space
space
space
 
เมษายน 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
space
space
14 เมษายน 2560
space
space
space

บริการขุดเจาะบาดาล เขตดาวคะนอง จรัญสนิทวงศ์ นวนคร นวลจันทร์
ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ เขตดาวคะนอง จรัญสนิทวงศ์ นวนคร นวลจันทร์ ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร 

ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน

ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียกรถเจาะบาดาลในพื้นที่ เขตดาวคะนอง จรัญสนิทวงศ์ นวนคร นวลจันทร์
บริการรถเจาะน้ำบาดาล เขตดาวคะนอง จรัญสนิทวงศ์ นวนคร นวลจันทร์ 
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ใน เขตดาวคะนอง จรัญสนิทวงศ์ นวนคร นวลจันทร์ 
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด เขตดาวคะนอง จรัญสนิทวงศ์ นวนคร นวลจันทร์ ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาล เขตดาวคะนอง จรัญสนิทวงศ์ นวนคร นวลจันทร์ และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ


การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาล เขตดาวคะนอง จรัญสนิทวงศ์ นวนคร นวลจันทร์ 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน


************************

เขตดาวคะนอง

        - ถนนอิสรภาพ

        - ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

        - ถนนอรุณอมรินทร์

        - ถนนมไหสวรรย์ 

        - ถนนรัชดาภิเษก

        - ถนนเจริญนคร

        - ถนนประชาธิปก 

        - ถนนวุฒากาศ

        - ถนนเทอดไท

        - ถนนกรุงธนบุรี

        - ถนนราชพฤกษ์

        - ย่านสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์

        - ย่านสะพานพระปกเกล้า

        - ย่านสะพานพระราม 3

        - ย่านสะพานกรุงเทพ

************************

เขตจรัญสนิทวงศ์

        - ย่านซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 (อัศวมิตร)

        - ย่านซอยจรัญสนิทวงศ์ 44 (วิมลสรกิจ)

        - ย่านซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 (พระยาวรพงษ์)

        - ย่านซอยจรัญสนิทวงศ์ 65

        - ย่านซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 (เลิศสุข)

        - ย่านซอยจรัญสนิทวงศ์ 69 (เสริมสุข)

        - ย่านซอยจรัญสนิทวงศ์ 71 (เลิศบุญ)

        - ย่านซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 (ภาณุรังษี)

************************

เขตนวนคร

      - ย่านนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

        - ย่านวัดเทพนิมิตร นวนคร

        - ย่านวัดพืชนิมิตร นวนคร

        - ย่านพืชมงคล

        - ย่านหลวงปู่ศรีเทพอุดร

        - ย่านวัดสีชมพู ตลาดไท

        - ย่านโรงเรียนอนุบาลนวนคร

************************

เขตนวลจันทร์

        - ถนนนวลจันทร์

        - ย่านซอยนวลจันทร์ 36 (ผู้ใหญ่สุนทร)

        - ย่านซอยนวลจันทร์ 56 (โพธิ์สุวรรณ)

        - ย่านซอยนวลจันทร์ 36 แยก 5

        - ย่านซอยรามอินทรา 40 (นวลจันทร์)

        - ถนนนวมินทร์

        - ถนนเสรีไทย

        - ถนนเกษตร - นวมินทร์

        - ย่านวัดสุวรรณประสิทธิ์

        - ย่านก้ามปู

        - ย่านสวนเฉลิมพระเกียรติ (ริมทะเลสาบเคหะแห่งชาติ)

        - ย่านแก้มลิง

        - ย่านบึงสำราญ

        - ย่านแปลงสาธิตเกษตร

        - ย่านสวนเสรีไทย

******************************
Create Date : 14 เมษายน 2560
Last Update : 17 เมษายน 2560 7:21:32 น. 0 comments
Counter : 114 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
space

สมาชิกหมายเลข 2917780
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 2917780's blog to your web]
space
space
space
space
space