๏L๏s____ TAIWAN, Unbelievable but I'm able [1] CHATEAU de CHINE, TAIPEI ____๏L๏s

//www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E10587588/E10587588.htm


Photobucket

สวัสดีครับ

ห่างหายไปอาทิตย์นึง วันนี้กลับมาอีกครั้ง ผมจะพาข้ามทวีปจากยุโรปมาเที่ยวเอเชียกันก่อนนะครับ

ด้วยเหตุที่ว่าได้ร่วมสนุกกับบัตรเครดิตยี่ห้อหนึ่ง แล้วได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก ที่ไต้หวัน 3 วัน 2 คืนครับ

แต่ต้องเสียค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆเองนะครับ ค่าภาษีแพงกว่าไปแอร์เอเชียซะอีก

ยอมรับเลยว่าตอนแรกคิดว่า ประเทศไต้หวันจะมีอะไรน่าเที่ยว ? รู้แต่เพียงว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เราคงจะเคยเห็น Made in Taiwan กันมาบ้าง

แต่ใครจะรู้ว่า ไต้หวันยังมีแหล่งท่องเที่ยว ทัศนียภาพที่สวยงาม วัฒนธรรมที่น่าสนใจ อาหารอร่อยๆ รวมถึงแหล่งช๊อปปิ้งมากมาย

แต่ที่ผมมาสนใจประเทศไต้หวันภายหลังก็เพราะเจ้า Onitsuka Tiger นี่ล่ะครับ

พร้อมกันแล้วหรือยัง ไปเที่ยวไต้หวันกันดีกว่าครับ

Photobucket

TAIWAN

ขนาดพื้นที่ : 36,000 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 23 ล้านคน
ภาษา : Mandarin / Taiwanese / Hakka / Indigenous Languages
ศาสนา : Buddhism / Taoism / Christianity / Islam
ประธานาธิบดี : Ma YingPhotobucket

ไต้หวันเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดเพียง 36000 ตารางกิโลเมตร

โดยตัวเกาะ มีรูปร่างคล้ายกับใบไม้ และเนื่องจากตั้งอยู่บนแนว Rim of Fire ทำให้ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก อยู่ตลอดเวลา

สำหรับภูมิประเทศของไต้หวัน มีทั้งเป็นที่ราบ ที่ราบลุ่ม ภูเขา เทือกเขา และ หาดทราย ที่ทอดตัวตามแนวชายฝั่ง รวมถึงสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอื่นๆ
Photobucket

สภาพอากาศ

มีสภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 22 องศาเซลเซียส แต่เนื่องจากไต้หวันเป็นเกาะ จึงมีโอกาสฝนตกอยู่เสมอ


วัฒนธรรม

ประชากรของไต้หวันส่วนใหญ่อพยพมาจากจีน และมีอีกส่วนที่เป็นลูกหลานของคนไต้หวันเอง ทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองและผู้อพยพ

เกิดเป็นความหลากหลายทางศิลปและวัฒนธรรม โดยวัฒนธรรมดั้งเดิมของไต้หวัน คือ การบูชาเทพเจ้าพื้นเมือง การค้นหาจิตวิญญาณ และการเลื่อมใสศรัทธาเทพเจ้า

โดยความอ่อนน้อม ถ่อมตนนี้ได้ฝังลึกเข้าไปในวัฒนธรรมของชาวไต้หวัน ทำให้คนไต้หวันมีอัธยาศัยที่ดี ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

นอกจากนั้นไต้หวันยังเป็นที่รวมความหลากหลายทางศาสนามากมาย ตั้งแต่ศาสนาพื้นเมืองดั้งเดิมไป จนถึงศาสนาอื่นที่ได้รับอิธิพลมาจากต่างประเทศ

โดยศาสนาที่สำคัญในไต้หวันได้แก่ ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม


ภาษา

ภาษาราชการ คือ ภาษาจีนแมนดาริน เพราะคนไต้หวันส่วนใหญ่ สืบเชื้อสายมาจากชาวฝูเจี้ยนทางตอนใต้ของจีน

ส่วนภาษาหมิ่นหนาน ซึ่งเป็นภาษาท้องถื่นของชนเผ่ามินทางตอนใต้ ก็มีการพูดใช้กันอย่างแพร่หลาย

ลองดูคำศัพท์ที่สำคัญบางคำ ได้ที่นี่ครับ

//www.taiwanlover.com/forum/index.php?topic=8.0


Photobucket


สกุลเงิน

สกุลเงินที่ใช้ คือ ดอลลาร์ไต้หวัน NT$ โดยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ

