space
space
space
 
เมษายน 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
space
space
14 เมษายน 2560
space
space
space

บริการขุดเจาะบาดาล เขตธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว ลำลูกกา สามโคก


ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ เขตธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว ลำลูกกา สามโคก ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร 

ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน

ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียกรถเจาะบาดาลในพื้นที่ เขตธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว ลำลูกกา สามโคก 
บริการรถเจาะน้ำบาดาล เขตธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว ลำลูกกา สามโคก 
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ใน เขตธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว ลำลูกกา สามโคก 
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด เขตธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว ลำลูกกา สามโคก ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาล เขตธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว ลำลูกกา สามโคก และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ


การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาล เขตธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว ลำลูกกา สามโคก 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน


************************

เขตธัญบุรี

      - ย่านประชาธิปัตย์

        - ย่านบึงยี่โถ

        - ย่านรังสิต

        - ย่านลำผักกูด

        - ย่านบึงสนั่น

        - ย่านบึงน้ำรักษ์

        - ถนนพหลโยธิน

        - ถนนกาญจนาภิเษก

        - ถนนรังสิต-นครนายก

        - ถนนรังสิต-ปทุมธานี

        - ถนนลำลูกกา-วังน้อย

        - ถนนเลียบคลองสิบ

        - ถนนคลองสิบ-หนองแค

        - ถนนปทุมธานี-สระบุรี

        - ย่านสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

        - ย่านศาลจังหวัดธัญบุรี

        - ถนนวัดมูลจินดาราม

        - ถนนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

        - ถนนบางกอกกล๊าส

************************

เขตลาดหลุมแก้ว

        - ย่านระแหง

        - ย่านคลองพระอุดม

        - ย่านลาดหลุมแก้ว

        - ย่านบ่อเงิน

        - ย่านคูบางหลวง

        - ย่านหน้าไม้

        - ย่านคูขวาง

        - ถนนกาญจนาภิเษก

        - ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี

        - ถนนปทุมธานี-บางเลน

        - ถนนเลียบคลองพระอุดม

        - ย่านวัดบัวขวัญ

        - ย่านวัดเจดีย์หอย

        - ย่านวัดลำมหาเมฆ

************************

เขตลำลูกกา

        - ย่านคูคต

        - ย่านลาดสวาย

        - ย่านบึงคำพร้อย

        - ย่านลำลูกกา

        - ย่านบึงทองหลาง

        - ย่านลำไทร

        - ย่านบึงคอไห

        - ย่านพืชอุดม

        - ถนนลำลูกกา

        - ถนนกาญจนาภิเษก

        - ถนนพหลโยธิน

        - ถนนวิภาวดีรังสิต 

        - ถนนนิมิตใหม่

        - ถนนหทัยราษฏร์

        - ถนนลำลูกกา-ธัญบุรี (คลอง 7)

        - ถนนอบจ.ปท.2006

        - ถนนไสวประชาราษฏร์ (พระองค์เจ้าสาย)

************************

เขตสามโคก

        - ย่านบางเตย

        - ย่านบ้านปทุม

        - ย่านคลองควาย

        - ย่านบ้านงิ้ว

        - ย่านสามโคก

        - ย่านเชียงรากน้อย

        - ย่านกระแชง

        - ย่านบางกระบือ

        - ย่านบางโพธิ์เหนือ

        - ย่านท้ายเกาะ

        - ย่านเชียงรากใหญ่

        - ถนนกาญจนาภิเษก

        - ถนนปทุมธานี-บางปะหัน

        - ถนนบางปะหัน-ลพบุรี

        - ถนนปทุมธานี-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

        - ถนนปทุมธานี-สามโคก-เสนา

        - ย่านทางพิเศษอุดรรัถยา

        - ถนนคลองหลวง

        - ถนนเทศบาล1

        - ถนนเทศบาล3

***********************************
Create Date : 14 เมษายน 2560
Last Update : 14 เมษายน 2560 17:52:01 น. 0 comments
Counter : 416 Pageviews.

สมาชิกหมายเลข 2917780
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 2917780's blog to your web]
space
space
space
space
space