space
space
space
 
เมษายน 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
space
space
14 เมษายน 2560
space
space
space

บริการขุดเจาะบาดาล เขตบางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวัน


ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ เขตบางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวัน ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร 

ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน

ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียกรถเจาะบาดาลในพื้นที่ เขตบางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวัน
บริการรถเจาะน้ำบาดาล เขตบางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวัน
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ใน เขตบางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวัน
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด เขตบางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวันในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาล เขตบางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวัน และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ


การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาล เขตบางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวัน
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน


************************

เขตบางรัก

        - ย่านมหาพฤฒาราม

        - ย่านสีลม

        - ย่านสุริยวงศ์

        - ย่านบางรัก

        - ย่านสี่พระยา

        - ย่านโรงเรียนพุทธจักรวิทยา

        - ย่านโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม

        - ย่านโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

        - ย่านถนนสีลม

        - ย่านโรงเรียนอัสสัมชัญ

        - ย่านโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

        - ย่านโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

        - ย่านโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

        - ย่านมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ

        - ย่านอาสนวิหารอัสสัมชัญ

        - ย่านห้างโรบินสัน บางรัก

        - ย่านธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

        - ย่านศาลเจ้าแม่อุมาเทวี(วัดพระศรีมหาอุมาเทวี)

        - ย่านมัสยิดฮารูณ

        - ย่านซอยละลายทรัพย์

        - ย่านโรงแรมดุสิตธานี

        - ย่านศุลกสถาน

        - ย่านอาคาร บริษัท อีสท์ เอเชียติก เก่า

        - ย่านวัดมหาพฤฒาราม

************************

เขตบางเขน

        - ถนนพหลโยธิน

        - ถนนกาญจนาภิเษก

        - ถนนแจ้งวัฒนะ

        - ถนนรามอินทรา

        - ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

        - ถนนวัชรพล

        - ถนนสุขาภิบาล 5 (กม.11)

        - ถนนลาดปลาเค้า

        - ถนนเทพรักษ์ (พหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช)

        - ทางพิเศษฉลองรัช

        - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3901 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านนอก)

        - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3902 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านใน)

        - ถนนราบ. 11

        - ซอยร่วมมิตรพัฒนา

        - ซอยพหลโยธิน 48 (สายหยุด)

        - ซอยรามอินทรา 5 (สุขาภิบาล 1)

        - ซอยรามอินทรา 8 (รัตนาราม)

        - ซอยรามอินทรา 14 (มัยลาภ)

        - ซอยรามอินทรา 19 (สุขาภิบาล 2)

        - ซอยรามอินทรา 23 (สุขาภิบาล 4)

        - ซอยรามอินทรา 39 (สุขาภิบาล 5)

        - ซอยรามอินทรา 34 (อยู่เย็น)

        - ซอยรามอินทรา 65 (ถนอมมิตร)

        - ซอยคู้บอน 27 (สยามธรณี)

***********************

เขตบางกะปิ

       - ถนนลาดพร้าว

       - ถนนรามคำแหง

       - ถนนพระราม 9

       - ถนนนวมินทร์

       - ถนนศรีนครินทร์

       - ถนนเสรีไทย

       - ซอยรามคำแหง 39

       - ถนนแฮปปี้แลนด์

       - ถนนกรุงเทพกรีฑา

       - ถนนหัวหมาก

       - ถนนโพธิ์แก้ว

       - ถนนลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)

       - ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี)

       - ซอยรามคำแหง 24

       - คลองแสนแสบ

       - คลองลาดพร้าว

***********************

เขตปทุมวัน

       - ย่านพิพิธภัณฑ์กุมารศัลยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       - ย่านพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ

       - ย่านพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       - ย่านพิพิธภัณฑ์วาจวิทยาวัฑฒน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       - ย่านพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับไทย

       - ย่านพิพิธภัณฑ์สมุนไพร

       - ย่านเรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       - ย่านหอศิลป์จามจุรี

       - ย่านสภากาชาดไทย

       - ย่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

       - ย่านราชกรีฑาสโมสร

       - ย่านสวนลุมพินี

       - ย่านสนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ

       - ย่านสวนปทุมวนานุรักษ์

       - ย่านบริการสารนิเทศเฉพาะสาขาชนเผ่าไท-กะได

       - ย่านพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน

       - ย่านพิพิธภัณฑ์โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

       - ย่านพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

       - ย่านหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

**********************
Create Date : 14 เมษายน 2560
Last Update : 14 เมษายน 2560 17:21:25 น. 0 comments
Counter : 101 Pageviews.

สมาชิกหมายเลข 2917780
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 2917780's blog to your web]
space
space
space
space
space