1 ดอลลาร์ไต้หวัน = 1.05-1.15 บาท

โดยในส่วนของเหรียญ ประกอบด้วย NT$50, NT$10, NT$5, NT$1

และในส่วนของแบงค์ ประกอบด้วย NT$2000, NT$1000, NT$500, NT$200, NT$100


กระแสไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าที่ไต้หวัน ใช้ ไฟ 110 โวลท์ ขาปลั๊กเป็นแบบ สี่เหลี่ยมแบนๆ สองขา ควรหา adapter ไปด้วยหากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบหัวกลม


การให้ทิป
เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น เพราะส่วนใหญ่ ร้านอาหาร โรงแรมมักจะรวมค่าบริการ ร้อยละ 10 เข้าไปแล้ว


โทรศัพท์

เราใช้บัตร iTalk ครับ สะดวกดี ใช้ได้หลายประเทศทั่วโลก แต่ต้องหาตู้โทรศัพท์สาธารณะหยอดเหรียญ นะครับ

วิธีโทร : หยอดเหรียญ กด 0973054003 + รหัสบัตร ตามด้วย # +เบอร์โทร ตามด้วย #(ถ้าโทรกลับไทยไม่ต้องกดรหัสประเทศ 66)

//www.thaitelephone.com/TH/calling-card/worldwide/call-to-thailand.php


หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการติดต่อ

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ(ภาษาอังกฤษ) 106
สภาพอากาศ 166
สายด่วนข้อมูลการท่องเที่ยว (02)2717-3737
ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน
อาคารผู้โดยสาร 1 (03)383-4631
อาคารผู้โดยสาร 2 (03)398-3341
สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (02)2715-1212

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

กรมตำรวจ 110
สถานีดับเพลิง, พยาบาล 119
สถานกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานไทเป (02)2343-2888Photobucket


VISA

เอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า

1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
//www.taiwanembassy.org/public/Data/9423103802.pdf
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายสี ขนาด 2X2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
4. หลักฐานการทำงาน
- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมฉบับจริง หรือ
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement
6. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง
7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
8. ใบจองโรงแรม
9. แผนการเดินทาง

* ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้ หากให้ผู้อื่นยื่นแทน ให้ผู้ที่ยื่น เซนต์ชื่อและกรอกเอกสารที่หน้า 2 บริเวณช่อง agent ครับ

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท สำหรับ Single entry แต่ถ้าต้องการยื่นแบบเร่งด่วน ( ยื่นเช้า รับบ่ายวันเดียวกัน )เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 800 บาท

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตไต้หวันประจำประเทศไทย
ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนน สาทรตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02 6700200-1 โทรสาร 02 6700220
อีเมล์ tecovisa(at)i-net.com
เว็บไซต์ //www.roc-taiwan.org/th
เวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-11.30 น.( รับยื่นวีซ่า ) และ 12.30-15.00น. ( รับหนังสือเดินทางคืน )

//www.taiwanembassy.org/th/ct.asp?xItem=167631&ctNode=1813&mp=232สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวันและสามารถอยู่ในไต้หวันไม่เกิน 30 วัน โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่

https://nas.immigration.gov.tw/nase/ และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน


สำหรับผม มีวีซ่าไอร์แลนด์ที่เพิ่งไปเที่ยวมายังไม่หมดอายุ ทางสถานทูตบอกว่า ใช้ไม่ได้ ต้องขอใหม่ เลยงงนิดหน่อยครับ เพราะในคู่มือภาษาไทยของสถานทูตที่ได้รับมา

มีเขียนว่าประเทศไอร์แลนด์ ก็เข้าไต้หวันได้ ไม่ต้องทำวีซ่าเหมือนกัน งานนี้เลยเสีย 1500 บาท แบบงงๆ
Photobucket


สายการบิน

สายการบินที่เดินทางสู่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน มีอยู่หลายสายการบินครับ ทั้ง EVA, KLM, Thai Airways และ China Airlines

//www.china-airlines.com/en/
Photobucket


การเดินทางในประเทศไต้หวัน

การเดินทางในไต้หวันสะดวกสบาย ทั้งรถไฟ รถประจำทาง รวมถึงแท๊กซี่

สำหรับรถไฟมีเส้นทางรถไฟทั่วทั้งเกาะ ทั้งสายตะวันตก สายตะวันออก สายเหนือ และสายใต้ ส่วนรถประจำทาง ก็มีเส้นทางมากกว่า 300 เส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อ

กับรถประจำทางที่สถานีหลักที่ กรุงไทเป โดยค่าโดยสารประจำทางอยู่ที่ NT$15 ต่อสาย รถประจำทางจะไม่มีเงินทอนให้ และส่วนใหญ่จะบริการถึง 23.00น.

