้อความว่าเรามีคุณสมบัติในการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์
ก็กดเลือกไป  (ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 วัน)  *แต่หากเราต้องการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน ก็ควรเลือก สัมภาษณ์วีซ่า


ระบุรายละเอียดการจัดส่งเอกสาร


จากนั้นระบบจะแสดงหน้าชำระค่าธรรมเนียม
ในภาพขอวีซ่าสำหรับเด็ก 3 คน ค่าวีซ่าคนละ $160 หรือ 5,600 บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้น)
รวมค่าวีซ่า 3 คน 16,800 บาท


คลิกเลือก ETF เพื่อปริ้นออกมา ให้จำหมายเลขที่อ้างอิง EFT ไว้กรอกหลังชำระเงินที่ธนาคารเสร็จ


พอถึงตอนนี้ ระบบจะค้างอยู่หน้านี้ เราต้องไปชำระเงินก่อน แล้วมากรอกหมายเลขใบเสร็จ หรือ เลขที่อ้างอิง EFT ลงในช่องข้างล่าง
ในภาพขอวีซ่าสำหรับเด็ก 3 คน ก็จะมีช่องให้กรอกใต้ชื่อผู้ขอวีซ่าแต่ละคน  ให้กรอกหมายเลขใบเสร็จเดียวกันทั้ง 3 ช่องขั้นตอนที่ 3  

ชำระเงิน


ปริ้นแบบฟอร์มการชำระเงินออกมากรอก  https://www.ustraveldocs.com/th_th/BAYDepositSlip.pdf
แล้วไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารจะให้แบบฟอร์มส่วนล่างกลับคืนมา
ต้องเก็บไว้ให้ดี เพราะต้องใช้เป็นเอกสารสำหรับส่งทางไปรษณีย์


หลังจากชำระเงินเสร็จเรียบร้อย ให้รอวันรุ่งขึ้น ประมาณ 9.30 น. ทางสถานทูตจะส่งอีเมลมาแจ้งว่า ใบเสร็จรับเงิน Activated แล้ว

เราก็เข้าระบบไปกรอกหมายเลขใบเสร็จให้เรียบร้อย


จากนั้น ระบบก็จะเข้าสู่หน้านี้ ** ซึ่งต้องใช้เครื่องพิมพ์นะครับ **
โดยคลิกเลือกตรงมุมขวา ด้านบน "เวอร์ชั่นที่พิมพ์ได้"


หน้าตาตอนที่ปริ้นท์ออกมาจะเป็นแบบนี้ครับ มีทั้งหมด 4 หน้า
เราเลือกกรอกเฉพาะตรงส่วน การยื่นขอวีซ่าสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ครับขั้นตอนที่ 4

หลังจากกรอกเสร็จเรียบร้อย ก็เตรียมเอกสาร โดยยื่นเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ไทย สาขาตามลิงค์นี้
https://www.ustraveldocs.com/th_th/AllOtherAreas.pdf

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์
1. แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ที่เราพิมพ์ออกมา และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
2. หนังสือเดินทางตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และยังเหลืออายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
3. ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160
4. ใบยืนยันการขอวีซ่าทางไปรษณีย์ (ที่สั่งพิมพ์ตรงคำว่า เวอร์ชั่นที่พิมพ์ได้)
5. รูปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก แว่น คอนแทคเลนส์ จำนวน 2 รูป
6. สำเนาใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่า (เนื่องจากเราจ่ายค่าวีซ่ารวมทั้งหมด ให้ทำสำเนาแยกชุดตามจำนวนคนที่ขอวีซ่า)
7. สำหรับผู้สมัครวีซ่าที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ให้แนบสำเนาใบสูติบัตร หรือ เอกสารการเลี้ยงดูบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8. สำหรับผู้สมัครวีซ่าที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ให้แนบสำเนาหน้าวีซ่า B1/B2 (ท่องเที่ยว) ของบิดาหรือมารดา หรือของผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ยังไม่หมดอายุในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่ามาด้วย

*กรุณาอย่าส่งเอกสารอื่นๆมาเพิ่มเติม นอกเหนือจากเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้น

นำเอกสารทั้งหมดเตรียมใส่ซองแยกเป็นบุคคลๆไป โดยแต่ละบุคคลต้องมีเอกสารแต่ละอย่างให้ครบถ้วน แยกกันนะครับ
เอกสารอย่างใบเสร็จรับเงินชำระค่าวีซ่า ก็ถ่ายเอกสารเพิ่มแนบไป เพราะเราจ่ายรวม สามคนในใบเสร็จเดียวกัน
รวมถึงสำเนาวีซ่าอเมริกาของพ่อหรือแม่ ที่ต้องแนบไป ก็ถ่ายสำเนา แนบไปกับเอกสารของเด็กแต่ละคนครับ

ตอนแรกเราเตรียมซองย่อย สามซอง แยกใส่เป็นรายๆ ไป ในซองใหญ่ ไปที่ไปรษณีย์
แต่เจ้าหน้าที่ปณ. ให้เอาเอกสารที่คลิปหนีบไว้ออกจากซองของแต่ละคน มาใส่ซองของที่ทำการปณ.  รวมกันในซองเดียว
และเจ้าหน้าที่นำใบแปะหน้ามาให้กรอกชื่อที่อยู่ ของผู้ฝากส่ง ตามภาพ
เป็นอันเสร็จสิ้น ไม่ต้องเสียค่าส่งใดๆทั้งสิ้น เราจะได้ใบเสร็จ เลข tracking no. สำหรับเช็คสถานะกลับมาเหมือนเราส่ง ems ปกติ


เก็บหลักฐานยืนยันการส่งเอกสารไว้ให้ดี และ ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารสมัครวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ ได้ที่

https://track.thailandpost.com/trackinternet/Default.aspx?lang=en

หลังจากสถานทูตได้รับเอกสารเรียบร้อย เราสามารถเช็คสถานะการขอวีซ่าได้ที่ลิงค์นี้

https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx


สถานทูตรับ ems ช่วงเย็นวันศุกร์  เสาร์อาทิตย์น่าจะหยุด ลองเช็คสถานะวันจันทร์วันทำงานวันแรก สถานะยังไม่รับเข้าระบบ


พอช่วงบ่ายของวันจันทร์ สถานะรับเข้าระบบแล้ว


วันอังคารตอนเช้า เช็คสถานะ วีซ่าอนุมัติเรียบร้อย เย่ๆๆ อมยิ้ม01


สรุป
วันพฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 ส่งเอกสารที่ ปณ.
วันศุกร์        19 มกราคม 2561 สถานทูตได้รับเอกสารจาก ปณ.
วันจันทร์      22 มกราคม 2561 เอกสารเข้าสู่ระบบ
วันอังคาร     23 มกราคม 2561 วีซ่าผ่านเรียบร้อย

ใครมีลูกที่อายุยังไม่ถึง 14 ปี ก็สามารถทำได้นะครับ สะดวกมากมาย
หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับ อมยิ้ม36


Create Date : 23 มกราคม 2561
Last Update : 23 มกราคม 2561 12:50:52 น. 2 comments
Counter : 3003 Pageviews.

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 24 มกราคม 2561 เวลา:3:57:10 น.  

 
มีประโยชน์มากค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 22 พฤษภาคม 2561 เวลา:15:26:03 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

One Light One Shadow
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]
กด like / ถูกใจ OLOS

qrcode free counters
Group Blog
 
<<
มกราคม 2561
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
23 มกราคม 2561
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add One Light One Shadow's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.