space
space
space
 
เมษายน 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
space
space
14 เมษายน 2560
space
space
space

บริการขุดเจาะบาดาล เขตบางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ


ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ เขตบางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร 

ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน

ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียกรถเจาะบาดาลในพื้นที่ เขตบางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ 
บริการรถเจาะน้ำบาดาล เขตบางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ 
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ใน เขตบางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ 
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ใน เขตบางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ 
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด เขตบางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาล เขตบางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ


การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาล เขตบางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน


******************************

เขตบางกอกน้อย

      - ถนนจรัญสนิทวงศ์

      - ถนนพรานนก

      - ถนนวังหลัง

      - ถนนอิสรภาพ

      - ถนนอรุณอมรินทร์

      - ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า

      - ถนนบรมราชชนนี

      - ถนนบางขุนนนท์

      - ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4

      - ถนนสุทธาวาส

      - ถนนรถไฟ

      - ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้

      - ถนนรุ่งประชา

      - ย่านซอยอิสรภาพ 37

      - ย่านซอยจรัญสนิทวงศ์ 22 (ราษฎร์ศรัทธา)

      - ย่านซอยอิสรภาพ 39 (วัดดงมูลเหล็ก)

      - ย่านซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 (วัดมะลิ)

      - ย่านซอยอิสรภาพ 44 (แสงศึกษา)

      - ย่านสถาบันวิมุตตยาลัย

      - ย่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

      - ย่านโรงพยาบาลศิริราช

      - ย่านคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

      - ย่านโรงพยาบาลธนบุรี

      - ย่านท่าช้างวังหลัง (ท่าน้ำศิริราช)

      - ย่านสามแยกไฟฉาย

      - ย่านสี่แยกศิริราช

      - ย่านสะพานอรุณอมรินทร์

      - ย่านสถานีรถไฟธนบุรี

      - ย่านวัดระฆังโฆสิตาราม

      - ย่านวัดอมรินทราราม

      - ย่านตลาดศาลาน้ำร้อน

      - ย่านตลาดบางขุนศรี

******************************

เขตบางขุนเทียน

      - ถนนบางขุนเทียน

      - ถนนกาญจนาภิเษก

      - ถนนพระรามที่ 2

      - ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

      - ถนนสะแกงาม

      - ถนนแสมดำ

      - ถนนบางกระดี่

      - ถนนท่าข้าม

      - ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์

      - ถนนอนามัยงามเจริญ (ซอยพระรามที่ 2 ซอย 47)

      - ย่านซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 / เอกชัย 69 (โรงเรียนวิชัยวิทยา)

      - ย่านซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 / เอกชัย 83/1

      - ย่านซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 

      - ย่านซอยเทียนทะเล 16 (ร่วมใจ)

      - ย่านซอยพระรามที่ 2 ซอย 82 (รางโพธิ์)

      - ย่านซอยพระรามที่ 2 ซอย 100 (พรมแดน)

      - ย่านซอยอนามัยงามเจริญ 30 (ถนนส่วย)

      - ย่านซอยอนามัยงามเจริญ 18 (วัดท่าข้าม)

      - ย่านซอยอนามัยงามเจริญ 25 / พระรามที่ 2 ซอย 33 (วัดยายร่ม)

      - ย่านวัดเลา

      - ย่านคลองบางมด

      - ย่านจุดชมลิง

      - ย่านชายทะเลบางขุนเทียน

      - ย่านป่าชายเลน

      - ย่านชุมชนแสนตอย

      - ย่านพระตำหนักพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

      - ย่านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตบางขุนเทียน (โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์)

      - ย่านพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

      - ย่านวัดท่าข้าม

      - ย่านพิพิธภัณฑ์แสดงว่าวไทย

      - ย่านวัดบางกระดี่

      - ย่านวัดปทีปพลีพล

******************************

เขตภาษีเจริญ

      - ถนนเพชรเกษม

      - ถนนราชพฤกษ์

      - ถนนกัลปพฤกษ์

      - ถนนพุทธมณฑล สาย 1

      - ถนนเทอดไท

      - ถนนรัชมงคลประสาธน์ (เทอดไท / คลองภาษีเจริญ)

      - ถนนกำนันแม้น

      - ถนนบางแวก

      - ถนนราชมนตรี

      - ย่านซอยเพชรเกษม 48 / ซอยบางแวก 69 (วัดจันทร์ประดิษฐาราม)

      - ย่านวัดปากน้ำภาษีเจริญ

      - ย่านวัดอัปสรสวรรค์

      - ย่านวัดนางชีวรวิหาร

      - ย่านวัดนวลนรดิศวรวิหาร

      - ย่านศาลขุนด่านเจ้าพ่อเสือ บางหว้า

      - ย่านสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค

      - ย่านโรงพยาบาลพญาไท 3

      - ย่านโรงพยาบาลบางไผ่

      - ย่านโรงพยาบาลภาษีเจริญ

      - ย่านโรงพยาบาลภาษีเจริญ

      - ย่านตลาดน้ำวัดนิมมานรดี

******************************

เขตราษฎร์บูรณะ

      - ถนนสุขสวัสดิ์

      - ถนนราษฎร์บูรณะ

      - ถนนประชาอุทิศ

      - ย่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร

      - ถนนราษฎร์พัฒนา

      - ย่านซอยสุขสวัสดิ์ 13

      - ย่านถนนจอมทองบูรณะ

      - ย่านโรงเรียนสมรรถภาพวิทยา

      - ย่านโรงเรียนแจงร้อนวิทยา

      - ย่านโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

      - ย่านโรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี

      - ย่านโรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์

      - ย่านโรงเรียนวัดบางปะกอก

      - ย่านโรงเรียนขจรโรจน์วิทยา

      - ย่านสะพานพระราม 9

      - ย่านโรงพยาบาลบางปะกอก

      - ย่านโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

      - ย่านวัดเกียรติประดิษฐ์

      - ย่านวัดแจงร้อน

      - ย่านวัดบางปะกอก

      - ย่านวัดประเสริฐสุทธาวาส

      - ย่านวัดราษฎร์บูรณะ

      - ย่านวัดสน

      - ย่านวัดสารอด

******************************
Create Date : 14 เมษายน 2560
Last Update : 14 เมษายน 2560 17:23:35 น. 0 comments
Counter : 65 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

สมาชิกหมายเลข 2917780
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 2917780's blog to your web]
space
space
space
space
space