รถประจำทางที่ให้บริการในกรุงไทเปทุกคันรวมทั้งรถไฟใต้ดิน สามารถใช้บัตร Easy Card ได้ ซึ่งสามารถใช้ต่อเส้นทางการเดินทางได้ทุกอย่าง

Easy card หากใช่บริการกับรถไฟฟ้า และ รถเมล์ จะลด 20% จากราคาค่าโดยสารปกติ


บัตรอีซี่การ์ด จำหน่ายในราคา NT$500 โดยสามารถใช้จ่ายค่าบริการได้ NT$400 และ NT$100 เป็นค่ามัดจำ ซึ่งสามารถขอคืนได้

โดยเมื่อคืนบัตร จะถูกหักค่ามัดจำ NT$20 และได้คืน NT$80

เราสามารถซื้อ และเติมเงิน อีซี่การ์ดได้ที่ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือร้านสะดวกซื้อทั่วไปในกรุงไทเป


สำหรับรถแท๊กซี่ มีให้บริการตามเมืองสำคัญต่างๆทั่วไป คิดค่าบริการ NT$70 สำหรับ 1.5 กิโลเมตรแรก และเพิ่มอีก NT$5 ทุกๆ 300 เมตรต่อไป

และมีการเก็บค่าบริการเพิ่ม NT$5 สำหรับการคอยผู้โดยสารทุกๆ 2 นาที รวมทั้งเก็บค่าบริการเพิ่มหากใช้บริการในช่วงระหว่าง 23.00-06.00น.

คนขับรถอาจจะขอค่าทิปเพิ่ม ประมาณ NT$10 หรือมากกว่า หากมีการโทรเรียกใช้บริการ และมีการเก็บสัมภาระไว้ที่กระโปรงหลังรถ

หากเป็นวันหยุดเทศกาลตรุษจีนก็อาจจะเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ของราคาค่าโดยสารระยะทางกิโลเมตรสุดท้าย
การเดินทางจาก Taoyuan International Airport - Taipei มีหลายวิธีด้วยกัน

1. นั่งรถบัสเข้าเมือง โดยมีจุดแวะจอด และมีปลายทางที่ Taipei Main Station ใช้เวลาประมาณ 1 ขั่วโมง 15นาที มีให้บริการอยู่ 2 ราย

1.1 Kuo-Kuang Express Airport Bus ค่าบริการคนละ NT$125

1.2 Free Go bus ค่าบริการคนละ NT$140 ( มี shuttle bus ส่งถึงโรงแรม )

2. นั่งรถบัส U-Bus ราคา NT$30 ใช้เวลา 20 นาที ไปลงที่สถานี Taoyuan จากนั้นต่อรถไฟความเร็วสูง THSR ราคา NT$160

ใช้เวลาอีก 20 นาที ไปลงที่ Taipei Main Station

3. นั่ง Taxi จากท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ถึง กรุงไทเป ค่าโดยสารประมาณ NT$1200Taiwan Taoyuan International Airport

//www.taoyuan-airport.com/english/index.jsp

Taiwan High Speed Rail

//www.thsrc.com.tw/en/

Taipei Rapid Transit Corporation

//english.trtc.com.tw/MP_122032.html

Taipei Bus

//www.taipeibus.taipei.gov.tw/

Taiwan Railways

//www.railway.gov.tw/en/
Photobucket


REVIEW
ขอบคุณรีวิวดีดี เหล่านี้ด้วยครับ รวมถึงรีวิวอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงด้วยนะครับ โดยเฉพาะป้าเตี้ย และ เกด ที่ให้คำปรึกษาและข้อมูลก่อนเดินทางด้วย ครับ //จุ๊บๆ


<0<0<0<0<ไทเป---ป้าเตี้ยไถลมารีวิวแผนที่ เส้นทาง สถานี MRT เพื่อประโยชน์ของผู้ไปเที่ยวด้วยตนเองจ้า และเคล็ดไม่ลับแถมท้าย by เตี้ยอ้วนชวนไถล

//www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E10348260/E10348260.html


