space
space
space
 
เมษายน 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
space
space
14 เมษายน 2560
space
space
space

บริการขุดเจาะบาดาล บางบัวทอง ปากเกร็ด บางใหญ่ คลองหลวง


ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ บางบัวทอง ปากเกร็ด บางใหญ่ คลองหลวง  ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร 

ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน

ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียกรถเจาะบาดาลในพื้นที่ บางบัวทอง ปากเกร็ด บางใหญ่ คลองหลวง 
บริการรถเจาะน้ำบาดาล บางบัวทอง ปากเกร็ด บางใหญ่ คลองหลวง 
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ใน บางบัวทอง ปากเกร็ด บางใหญ่ คลองหลวง 
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด บางบัวทอง ปากเกร็ด บางใหญ่ คลองหลวง ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาล บางบัวทอง ปากเกร็ด บางใหญ่ คลองหลวง  และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ


การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาล บางบัวทอง ปากเกร็ด บางใหญ่ คลองหลวง 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน


***********************

เขตบางบัวทอง

        - ย่านโสนลอย

        - ย่านละหาร

        - ย่านบางบัวทอง

        - ย่านลำโพ

        - ย่านบางรักใหญ่

        - ย่านพิมลราช

        - ย่านบางคูรัด

        - ย่านบางรักพัฒนา

        - ถนนกาญจนาภิเษก

        - ถนนรัตนาธิเบศร์

        - ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี

        - ถนนบางบัวทอง-บางคูวัด

        - ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

        - ถนนชัยพฤกษ์

        - ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย

***********************

เขตปากเกร็ด

      - ย่านท่าอิฐ

        - ย่านบางตลาด

        - ย่านเกาะเกร็ด

        - ย่านบ้านใหม่

        - ย่านอ้อมเกร็ด

        - ย่านบางพูด

        - ย่านคลองข่อย

        - ย่านบางตะไนย์

        - ย่านบางพลับ

        - ย่านคลองพระอุดม

        - ย่านคลองเกลือ

        - ถนนกาญจนาภิเษก

        - ถนนแจ้งวัฒนะ

        - ถนนติวานนท์

        - ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี

        - ถนนบางบัวทอง-บางคูวัด

        - ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด

        - ถนนราชพฤกษ์

        - ถนนชัยพฤกษ์

        - ถนนศรีสมาน

***********************

เขตบางใหญ่

      - ย่านบางม่วง

        - ย่านเสาธงหิน

        - ย่านบางแม่นาง

        - ย่านบางใหญ่

        - ย่านบางเลน

        - ย่านบ้านใหม่

        - ถนนกาญจนาภิเษก

        - ถนนรัตนาธิเบศร์

        - ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

        - ถนนบางม่วง-บางคูลัด

        - ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่

        - ถนนบางใหญ่-บางคูลัด

        - ถนนไทรน้อย-ดอนตะลุมพุก

        - ย่านบ้านคลองกำนันจิตร

        - ย่านประชาอุทิศ-วัดหลังบาง

        - ย่านแยกพ่อปู่-ตลาดบางคูลัด

        - ย่านบ้านใหม่จงถนอม-บ้านใหม่

        - ย่านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่-วัดสวนแก้ว

***********************

เขตคลองหลวง

        - ถนนพหลโยธิน

        - ถนนลำลูกกา-วังน้อย

        - ถนนคลองหลวง

        - ถนนเลียบคลองสาม 

        - ถนนเลียบคลองห้า

        - ย่านอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

        - ย่านพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

        - ย่านพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก

        - ย่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

        - ย่านหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

        - ย่านหออัครศิลปิน

        - ย่านโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

        - ย่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

        - ย่านมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

        - ย่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

        - ย่านพิพิธภัณฑ์บัว

        - ย่านพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

        - ถนนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

        - ถนนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

        - ย่านวัดพระธรรมกาย

        - ย่านนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

        - ย่านตลาดไท

        - ย่านโรงกษาปณ์ รังสิต

        - ย่านสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจ

*********************************
Create Date : 14 เมษายน 2560
Last Update : 14 เมษายน 2560 17:45:00 น. 0 comments
Counter : 43 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

สมาชิกหมายเลข 2917780
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 2917780's blog to your web]
space
space
space
space
space