space
space
space
 
เมษายน 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
space
space
14 เมษายน 2560
space
space
space

บริการขุดเจาะบาดาล เขตห้วยขวาง ตลองสาน ตลิ่งชัน


ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ เขตห้วยขวาง ตลองสาน ตลิ่งชัน ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร 

ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน

ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียกรถเจาะบาดาลในพื้นที่ เขตห้วยขวาง ตลองสาน ตลิ่งชัน 
บริการรถเจาะน้ำบาดาล เขตห้วยขวาง ตลองสาน ตลิ่งชัน ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาล เขตห้วยขวาง ตลองสาน ตลิ่งชัน และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ


การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาล เขตห้วยขวาง ตลองสาน ตลิ่งชัน 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน


*************************

เขตห้วยขวาง

      - ถนนเพชรบุรี

      - ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

      - ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

      - ถนนเทียมร่วมมิตร

      - ถนนพระราม 9

      - ถนนเพชรอุทัย

      - ถนนลาดพร้าว

      - ถนนประชาอุทิศ

      - ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

      - ถนนวัฒนธรรม

      - ถนนเพชรพระราม

      - ย่านทางพิเศษศรีรัช

      - ย่านกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

      - ย่านศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

      - ย่านกรมโยธาธิการและผังเมือง

      - ย่านสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

      - ย่านวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

      - ย่านวัดอุทัยธาราม (บางกะปิ)

      - ย่านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

      - ย่านบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

      - ย่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

      - ย่านธนาคารอาคารสงเคราะห์

      - ย่านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

      - ย่านโรงละครกรุงเทพ

      - ย่านสยามนิรมิต

      - ย่านโรงพยาบาลพระราม 9

*************************

เขตคลองสาน

      - ย่านสมเด็จเจ้าพระยา

      - ย่านคลองสาน

      - ย่านบางลำภูล่าง

      - ย่านคลองต้นไทร

      - ย่านวัดสุวรรณ

      - ย่านวัดอนงคาราม

      - ย่านวัดพิชยญาติการาม

      - ย่านวัดทองธรรมชาติ

      - ย่านวัดทองนพคุณ

      - ย่านวัดเศวตฉัตรวรวิหาร

      - ย่านวัดสุทธาราม

      - ย่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

      - ย่านสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งธนบุรี

      - ย่านท่าน้ำคลองสาน

      - ย่านท่าน้ำเป๊ปซี่

      - ย่านท่าน้ำท่าดินแดง

      - ย่านสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

      - ย่านโรงพยาบาลตากสิน

      - ย่านชุมชนกะดีจีน

*************************

เขตตลิ่งชัน

      - ถนนบรมราชชนนี 

      - ถนนราชพฤกษ์ 

      - ถนนพุทธมณฑล สาย 1 

      - ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4  

      - ย่านทางพิเศษศรีรัช

      - ถนนฉิมพลี 

      - ถนนทุ่งมังกร

      - ถนนสวนผัก 

      - ถนนบางพรม 

      - ถนนชักพระ 

      - ถนนบางระมาด 

      - ถนนบางเชือกหนัง 

      - ถนนแก้วเงินทอง 

      - ถนนชัยพฤกษ์ 

      - ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ

      - ถนนปากน้ำกระโจมทอง

      - ย่านสถานีขนส่งสายใต้

      - ย่านเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

      - ย่านศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

      - ย่านคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

      - ย่านตลาดน้ำตลิ่งชัน

      - ย่านตลาดน้ำคลองลัดมะยม

******************************************
Create Date : 14 เมษายน 2560
Last Update : 14 เมษายน 2560 17:11:23 น. 0 comments
Counter : 106 Pageviews.

สมาชิกหมายเลข 2917780
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 2917780's blog to your web]
space
space
space
space
space