Review Taiwan Touch My Heart รวบรวม link ที่จำเป็นในการท่องเที่ยวไต้หวัน by CMV

//www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E8776660/E8776660.html


::::: Review >> Touch of my heart in Taipei << สัมผัสของหัวใจในไทเป ::::: by GeD^_^GeD

//www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E9276073/E9276073.html


รีวิว...วันฟ้าใส...*Taipei, Taiwan* (เที่ยว & ช๊อป) ตอน 1 by Bpearl

//www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E9811802/E9811802.html


____ กิน + เที่ยว + ช้อป (Taipei Taiwan) พาย้อนวันวาน Taiwan Storyland ____ by sueko

//www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E8453081/E8453081.html


แบกเป้ไป Taiwan ... ฉันรักTaipei ตอน : การเดินทางสู่ไทเป & เที่ยวตลาด Shilin Night Market by ติง ซ่าน เปิ่น

//www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E10274230/E10274230.html


+ มั่ว งง หลงทิศ ผิดแผน : รีวิว ไต้หวัน2010 ตอนที่2 กางร่มชอปปิ้งที่Shilin Night Market ... อร๊ายย เปิดตัวแฟนผม(ซักที) by โอ๊ต-ครับ-ผม

//topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2010/06/E9411003/E9411003.html


Incredible TAIWAN, more than touch my heart [PART 1] by ฟองนมเย็น

//www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E10420688/E10420688.html


ไต้หวัน 32 ปี แห่งความหลัง ตอนจบ ลาก่อนไทเป ลาก่อนไต้หวัน by ห้าสิบกะรัต

//www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E8996737/E8996737.html


ไป Taiwan (ไต้หวัน) 5 วัน กับความอยากไปพิพิธภัณฑ์ by amrit

//www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E10187116/E10187116.html


[CR] TAIWAN My First DIY Trip by คุณป้าขอแจม

//www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E10433050/E10433050.html


+++ [TAIWAN] เที่ยวเรื่อยเปื่อย เหนื่อยก็พัก ที่ไต้หวัน PaRT 1 +++ by zaxofone

//www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E10106281/E10106281.htmlWeb ข้อมูลที่เป็นประโยชน์


Taiwan Lover

//www.taiwanlover.com/forum/index.php


Tourism Bureau, Republic of China (Taiwan)

//eng.taiwan.net.tw/


Taiwan Night Market

//www.taiwan.gov.tw/mp.asp?mp=1002Photobucket

ออกเดินทางจากบ้านที่กรุงเทพ ไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิกันตั้งแต่ 6 โมงเช้า ครับ

ทริปนี้เราไปกับสายการบิน China Airlines สาายการบินแห่งชาติของไต้หวันPhotobucket

ไป เช็คอินกันก่อนครับ เคาน์เตอร์อยู่ที่ Row SPhotobucket

เราบินแบบ Economy สามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระได้ 23 kg ครับ น้ำหนักผ่านไปแบบสบายๆ เพราะเอาของไปนิดเดียว

ขอย้ายที่นั่งด้วยนิดหน่อย ครับ เพราะอยากนั่งด้วยกัน เลยได้ไปนั่งท้ายเครื่องเลย อิอิPhotobucket

ได้ boarding pass มาแล้ว ไปกันที่ Gate G2 ครับ ปกติไม่เคยไปเกททางนี้เลย ไปแต่ทางซ้ายตลอด

ระหว่างเดินทางไปเกท ก็เอา voucher ของบัตรวันเกิด ไปช๊อป กันก่อนPhotobucket

มุมนี้ต้องถ่ายทุกรอบ เลย อิอิ //hahaPhotobucket

ตรงไปที่เกท ไปนั่งรอ และ เล่นเน็ตฟรี ระหว่างรอขึ้นเครื่องดีกว่าครับ กระเป๋าขึ้นเครื่อง ขนาดตามรูปเลยครับ น้ำหนักไม่เกิน 7 kg แต่ก็ไม่เห็นเค้าสุ่มตรวจนะครับPhotobucket

ประมาณ 07.45 ก็เรียกขึ้นเครื่องแล้วครับ วันนี้ผู้โดยสารเกือบเต็ม ส่วนใหญ่จะว่างช่วงหลังเครื่องนิดหน่อยPhotobucket

เบาะนั่งสบายมากครับ มีที่หนุน จะเอียงข้างหลับก็ยังสบายPhotobucket

ช่องวางขา ก็กว้าง นั่งสบายไม่อึดอัด แต่ไม่มีจอทีวีที่ด้านหน้านะครับ น่าเสียดายPhotobucket

