space
space
space
 
เมษายน 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
space
space
14 เมษายน 2560
space
space
space

บริการขุดเจาะบาดาล เขตพระประแดง พุทธมณฑล สามพราน คลองตัน


ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ เขตพระประแดง พุทธมณฑล สามพราน คลองตันซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร 

ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน

ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียกรถเจาะบาดาลในพื้นที่ เขตพระประแดง พุทธมณฑล สามพราน คลองตัน
บริการรถเจาะน้ำบาดาล เขตพระประแดง พุทธมณฑล สามพราน คลองตัน
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ใน เขตพระประแดง พุทธมณฑล สามพราน คลองตัน


ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาล เขตพระประแดง พุทธมณฑล สามพราน คลองตันและสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ


การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาล เขตพระประแดง พุทธมณฑล สามพราน คลองตัน
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน


************************

เขตพระประแดง

        - ย่านตลาด

        - ย่านบางกะเจ้า

        - ย่านบางพึ่ง

        - ย่านบางน้ำผึ้ง

        - ย่านบางจาก

        - ย่านบางกระสอบ

        - ย่านบางครุ

        - ย่านบางกอบัว

        - ย่านบางหญ้าแพรก

        - ย่านทรงคนอง

        - ย่านบางหัวเสือ

        - ย่านสำโรง

        - ย่านสำโรงใต้

        - ย่านสำโรงกลาง

        - ย่านบางยอ

        - ถนนสุขสวัสดิ์

        - ถนนนครเขื่อนขันธ์

        - ถนนพระราชวิริยาภรณ์

        - ถนนเพชรหึงษ์

        - ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

        - ถนนทางรถไฟเก่า (สายปากน้ำ)

        - ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านใต้)

        - ย่านสะพานภูมิพล (วงแหวนอุตสาหกรรม)

        - ย่านสะพานกาญจนาภิเษก

************************

เขตพุทธมณฑล

        - ย่านวิหารพุทธมณฑล

        - ย่านสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

        - ย่านตำหนักสมเด็จพระสังฆราช 

        - ย่านพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา

        - ย่านหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ

        - ย่านท่าเทียบเรือ 

        - ย่านมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน

        - ถนนพุทธมณฑล สาย 1-3 (กรุงเทพมหานคร)

        - ถนนพุทธมณฑล สาย 4-8

************************

เขตสามพราน

        - ย่านสวนสามพราน

        - ย่านลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

        - ย่านตลาดน้ำดอนหวาย

        - ย่านตลาดน้ำคลองจินดา

        - ย่านโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

        - ย่านโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

        - ย่านโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

        - ย่านโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

        - ย่านโรงเรียนนักบุญเปโตร

        - ย่านโรงเรียนนาคประสิทธิ์

        - ย่านโรงเรียนสามพรานวิทยา

        - ย่านโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

        - ย่านโรงเรียนสกลวิทยา

        - ย่านโรงเรียนบวรธนวิทย์

        - ย่านมหาวิทยาลัยแสงธรรม

        - ย่านโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

        - ถนนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

        - ถนนโรงเรียนวัดดอนหวาย

        - ถนนบ้านผู้หว่าน

        - ย่านวัดไร่ขิง

        - ย่านวัดดอนหวาย

        - ย่านวัดพุทโธ (วัดพญามังกร)

        - ย่านโรงเรียนเอกดรุณ

************************

คลองตัน

        - ย่านโรงเรียนมักกะสันพิทยา

        - ย่านโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

        - ย่านโรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย

        - ย่านโรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์

        - ย่านโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์

        - ย่านโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

        - ย่านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

        - ย่านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)

        - ย่านโรงเรียนสวัสดีวิทยา

        - ย่านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร

        - ย่านโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

        - ย่านโรงพยาบาลจักษุรัตนิน

        - ย่านโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

********************************
Create Date : 14 เมษายน 2560
Last Update : 14 เมษายน 2560 17:48:12 น. 0 comments
Counter : 217 Pageviews.

สมาชิกหมายเลข 2917780
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 2917780's blog to your web]
space
space
space
space
space