space
space
space
 
เมษายน 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
space
space
14 เมษายน 2560
space
space
space

บริการขุดเจาะบาดาล นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ชัยภูมิ,อุดรธานี,หนองคาย
ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ชัยภูมิ,อุดรธานี,หนองคาย ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร 

ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน

ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียกรถเจาะบาดาลในพื้นที่ นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ชัยภูมิ,อุดรธานี,หนองคาย 
บริการรถเจาะน้ำบาดาล นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ชัยภูมิ,อุดรธานี,หนองคาย 
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ใน นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ชัยภูมิ,อุดรธานี,หนองคาย 
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ชัยภูมิ,อุดรธานี,หนองคาย ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาล นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ชัยภูมิ,อุดรธานี,หนองคาย และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ


การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาล นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ชัยภูมิ,อุดรธานี,หนองคาย 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน


***********************

แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา

อำเภอแก้งสนามนาง

อำเภอขามทะเลสอ

อำเภอขามสะแกแสง

อำเภอคง

อำเภอครบุรี

อำเภอจักราช

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อำเภอชุมพวง

อำเภอโชคชัย

อำเภอด่านขุนทด

อำเภอเทพารักษ์

อำเภอโนนแดง

อำเภอโนนไทย

อำเภอโนนสูง

อำเภอบัวลาย

อำเภอบัวใหญ่

อำเภอบ้านเหลื่อม

อำเภอประทาย

อำเภอปักธงชัย

อำเภอปากช่อง

อำเภอพระทองคำ

อำเภอพิมาย

อำเภอเมืองยาง

อำเภอลำทะเมนชัย

อำเภอวังน้ำเขียว

อำเภอ สีคิ้ว

อำเภอสีดา

อำเภอสูงเนิน

อำเภอเสิงสาง

อำเภอหนองบุญมาก

อำเภอห้วยแถลง

***********************

แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลบุรีรัมย์

อำเภอเมืองบุรีรัมย์

อำเภอกระสัง

อำเภอคูเมือง

อำเภอแคนดง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อำเภอชำนิ

อำเภอนาโพธิ์

อำเภอนางรอง

อำเภอโนนดินแดง

อำเภอโนนสุวรรณ

อำเภอบ้านกรวด

อำเภอบ้านด่าน

อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

อำเภอประโคนชัย

อำเภอปะคำ

อำเภอพลับพลาชัย

อำเภอพุทไธสง

อำเภอละหานทราย

อำเภอลำปลายมาศ

อำเภอสตึก

อำเภอหนองกี่

อำเภอหนองหงส์

อำเภอห้วยราช

***********************

แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลชัยภูมิ

อำเภอเมืองชัยภูมิ

อำเภอเกษตรสมบูรณ์

อำเภอแก้งคร้อ

อำเภอคอนสวรรค์

อำเภอคอนสาร

อำเภอจัตุรัส

อำเภอซับใหญ่

อำเภอ เทพสถิต

อำเภอเนินสง่า

อำเภอบ้านเขว้า

อำเภอบ้านแท่น

อำเภอบำเหน็จณรงค์

อำเภอภักดีชุมพล

อำเภอภูเขียว

อำเภอหนองบัวแดง

อำเภอหนองบัวระเหว

***********************

แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี

อำเภอกุดจับ

อำเภอกุมภวาปี

อำเภอกู่แก้ว

อำเภอไชยวาน

อำเภอทุ่งฝน

อำเภอนายูง

อำเภอน้ำโสม

อำเภอโนนสะอาด

อำเภอบ้านดุง

อำเภอบ้านผือ

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

อำเภอพิบูลย์รักษ์

อำเภอเพ็ญ

อำเภอวังสามหมอ

อำเภอศรีธาตุ

อำเภอสร้างคอม

อำเภอหนองวัวซอ

อำเภอหนองแสง

อำเภอหนองหาน

***********************

แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลหนองคาย

อำเภอเมืองหนองคาย

อำเภอท่าบ่อ

อำเภอเฝ้าไร่

อำเภอโพธิ์ตาก

อำเภอโพนพิสัย

อำเภอรัตนวาปี

อำเภอศรีเชียงใหม่

อำเภอสระใคร

อำเภอสังคม

*********************************
Create Date : 14 เมษายน 2560
Last Update : 14 เมษายน 2560 16:48:11 น. 0 comments
Counter : 154 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

สมาชิกหมายเลข 2917780
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 2917780's blog to your web]
space
space
space
space
space