จอทีวีพลาสมาจะอยู่ตรงแถวกลาง และมีทีวีเล็กๆ ห้อยบริเวณริมทางเดินครับ แต่ยังไงก็ไม่ค่อยชัดอยู่ดีครับPhotobucket

มีหูฟังให้ฟังเพลง ปุ่มควบคุมต่างๆ รวมทั้ง สวิตซ์เปิดไฟ ก็อยู่บริเวณที่วางแขนครับPhotobucket

ด้านหน้าก็มีเอกสาร รวมทั้ง หนังสือ แคตตาล๊อคสินค้าต่างๆ ครับPhotobucket

ตอนนี้เริ่มบินแล้วครับ ฟ้าใสแจ่มมากๆ ถือเป็นฤกษ์ดี ภาวนาให้ฟ้าใสแบบนี้ไปตลอดด้วยเถิด สาธุPhotobucket

นั่งได้ซักพัก ก็เริ่มเสิร์ฟ น้ำ และขนมครับPhotobucket

ขนมอร่อยมากกกกครับ เป็นพวกถั่วลิสง ถั่วลันเตาชุบแป้งทอด และพวกข้าวทอดปรุงรส น่าจะแจกซักคนละหลายๆ ซองPhotobucket

กินขนมกันเสร็จ ไม่นานก็เสิร์ฟจานหลักกันแล้วครับ จานนี้เป็น " ข้าวราดปลาทอดผัดซอส " คล้ายๆ ผัดซอสมะเขือเทศครับ ก็อร่อยดี

ส่วนในถ้วยเป็น ส้มตำ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นอะไรนะครับ เหมือนจะเป็นหัวไชเท้ารึเปล่าหว่า และก็มี เค้กผลไม้ , ผลไม้ รวมถึงขนมปัง ด้วยครับPhotobucket

อีกแบบนึง จะเป็น " ข้าวราดหมูทอดผัดเปรี้ยวหวาน " รสชาติใช้ได้นะครับ อร่อยดี หมูเยอะมากPhotobucket

หลังจากอิ่มแล้ว ก็แจกใบขาเข้า ไต้หวัน ครับ แต่เราได้ใบและก็เขียนมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องPhotobucket

นั่งมา 3 ชั่วโมงได้ ตอนนี้ เริ่มเข้าสู่ด้านใต้ ของเกาะไต้หวันแล้วครับ ฟ้ายังใส เมฆก็สวยPhotobucket

แต่พอเริ่มเข้าสู่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวัน เริ่มมองไม่เห็นอะไรแล้วครับ นอกหน้าต่างมีแต่เมฆสีขาวเทา เต็มไปหมด

ใกล้แลนดิ้ง ก็เห็นสายฝนโปรยปราย มาต้อนรับพวกเรา อีกด้วยPhotobucket

ถึงแล้วครับ Taoyuan International AirportPhotobucket

เราลงที่ Terminal 1 ครับ ก็เดินตามป้าย Arrival ไปเรื่อยๆ อาหารสด ต่างๆ อย่าลืมทิ้งก่อนนะครับ

Photobucket

ผ่าน Duty Free ด้วยครับ บางส่วนของสนามบินที่นี่กำลังปรับปรุงด้วยนะครับ เร็วๆนี้คงได้เห็นสนามบินเถาหยวน โฉมใหม่

ว่าแล้วก็เดินต่อไป ไปตม. กันก่อนดีกว่า เดี๋ยวคนเยอะPhotobucket

Youth Travel Card

สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 30 ปี สามารถลงทะเบียน Youth Travel Card ได้ที่เคาน์เตอร์ในสนามบินเถาหยวน เพื่อเป็นส่วนลดสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และอื่นๆอีกมากมาย

//youthtravel.tw/Photobucket

หลังจากผ่าน ตม.และ รับกระเป๋าเรียบร้อยก็ไปที่ชั้น 1 กันครับ

แผนที่ในอาคาร Terminal 1 พื้นที่สีชมพู ไปทางซ้าย จะเป็นทางไปขึ้นรถบัส หรือ แท็กซี่ เข้าเมืองครับ ถ้าไปทางขวา จะเป็นส่วนของรถเช่า และรถที่มารอรับPhotobucket

