space
space
space
 
เมษายน 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
space
space
14 เมษายน 2560
space
space
space

บริการขุดเจาะบาดาล เขตยานนาวา สัมพันธวงศ์ พญาไท บางกอกใหญ่
ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ เขตยานนาวา สัมพันธวงศ์ พญาไท บางกอกใหญ่ ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร 

ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน

ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียกรถเจาะบาดาลในพื้นที่ เขตยานนาวา สัมพันธวงศ์ พญาไท บางกอกใหญ่ 
บริการรถเจาะน้ำบาดาล เขตยานนาวา สัมพันธวงศ์ พญาไท บางกอกใหญ่ 
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ใน เขตยานนาวา สัมพันธวงศ์ พญาไท บางกอกใหญ่ 
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด เขตยานนาวา สัมพันธวงศ์ พญาไท บางกอกใหญ่ ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาล เขตยานนาวา สัมพันธวงศ์ พญาไท บางกอกใหญ่ และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ


การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาล เขตยานนาวา สัมพันธวงศ์ พญาไท บางกอกใหญ่ 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน


*************************

เขตยานนาวา

- ถนนพระรามที่ 3

                - ถนนรัชดาภิเษก

                - ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

                - ถนนสาธุประดิษฐ์

                - ถนนนางลิ้นจี่

                - ถนนเย็นอากาศ

                - ถนนจันทน์

                - ถนนยานนาวา (สาธุประดิษฐ์-พระรามที่ 3)

                - ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

                - ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

                - ถนนจันทน์เก่า

                - ถนนเชื้อเพลิง

                - ย่านซอยสาธุประดิษฐ์ 58 (ประดู่)

                - ย่านสะพานพระราม 9 

                - ย่านสะพานภูมิพล 1

                - ย่านช่องนนทรี 

                - ย่านบางโพงพาง

                - ย่านถนนสาธุประดิษฐ์

                - ย่านถนนรัชดาภิเษก

                - ย่านถนนนางลิ้นจี่

                - ย่านถนนพระรามที่ 3

                - ย่านถนนนราธิวาสราชนครินทร์

                - ย่านถนนเย็นอากาศ

                - สร้างบ้านย่านถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

                - สร้างบ้านย่านถนนรัชดาภิเษก

                - สร้างบ้านย่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร

*************************

เขตสัมพันธวงศ์

      - ถนนพระรามที่ 4

      - ถนนเจริญกรุง

      - ถนนเยาวราช

      - ถนนจักรวรรดิ

      - ถนนราชวงศ์

      - ถนนบริพัตร

      - ถนนมหาจักร

      - ถนนมังกร

      - ถนนเยาวพานิช

      - ถนนแปลงนาม

      - ถนนผดุงด้าว (ซอยเท็กซัส)

      - ถนนพาดสาย

      - ถนนทรงสวัสดิ์

      - ถนนลำพูนไชย

      - ถนนมิตรภาพไทย-จีน (ตรีมิตร)

      - ถนนทรงวาด

      - ถนนข้าวหลาม

      - ซอยเจริญกรุง 12 (บำรุงรัฐ)

      - ซอยเยาวราช 11 (อิศรานุภาพ)

      - ซอยเยาวราช 23 (ถนนเสริมสินค้า)

      - ซอยวานิช 1 (สำเพ็ง)

      - ย่านโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

      - ย่านมหามณฑปหลวงพ่อทองคำ

      - ย่านโบสถ์กาลหว่าร์

      - ย่านเวิ้งนาครเขษม

      - ย่านคลองถม

      - ย่านตลาดเก่าเยาวราช

      - ย่านตลาดใหม่

      - ย่านมูลนิธิเทียนฟ้า

      - ย่านพิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกัง

      - ย่านบางกอกริเวอร์พาร์ค

      - ย่านสำเพ็ง

************************

เขตพญาไท

      - ถนนพหลโยธิน

      - ถนนประดิพัทธ์

      - ถนนวิภาวดีรังสิต

      - ถนนดินแดง

      - ถนนพระรามที่ 6

      - ถนนนครไชยศรี

      - ถนนกำแพงเพชร

      - ทางพิเศษศรีรัช

      - ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

      - ถนนสาลีรัฐวิภาค

      - ถนนกำแพงเพชร 5

      - ถนนเศรษฐศิริ

      - ถนนเศรษฐศิริ 2

      - ซอยพหลโยธิน 2 (กาญจนาคม)

      - ซอยพหลโยธิน 5 (ราชครู)

      - ซอยพระรามที่ 6 ซอย 30 (อารีย์สัมพันธ์)

      - ซอยอารีย์ 5 (ใต้)

      - ซอยพหลโยธิน 7 (อารีย์)

      - ซอยพหลโยธิน 11 (เสนาร่วม)

      - ซอยอินทามระ 4 (พงษ์ศรีจันทร์ 2)

      - ซอยพหลโยธิน 14 (ศุภราช)

      - ซอยประดิพัทธิ์ 4 (เรวดีฝั่งใต้)

      - ซอยประดิพัทธิ์ 5 (เรวดีฝั่งเหนือ)

      - ซอยพระรามที่ 6 ซอย 37 (ระนอง 1)

      - ย่านสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ถนนวิภาวดีรังสิต

      - ย่านสนามกีฬากองทัพบก

      - ย่านสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

      - ย่านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

      - ย่านกรมควบคุมมลพิษ

      - ย่านสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

      - ย่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

      - ย่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

************************

บางกอกใหญ่

      - ขนย้ายบ้านถนนวังเดิม

      - ขนย้ายบ้านถนนเพชรเกษม

      - ขนย้ายบ้านถนนอรุณอมรินทร์

      - ขนย้ายบ้านถนนอิสรภาพ

      - ขนย้ายบ้านถนนจรัญสนิทวงศ์

      - ขนย้ายบ้านถนนพาณิชยการธนบุรี

      - ขนย้ายบ้านวัดประดู่ฉิมพลี

      - รถรับจ้างขนย้ายพระราชวังเดิม

      - รถรับจ้างขนย้ายสี่แยกท่าพระ

      - รถรับจ้างขนย้ายโรงเรียนทวีธาภิเศก

      - รถรับจ้างขนย้ายโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

      - รถรับจ้างขนย้ายสามแยกพาณิชยการธนบุรี

      - รถรับจ้างขนย้ายวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

      - บริการขนย้ายวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

      - บริการขนย้ายโรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา

      - บริการขนย้ายโรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา

      - บริการขนย้ายหอประชุมกองทัพเรือ

      - บริการขนย้ายกองบัญชาการกองทัพเรือ

*****************************************
Create Date : 14 เมษายน 2560
Last Update : 14 เมษายน 2560 17:14:58 น. 0 comments
Counter : 176 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

สมาชิกหมายเลข 2917780
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 2917780's blog to your web]
space
space
space
space
space