space
space
space
 
เมษายน 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
space
space
14 เมษายน 2560
space
space
space

บริการขุดเจาะบาดาล เขตหนองเสือ บางพลี กระทุ่มแบน บางบ่อ


ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่. เขตหนองเสือ บางพลี กระทุ่มแบน บางบ่อ ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร 

ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน

ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียกรถเจาะบาดาลในพื้นที่ เขตหนองเสือ บางพลี กระทุ่มแบน บางบ่อ 
บริการรถเจาะน้ำบาดาล เขตหนองเสือ บางพลี กระทุ่มแบน บางบ่อ 
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ใน เขตหนองเสือ บางพลี กระทุ่มแบน บางบ่อ 
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด เขตหนองเสือ บางพลี กระทุ่มแบน บางบ่อ ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาล เขตหนองเสือ บางพลี กระทุ่มแบน บางบ่อ และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ


การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาล เขตหนองเสือ บางพลี กระทุ่มแบน บางบ่อ 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน


************************

เขตหนองเสือ

        - ย่านบึงบา

        - ย่านหนองสามวัง

        - ย่านบึงบอนศาลาครุ

        - ย่านบึงกาสาม

        - ย่านนพรัตน์

        - ย่านบึงชำอ้อ

        - ถนนเลียบคลองสิบ

        - ถนนคลองสิบ-หนองแค

        - ถนนปทุมธานี-สระบุรี

        - ถนนเลียบคลองแปด

        - ถนนเลียบคลองเก้า

        - ถนนเลียบคลองสิบเอ็ด

        - ถนนเลียบคลองสิบสอง

        - ถนนเลียบคลองสิบสาม

        - ถนนเลียบคลองสิบสี่

************************

เขตบางพลี

        - ย่านบางพลีใหญ่

        - ย่านบางโฉลง

        - ย่านบางแก้ว

        - ย่านราชาเทวะ

        - ย่านบางปลา

        - ย่านหนองปรือ

        - ถนนบางนา-บางปะกง

        - ย่านทางพิเศษบูรพาวิถีด้านบน

        - ถนนเทพารักษ์

        - ถนนตำหรุ-บางพลี

        - ถนนกาญจนาภิเษก

        - ย่านทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

        - ถนนเลียบคลองระบายน้ำบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

        - ถนนวัดหนามแดง

        - ถนนจตุรโชคชัย (ซอยวัดหลวงพ่อโต)

        - ถนนวัดศรีวารีน้อย

        - ถนนวัดบางปลา

        - ถนนซอยวัดบางโฉลงนอก

        - ถนนวัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต)

        - ย่านวัดบางพลีใหญ่กลาง (วัดพระนอนใหญ่)

        - ย่านมัสยิดดีนุ้ลอิสลาม (สุเหร่าบางปลา)

        - ย่านตลาดน้ำโบราณบางพลี

        - ย่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

        - ย่านหนองงูเห่าฟาร์ม

************************

เขตกระทุ่มแบน

        - ย่านตลาดกระทุ่มแบน

        - ย่านคลองมะเดื่อ

        - ย่านอ้อมน้อย

        - ย่านหนองนกไข่

        - ย่านท่าไม้

        - ย่านดอนไก่ดี

        - ย่านสวนหลวง

        - ย่านแคราย

        - ย่านบางยาง

        - ย่านท่าเสา

        - ย่านโรงเรียนวัดนางสาว

        - ย่านโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย

        - ย่านโรงเรียนวัดหนองนกไข่

        - ย่านโรงเรียนวัดท่ากระบือ

        - ย่านโรงเรียนวัดบางยาง

        - ย่านโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง

        - ถนนโรงเรียนวัดอ่างทอง

        - ถนนโรงเรียนวัดอ้อมน้อย

        - ถนนโรงเรียนบ้านคลองแค

************************

เขตบางบ่อ

        - ถนนสุขุมวิท

        - ถนนบางนา-บางปะกง

        - ย่านทางพิเศษบูรพาวิถีด้านบน

        - ถนนเทพารักษ์

        - ถนนรัตนราช

        - ถนนปานวิถี

        - ถนนเลี่ยงเมืองบางบ่อ

        - ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี

        - ถนนเคหะบางพลี

        - ถนนเทพราช-ลาดกระบัง

        - ถนนสีล้ง-บางพลีน้อย

        - ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี

        - ถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต

        - ย่านคลองสำโรง

        - ย่านคลองประเวศบุรีรมย์

        - ย่านคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต

        - ถนนคลองด่าน

        - ถนนบ้านนิยมยาตรา-บ้านคลองสวน

        - ถนนคลองบ้านระกาศ

        - ย่านคลองบางพลีน้อย

****************************
Create Date : 14 เมษายน 2560
Last Update : 14 เมษายน 2560 17:50:15 น. 0 comments
Counter : 132 Pageviews.

สมาชิกหมายเลข 2917780
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 2917780's blog to your web]
space
space
space
space
space