เราเดินออกมาทางขวา หาป้ายที่มารับพวกเรา เพราะว่าเราจองรถจากโรงแรมมารับโดยตรงครับ

แบบว่าขี้เกียจหอบของไปขึ้นรถบัส รถไฟฟ้า ไหนจะต่อรถเมล์ อีก เพราะโรงแรมอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำ ห่างจากสถานี MRT ไปพอควรPhotobucket

พอออกมาด้านนอก คนขับรถ บอกให้รออยู่แถวนี้ เดี๋ยวจะไปเอารถมารับ แต่รอนานมากกกกก 20-30 นาทีได้ สงสัยจอดไกลมากแหงๆPhotobucket

รอจนคนอื่นที่เค้ามายืนรอรถ หายไปกันหมด รถพวกเราเพิ่งจะมา เป็นรถตู้โฟลค์ ครับ

ตอนแรกเราจองรถเก๋งไว้ ราคา NT$1200 ก็ยังคิดอยู่ว่าทำไมเอารถตู้มารับ เพราะถ้าเรทรถตู้ จะอีกราคานึง NT$1600

ก็ได้แต่คิดว่า สงสัยรถเก๋งไม่พอ เลยเอารถตู้มาแทนมั้ง 555Photobucket

นั่งรถเพลินๆ ท่ามกลางสายฝนที่ตกตลอดเวลา ประมาณ 40 นาที ก็ถึงโรงแรมที่เราจะพักกันแล้วครับ


" CHATEAU de CHINE " ชาโต้ เดอ ชีเน่ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว

ในส่วนของห้องพักโรงแรมมีทั้งหมด 5 ชั้นครับ คือ ชั้น 7-11

//sinjhuang.chateaudechine.com/en-us/Photobucket

ตั้งอยู่ที่ Jhong-Jheng Road, Sinjhuang District ข้าม Dahan Bridge แล้วเลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วครับ

MRT Touqiancuo Station จะสร้างเสร็จในปี 2012 ถึงตอนนั้นคงสะดวกมากๆ ครับ เดินจาก MRT แค่ 5 นาทีก็ถึงโรงแรมแล้ว ไม่ต้องต่อรถเมล์ แบบนี้Photobucket

รถจอดที่ริมถนน ด้านหน้าของโรงแรม เพราะรถเยอะ แต่พื้นที่จอดมีน้อยครับ พวกเราต้องวิ่งฝ่าฝนที่ตกปรอยๆ

เข้าไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์กันก่อน รวมถึงสอบถามเกี่ยวกับป้ายรถเมล์ ว่าต้องขึ้นฝั่งไหน เพราะที่เราดูมาจากใน google

ป้ายที่จะเข้าเมือง ตรงนั้นมันหายไปแล้ว รวมทั้งขอแลกเหรียญสำหรับขึ้นรถเมล์ ด้วยครับPhotobucket

ด้านซ้าย ตรงข้ามกับล๊อบบี้ เป็น ห้องอาหาร เราจะมาทานมื้อเช้ากันที่นี่ครับ ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าเลยPhotobucket

ได้คีย์การ์ด คูปองทานอาหารเช้า และ พาสเวิร์ด Wifi เรียบร้อยแล้ว ไปชมห้อง และเก็บกระเป๋ากันก่อนดีกว่าครับPhotobucket

ไปขึ้นลิฟท์กันเลยครับ โถงหน้าลิฟท์ และส่วนอื่นๆ ของโรงแรมก็ตกแต่งสวยงาม หรูหราสไตล์ฝรั่งเศสแบบ the Art Nouveau stylePhotobucket

ระหว่างขึ้นลิฟท์ จะเห็นวิวแม่น้ำ ไกลๆ แบบนี้ครับPhotobucket

ถึงชั้น 7 แล้วครับ เดินตามมาเลยPhotobucket

ระหว่างทาง มีห้องซักรีด ชงกาแฟด้วยครับ เปิดตั้งแต่ 07.00-22.00 ได้เอากางเกงยีนส์มาซักด้วยครับ เพราะเปียกฝน เหม็นอับมาก


//i1127.photobucket.com/albums/l632/onelightoneshadow/45DSC_5064.jpg

ถัดไปอีกมุมนึง เป็นห้อง Gym เล็กๆ ครับ เปิด 07.00-22.00 เช่นกันPhotobucket

มองลงไปด้านล่างจะเห็นเค้าจัดงานแต่งงานกันด้วยครับ เสียงดังใช้ได้เลยPhotobucket

เข้าห้องกันดีกว่าครับ เลขที่ออก 718Photobucket

เข้ามาแล้วก็เสียบเช่นเคย วันที่สองจะให้เค้ามาทำห้อง ดันลืมกดสวิตซ์อีกPhotobucket

ดูแผนผังห้องกันหน่อยก็ดีนะครับ เผื่อมีไรฉุกเฉินPhotobucket

จากประตูห้องมองเข้าไป ด้านซ้ายจะเป็นตู้เสื้อผ้าครับ ส่วนด้านขวาจะเป็นประตูห้องน้ำแบบบานเลื่อนPhotobucket

ในตู้ก็จะมี slipper ตู้เซฟ ชุดคลุม เครื่องชั่งน้ำหนัก ตะกร้าผ้า และเอกสารอื่นๆ ครบครัน ครับPhotobucket

ไปดูห้องน้ำกันบ้างครับ สวยมากๆ ชอบบบบ ด้านข้างเป็นกระจกใส มองเห็นจากเตียงด้วยครับ แต่ไม่ต้องกลัว มีม่านดึงลงมาปิดได้

ตรงเข้าไปเป็นเคาน์เตอร์ อ่างล้างหน้า อ่างใหญ่ดีครับ ไม่เหมือนบางทีให้อ่างมายังกับชามข้าว

ใต้เคาน์เตอร์ก็จะมีผ้าขนหนูผืนเล็ก ส่วนในลิ้นชัก ก็มีไดร์เป่าผมให้ด้วยครับPhotobucket

ด้านซ้ายมือก็จะมีกระจกส่องสิว ทิชชู่ ผ้าเช็ดมือ แก้วน้ำ ครบเลยครับ

ผนังและพื้นห้องน้ำทั้งห้องตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบโมเสก สลับสีอ่อนเข้ม ดูแล้วสบายตา ครับPhotobucket

Amenities บรรจุอยู่ในกล่องสีดำ เปิดออกมาก็มีครบหมดครับ ทั้งแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ที่โกนหนวด+ครีมโกนหนวด หวี cotton bud

ด้านนอกก็มีโลชั่นทาผิว และสบู่ล้างมือ ให้ด้วยครับPhotobucket

ด้านซ้ายก็จะเป็นโถ มีโทรศัพท์ให้ด้วยครับPhotobucket

ไปดูส่วนอาบน้ำกันบ้างPhotobucket

ส่วนนี้จะกั้นด้วยกระจกใส ด้านหน้าเป็นส่วนของ Shower ด้านในสุดเป็นอ่างอาบน้ำ ผนังด้านในกรุกระจกเงา ซ่อนไฟ ทำให้ห้องดูมีมิติ และกว้างขึ้นด้วยครับPhotobucket

เป็นฝักบัวสายอ่อน น้ำแรงมากๆ ครับ มีทั้งน้ำร้อน-เย็นPhotobucket

มี Shower Gel, Shampoo และ Conditioner ให้พร้อมPhotobucket

อ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ สีขาวสะดุดตา นอนแช่ก็สบายตัวดีนะครับPhotobucket

ตอนแรกกะจะเปลี่ยนผ้าเช็ดตัว อุตส่าห์เอาไปวางที่อ่าง แต่ดันลืมกดสวิตซ์ให้เค้ามาทำห้องPhotobucket

สวิตซ์ควบคุมไฟ และ เครื่องปรับอากาศในห้องครับ มีหลายโหมดเลย แต่แอร์ปรับอุณหภูมิแล้ว ไม่ค่อยได้ตามที่ตั้งไว้ หรือกดไม่เป็นก็ไม่รู้Photobucket

และนี่เตียงนอนของเรา น่านอนมั้ยครับ ห้องนอนตกแต่งสไตล์ยุโรปเช่นกันครับ มีพื้นที่ ประมาณ 30 ตร.ม.Photobucket

มุมนี้จะเห็นกระจกใสของห้องน้ำอย่างชัดเจนครับPhotobucket

มีนิตยสารที่หัวเตียงให้อ่านด้วยครับPhotobucket

โคมไฟสวยๆ สไตล์คลาสสิคPhotobucket

ผนังตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์ สีน้ำตาลทอง ดูหรูหราPhotobucket

ด้านซ้ายมีเก้าอี้พักผ่อน นั่งสบายมากครับ มีที่รองเท้าด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่ไปเดินช๊อปปิ้งแล้ว ตะคริวกินขา ครับ จะได้ยืดขาได้สบายๆPhotobucket

มาดูบนโต๊ะข้างเตียง ว่ามีอะไรบ้าง ครับPhotobucket

มีโทรศัพท์ สมุดโน็ต นาฬิกาปลุกก็มีนะครับ ดีจัง และมีแผงสวิตซ์หัวเตียง สามารถควบคุมในโหมดต่างๆ ด้วยครับPhotobucket

ปลายเตียง มี LCD TV 32นิ้ว ด้วยครับ มีช่อง หลักๆ อย่าง HBO และอีกหลายช่องเลยครับPhotobucket

ไปดูที่โต๊ะทำงานกันบ้างครับPhotobucket

มีชา กาแฟ พร้อมกระติกน้ำร้อน และ น้ำดื่ม ให้ 2 ขวด ครับ แต่ก็ขอเพิ่มได้ อีก นะครับPhotobucket

Welcome Fruits เป็นกล้วยหอม กีวี่ และ แอ๊ปเปิ้ลครับ พร้อมอุปกรณ์ที่ปอก มีด จาน ข้อนส้อม พร้อมPhotobucket

มีลูกอมให้ด้วย 2 เม็ดครับ ที่ล๊อบบี้ตรงเคาน์เตอร์ก็มีให้นะครับPhotobucket

ไปดูอีกมุมนึงบ้างครับ มีอะไรบ้างPhotobucket

มีแผ่นแสดงช่องรายการต่างๆ พร้อมปลั๊กไฟ และช่องเสียบอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ รวมถึง ตัวรับสัญญาณ ด้วยครับPhotobucket

เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับโรงแรม และราคาสินค้าแต่ละชิ้นในห้อง วางอยู่บนโตีะ อย่างเรียบร้อย อ่านราคาดูแล้ว อืม ทุกอย่างมีราคาหมดPhotobucket

ในลิ้นชักก็มีพวกเอกสารเช่นกัน เมนูอาหาร และราคาห้องพัก ต่างๆ ของโรงแรม เห็นรูปแล้วนึกขึ้นได้ ว่าลืมหยิบโปสการ์ดของ โรงแรมกลับมาPhotobucket

พาทัวร์ทุกซอกทุกหลืบในห้องแล้วนะครับ ต่อไปเตรียมตัวไปหาของกินกันดีกว่า

แต่ก่อนออก เราไปนัดรถโรงแรมเอาไว้ ให้มารับตอน 21.30 ที่สถานี XINPU ทางออก EXIT5 หน้า Family Mart ครับ

เพราะทางโรงแรมเค้ามีบริการรถรับส่ง ระหว่าง รร. กับ สถานี XINPU ฟรี แต่ต้องจองล่วงหน้าก่อน ถ้ารถเต็มก็อด

ถ้าตอนเช้าจาก รร.- สถานี XINPU ก็มีรอบ 08.00, 09.00, 12.00, 18.00, 19.00 และ 21.00

ส่วนขากลับ จาก สถานี XINPU - รร. มีรอบ 08.30, 09.30, 12.30, 18.30, 19.30 และ 21.30


ตอน 2

//www.bloggang.com/viewdiary.php?id=one-light-one-shadow&month=05-2011&date=22&group=2&gblog=28


Create Date : 22 พฤษภาคม 2554
Last Update : 23 พฤษภาคม 2554 9:27:16 น. 4 comments
Counter : 5823 Pageviews.

 
ไม่เคยผิดหวังที่ติดตามชมรีวิวของคุณ One Light One Shadow ค่ะ


โดย: Ma Ma Pim วันที่: 22 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:44:19 น.  

 
แวะมาทักทายและเข้ามาชมในนี้ก่อนครับ เดี๋ยวตามไปอีกที่


โดย: กัปตันลูกชุบ วันที่: 22 พฤษภาคม 2554 เวลา:22:45:21 น.  

 
Ma Ma Pim .. ขอบคุณครับ ปลื้มนะเนี่ย

น้องกัปตัน .. ขอบคุณคร้าบ


โดย: One Light One Shadow วันที่: 23 พฤษภาคม 2554 เวลา:9:22:10 น.  

 
เจ้าของบ้าน ตัวลอยแล้วค่าาา

มาช่วยจับขาไม่ให้ลอยไปไหน อิอิ


โดย: Yai Klong_Tour Rai วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:17:50:15 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

One Light One Shadow
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]
กด like / ถูกใจ OLOS

qrcode free counters
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2554
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
22 พฤษภาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add One Light One Shadow's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.